Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Činnost Centra výzkumu odborného jazyka již od začátku směřuje k podpoře mladých vědeckých pracovníků. Doktorandi katedry germanistiky se na konci listopadu sešli v rámci lingvistického kolokvia s odborníky z oblasti německé jazykovědy. Představili dílčí nebo již závěrečné výsledky svých bádání a využili možnost konzultací s profesorkou Lenkou Vaňkovou a profesorem Norbertem Richardem Wolfem. Jejich připomínky a návrhy představují cennou pomůcku při dalších výzkumech a publikaci získaných výsledků. Finální fázi svého výzkumu představila Mgr. Šárka Valová a vybrané úseky své disertační práce prezentovala Mgr. Alžběta Sedláková. Obě doktorandky obstály v následné diskuzi a odnesly si mnoho nových podmětů nejen k metodické stránce svých prací, ale i k formálním a stylistickým úpravám.

Přes svůj seriózní program jsou doktorská kolokvia přátelským setkáním kolegů germanistů, která se nesou sice v pracovní, ale také ve velmi přátelské atmosféře. Další doktorské kolokvium se bude konat v lednu roku 2013.

Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ
Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ
Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022