Ludwig M. Eichinger hostujícím profesorem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Díky dlouhodobým kontaktům ředitelky Centra prof. Lenky Vaňkové se podařilo začátkem roku 2019 na katedru germanistiky získat významného zahraničního hostujícího profesora – emeritního ředitele Institutu pro německý jazyk v Mannheimu prof. Ludwiga M. Eichingera. Jeho aktivity na Ostravské univerzitě byly podpořeny grantem z programu To Be In a díky této podpoře může pan profesor pravidelně navštěvovat naši katedru. Zde má na starosti blokovou výuku předmětu Vývojové tendence v německém jazyce, konzultuje se studenty doktorského studia jejich disertační práce a konferenční výstupy a je k dispozici také členkám a členům katedry i Centra, například při konzultacích jejich publikačních výstupů.

Profesor Eichinger uspořádal na úvod svého působení v Ostravě přednášku pro studenty a veřejnost s názvem DEUTSCH. EINE EUROPÄISCHE SPRACHE IM 21. JAHRHUNDERT, která se konala v zaplněné Aule Ostravské univerzity. Pan profesor se podílel také na propagaci listopadové konference Centra výzkumu odborného jazyka Fachkommunikation im Wandel II / The Changing Landscape of Professional Discourse II, kde přednesl plenární přednášku s názvem "Fachliche Praxis und die Verfachlichung gesellschaftlicher Interaktion" a zapojil se aktivně do odborné diskuze.

Máme velkou radost, že grantová žádost programu To Be In byla podpořena také v následujícím roce a spolupráce s panem profesorem Eichingerem bude pokračovat i v roce 2020.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2020