Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jan Vorel


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 605, budova D
funkce:
tutor pro SP Ruská filologie
obor činnosti:
teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1852
e-mail:

Vzdělání

23. 10. 2013
Ostravská univerzita v Ostravě: habilitační řízení - Dějiny české literatury, habilitační práce: Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofické hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století.
5. 10. 2005
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: státní doktorská zkouška - Ruská literatura (vědecká hodnost Ph.D.)
29. 1. 2003
Univerzita Palackého v Olomouci: absolvování kurzu Příprava realizátorů distančního vzdělávání
24. 1. 2003
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: Státní rigorózní zkouška v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd (akademický titul doktor filozofie, PhDr.)
1994 – 1999
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a gymnázia, studijní obor: český jazyk - ruský jazyk
1990 – 1994
Masarykovo gymnázium Vsetín
 

Zaměstnání, praxe

2013
docent, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky
15. 9. 1999
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky - odborný asistent; teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika (česká - ruská literatura), ruská kultura
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2011 – 2014
člen komise pro projektovou a grantovou činnost FF OU
Vědecký kruh Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (člen)
Člen stipendijní komise FF OU
Český komitét slavistů (Slovanský ústav AV ČR) (člen)
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,(AV ČR) (člen)
Člen oborové rady dr. studia: FF UK, Ústav východoevropských studií, Slovanské literatury
Člen oborové rady dr. studia: FF OU, Katedra slavistiky, Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Člen oborové rady dr. studia: FF MU, Ústav slavistiky, Ruská literatura
Člen habilitační komise (2016), FF UK, Slovanské literatury (doc. H. Nykl)
 


Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 

Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Ústav slavistiky FF MU: Česká asociace slavistů: Tribun EU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Josef Dohnal, Jan Vorel
Rok: 2015, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Jan Vorel
Rok: 2015, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Kolektiv Autorů, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Kolektiv Autorů, Jan Vorel
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Paideia: Philosophical E-journal of Charles University
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
výtvarná díla v galeriích a muzeích
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jan Vorel, Helena Ulbrechtová, Siegried Ulbrecht
Rok: 2009, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, STUDIA SLAVICA XII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006, STUDIA SLAVICA X
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, STUDIA SLAVICA IX
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2004, Eslavística Complutense, Vol. 4/2004.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004, STUDIA SLAVICA VIII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, STUDIA SLAVICA VII.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Żmijowska Paulina
Czesko-polski dialog kulturowy i jego percepcja w obszarze nowych mediów. Wybrane zagadnienia
disertační
2021
Kozáková Veronika
Komentovaný překlad části cestopisu Nikolaje Michajloviče Karamzina
diplomová
2023
Matušková Michaela
Tvůrčí osobnost Daniila Charmse a využití jeho literárních textů ve výuce ruského jazyka
diplomová
2023
Šimandlová Eva
Ruský rock 90. let 20. století z pohledu oborově-didaktické problematiky
diplomová
2023
Janošková Lea
Konstantin Bal'mont i ego refleksiya cheshskoj poezii
diplomová
2020
Kordeková Jana
Sravnitel'nyj analiz romana "My" Evgeniya Zamyatina i romana "1984" Dzhordzha Oruella
diplomová
2020
Fabiánová Klára
Komentovaný překlad díla současného ruského autora
diplomová
2017
Raičevićová Kristýna
Komentovaný překlad povídky V. Pelevina Svet gorizonta
diplomová
2015
Bujáčková Petra
Историософическая проза Д. С. Мережковского
diplomová
2014
Fiurášková Lucie
Жанр фэнтези в русской литературе
diplomová
2014
Inemanová Petra
Русская декадент\rus{skaya literatura}
diplomová
2013
Korčeková Katarína
Проза Виктора Пелевина
diplomová
2013
Matěj Miroslav
Ottova ruská knihovna
diplomová
2013
Mihalkaninová Petra
Славянофильство и славянофилы
diplomová
2013
Skýpalová Daniela
Současná česká literatura v ruských překladech
diplomová
2013
Bulíčková Zuzana
Kulturologicko-překladatelská analýza vybraných částí Karačajevo-čerkeských pohádek
diplomová
2012
Flešar Michal
Перевод и интерпретация рассказов В. Сорокина
diplomová
2012
Gregorová Andrea
Влияние философии П. Я. Чаадаева на русскую литературу 19 в.
diplomová
2012
Vřeťonko Olena
Перевод и интерпретация рассказа Толстого Смерть Ивана Ильича
diplomová
2012
Kuznetsová Ganna
Русская рок-поэзия и её потенциальные параллели в западноевропейском культурном контексте
diplomová
2011
Stachowiczová Andrea
Философская проза В.Ф. Одоевского
diplomová
2011
Grigierová Hana
\rus {Prevrawenie cheloveka v zhivotnoe i ego e1ticheskie aspekty v russkoi0 literature 20 veka}
diplomová
2010
Horák Petr
\rus {Proniknovenie i inspiraciya russkogo i cheshskogo teatralp1nogo avangarda}
diplomová
2009
Netolická Martina
Творческая личность Владимира Соловьёва и её влияние на русский символизм
diplomová
2009
Bartošová Silvie
Росссия Путина
bakalářská
Osipkina Valeriia
Russkie temy v repertuare Ostravskih teatrov
bakalářská
2024
Popelka Tomáš
A. Dvorzhak i P. I. CHajkovskij - istoriya druzhby i hudozhestvennogo sotrudnichestva
bakalářská
2023
Szturcová Kateřina
Motiv lishnego cheloveka v russkoj literature 19go veka
bakalářská
2023
Prymusová Kateřina
Izobrazhenie Sankt-Peterburga v russkoj literature
bakalářská
2022
Kozáková Veronika
Istoriya rossijskoj avtomobil'noj promyshlennosti
bakalářská
2021
Matějček Šimon
Sravnenie slavyanskogo i germanskogo panteona
bakalářská
2021
Matušková Michaela
Proza i teatr absurda v tvorchestve D. Harmsa i A. Vvedenskogo
bakalářská
2021
Zhorelová Klára
Russkaya filosofiya na rubezhe XIX i XX vekov
bakalářská
2021
Denisov Ecaterina
Текущие средства массовой пропаганды России
bakalářská
2019
Mikolajková Petra
Религиозные секты в России (история и настоящее время)
bakalářská
2019
Bantová Jana
Толстовство (традиции и современность)
bakalářská
2018
Jurzykowská Gabriela
Жизнь и творчество З. Н. Гиппиус
bakalářská
2018
Kordeková Jana
Значительные торговые пути на территории средневековой Руси
bakalářská
2018
Staňková Michaela
Чешские граждане в совет\rus{skikh Gulagakh}
bakalářská
2018
Šponiarová Michaela
Ф. М. Достоевский и Ф. Кафка (сравнительный анализ творчества)
bakalářská
2018
Bartošová Barbora
Неоязычество
bakalářská
2017
Bílová Zuzana
