Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jan Vorel


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 605, budova D
funkce:
tutor pro SP Ruská filologie
obor činnosti:
teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1852
e-mail:

Vzdělání

23. 10. 2013
Ostravská univerzita v Ostravě: habilitační řízení - Dějiny české literatury, habilitační práce: Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofické hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století.
5. 10. 2005
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: státní doktorská zkouška - Ruská literatura (vědecká hodnost Ph.D.)
29. 1. 2003
Univerzita Palackého v Olomouci: absolvování kurzu Příprava realizátorů distančního vzdělávání
24. 1. 2003
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky: Státní rigorózní zkouška v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd (akademický titul doktor filozofie, PhDr.)
1994 – 1999
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a gymnázia, studijní obor: český jazyk - ruský jazyk
1990 – 1994
Masarykovo gymnázium Vsetín
 

Zaměstnání, praxe

2013
docent, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky
15. 9. 1999
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky - odborný asistent; teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika (česká - ruská literatura), ruská kultura
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2011 – 2014
člen komise pro projektovou a grantovou činnost FF OU
Vědecký kruh Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (člen)
Člen stipendijní komise FF OU
Český komitét slavistů (Slovanský ústav AV ČR) (člen)
Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,(AV ČR) (člen)
Člen oborové rady dr. studia: FF UK, Ústav východoevropských studií, Slovanské literatury
Člen oborové rady dr. studia: FF OU, Katedra slavistiky, Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Člen oborové rady dr. studia: FF MU, Ústav slavistiky, Ruská literatura
Člen habilitační komise (2016), FF UK, Slovanské literatury (doc. H. Nykl)
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Hlavní řešitel
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
social hub