Do projektu se zapojil nový zahraniční expert prof. Axel Satzger

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Na prvním setkání v roce 2013 mohli členové vědeckého týmu projektu přivítat ve svých řadách nového zahraničního experta, profesora Axela Satzgera z Drážďan. Máme velkou radost z toho, že se zásluhou ředitelky Centra výzkumu odborného jazyka, prof. Lenky Vaňkové, podařilo do projektu získat významného vědce s dlouholetými zkušenostmi. Prof. Satzger působil na několika univerzitních pracovištích po celé Evropě, naposledy na Technické univerzitě v Drážďanech na Institutu aplikované jazykovědy a odborného jazyka.

Zajímavé je, že se jedná o muže mnoha profesí, který kromě germanistiky vystudoval také ruskou filologii a předtím dokonce střední odbornou školu se zaměřením na chemii. Právě znalost chemie, kterou bychom u germanistického lingvisty primárně neočekávali, pak panu profesoru Satzgerovi umožnila hluboký vhled do odborného jazyka této disciplíny, kterým se pak po léta zabýval. Pan profesor seznámil přítomné členy se svým obsáhlým profesním životopisem, pohovořil o významných realizovaných projektech a prezentoval své zkušenosti s vedením mezinárodních výzkumných týmů, které bude následně využívat při projektové práci na Ostravské univerzitě. Dále krátce pohovořil o doktorských pracích, které vedl, o vlastní publikační činnosti a také formuloval svou metodologii výzkumu odborného jazyka, jež se orientuje na aplikovanou jazykovědu a konkrétně na komunikaci v oblasti odborného jazyka. Na závěr své prezentace pan profesor formuloval konkrétní návrhy badatelských témat, jež by byla zajímavá pro naši projektovou práci. Jsme rádi, že pan profesor Satzger obohatí svými znalostmi náš projektový tým a pro jeho další působení na FF OU mu přejeme hodně úspěchů a pracovního nasazení!

Nová zahraniční posila projektu  - prof. Axel Satzger na FF OU
Nová zahraniční posila projektu  - prof. Axel Satzger na FF OU
Nová zahraniční posila projektu  - prof. Axel Satzger na FF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022