OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Miroslav Mikulášek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, literární a filozofická hermeneutika, komparativní genologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:http://ff.osu.cz/ksl/dokumenty/osobni-profil.pdfNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vorel, J., Mikulášek, M. a Kalnická, Z. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Vorel, J., Kalnická, Z. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mikulášek, M. "Světlo" poznání vazby "vnějšku" a "nitra" díla umění v exegezi "techné hermeneutiké". In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 13-40. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Mikulášek, M. Reflexe k metodologii "humanitněvědní hermeneutiky" (parerga et paraligomena). In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 17-31. ISBN 978-80-263-0909-3.
Mikulášek, M. Duchovní dimenze umění interpretace - vědní paradigma "techné hermeneutiké". In: Anticipace a reflexe filosofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU v Brně, 2014. s. 69-88. 1. ISBN 978-80-263-0553-8.
Mikulášek, M. Odysea lidského ducha. Hledání "smyslu" díla a "pravdy věku". In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 11-30. V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Mikulášek, M., Kalnická, Z. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS: - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mikulášek, M. Fenomén "duchovnosti" v epoše sváru civilizace a kultury. In: Vzdelávanie - kultúra - duchovnosť. Od homo loquens k homo spiritualis. 1. vyd. Prešov: CUBE consulting, 2012. s. 52-66. ISBN 978-80-89519-01-9.
Kalnická, Z. a Mikulášek, M. Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha. 2012.
Kalnická, Z., Mikulášek, M. a Vorel, J. K metodologii humanitních věd na FF OU. 2012.
Mikulášek, M. Kultura a "duchovnost". Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 9-26. 4. ISBN 978-80-7464-161-9.
Mikulášek, M. VIA CORDIS: ARS INTERPRET ATIONIS HERMENEUTICAE - Duchovědné paradigma literární hermeneutiky. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011. Spis Ostravské univerzity v Ostravě 234/2011. 198 s. ISBN 978-80-7368-938-4.
Rucki, T. a Mikulášek, M. Via Cordis: Ars Interpretationis Hermeneuticae. 2011.
Mikulášek, M. Východ a Západ v techné hermeneutiké a jeho duchovědném paradigmatu. STUDIA SLAVICA. 2011, č. 15, s. 29-41. ISSN 1803-5663.
Mikulášek, M. K synestézii a penetraci uměleckých forem artefaktu jako *duchovního organismu*. In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 37-59. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Mikulášek, M. Vědní paradigma *techné hermeneutiké* v myšlenkových korelacích Východu a Západu. SLAVIA časopis pro slovanskou filologii. 2010, roč. 79, s. 295-306. ISSN 0037-6736.
Mikulášek, M. 'Ars interpretationis hermeneuticae' jako 'duchovní poznání'. Přínos slovanských myslitelů k vědění o paradigmatu literární hermeneutiky. In: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen Ausgewählte Aspekte Problematika / Východ - Západ v evropských kulturách a literaturách Vybrané aspekty. první. vyd. Praha - Dresden: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag, 2009. s. 633-671. Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 25. ISBN 978-80-86420-31-8.
Mikulášek, M. Doporučení publikace do tisku: Hermeneutický kruh Rúfusovej poézie. 2009.
Mikulášek, M. Doporučení publikace do tisku: Jurij Koch - nové interpretace lužickosrbské prózy. Od socrealismu k jeho destrukci. 2009.
Mikulášek, M. Doporučení publikace do tisku: Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti. 2009.
Mikulášek, M. Duchovní substance hermeneutické exegeze. Studia Slavica XIII. 2009, č. 13, s. 113-120. ISSN 1214-3111.
Mikulášek, M. K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII. 2009, roč. 2, s. 7-20. ISSN 1803-5663.
Mikulášek, M. Umění interpretace. "Techné hermeneutiké". 2009.
Mikulášek, M. Umění interpretace a jeho soudobé hermeneutické vědní paradigma. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008. 2008, roč. 77, č. sešit 1-3, s. 277-291. ISSN 0037-6736.
Mikulášek, M. "Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi". 2008.
Mikulášek, M. Astrální próza Andreje Bělého. 2007.
Mikulášek, M. "Kardiognosis" - duchovnaja serdcevina v germenevtičeskoj interpretacii. Studia i skice slawistyczne. 2007, č. 8, s. 9-17. ISSN 1644-4191.
Mikulášek, M. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Mikulášek, M. Cesta duchovního zření "nitra" artefaktu (jev "vnitřní formy" v aktu hermeneutické exegeze). In: Studia Humanitatis. Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 15-35. ISBN 80-7368-252-4.
Mikulášek, M. Dotek věčnosti. In: Bulgakov a dnešok. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. s. 86-122. ISBN 80-8050-977-8.
Mikulášek, M. "Kardiognósis". In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 307-316. ISBN 80-7368-209-5.
Mikulášek, M. "Román-katarze" jako žánrová forma "magického realismu": Stanice Bouřná a Popraviště Čingize Ajtmatova. In: Obraz minulosti v české a literatuře. s. 207-222.
Mikulášek, M. Iskusstvo interpretacii. Genologičeski-germenevtičeskij anamnez fenomena. In: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku.. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. s. 9-24. ISBN 83-7326-326-8.
Mikulášek, M. Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. Vklad slavjanskich myslitelej v iskusstvo germenevtičeskoj interpretacii. In: SPFF BU, Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, X 8. Brno: MU, 2005. MU, 2005. s. 5-17.
Mikulášek, M. Přínos slovanských myslitelů umění hermeneutické interpretace. In: Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. Brno - Boskovice: Společnost přátel jižních Slovanů v nakl. Albert, 2005. Společnost přátel jižních Slovanů v nakl. Albert, 2005. s. 111-124. ISBN 80-7326-058-1.
Vorel, J. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Mikulášek, M. Hledání duše díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza vnitřní formy artefaktu a mytopoidních forem narace. 1. vyd. Ostrava: Tilia, 2004. 325 s. ISBN 80-7042-669-1.
Mikulášek, M. Iskusstvo interpretacii i jego "metanoia" na rubeže tysjačeletij. In: Russkaja slovesnost´ v mirovom kul´turnom kontekste. Materialy meždunarodnogo kongressa, Moskva 14-19 dekabrja 2004 g. Moskva: Fond Dostojevskogo, 2004. Fond Dostojevskogo, 2004. s. 66-69.
Mikulášek, M. Návrat k zdrojům. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické reflexi. In: Stříbrný věk ruské literatury. Sborník k 80. narozeninám Jiřího Honzíka.. Praha: Slovanská knihovna, 2004. Slovanská knihovna, 2004. s. 104-127. ISBN 80-7050-433-1.
Mikulášek, M. "Sen' o cestě do "věčnosti". "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v románu-mýtu (Mistr a Markétka M. Bulgakova).. Studia slavica VIII.Slovanské studie VIII.. 2004, č. 8, s. 115-134. ISSN 1214-3111.
Mikulášek, M. Fenomén dialogu kultur a afinity s tradicí v umění hermeneutické interpretace.. In: Dialog kultur II. Sb. příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Ústí nad Orlicí: Ped. fak. Univerzity Hradec Králové, 2003. Ped. fak. Univerzity Hradec Králové, 2003. s. 153-164. ISBN 80-86042-77-4.
Mikulášek, M. Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljublana 15-21. 8. 2003. Praha: Academia, 2003. Academia, 2003. s. 221-233. ISBN 80-200-1093-9.
Mikulášek, M. Genologičeski-germenevtičeskaja refleksija, metodologičeskaja osnova iskusstva sovremennogo literaturovedenija. In: SPFF BU, Slavica litteraria X 6, Studia minora.. Brno: MU, 2003. MU, 2003. s. 5-16. ISBN 80-210-3086-0.
Mikulášek, M. Korelace kontextu, scopu, znaku-významu v metodologické intenci rané hermeneutiky. In: Text a kontext (K. Lepilová a kol.). Ostrava: FF, 2003. FF, 2003. s. 45-56. ISBN 80-7042-628-4.
Mikulášek, M. "Verbum interius" i fenomen "vnutrennej formy" v iskusstve germenevtičeskoj interpretacii. In: Rusisty Ostravskogo universiteta X kongressu MAPRJAL. Ostrava: FF, 2003. FF, 2003. s. 22-30. ISBN 80-7042-624-1.
Mikulášek, M. Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace. In: SPFF BU. Řada literárněvědná, bohemistická Bohemica litteraria V, 4. Dušanu Jeřábkovi k osmdesátinám. Brno: MU, 2002. MU, 2002. s. 167-181. ISBN 80-210-2965-X.
Mikulášek, M. Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů. In: SPFF BU. Studia minora. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). Brno: MU, 2002. MU, 2002. s. 5-8. ISBN 80-210-2811-4.
Mikulášek, M. "Hermetický román" a jeho mytický genus v literaturách Východu a Západu (Doktor Živago B. Pasternaka a próza R. M. Rilka a H. Hesseho). In: Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc.. Praha: Euroslavica, 2002. Euroslavica, 2002. s. 55-66. ISBN 80-85494-61-2.
Mikulášek, M. Pozapomenuté osobnosti literárněvědné slavistiky - prof. PhDr. Josef Jirásek (1884-1972). Universitas. 2002, s. 20-21. ISSN 1801-0806.
Mikulášek, M. Cesta k "duši" díla. Fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu. In: Litteraria humanitas IX. Cesta k duši díla. Miroslav Mikulášek: Litteraria humanitas IX. Cesta k duši díla 2000-03-15 . Brno: Masarykova univerzita, 2001. Masarykova univerzita, 2001. s. 199-246. ISBN 80-210-2531-X.
Mikulášek, M. K evoluci a metodologické intenci rané hermeneutiky. In: Evropa mezi vědou a vírou" ( hledání nové konfigurace). Sborník přednášek, uspořádal ThMgr. M. Klapetek: . Brno: VUT Centrum vzdělávání a poradenství, 2001. VUT Centrum vzdělávání a poradenství, 2001. s. 91-102. ISBN 80-2141865-6.
Mikulášek, M. Medailóny ruských spisovatelů. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů.. In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha: LIBRI, 2001. ISBN 80-7277-068-3.
Mikulášek, M. "Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka". In: Příspěvky k bádání v oboru rusistika. Nastupující vědecká generace. II. mezinárodní studentká konference: Příspěvky k bádání v oboru rusistika. Nastupující vědecká generace 2001-03-28 . Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 7-22. ISBN 80-7042-590-3.
Mikulášek, M. Cesta k "duši" díla. "Verbum interius" a fenomén "vnitřní formy" v umění interpretace slovesného artefaktu. In: Litteraria humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech: Litteraria humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech . Brno: FF MU Brno, 2000. FF MU Brno, 2000. s. 15-24. ISBN 80-210-2300-7.
Mikulášek, M. Cesta labyrintem.. 2000.
Mikulášek, M. Cikloobrazujuščaja sila ejdosa XVII časti romana B. Pasternaka. In: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beitrage zur Internationalen Konferenz Magdeburg: Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen 1997-03-18 . Frankfurt am Main: Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2000. Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2000. s. 381-388. ISBN 3-631-35200-X.
Mikulášek, M. "Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Dynamika a konstanty literárního díla". Habilitační práce. 2000.
Mikulášek, M. Ernesto Sábato: Cesta labyrintem. Dynamika a konstanty literárního díla. Habilitační práce. 2000.
Mikulášek, M. "Heroikomika" neopikarestního románu v mytické hře "znesvěcení" a "destrukce" (J. Hašek, I. Erenburg, I. Ilf a J. Petrov). In: Literární věda. Litteratum studia. Literární věda osudem i volbou ( K 70. narozeninám prof. Jiřího Svobody: Literární věda. Litteratum studia. Literární věda osudem i volbou ( K 70. narozeninám prof. Jiřího Svobody) . Ostrava: FF OU Ostrava, 2000. FF OU Ostrava, 2000. s. 61-68. ISBN 80-7042-577-6.
Mikulášek, M. K vývoji rané hermeneutiky. In: Litteraria humanitas VIII. Komparatistika. Genologie. Translatologie. K. Kardyni-Pelikánová: Litteraria humanitas VIII. Komparatistika. Genologie. Translatologie. K. Kardyni-Pelikánová . Brno: FF MU Brno, 2000. FF MU Brno, 2000. s. 167-180. ISBN 80-210-2440-2.
