Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

V tomto projektovém období došlo dle předem stanoveného harmonogramu k uspořádání posledních dvou přednášek zahraničního odborníka. Podařilo se zajistit pobyt Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina z Julius-Maximilians-Universität Würzburg v Německu, který již po několikáté zavítal do Ostravy a připravil si přednášku jednak pro veřejnost a studenty a jednak pro členy vědecko-výzkumného týmu. Jako první zazněla dne 31. března 2015 přednáška s názvem "Anfang diesen" oder "dieses Jahres"? Was sind und warum gibt es sprachliche Zweifelsfälle?, která byla pro velký zájem studentů přesunuta do větší místnosti a proběhla v přdnáškovém sále E204. Pan profesor si připravil odborný výklad k mezním jazykovým jevům v němčině, kdy některé jevy vyvolávají pochybnosti, nejasnosti a jejich vysvětlení nenabízejí ani oficiální gramatiky. Úvahy nad prezentovaným materiálem, který profesor Klein nasbíral, byly zajímavé nejen pro studenty, ale v některých obzvláště specifických případech i pro zkušené germanisty a rodilé mluvčí. Díky této velmi atraktivní formě prezentace se opět potvrdilo, jak je jazyk živoucím organismem, jak je jeho užívání mnohovrstevnaté a individuální a jak kodifikované gramatiky mnohdy zaostávají za moderním vývojem jazyka s jeho regionálními a sociálními odlišnostmi.

Druhá přednáška byla určena členům vědeckého týmu projektu a konala se 1. dubna 2015 a pod názvem Englisch statt Deutsch. Zur Konkurrenz von Wissenschaftssprachen im 20. Jahrhundert. Zde si pan profesor připravil analýzu vývoje odborného jazyka v průběhu dějin se zaměřením na vliv angličtiny a/nebo němčiny ve vybraných historických epochách. Bylo zajímavé sledovat, jak se v kontextu politického a ekonomického vývoje angličtina a němčina jako jazyky vědy a zprostředkování odborných poznatků měnily a jaké mnohdy banální faktory hrály zásadní vliv pro vzestup nebo ústup jednoho nebo druhého jazyka.

Prof. Klein věnoval svůj čas také individuálním konzultacích se členy vědeckého týmu a probral s nimi jejich vznikající publikační výstupy a konferenční příspěvky. Vyjádřil se také ke koncepci konferenčního sborníku a plánovaných monografií. Pan profesor Wolf Peter Klein je jako vedoucí Institutu pro německou filologii ve Würzburgu mezinárodně uznávaným odborníkem a my máme radost, že se nám ho podařilo získat pro další spolupráci.

Prezentace z obou přednášek jsou dostupné na centrálním úložišti projektových dat v systému moodle.

Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina
Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina
Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina
Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina
Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022