OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Michal Przywara

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michal Przywara, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 606, budova D
funkce:
obor činnosti:polská literatura a kultura
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1843
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Przywara, M. Idea regionalizmu śląskiego w poezji polskich autorów zaolziańskich. Studia Slavica. 2018, 22(1), s. 29-35. ISSN 1803-5663.
Przywara, M. Regionalizm w twórczości pisarzy polskich w Czechosłowacji w okresie 1918-1939. In: Europa wobec nowych wyzwań Mniejszości narodowe w Europie środkowowschodniej w latach 1918-1940. Český Těšín. 2018.
Przywara, M. Czeska literatura na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku. In: Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Czeski Cieszyn - Opole: Kongres Polaków, Instytut Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2017. s. 159-182. ISBN 9788087381243.
Przywara, M. Časopisy a knižní publikace pro dětí a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989. In: Děti a mládež národnostních menšin: Děti a mládež národnostních menšin 2016-11-10 Praha. Praha: Magistrát hlavního města Prahy a Dům národnostních menšin, o.p.s., 2017. s. 81-88. ISBN 9788090614710.
Przywara, M. Literatura faktu v mladopolském období. In: Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 93-97. ISBN 9788074649448.
Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Przywara, M. Existence uměleckého díla a teorie Čisté formy podle Stanisława Ignaceho Witkiewicze. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 235-246. ISBN 978-80-7464-857-1.
Przywara, M. Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 1. 208 s. ISBN 978-80-7464-780-2.
Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.

Všechny publikace

Przywara, M. Idea regionalizmu śląskiego w poezji polskich autorów zaolziańskich. Studia Slavica. 2018, 22(1), s. 29-35. ISSN 1803-5663.
Przywara, M. Regionalizm w twórczości pisarzy polskich w Czechosłowacji w okresie 1918-1939. In: Europa wobec nowych wyzwań Mniejszości narodowe w Europie środkowowschodniej w latach 1918-1940. Český Těšín. 2018.
Przywara, M. Sękaci ludzie Karola Piegzy. In: Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny. Český Těšín. 2018.
Przywara, M. Czeska literatura na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku. In: Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Czeski Cieszyn - Opole: Kongres Polaków, Instytut Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2017. s. 159-182. ISBN 9788087381243.
Przywara, M. Časopisy a knižní publikace pro dětí a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989. In: Děti a mládež národnostních menšin: Děti a mládež národnostních menšin 2016-11-10 Praha. Praha: Magistrát hlavního města Prahy a Dům národnostních menšin, o.p.s., 2017. s. 81-88. ISBN 9788090614710.
Przywara, M. Jan Korzenny. In: Międzygeneracyjny Uniwersytet. Český Těšín. 2017.
Przywara, M. Literatura faktu v mladopolském období. In: Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 93-97. ISBN 9788074649448.
Przywara, M. Paweł Kubisz - poeta gniewu. In: Międzygeneracyjny Uniwersytet. Český Těšín. 2017.
Przywara, M. Polská zpívaná poezie. In: Polské dny v Ostravě. Ostrava. 2017.
Vorel, J., Jelínek, I., Przywara, M., FUCIMANOVÁ, M., LIGOCKÝ, P. a Fiurášková, L. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Przywara, M. "Slovanské" kontakty Stanisława Przybyszewského. In: Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 97-104. ISBN 9788074649448.
Mizerová, S. a Przywara, M. Velvyslanectví Polské republiky v Praze. In: Setkání českých polonistů. Praha: Polský institut v Praze. 2017.
Przywara, M. Časopisy a knižní publikace pro dětí a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989. In: Děti a mládež národnostních menšin. Praha. 2016.
Przywara, M. Existence uměleckého díla a teorie Čisté formy podle Stanisława Ignaceho Witkiewicze. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 235-246. ISBN 978-80-7464-857-1.
Przywara, M. Genius loci Śląska Cieszyńskiego w literaturze polskiej i czeskiej: Spotkanie polskiej i czeskiej kultury w XX i XXI wieku. In: D. Siwor. Trans-fuzje. Bielsko-Biała: Stowarzyszenie "Czuli barbarzyńcy - Razem dla Europy Środkowej", 2016. s. 95-113. ISBN 978-83-946772-1-3.
Przywara, M. Polské dny v Ostravě 2016. Ostrava, Česká republika. 2016.
Przywara, M. Polskie i czeskie stereotypy w kontekście historycznym. 2016.
Przywara, M. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2015.
Przywara, M. Czeskie i czesko-polskie życie literackie. In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 567-582. Dzieje Śląska Cieszyńskiego tom VII. ISBN 978-83-935147-9-3.
Przywara, M. Czeskie życie kulturalne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 313-323. Dzieje Śląska Cieszyńskiego tom VII. ISBN 978-83-935147-9-3.
Przywara, M. Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 1. 208 s. ISBN 978-80-7464-780-2.
Szymeczek, J. a Przywara, M. Polskie szkolnictwo i życie kulturalne. In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 337-352. Dzieje Śląska Cieszyńskiego Tom VII. ISBN 978-83-935147-9-3.
Przywara, M. Renata Putzlacher - "cieszyńska poetka dialogu". Studia Slavica. 2015, roč. 19, č. 1, s. 85-95. ISSN 1803-5663.
Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.
Przywara, M. Bogdan Trojak - "renegat literatury zaolziańskiej"?. Studia Slavica. 2014, roč. 18, č. 2, s. 107-114. ISSN 1803-5663.
Przywara, M. Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. 2014.
Przywara, M. Renata Putzlacher - "poetka dialogu". Ostrava: Ostravska univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. Ostravska univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 287-298. ISBN 978-80-7464-680-5.
Przywara, M. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filozoficzny, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2014.
Przywara, M. Bilingwizm twórczy w poezji młodych autorów Śląska Cieszyńskiego. In: Mosty i zasieki - Spotkania polskiej i czeskiej literatury w XX wieku. Bielsko-Biała: Kolegium Nauczycielskie, 2013. s. 128-137. ISBN 978-83-930362-9-5.
Przywara, M. "Bilingwizm twórczy" w twórczości zaolziańskich autorów: In: PROUDY - středoevropský časopis pro vědu a literaturu. 2013.
Przywara, M. Motyw "granicy" w poezji Śląska Cieszyńskiego. Ostrava: Ostravska univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. Ostravska univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. s. 154-159. ISBN 978-80-7464-380-4.
Przywara, M. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2012.
Przywara, M. Blues Alive. 2010.
Przywara, M. Literatura Śląska Cieszyńskiego w kontekście polskim. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 113-123. ISBN 978-80-7368-931-5.
Przywara, M. Język polski współczesnej polityki. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 25-29.
Przywara, M. Działalność młodzieżowa po 1989 roku. In: Młodzież polska na Zaolziu 1945-2005. Český Těšín. 2006.
Przywara, M. "Wariat z Krupówek" Stanisław Ignacy Witkiewicz. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 137-141.


