Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Marie Šťastná, Tomáš Flimel
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Lubomír Konečný, Martin Elbel, Jaromír Olšovský, Ondřej Jakubec
Rok: 2010, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Arbor vitae a Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Alena Borovcová, Dalibor Halátek
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Stavba
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010,
odborná kniha
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Časopis Společnosti přátel starožitností
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Bulletin Moravské galerie v Brně
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2010, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010, Jaga Group s.r.o
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Foibos
odborná kniha
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Umění
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze