Přednášky prof. Wolfa Petera Kleina v rámci Centra výzkumu odborného jazyka

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Ve dnech 1. a 2. dubna 2014 se v rámci mezinárodních vědecko-výzkumných aktivit Centra výzkumu odborného jazyka podařilo v Ostravě zorganizovat dvě přednášky profesora Wolfa Petera Kleina z univerzity Würzburg. Profesor Klein se věnuje bádání v oblasti odborného jazyka systematicky a dlouhodobě a patří k uznávaným odborníkům.

První část přednášky s názvem „Zur Analyse von Fachsprachen: Grundlagen und Weiterführendes“ se zabývala pojetím a různými přístupy k výzkumu odborného jazyka. Profesor Klein představil možné aspekty, které se vážou k odbornému jazyku obecně, k terminologii, k její klasifikaci a také k prolínání odborného a obecného způsobu vyjadřování. Všechny své myšlenky doplňoval vhodnými příklady a citacemi z vybraných odborných textů. Jeho erudovaný a systematický výklad zaujal nejen všechny členy projektového týmu, ale setkal se s obrovským zájmem ze strany studentů. Z tohoto pohledu se u nás pan profesor cítil jako doma, protože v Německu je takový zájem o jeho přednášky zcela běžný.

Druhá přednáška byla primárně určena pro členy Centra a byla jim postavená doslova na míru o čemž svědčí i její téma: „Latein> Deutsch> Englisch. Zur Erforschung epochaler Veränderungen in wissenschaftlichen Fachsprachen“. Pan profesor přiblížil události, které vedly k proměnám v odborném jazyce, kterému nejdříve vládla latina, poté ji vystřídala němčina a dnes jsme svědky dominance angličtiny. Že tento vývoj tzv. epochálních změn není germanistům lhostejný, dokazuje i živá diskuze mezi jazykovědci a akademickými pracovníky s jejímiž hlavními tezemi nás pan profesor seznámil. Dále členům vědecko-výzkumného týmu představil databanku odborných textů, která obsahuje více než 10 tisíc digitalizovaných dokumentů ze všech oborů a historických období. Tento zdroj bude jistě hojně využíván při dalším bádání na poli odborného jazyka.

Profesor Wolf Peter Klein působí na univerzitě Würzburg a je vedoucím Institutu pro německou filologii. Je nám ctí a potěšením, že se nám podařilo získat tohoto známého a mezinárodně uznávaného odborníka pro užší spolupráci. Členové projektového týmu a všichni ostatní zájemci měli možnost s panem profesorem konzultovat svá badatelská témata a zvolený metodologický postup. Jako velmi přínosný se ukázal i seznam aktuální literatury k tématu výzkumu odborného jazyka, kterou pan profesor speciálně pro náš tým vypracoval a bude tak jistě vhodnou pomůckou pro další výzkum.

Prezentace z obou přednášek jsou dostupné na centrálním úložišti projektových dat v moodle.

Přednášky prof. Wolfa Petera KLEINA v rámci Centra výzkumu odborného jazyka
Přednášky prof. Wolfa Petera KLEINA v rámci Centra výzkumu odborného jazyka
Přednášky prof. Wolfa Petera KLEINA v rámci Centra výzkumu odborného jazyka
Přednášky prof. Wolfa Petera KLEINA v rámci Centra výzkumu odborného jazyka

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022