Přednášky prof. Schellenberga v rámci Centra výzkumu odborného jazyka

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Ve dnech 23.-26. dubna 2013 se v rámci aktivit Centra výzkumu odborného jazyka podařilo pozvat do Ostravy profesora Wilhelma Schellenberga, který se dlouhá léta zabývá výzkumem odborného jazyka. Pro členy Centra, studenty a další zájemce si připravil dvě přednášky na téma Anmerkungen zur Fachsprachenforschung - Grundsätze von Hahn u.a. und Überlegungen zu Umsetzungsmöglichkeiten. Pan profesor opět potvrdil svou pověst výborného přednášejícího s vysokou odbornou erudicí, kterou je schopen srozumitelně a jasně formulovat a prezentovat. Po shrnutí teoretických východisek a odkazech na možné zdroje odborných informací představil pan profesor své postřehy k bádání na poli odborného jazyka a doplnil je o zajímavé příklady z praxe.

Profesor Schellenberg působí na univerzitě v Erfurtu v Německu, ale je zapojen do celé řady mezinárodních projektů prakticky po celém světě. Proto jsme rádi, že se nám ho podařilo získat pro spolupráci a že se  mohl sejít se členy projektového vědeckého týmu. Prodiskutoval s nimi jejich výzkumná témata, dílčí metodologické kroky nebo doporučil vhodnou literaturu k různým oblastem, kterými se členové Centra zabývají. Velmi nás těší že pan profesor přislíbil spolupráci i do budoucna.

Přednášky prof. Schellenberga v rámci Centra výzkumu odborného jazyka
Přednášky prof. Schellenberga v rámci Centra výzkumu odborného jazyka
Přednášky prof. Schellenberga v rámci Centra výzkumu odborného jazyka

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022