Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa

Po mnoha letech intenzivní spolupráce na výzkumných projektech, pedagogické a vědecké činnosti postupně přišel čas, aby prof. Norbert Richard Wolf, uznávaný zahraniční expert z Universität Würzburg, částečně utlumil své aktivity na katedře germanistiky a také v Centru výzkumu odborného jazyka.

Rozlučková přednáška tohoto světově významného germanisty s názvem "Die Bedeutung der Deutschen Sprache in Europa", se konala 23.2.2016 v Aule Ostravské univerzity. Slavnostní atmosféru podtrhl nejen projev děkana Filozofické fakulty prof. Aleš Zářického, ale také průvodní slovo prof. Lenky Vaňkové, děkovná řeč Edity Pelikánové a v neposlední řadě také hudební vystoupení dr. Marka Gajdy. Vaše obrovská účast - někteří se do Auly ani nevešli - nás moc těší. Věříme, že jste si přednášku i celý program užili a že jste získali další důvody pro seriózní studium němčiny.

Běh času sice nejde zastavit, s profesorem Wolfem se na Ostravské univerzitě budete moci setkávat i nadále při pravidelné blokové výuce, doktorských kolokviích a obhajobách disertačních prací, nicméně četnost jeho návštěv se bude postupně snižovat. Přejeme panu profesorovi pevné zdraví a také hodně elánu do dalších aktivit.

Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková
Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa
Autor: Mgr. Eva Polášková

Více fotografií si můžete prohlednout na Facebookovém profilu katedry germanistiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2017