Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Umění
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Arbor vitae
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, SZMO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2008, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008, Arbor vitae
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Slezská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Těšínsko LI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Grafico, s.r.o. Opava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Uměleckoprůmyslové muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, nakladatelství Veduta - Státní okresní archiv
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, ARCH o architektúre a inej kultúre
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 3
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, SPOK - spolek pro ostravskou kulturu
odborná kniha
 
Rok: 2008, Acta Historica Neosoliensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize