OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSL
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
email:
telefon: 553 46 1840
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
email:
telefon: 553 46 1852
Sekretariát
Štěpánková Iveta
sekterářka
email:
telefon: 553 46 1841
Oddělení polonistiky
Vedení OP
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
email:
telefon: 553 46 1840
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník, tutor oddělení polonistiky
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
email:
telefon: 553 46 1843
Profesoři
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
email:
telefon: 553 46 1842
Kadłubiec Karel Daniel, prof. PhDr., DrSc.
emeritní profesor
email:
telefon: 553 46 1842
Pančíková Marta, prof. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
činnost: jazyková kultura, mluvnice polského jazyka
email:
telefon: 553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: chorvatština, slavistika, obecná lingvistika, dialektologie
email:
telefon: 553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
email:
telefon: 553 46 1842
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
činnost: mluvnice polského jazyka, stylistika, dějiny jazyka
email:
telefon: 553 46 1845
Odborní asistenti
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník, tutor oddělení polonistiky
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
email:
telefon: 553 46 1843
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
činnost: praktická polština, polština pro hospodářskou sféru
email:
telefon: 553 46 1843
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
email:
telefon: 553 46 1840
Przywara Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura a kultura
email:
telefon: 553 46 1843
Oddělení rusistiky
Vedení OR
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
email:
telefon: 553 46 1852
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník oddělení rusistiky
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
email:
telefon: 553 46 1852
Profesoři
Mikulášek Miroslav, prof. PhDr., DrSc.
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární a filozofická hermeneutika, komparativní genologie
email:
telefon: 553 46 1852
Docenti
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
činnost: syntax a stylistika ruského jazyka, didaktika ruštiny
email:
telefon: 553 46 1854
Rudincová Blažena, doc. PaedDr., CSc.
činnost: fonetika a morfologie ruského jazyka, slavistika
email:
telefon: 553 46 1850
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí oddělení rusistiky
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
email:
telefon: 553 46 1852
Odborní asistenti
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník oddělení rusistiky
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
email:
telefon: 553 46 1852
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
email:
telefon: 553 46 1857
Mrověcová Ljuba, PhDr., Ph.D.
činnost: lexikologie, podnikatelská ruština, ruština pro nerusisty
email:
telefon: 553 46 1854
Plesník Lukáš, Mgr.
činnost: morfologie a lexikologie ruského jazyka, ruština pro nerusisty (lékařské obory)
email:
telefon: 553 46 1854
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS. PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
činnost: translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
email:
telefon: 553 46 1855
Oddělení aplikované slavistiky
Profesoři
Balowski Mieczyslaw, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
email:
telefon: 553 46 1842
Pančíková Marta, prof. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
činnost: jazyková kultura, mluvnice polského jazyka
email:
telefon: 553 46 1842
Docenti
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: chorvatština, slavistika, obecná lingvistika, dialektologie
email:
telefon: 553 46 1850
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
email:
telefon: 553 46 1842
Odborní asistenti
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
email:
telefon: 553 46 1857
Externí členové katedry
Externisté
Fusiková Anna, Mgr.
činnost: praktický ruský jazyk
email:
telefon: 553 46 1852
Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr.
činnost: interkulturní komunikace, novinářská praxe
email:
telefon: 553 46 1843
Binarová Jana, PaedDr.
činnost: slovenština
email:
telefon: 553 46 1854
Kozderová Velčovská Štěpánka, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický polský jazyk
email:
telefon: 553 46 1846
Vaida Viktoryia, Mgr.
činnost: praktický ruský jazyk, běloruština
email:
telefon: 553 46 1852
Vidlák Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura, překladatelství
email:
telefon: 553 46 1840

Doktorandi katedry slavistiky

Doktorandi
Bednářová Beata, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Burek Anna, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Bláha Renata, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Fiurášková Lucie, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Fucimanová Markéta, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Kadłubiec Wojciech, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Karpeta Janusz, PhDr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Klymenko Dmytro, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Ligocký Petr, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Maršík Lukáš, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Pacíková Urszula, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Paśkiewicz Janusz, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Skiba Marcin, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Vaida Viktoryia, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Zimna Alina, Mgr.
obor: Polský jazyk
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
Żmijowska Paulina, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
 
telefon: 553 46 1846, 597 09 1846
místnost: D609
 
facebook
social hub