Сравнение преподавания предмета "Русская культура" в отдельных университетах и проект предложения учебных текстов для студентов бакалавров в программе "Русский язык в сфере бизнеса" в Остравском университете в Остраве
bakalářská
2017
Josieková Irena
Поэзия Ф. Тютчева
bakalářská
2017
Drchalová Kristyna
Чернобыльская трагедия и ее последствия
bakalářská
2016
Maňásek Tomáš
Оккультные рассказы Е. П. Блаватской
bakalářská
2016
Mrázková Veronika
История Крыма
bakalářská
2016
Bendová Kristýna
Россия глазами русских писателей-эмигрантов
bakalářská
2015
Berný Jan
Проблема свободы печати в современной России
bakalářská
2015
Grygaříková Anna
История и культура Одессы
bakalářská
2015
Környeiová Lenka
Таинственные места и существа России
bakalářská
2015
Richter Radek
Русский оккультизм на рубеже 19-20 веков
bakalářská
2015
Sutorý Michaela
Экзорцизм в католичестве и православии
bakalářská
2015
Tarasenko Svitlana
Кирилло-мефодиевская миссия и Киевская Русь
bakalářská
2015
Bittnerová Natalja
Стиль модерн в русской и чешской живописи и архитектуре
bakalářská
2014
Drchalová Kristyna
Чернобыльская трагедия и ее последствия
bakalářská
2014
Szajnová Karolína
Российско-чеченские войны и их следствия
bakalářská
2014
Zubatá Vendula
История дипломатических отношений средневековой Руси со странами Западной Европы
bakalářská
2014
Batryniuk Radek
История русской космонавтики
bakalářská
2013
Bezděková Šárka
Мотивы и темы произведений Э. А. По в рассказах и повестях В. Я. Брюсова
bakalářská
2013
Cholevová Barbora
История русского военно-морского флота и мореплавания
bakalářská
2013
Bujáčková Petra
\rusb{E1volyuciya russkoi0 modernist}\rusb{skoi0 prozy (roman na rubezhe }XIX \rusb{i }XX \rusb{vekov)}
bakalářská
2012
Fiurášková Lucie
Русский литературный экспрессионизм
bakalářská
2012
Kopcová Tereza
История русской организованной преступности
bakalářská
2012
Raičevićová Kristýna
Психологизация русской прозы рубежа 19 и 20 веков (на материале двух рассказов В. Брюсова)
bakalářská
2012
Stefanova Natalia
Русская иконопись
bakalářská
2012
Doričová Věra
Последний русский царь Николай Второй - начало конца российской монархии
bakalářská
2011
Dvořák Josef
История русской авиации
bakalářská
2011
Kaczmarzová Taťána
Система концентрационных лагерей СССР и нацист\rus{skoi0 Germanii}
bakalářská
2011
Kukuricášová Monika
Прага как центр русской послереволюционной эмиграции
bakalářská
2011
Mihalkaninová Petra
Славянофильство
bakalářská
2011
Nováková Eva
Н. В. Гоголь - поэт мертвых душ (современные интерпретационные возможности произведений Гоголя и его влияние на следующие поколения писателей)
bakalářská
2011
Pomklová Dominika
Новые русские
bakalářská
2011
Saranová Lucie
Александр Невский и его роль в русской истории
bakalářská
2011
Skýpalová Daniela
Волынские чехи
bakalářská
2011
Štefek Viktor
Роль Цhешского легиона в Русской гражданской войне
bakalářská
2011
Frejek Roman
История и культура Новгородской республики
bakalářská
2010
Křenek Tomáš
История масонства в России в эпохе просвещения
bakalářská
2010
Nejdlová Kateřina
Эпоха Павла Первого и ее отражение в русской культуре конца XVIII \rus{veka}
bakalářská
2010
Nejtková Jana
\rus {Cheshskii0 i russkii0 avangardy v izobrazitelp1nom iskusstve}
bakalářská
2010
Tlašková Eva
Историко-культурные корни грузино-абхазского и русско-грузинского конфликтов и их последствия для современного мира
bakalářská
2010
Vřeťonko Olena
Личность Распутина и последствия его влияния на русскую историю 1-ой половины 20-го века
bakalářská
2010
Honkyš Arnošt
\rus {Istoriya russkogo cirkovogo iskusstva i iskusstva varp1ete}
bakalářská
2009
Krchnivá Pavla
Культурно-политические отношения Киевской Руси и Богемии во времена правления Пршемысловичей
bakalářská
2009
Waśniowská Renáta
\rus {Sudp1ba Khrama Khrista Spasitelya kak otrazhenie russkoi0 istorii i russkoi0 kulp1tury 19 i 20 vekov}
bakalářská
2009
Horáková Viktoria
\rus {Kulp1t Borisa i Gleba i kulp1t sv. Vaclava - ikh sravnenie}
bakalářská
2008
Gadmash Lyudmyla
Православие в Чехии и Моравии
bakalářská
2007
Kubiczek Jan
Славянская мифология - \rus{yazycheskie Bozhestva} - (\rus{Popytka sravnitelp1nogo analiza v cheshsko}-\rus{russkom plane}).
bakalářská
2007
Stelmachová Anna
Литургия православной церкви по сравнению с католической литургией
bakalářská
2007
Tomášová Markéta
Диалог еврейской и русской культур
bakalářská
2007
Almasyová Janka
Цhешский и русский андерграунд
bakalářská
2006
Kučová Veronika
Культурные памятники Моравскосилезского края
bakalářská
2006
Harnoš Tomáš
Россия и Европа на фоне мыслей П. Я. Цhаадаева
bakalářská
2005
Knapková Lucie
Славянская мифология (Попытка сравнительного исследования в чешско-русском плане)
bakalářská
2005
Kolářová Hana
Владимир Высоцкий и Яромир Ногавица (сравнительный анализ песенных текстов)
bakalářská
2005
Wolná Petra
Hрам Василия Блаженного как отражение культурной эпоhи Московской Руси
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
social hub