Mikulášek, M. Literární věda na prahu 21. století. 2000.
Mikulášek, M. Literární věda na prahu 21. století. Odborné resumé. 2000.
Mikulášek, M. Umění interpretace a jeho "metanoia" na přelomu tisíciletí. Umění teorie a Zdeněk Mathauser ( soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc. Zvláštní čas.Slavia 69, sešit 4. 2000, s. 411-418. ISSN 0037-6736.
Mikulášek, M. Umění interpretace na přelomu tisíciletí. K metodologii genologicko-hermeneutické reflexe literárního jevu. In: Literární věda na prahu 21. století: Literární věda na prahu 21. století 1998-11-18 . Opava: Slezská univerzita, 2000. Slezská univerzita, 2000. s. 3-41. ISBN 80-7248-090-1.
Mikulášek, M. Umění interpretace. K metodologii filologicko-hermeneutické reflexe. In: Příspěvky ke slovanské filologii: Příspěvky ke slovanské filologii . Brno: Ústav slavistiky FF MU, 1999. Ústav slavistiky FF MU, 1999. s. 47-52. ISBN 80-210-2121-7.
Mikulášek, M. Badatelská osobnost Franka Wollmanna (1888-1969). 1998, s. 31-32. ISSN 1211-3384.
Mikulášek, M. Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů (část 1). In: Sborník prací FF MU, Studia minora, Slavica litteraria X 1: Sborník prací FF MU, Studia minora, Slavica litteraria X 1 . Brno: FF MU, 1998. FF MU, 1998. s. 17-25. ISBN 80-210-1830-5.
Mikulášek, M. Hermetický román a jeho mýtický genus v literaturách Východu a Západu. In: XII. Mezinárodní sjezd slavistů v Krakově: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů v Krakově 1998-08-27 . Praha: Slovanský ústav, 1998. Slovanský ústav, 1998. s. 313-319. ISBN 80-85494-41-8.
Mikulášek, M. Istoričeskaja poetika, genologija i filologičeskaja germenevtika v kontekste modernych interrpretacionnych sistem. In: Litteraria humanitas, VI. Alexandr Veselovskij a dnešek: Litteraria humanitas, VI. Alexandr Veselovskij a dnešek . Brno: MU Brno, 1998. MU Brno, 1998. s. 68-83. ISBN 80-210-1879-8.
Mikulášek, M. Lev Natanovich Lunts 1901-1924. Prose writer and dramatist. In: Reference guide to Russian Literature: Reference guide to Russian Literature . London, Chicago: Fitzroy Deaborn Publishers, 1998. Fitzroy Deaborn Publishers, 1998. s. 518-519. ISBN 1-88496410-9.
Mikulášek, M. Sbírka studií Západ-Východ II. Tradice a současnost (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) - Úvod. 1998.
Mikulášek, M. Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa) Litteraria humaniatas V. 1998.
Mikulášek, M. Básník Eduard Bagrickij ( K dějinám takzvané jihozápadní školy oděské v ruské literatuře). Habilitační práce. 1997.
Mikulášek, M. Cyklotvorná síla eidosu XVII. části románu B. Pasternaka Doktor Živago - Stichotvorenija Jurija Živago. In: Litteraria studia. Acta philosophicae universitatis Ostraviensis, číslo 3: Litteraria studia. Acta philosophicae universitatis Ostraviensis, číslo 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. Ostravská univerzita, 1997. s. 35-42. ISBN 80-7042-488-5.
Mikulášek, M. Černý mnich A. P. Čechova;enigma lidské metamorfozy i diagnostika karmy. In: Vortrage des Zweiten Internationalen Čechov-Symposiums Badenweiler: Anton P. Čechov Philosophische und Religiose Dimensionen im Leben und im Werk 1994-10-20 Muenchen. Muenchen: Verlag Otto Sagner, 1997. Verlag Otto Sagner, 1997. s. 491-496. ISBN 3-87690-675-X.
Mikulášek, M. Sinergija genologii, istoričeskoj poetiki, germenevtiki i modernych interpretacionnych sistem. In: Sborník prací FF MU Brno, D 44: Sborník prací FF MU Brno, D 44 . Brno: FF MU, 1997. FF MU, 1997. s. 151-158. ISBN 80-210-1731-7.
Mikulášek, M. Vazba genologie-historické poetiky - hermeneutiky a moderních interpretačních systémů. In: Sborník prací filozoficko-přírodovědné fakulty SU. Řada literárněvědná A2, ročník II: Sborník prací filozoficko-přírodovědné fakulty SU. Řada literárněvědná A2, ročník II . Opava: Slezská univerzita, 1997. Slezská univerzita, 1997. s. 169-176. ISBN 80-85879-74-3.
Mikulášek, M. Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1997.
Mikulášek, M. Dominantnyje evoljucionnyje tendencii v russkoj literature XX veka. In: Sborník prací FF MU, D 43: Sborník prací FF MU, D 43 . Brno: FF MU, 1996. FF MU, 1996. s. 87-97. ISBN 80-210-1545-4.
Mikulášek, M. Litteraria humanitas IV. Roman Jakobson Úvod ke sbírce studií. 1996.
Mikulášek, M. Mif kak paradigma soznanija i bytija. In: Litteraria hunanitatis IV. Roman Jakobson: Litteraria hunanitatis IV. Roman Jakobson 1993-11-12 Brno. Brno: FF MU, 1996. FF MU, 1996. s. 95-106. ISBN 80-210-1437-7.
Mikulášek, M. Roman Jakobson. Litteraria humanitas IV. 1996.
Mikulášek, M. Černý mnich A. P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy. In: Sborník prací FF MU v Brně, D 42: Sborník prací FF MU v Brně, D 42 . Brno: FF MU, 1995. FF MU, 1995. s. 57-64. ISBN 80-210-1410-5.
Mikulášek, M. Gnostičeskij mif v evoljucii romana pervoj treti XX veka. In: Litteraria humanitas III. Západ - Východ. Genologické studie: Litteraria humanitas III. Západ - Východ. Genologické studie . Brno: Masarykova univerzita, 1995. Masarykova univerzita, 1995. s. 98-124. ISBN 80-210-1300-1.
Mikulášek, M. a Bínová, G. Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, Boskovice, 1995. 42 s. ISBN 80-85834-04-09.
Mikulášek, M. Problematika literární evoluce ve světle pražské strukturální estetiky a vývojových teorií. In: Literární věda. Litterarum studia. Universitatis Ostraviensis Acta facultatis philosophicae: Literární věda. Litterarum studia. Universitatis Ostraviensis Acta facultatis philosophicae . Ostrava: Sfinga, 1995. Sfinga, 1995. s. 5-12. ISBN 80-7042-432-X.
Mikulášek, M. Sbírka studií Západ-Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. Předmluva. 1995.
Mikulášek, M. Západ - Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. 1995.
Mikulášek, M. Rakousko - Ústav slavistiky Univerzity ve Vídni. 1992.
Mikulášek, M. SRN, Ústav slavistiky Univerzita v Regensburgu. 1990.
Mikulášek, M. NDR ? univerzita v Greifswaldu. 1965.
Mikulášek, M. Leningradská státní univerzita. 1960.


AutorNázev práceTypRok
Vališová Veronika\rus{Skazochnostp1, romantichnostp1, son i fantastika v literaturnom tvorchestve A. Grinadiplomová 2011 
Freywaldová Adéla\rus{Novatorskie silovye linii v e1volyucii russkogo iskusstva v pervoi0 treti 20 vekadiplomová 2008 
Kolbábek Martin\rus{diplomová 2008 
Holušová Taťána\rus{Scenicheskaya skazka Evgeniya SHvarcadiplomová 2005 
Januševičová Jana\rus{Novelly M. A. Bulgakova v kontekste russkoi0 literatury 20-kh gg. KHKH vekabakalářská 2014 
Lážová Markéta\rus{Perevod i kommentarii0 teksta korrespondencii E. Trubeckogo i M. K. Morozovoi0bakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub