Členové projektu se zúčastnili Studentské vědecké konference katedry germanistiky

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Dne 15. 11. 2012 uspořádala katedra germanistiky tradiční, v pořadí již osmnáctou, Studentskou vědeckou konferenci. Mezi účastníky se zařadily i dvě členky projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka z řad doktorských studentů. Mgr. Monika Kocifajová přednesla příspěvek „Bader und Barbiere im Mittelalter: Aufgaben und wichtige Einschränkungen ihres Handwerks anhand der 1584 herausgegebenen Bader-Ordnung“, ve kterém shrnula výsledky svého výzkumu starých lékařských textů z oblasti lázeňství. O germanismech ve valašských nářečích ve své prezentaci „Deutsche Handwerkerterminologie im Hinblick auf den Bereich Schuhmacherei in der Region Mährische Südwalachei“ promluvila Mgr. Tereza Sucháčková. Konferenční příspěvky se věnovaly synchronní a diachronní lingvistice, lingvoreáliím německy mluvících zemí, ale zastoupena byla i translatologie a literárně-vědná problematika. Vysokou úroveň všech přednesených referátů hodnotili kladně nejen odborníci z řad germanistů, ale i pozvaní čestní hosté z oblasti společenského a politického života.

Součástí Studentské vědecké konference a v poslední době i zajímavou motivací jsou vedle vlastního zviditelnění bez pochyby i ceny. I tentokrát se tradičně soutěžilo v oblasti diachronní lingvistiky o Cenu Františka Schwarze. Velmi nás těší, že hlavní cenu z rukou docenta Jiřího Schwarze převzala Mgr. Tereza Sucháčková, doktorandka katedry germanistiky a členka projektu. Dále se vedle ceny děkana soutěžilo také o šestitýdenní pracovní stáž v Bruselu a dvě exkurze do sídla EU ve Štrasburku, které do soutěže nabídl europoslanec Dr. Pavel Poc, pod jehož záštitou se letošní konference konala. Kvalita konferenčních příspěvků byla letos opravdu vysoká a témata reflektovala aktuální lingvistické problémy. Věřme tedy, že tato vzestupná úroveň Studentské vědecké konference katedry germanistiky vydrží i nadále a že se příští rok opět můžeme těšit nejen na přednesené příspěvky, ale také na další účastníky z řad mladých vědeckých pracovníků zapojených do projektu.

Členové projektu se zúčastnili Studentské vědecké konference katedry germanistiky
Členové projektu se zúčastnili Studentské vědecké konference katedry germanistiky
Členové projektu se zúčastnili Studentské vědecké konference katedry germanistiky
Členové projektu se zúčastnili Studentské vědecké konference katedry germanistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022