OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Zdeňka Nedomová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 604, budova D
funkce:koordinátor programu Erasmus
obor činnosti:syntax a stylistika ruského jazyka, didaktika ruštiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1854
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Nedomová, Z. Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Olgy Berger Terminostistema "prostoje predloženije" v russkom i češskom jazykach: sopostavitelńyj aspekt. 2018.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica 2: Slovanské jazyky ve světle termínu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Nedomová, Z. Doporučení do tisku: Frazeologičeskoje nasyščenije konteksta v tekstach russkojazyčnogo Internet-diskursa. 2017.
Nedomová, Z. Doporučení do tisku: Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení. 2017.
Nedomová, Z. Doporučení do tisku: Sopostavitelnaja slavjanskaja sintaktologija - naučnoe dostojanie brnenskoj slavistiki. 2017.
Nedomová, Z. Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka. 2017.
Nedomová, Z. K probleme variantov rodovoj prinadležnosti zaimstvovannych nesklonjajemych suščestvitelnych v russkom jazyke. In: Dialog kultur IX. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2017.
Nedomová, Z. Moscow State Region University, Russia. 2017.
Nedomová, Z. Moscow State Region University, Russia, 10.11.-16.11.2017. 2017.
Nedomová, Z. New Bulgarian University, Bulgaria. 2017.
Nedomová, Z. Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. 2017, roč. 27, s. 33-40. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z. Sopostavitelnoe izučenie lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete. In: XX meždunarodnaja konferencija Rusistika i sovremennost. Sosnowiec: Uniwersytet Slaski. 2017.
Nedomová, Z. Sopostavitelnoje izučenije lingvističeskoj terminologii v Ostravskom universitete. In: J. Lubocha-Kruglik, O. Malysa, G. Wilk, A. Zych. Rusistika i sovremennost. Spornyje voprosy, novyje otvety. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Slaski, 2017. s. 249-260. Biblioteka Przegladu Rusycystycznego. Nr. 23. ISBN 978-83-7164-973-8.
Nedomová, Z. Terminosistema stilistiki russkogo jazyka v sravnenii s terminologičeskoj sistemoj češskogo jazyka. In: Area Slavica 2. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Bogoczová, I. a Nedomová, Z. Area Slavica (1). 2016.
Nedomová, Z. Dinamičeskije izmenenija nesklonjajemych suščestvitelnych v sovremennom russkom jazyke. In: II Sosnowieckie forum jezykoznawcze. Sosnowiec: Uniwersytet Slaski. 2016.
Nedomová, Z. Doporučení do tisku: Realizacija semantičeskogo priznaka kratnosti dejstvija na urovne širokogo konteksta. 2016.
Nedomová, Z. Dynamické změny současné ruštiny. Studia Slavica. 2016, roč. XX, s. 117-129. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Feminativy v sovremennom russkom jazyke. In: I. Bogoczová, Z. Nedomová. Area Slavica 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 129-139. Area Slavica 1. ISBN 978-80-7464-829-8.
Nedomová, Z. Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania. 2016.
Nedomová, Z. University of Gdansk, Poland. 2016.
Nedomová, Z. a Bogoczová, I. Area Slavica [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Nedomová, Z. Erasmus+, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria, 4.-8.5.2015. 2015.
Nedomová, Z. Feminativy v sovremennom russkom jazyke. In: Area Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Nedomová, Z. Geneze nesklonných slov v ruštině. Studia Slavica. 2015, roč. 19, č. 19, s. 171-182. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině. In: Aktuální otázky jazykovědné rusistiky 4: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4) 2014-11-28 FF MU Brno. Brno: Česká asociace slavistů. Ústav slavistiky FF MU, 2015. s. 105-115. ISBN 978-80-906183-0-5.
Nedomová, Z. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. 2015.
Nedomová, Z. Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke. In: Jednostki języka w systemie i w mowie. první. vyd. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2015. s. 18-27. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. ISBN 978-83-8012-489-9.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2015.
Nedomová, Z. Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia. 2014.
Nedomová, Z. Doporučení publikace do tisku: Opyt lingvističeskogo analiza ključevych konceptov russkogo fol´klora (na primere koncepta "carevna"). 2014.
Nedomová, Z. Historická metonymie jako zdroj nesklonných substantiv v ruštině. In: AKtuální otázky jazykovědné rusistiky V.. Brno: FF MU. 2014.
Nedomová, Z. K nekotorym aktivnym tendencijam v sovremennom russkom jazyke. 2014.
Nedomová, Z. Opole University, Poland. 2014.
Nedomová, Z. Pojmenování s analytickými adjektivy v současné ruštině a jejich české reflexe. Studia Slavica. 2014, roč. 18, s. 233-244. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Tendencija k analitizmu na morfologičeskom urovne v sovremennom russkom jazyke. In: I Sosnovieskij lingvističeskij forum. Sosnowiec: University of Silesia. 2014.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2014.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2014.
Nedomová, Z. Doporučení publikace do tisku: K voprosu o podchodach k sopostavitel´nomu lingvističekomu opisaniju dinamičeskich processov v sovremennych slavjanskich jazykach. 2013.
Nedomová, Z. K nekotorym projavlenijam analitičeskich tendencij v morfologii sovremennogo russkogo jazyka (na materiale nesklonjajemych zaimstvovannych suščestvitelnych). In: XXII Olomoucké dny rusistů. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.
Nedomová, Z. Master manikjura Ol´ga, barmen Anastasija, laureat konkursa Tat´jana - názvy osob ženského pohlaví v textech ruské publicistiky. In: Text a kontext. Brno: FF MU Brno, 2013. s. 57-67. ISBN 978-80-7329-374-1.
Nedomová, Z. Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině. In: Nesklonná přejatá neutra jako projev tendence k analytismu v současné ruštině. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 34-44. ISBN 978-80-86472-57-7.
Nedomová, Z. Paparazzi, security, macho, guru, yeti - Nesklonná životná apelativa v ruštině a češtině. Studia Slavica. 2013, roč. 17, č. XVII, s. 91-101. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Tendence k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů). první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7464-257-9.
Nedomová, Z. Doporučení publikace do tisku: Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky. 2012.
Nedomová, Z. Erasmus, Tallinn University, Tallinn, Estonia, 30.4.-7.5.2012. 2012.
Nedomová, Z. Strukturní typy nesklonných slov v ruštině a jejich ekvivalenty v češtině.. Studia Slavica - Slovanské studie. 2012, roč. 16, č. 16, s. 377-385. ISSN 1803-5663.
Nedomová, Z. Tallinn University, Estonia. 2012.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2012.
Nedomová, Z. Doporučení publikace do tisku: O neizmenjajemom prepozitivnom opredelenii v russkom i češskom jazykach. 2011.
Nedomová, Z. Mnemotechnické pomůcky pri osvojování ruského přízvuku. In: Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky IV.. Brno: FF MU. 2011.
Nedomová, Z. Nesklonná substantiva v ruštině počátku 21. století. Studia Slavica. 2011, roč. 15, s. 277-283. ISSN 1803-5663.
Rudincová, B., Nedomová, Z. a Lepilová, K. Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo češskich rusistov s Taťjanoj V. Kozlovoj. Opera Slavica. 2011, roč. 21, s. 54-55. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z., Rudincová, B. a Lepilová, K. Nezabyvajemoje naučno-metodičeskoje sotrudničestvo T. V. Kozlovoj s češskimi rusistami. Russkij jazyk za ruběžom. 2011, s. 128-128.
Nedomová, Z. University of Gdansk, Poland. 2011.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2011.
Nedomová, Z. Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka. 2010.
Nedomová, Z. Metamorfozy sovremennogo russkogo jazyka. In: II. kongres českých slavistů. Hradec králové: Univerzita Hradec králové. 2010.
Nedomová, Z. Metamorfozy sovremennogo russkogo jazyka. In: Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 203-210. ISBN 978-80-7399-987-2.
Nedomová, Z. a Vlhová, K. Metodika výuky ruského jazyka na II. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2010.
Nedomová, Z. University Tallinn, Estonia. 2010.
Nedomová, Z. Dinamika razvitija nesklonjajemosti suščestvitel´nych v sovremennom russkom jazyke. In: Novyje napravljenija v izučenii leksikologii, slovoobrazovanija i grammatiki načala XXI veka: materialy meždunarodnogo simpoziuma 4-5 maja 2009 goda, Samara. Samara: Izdatel´stvo Povolžskoj gos. social´no -gumanitarnoj akademii, 2009. Izdatel´stvo Povolžskoj gos. social´no -gumanitarnoj akademii, 2009. s. 147-151. ISBN 978-5-8428-0585-3.
Nedomová, Z. Nesklonjajemyje suščestvitel´nyje na ruběže věkov. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Brno: TRIBUN EU, s.r.o, 2009. TRIBUN EU, s.r.o, 2009. s. 119-124. ISBN 978-80-7399-889-9.
Nedomová, Z. Nesklonjamyje suščestvitel´nyje inojazyčnogo proischoždenija na polosach gazet i žurnalov. In: Rossica Olomucensia XLVIII. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX:Olomoucké dny rusistů 02.09-04.09.2009.. Olomouc: UP, 2009. UP, 2009. s. 155-158. ISBN 978-80-244-2515-3.
Nedomová, Z. Projavlenija analitizma v sovremennom russkom jazyke. In: Hladanie ekvivalentnosti IV. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. s. 181-189. ISBN 978-80-555-0066-9.
Nedomová, Z. Vilnius Pedagogical University, Lithuania. 2009.
Nedomová, Z. Lingua rossica et communicatio... 2007. 2008.
Nedomová, Z. Nesklonjaemyje slova v sovremennom russkom jazyke. In: Nitrianske dni rusistov. Nitra: FF UKF. 2008.
Nedomová, Z. Sensacii, sluchi, spletni, skandaly i dr. In: Lingua rossica et communicatio 2007. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 125-138. ISBN 978-80-7368-583-6.
Nedomová, Z. University of Silesia, Poland. 2008.
Nedomová, Z. University Tallinn, Estonia. 2008.
Nedomová, Z. Aršin, versta, veršok (Staré ruské měrné jednotky ve frazeologii). In: Studia Slavica XI Slovanské studie XI. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 175-179. ISBN 978-80-7368-381-8.
Nedomová, Z. Česko-ruský a rusko-český pivovarnický slovník. 2007.
Nedomová, Z. Kak izmenjaetsja grammatika russkogo jazyka našich dnej. In: Russkaja slovesnost´ v kontekste mirovoj kul´tury. Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii ROPRJAL. Nižnij Novgorod, Rusko: Izdatel´stvo Nižegorodskogo gosuniversiteta, 2007. Izdatel´stvo Nižegorodskogo gosuniversiteta, 2007. s. 315-319. ISBN 978-5-91326-040-6.
Rudincová, B. a Nedomová, Z. Lingua Rossica et communicatio... [Konference]. FF OU v Ostravě, Česká republika. 2007.
Nedomová, Z. Lingua Rossica et.communicatio 2007 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Nedomová, Z. Nekotoryje aktivnyje processy v grammatike russkogo jazyka načala XXI veka. In: Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007. Oftis, 2007. s. 85-89. ISBN 978-80-86845-73-9.
Nedomová, Z. Stylistika ruského jazyka. 2007.
Nedomová, Z. University Tallinn, Estonia. 2007.
Nedomová, Z. Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Spisy FF OU. 148 s. ISBN 80-7368-164-1.
Nedomová, Z. Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny. 2006.
Nedomová, Z. Kategorija količestvennosti v novom osveščenii. Przegląd Rusycystyczny. 2006, roč. 28, č. 3, s. 82-88. ISSN 0137-298X.
Nedomová, Z. Komunikace v ruskojazyčném podnikatelském prostředí (při přípravě posluchačů bakalářského studia). In: Nitrianské dni rusistov. Nitra: FF UKF. 2006.
Nedomová, Z. Krátká exkurze do Slovanské knihovny (Skutečný ráj pro českého učitele ruského jazyka). In: Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (CD-ROM). Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 5-10.
Nedomová, Z. Parémie národů slovanských III. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Nedomová, Z. a Rudincová, B. Kommunikativnaja grammatika v obučenii studentov-bakalavrov. In: Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. Západočeská univerzita, 2005. s. 322-325. ISBN 80-7043-424-4.
Nedomová, Z. Konfrontační analýza valence ruských a českých sloves v textech podnikatelské sféry jako zdroje komunikačních bariér. In: Dialog kultur III. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2005. Oftis, 2005. s. 87-90. ISBN 80-86845-15-X.
Nedomová, Z. Myšlenky profesora Rudolfa Zimka nás stále inspirují. In: Lingua et communicatio in sphaera culturae. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 15-17. ISBN 80-7368-120-X.
Nedomová, Z. O specifičeskich čertach količestvennoj informacii v russkoj i češskoj publicistike. In: Jezyk i rzeczywistość. Rusystyczne studia konfrontacyjne. Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Slaskiego, 2005. Wydawnictvo Uniwersytetu Slaskiego, 2005. s. 292-298. ISBN 83-226-1396-2.
Nedomová, Z. Sintaksičeskaja semantika dvadcat´ pjat´ let spustja. In: Studia slavica IX. Ostrava: FF OU, 2005. FF OU, 2005. s. 241-245. ISBN 80-7368-126-9.
Nedomová, Z. Bibliografie. In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 241-255. ISBN 80-7042-676-4.
Nedomová, Z. Kul´tura delovogo obščenija: Praktičeskoje posobije. In: Studia Slavica VIII.. Opole: Wydawnictwo Uniwersitetu Opolskiego, 2004. Wydawnictwo Uniwersitetu Opolskiego, 2004. s. 363-365. ISSN 1214-3111.
Nedomová, Z. Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2004 [Konference]. Luhačovice, Česká republika. 2004.
Nedomová, Z. Řečové modely ve sféře podnikání. In: K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 175-232. ISBN 80-7042-676-4.
Nedomová, Z. Strukturní modely vět v textech podnikatelské sféry. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia.. Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 101-104. ISBN 80-7368-026-2.
Nedomová, Z. Zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny 2. Cizí jazyky. 2004, roč. 47, č. 5, s. 190-190. ISSN 1210-0811.
Nedomová, Z. Bankovskoje delo glazami lingvista (predikaty modelej russkogo jazyka v sopostavlenii s češskimi).. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia 2003.. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 109-114. ISBN 80-7042-647-0.
Nedomová, Z. Den´gi kak ob´ekt lingvistiki?. In: Studia Slavica VII. . Opole: Uniwersytet Opolski, 2003. Uniwersytet Opolski, 2003. s. 279-284. ISBN 1214-3111.
Nedomová, Z. Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Opera Slavica. 2003, č. 2, s. 61-63. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z. K nekotorym osobennostjam russkogo i češskogo jazykov v oblasti vyraženija količestvennych otnošenij. In: Philologica LVII. Tradície a perspektivy rusistiky. 2001-09-28 Bratislava. Bratislava: UK, 2003. UK, 2003. s. 87-92. ISBN 80-223-1808-6.
Nedomová, Z. K nekotorym osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoovrazovatel´nom urovne). In: X. Kongress MAPRJAL: Russkoje slovo v mirovoj kul´ture. X. meždunarodnyj kongress MAPRJAL. Politechnika izdatelstvo 2003-06-30 Sankt-Peterburg, Rusko. Sankt- Peterburg: Politechnika izdatelstvo, 2003. Politechnika izdatelstvo, 2003. s. 146-152. ISBN 5-7325-0754-X.
Nedomová, Z. K osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoobrazovatel´nom urovne). In: X kongress MAPRJAL: Rusisty Ostravskogo universiteta X kongressu MAPRJAL. Sankt-Peterburg, Rusko. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 31-36. ISBN 80-7042-624-1.
Nedomová, Z. K osobennostjam vyraženija količestvennych otnošenij v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim (na slovoobrazovatel´nom urovne). In: X. kongres MAPRJAL. Sankt-Peterburg. 2003.
Nedomová, Z. Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003 [Konference]. Luhačovice, Česká republika. 2003.
Nedomová, Z. Saint-Petersburg State University, Russia. 2003.
Nedomová, Z. a Rudincová, B. Vybrané kapitoly z funkční stylistiky a funkční gramatiky ruštiny. 2003.
Nedomová, Z. Jazyk reklamy bankov v RF i ČR. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae.: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. 2002-09-23 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 95-100. ISBN 80-7042-617-9.
Nedomová, Z. K funkcii kvantitativnoj informacii v tekstach delovogo charaktera. In: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí 2001-11-27 Brno. Brno: FF MU, 2002. FF MU, 2002. s. 131-136.
Nedomová, Z. Kommunikativnyje bariery na sintaksičeskom urovne.. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2001-09-25 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 59-62. ISBN 80-7042-598-9.
Nedomová, Z. Výběrová bibliografie (90.léta). In: Inovace pregraduální a postgraduální přípravy; K. Lepilová a kol. . Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 89-93. ISBN 80-7042-599-7.
Nedomová, Z. Vyjadřování kvantity jmennými slovními druhy v ruštině v porovnání s češtinou. 2001.
Nedomová, Z. Zvyšování kvalifikace učitelů ruštiny. Cizí jazyky. 2001, roč. 45, č. 5, s. 170-171. ISSN 1210-0811.
Nedomová, Z. Gid znajuščij s děsjatok slov? (Sposoby vyraženija priblizitel´nogo količestva v tekstach po turbiznesu). In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2000-09-19 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 49-54. ISBN 80-7042-575-X.
Nedomová, Z. K charakteru količestvennoj informacii v kommerčeskich tekstach. In: Teorija i praktika prepodavanija slavjanskich jazykov i literatur: Slavica Quinqueecclesiensia VI. Pecs, 2000 2000-05-05 Pecs. Pecs, Maďarsko: PTE BTK, 2000. PTE BTK, 2000. s. 163-169. ISBN szám 1218-800x.
Nedomová, Z. Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach. In: IX. Mezinárodní kongres MAPRJAL v Bratislavě: Vystoupení členů katedrů rusistiky na IX. Mezinárodním kongresu MAPRJAL 1999-08-16 Bratislava. Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 23-29. ISBN 80-7042-535-0.
Nedomová, Z. Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach. In: IX. kongres MAPRJAL. Bratislava: MAPRJAL. 1999.
Nedomová, Z. Konstrukce vyjadřující přesný rozměr v ruských komerčních textech. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 1999-04-14 FF MU Brno. Brno: FFMU Brno, 1999. FFMU Brno, 1999. s. 50-54. ISBN 80-210-2225-6.
Nedomová, Z. Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava, Česká republika. 27.10. - 30.10.1999. 1999.
Nedomová, Z. Nesčetnoje količestvo turistov? (Sredstva vyraženija neopredelennoj množestvennosti v tekstach putevoditelej). In: VII. mezinárodní vědecká konference: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 1999-10-28 Ostrava. Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 75-78. ISBN 80-7042-549-0.
Nedomová, Z. Rubl´- kosar´- groš. (Russkije deněžnyje jedinicy včera i segodnja i ich otraženije v jazyke).. In: Aktual´nyje problemy obučenija russkomu jazyku III: Aktual´nyje problemy obučenija russkomu jazyku III 1999-05-14 PdF MU. Brno: PdF MU, 1999. PdF MU, 1999. s. 40-45.
Nedomová, Z. Setkání s autory učebnice Raduga. Cizí jazyky. 1999, roč. 42, s. 68-68. ISSN 1210-1811.
Nedomová, Z. Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Leksikografija. Opera Slavica. 1999, č. 4, s. 48-51. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z. Studia philologica. Rossica Slovaca. Opera Slavica. 1999, č. 2, s. 64-68. ISSN 1211-7676.
Nedomová, Z. K voprosu oficial´no-delovogo stilja russkogo jazyka i sistemy jeho obučenija v Ostravskom univerzitete.. In: Olomoucké dny rusistů: Rossica Olomucensia XXXVI 1998-08-27 Olomouc. Olomouc: FF UP, 1998. FF UP, 1998. s. 327-331. ISBN 80-7067-812-7.
Nedomová, Z. Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava, Česká republika. 29.9. - 30.9.1998. 1998.
Nedomová, Z. Russkije drobnyje čisliteľnyje v sopostavlenii s češskimi.. In: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hl´adiska: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hl´adiska 1997-09-11 Bratislava. Bratislava: FF UK Bratislava, 1998. FF UK Bratislava, 1998. s. 83-87. ISBN 80-85697-77-7.
Nedomová, Z. a Jakl, D. V. mezinárodní konference o ruštině v obchodě. Cizí jazyky. 1998, roč. 41, s. 139-139. ISSN 1210-1811.
Nedomová, Z. Ves´ mir na ladoni? (Vozmožnosti priobretenija naličnoj i beznaličnoj valjuty dlja putešestvij). In: Russkij jazyk v sfere turbiznesa ( obučenije bakalavrov): Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1998-09-29 Ostrava. Ostrava: FF OU, 1998. FF OU, 1998. s. 85-92. ISBN 80-7042-521-0.
Nedomová, Z. Aktual´nyje problemy lingvodidaktiki podjazyka biznesa. In: Russkij jazyk ve sfere biznesa: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1997-10-07 FF OU. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 147-150. ISBN 80-7042-484-2.
Nedomová, Z. Lingua rossica in sphaera mercaturae [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 1997.
Nedomová, Z. Novoje v lingvodidaktike. In: Transformace rusistického vzdělávání (Alternativy výuky konce tisíciletí): Transformace rusistického vzdělávání (Alternativy výuky konce tisíciletí) 1997 FF OU. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 40-43. ISBN 80-7042-486-9.
Nedomová, Z. Aktual´nyj uroven´ znanij po russkomu jazyku [Testirovanije bakalavrov na pervom i tretjem kursach]. In: Russkij jazyk v sfere biznesa: Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae 1996-11-08 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 61-67. ISBN 80-7042-456-7.
Nedomová, Z. Lingua rossica in sphaera mercaturae [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 1996.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Amzlerová Zuzana\rus{Slovarp1 russkoi0 i cheshskoi0 terminologii kosmetikidiplomová 2017 
Miovská PetraSrovnávací analýza učebnic ruského jazyka na českém trhudiplomová 2017 
Szajnová KarolínaJazykové soutěže ve výuce ruského jazykadiplomová 2017 
Doričová VěraGrafika a ortografie ve výuce ruského jazykadiplomová 2016 
Michalíková PetraPorovnání ruské a české terminologie z oblasti gastronomiediplomová 2016 
Bittnerová DarjaVýznamné ruské osobnosti současnosti (praktická kapitola učebnice ruštiny)diplomová 2015 
Chmelová NatálieReálie ve výuce ruského jazykadiplomová 2015 
Vantuchová JanaGramatické učivo ve výuce ruského jazykadiplomová 2015 
Krischkeová JanaPorovnání ruských a českých frazeologizmů charakterizujících morální vlastnosti člověkadiplomová 2014 
Plesník Lukáš\rus{Sopostavlenie toponimicheskikh terminov v nauchnom tekste (russko-cheshsko-polp1skoe sravnenie)diplomová 2013 
Rakusová Dominika\rus{YAzykovaya igra v SMI i reklamediplomová 2013 
Krchnivá Pavla\rus{Imena so znacheniem lica v sovremennom russkom yazykediplomová 2011 
Bulavová RadkaReceptivní řečové dovednosti v českých učebnicích ruského jazykadiplomová 2010 
Čechalová HanaHra v učebnicích ruského a německého jazyka v českém prostředídiplomová 2010 
Slámová Markéta\rus{Proyavleniya analitizma v tekstakh sovremennoi0 rossii0skoi0 publicistikidiplomová 2010 
Sušovská MartinaProduktivní řečové dovednosti v českých učebnicích ruského jazykadiplomová 2010 
Šmahlíková Eva\rus{Specificheskie osobennosti yazyka russkoi0 "zhe0ltoi0" pressydiplomová 2010 
Chmurová EvaProblematika lexikálnlího učiva v současných českých učebnicích ruského jazykadiplomová 2009 
Jurnečková Iva\rus{Obraz i funkciya nazvanii0 cvetov v tekstakh russkoi0 publicistikidiplomová 2009 
Šimová Alexandra\rus{Specificheskie osobennosti russkogo nauchnogo stilya (sopostavitelp1nyi0 russko-cheshskii0 analiz)diplomová 2007 
Juchelková Soňa\rus{Vyrazhenie prostranstvennykh otnoshenii0 v russkom yazyke i ikh prakticheskoe primenenie v pedagogicheskom processediplomová 2006 
Haasová Petra\rus{Terminogologiya odezhdy v tekstakh rossii0skoi0 publicistikibakalářská  
Gorčáková Klára\rus{Nesklonyaemye suwestvitelp1nye v tekstakh rossii0skoi0 publicistikibakalářská 2018 
Nohejlová Karolína{\rus{Agent\rus{stvo CHR po podderzhke torgovli (reklamnyi0 material dlya inostrannykh predprinimatelei0)bakalářská 2018 
Znak Nadiya\rus{Fenomen cheshskoi0 bizhuterii (reklamnyi0 material dlya turistov iz SNG) bakalářská 2015 
Nogová Halina\rus{Nacionalp1noe turisticheskoe upravlenie CHeshskoi0 Respubliki (reklamnaya broshyura dlya russkogovoryawikh posetitelei0 CHR)bakalářská 2014 
Chadimová Hana\rus{Konevodstvo v Cheshskoi0 Respublikebakalářská 2012 
Čechalová Hana\rus{Internacionalizmy v sovremennom russkom yazyke s napravlennostp1yu na germanizmybakalářská 2012 
Batihová Helena\rus{Vozmozhnosti golp1fovogo turizma v Bogemiibakalářská 2011 
Imrichová Iva\rus{Kinologiya v CHeshskoi0 Respublikebakalářská 2011 
Morcinková Hana\rus{Vozmozhnosti golp1fovogo turizma v Moraviibakalářská 2011 
Plesník Lukáš\rus{Istoriya russkoi0 i cheshskoi0 zhurnalistikibakalářská 2011 
Krischkeová Jana\rus{Batya -- cheshskie predprinimateli mirovogo znacheniya (material dlya turistov iz SNG)bakalářská 2010 
Horová Petra\rus {70-letie Ae1roporta Praga i istoriya aviakompanii CHSA (reklamnyi0 material dlya turistov iz SNG)bakalářská 2009 
Smolarčíková Hana\rus{Cheshskaya moda i ee vydayuwiesya sovremennye modelp1ery (Reklamnyi0 material dlya russkogovoryawikh posetitelei0 CHR)bakalářská 2009 
Chrobáková Jana\rus {80 let futbolp1noi0 komandy Banik Ostrava i istoriya cheshskogo futbola (informacionnaya broshyura dlya russkogovoryawikh posetitelei0)bakalářská 2008 
Odchodnická Alexandra\rus {75 let zooparka v Prage (informacionnaya broshyura dlya russkogovoryawikh posetitelei0)bakalářská 2008 
Plesník Lukáš\rus {50 let telestudii Ostrava Cheshskogo televideniya (informacionnaya broshyura dlya russskogovoryawikh posetitelei0)bakalářská 2008 
Dočkal Martin\rus{200 let Silezii0skogo teatra v gorode Opava (putevoditelp1 na russkom yazyke)bakalářská 2007 
Kalafut Jakub\rus{35 let suwestvovaniya pivovarennogo zavoda i istoriya pivovareniya v CHekhii i Moraviibakalářská 2007 
Kocián Adam\rus{Putevoditelp1 na russkom yazyke po pamyatnikam YUNESKO na territorii CHeshskoi0 Respubliki V \rus{(Kromerzhizh - zamok i sady)bakalářská 2007 
Starostková Martina\rus{Putevoditelp1 na russkom yazyke po gorodam i pamyatnikam Pardubickoi0 oblastibakalářská 2007 
Vašíčková Silvie\rus{Putevoditelp1 na russkom yazyke po pamyatnikam YUNESKO na territorii CHeshskoi0 Respubliki VI \rus{(Olomouc, Trshebich, Zelenaya gora)bakalářská 2007 
Černošková Dana\rus{Putevoditelp1 na russkom yazyke po pamyatnikam YuNESKO na territorii Cheshskoi0 Respubliki IV (\rus{villa Tugendkhat, istoricheskii0 centr goroda Telp1ch)bakalářská 2006 
Kotulová Gabriela\rus{Sravnitelp1nyi0 analiz nazvanii0 russkikh i cheshskikh turfirmbakalářská 2005 
Kučera Michal\rus{Pamyatnye derevp1ya CHR (Putevoditelp1 na russkom yazyke)bakalářská 2005 
Matušík Jiří\rus{Harakteristika russkoi0 delovoi0 pressybakalářská 2005 
Mikoláš Libor\rus{Sopostavitelp1nyi0 analiz chastotnosti upotrebleniya proizvodnyh predlogov i sostavnyh soyuzov v tekste russkih zakonov (v sopostavlenii s cheshskim yazykom)bakalářská 2005 


Korpusy ruské a české lingvistické terminologie (přípravná etapa k vydání překladového slovníku)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
social hub