ZkratkaNázev předmětu
KPFPolský jazyk
ALT1Analýza a interpretace literár. textů 1
ALT2Analýza a interpretace literár. textů 2
APOL1Polská literatura 1
APOL2Polská literatura 2
APOL3Polská literatura 3
APOL4Polská literatura 4
AUSLÚvod do studia polské literatury
AUTLÚvod do teorie literatury
BAILTAnalýza a interpretace literárních textů
BLSLiterární seminář
BPL1Polská literatura 1
BPL2Polská literatura 2
BPL3Polská literatura 3
BPL4Polská literatura 4
CPLVČesko-polské literární vztahy
EXKRTematická exkurze
JKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
JKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
KAUSLÚvod do studia polské literatury
KPLITDějiny polské literatury
KPRKPolské reálie, kultura, tradice
LSELiterární seminář
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
NKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
NREGLRegionální literatura
NRGLRegionální literatura
NVPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
NVPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
PKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
PKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
POFI1Dějiny polského filmu 1
POFI2Dějiny polského filmu 2
REGLRegionální literatura
VYCT1Vých. ke čtenářství,percepce lit. díla 1
VYCT2Vých. ke čtenářství,percepce lit. díla 2
1PLK1Polská literatura a kultura 1
1PLK2Polská literatura a kultura 2
1UPLIÚvod do studia polské literatury
2ALT1Analýza a interpretace lit. textů 1
2ALT2Analýza a interpretace lit. textů 2
2REGLRegionální literatura
3CPLVČesko-polské literární vztahy
3KPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
3KPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
3KPU1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
3KPU2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
4CPLVČesko-polské literární vztahy
7PLD1Percepce literárního díla 1
7PLD2Percepce literárního díla 2
7POF1Dějiny polského filmu 1
7POF2Dějiny polského filmu 2
7SELISeminář literárněvědných výz. metod
8PLK1Polská literatura a kultura 1
8PLK2Polská literatura a kultura 2
8UPLIÚvod do studia polské literatury
6PLTEPolskojazyčná literatura na Těšínsku


AutorNázev práceTypRok
Kwapulinská AnetaPowstanie warszawskie jako motyw literackidiplomová 2017 
Glacová Michaela"Genius Loci" \'Sl\c{aska Cieszy\'nskiego w twórczo\'sci autorów zaolzia\'nskichdiplomová 2016 
Martiníková DagmarZag\l{ada w twórczo\'sci polskich pisarzydiplomová 2016 
Samiec RudolfNurt ludowy w literaturze \'Sl\c{aska Cieszy\'nskiegodiplomová 2016 
Vícha VladimírPoj\c{ecie patriotyzmu w twórczo\'sci Witolda Gombrowiczadiplomová 2016 
Francová BarboraPolska poezja śpiewana po 1989 rokudiplomová 2015 
Zajacová MartinaMotyw \'smierci w twórczo\'sci Zdzis\l{awa Beksi\'nskiegobakalářská 2018 
Worková BeataObraz zbójnika w literaturze Śląska Cieszyńskiegobakalářská 2017 
Kostková Kujawová UršulaLiteratura \'Sl\c{aska Cieszy\'nskiego w latach 1920-1945bakalářská 2016 
Římanová NikolaPolska literatura fantastycznabakalářská 2016 
Gajgerová DominikaLiteratura Cieszyńska do roku 1920bakalářská 2015 
Tothová AlexandraParadoks w poezji J. A. Morsztynabakalářská 2015 
Franková SabinaJak kocha\'c dziecko - dzia\l{alno\'s\'c i twórczo\'s\'c Janusza Korczakabakalářská 2014 
Kowalski TomaszMit sarmacki jako źród\l{o literatury barokowejbakalářská 2014 
Kwapulinská AnetaMotywy biblijne w poezji Czes\l{awa Mi\l{oszabakalářská 2014 
Strakošová MariolaZwyk\l{y bohater w twórczo\'sci Marka H\l{askibakalářská 2014 
Baselides BeataSpór o Zaolziebakalářská 2013 
Jedzoková AnnaGwiazdka Cieszy\'nskabakalářská 2012 
Recmaniokova Skiba NataszaKultura \.{zydowska w Polsce na przestrzeni wiekówbakalářská 2012 
Sikora MarekObraz dziecka w twórczo\'sci polskich pozytywistówbakalářská 2012 
Tothová AlexandraParadoks w poezji J. A. Morsztynabakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub