Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014, Opava: Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Opava: Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Vlastivědný sborník Novojičínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, NLN, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Pavel Zatloukal, Lubomír Zeman
Rok: 2014, Foibos Books
odborná kniha
 
Rok: 2014, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014, Muzeum umněí Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2014
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2014, Národní galerie v Praze
kapitola v odborné knize
 
Andrea KOZLOVÁ, Kolektiv Autorů
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Jung, David Bazika, Metoděj Chrástecký, Jiří Neminář
Rok: 2014
kurátor výstavy
 
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Rok: 2014
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Jiří Jung, Mgr. Metoděj Chrástecký, MgA. David Bazika
Rok: 2014
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2014, Národní galerie v Praze
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
článek v odborném periodiku
 
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal
Rok: 2014, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Radek Slabotínský, Petr GAŠPÁREK, Pavla Stöhrová
Rok: 2014, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miloš Matěj, Irena Korbelářová
Rok: 2014, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Grada Publishing, a. s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Barrister & Principal
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Montanex, a. s.
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize