Křest nové publikace Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten

Profesorka Lenka Vaňková spolu s dalšími lingvisty členy Centra zpracovala téma odbornosti a odborného jazyka z různých perspektiv a také v odlišných kontextech. Tato nová publikace vychází z teze, že odborný jazyk a odbornost textu jsou v úzké souvislosti s daným textovým druhem a jeho kontextem. Co však tvoří odbornost určitého textu? Publikace přináší historický přehled a ten přestavuje výchoz bod teoretických východisek pro interdisciplinární výzkum a konkrétní analýzy širokého spektra textů. Na příkladech textů jako jsou novinové články, správní texty, právní dokumenty, učebnice a slovníky, populárně naučné texty nebo online texty internetového poradenství, ukazují autorky a autoři, jakými prostředky se prvky odbornosti projevují v různých textech a kontextech.

Odborná publikace vyšla v renomovaném německém nakladatelství specializujícím se na odbornou literaturu Frank & Timme Verlag, a to v jeho prestižní řadě Forum für Fachsprachenforschung. Na publikaci se podíleli členové Centra a také katedry germanistiky - Dr. Martin Mostýn, Dr. Milan Pišl, Dr. Eva Polášková a také Marco Winkler M.A. Knihy vyšla jako jeden z výstupů projektu Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu (SGS21/FF/2016-2017), který navazuje na vědecko-výzkumnou činnost Centra.

Slavnostního aktu křtu nové knihy, který se uskutečnil 10. dubna 2019, se ujal prof. Ludwig M. Eichinger, hostující profesor na katedře germanistiky. Pan profesor Eichinger, stejně jako prof. Vaňková popřáli knize hodně spokojených čtenářů. Velice nás těší zájem ze strany studentů, kteří na křest nové publikace dorazili v hojném počtu. Slavností atmosféru podtrhla svým hudebním vystoupením Blanka Prokešová, studentka katedry germanistiky.

Kompletní bibliografický údaj: Lenka Vaňková (eds.). Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten. Forum für Fachsprachenforschung, Band 147. Berlin: Frank & Timme Verlag, 2018. 266 s. ISBN 978-3-7329-0530-0


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2020