Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jiří Muryc

Jiří Muryc

titul, jméno, příjmení:
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 610, budova D
funkce:
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
obor činnosti:
konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1840
e-mail:

Vzdělání

2003
Mgr. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity
 

Kvalifikace

2008
Ph.D. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity
2006
PhDr. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity
 

Zaměstnání, praxe

2005 – dosud
FF Ostravské univerzity
2003 – dosud
překladatelská a tlumočnická praxe, výuka polštiny jako cizího jazyka
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – 2018
místopředseda Akademický senát FF Ostravské univerzity
2012 – 2018
člen Akademický senát FF Ostravské univerzity
2005 – 2008
člen Akademický senát Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2023 – dosud
člen Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Oddział Krakowski)
2020 – 2022
člen Odborná komise pro podporu vydávání překladů ze světové literatury při odboru umění, literatury a knihoven ministerstva kultury ČR
2019 – dosud
člen Odborný orgán hodnotitelů - poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR
2018 – dosud
člen Komisja Socjolingwistyki afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
2017 – dosud
člen Stowarzyszenie "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
2012 – dosud
člen OR DSP Polský jazyk na FF Ostravské univerzity
2011 – dosud
člen redakční rada časopisu Studia Słowianoznawcze
 

Recenze pro odborná periodika / Ocenění

Recenze pro odborná periodika
Postscriptum Polonistyczne (ISSN 1898-1593), Opera Slavica (ISSN 1211-7676), Studia Slavica (ISSN 1803-5663), Świat i Słowo (ISSN 1731-3317), Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego (ISSN 0208-5011), Studia Logopaedica (ISSN), Edukacja Językowa i Komunikacja (ISSN)
Ocenění
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polsko, 2023)
Evropská jazyková cena LABEL 2022
 


Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Jiří Muryc, Aleksandra Starzyńska, Roman Madecki, Renata Putzlacher-Buchtová, Michala Benešová
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Soňa Filipová, Jiří Muryc
Rok: 2023
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2023, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ostatní
 
Irena Masojć, Jiří Muryc
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Masojć, Jiří Muryc
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Joanna Derdowska, Małgorzata Kalita, Jiří Muryc
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
ostatní
 
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar ... další autoři
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Kalba ir kontekstai
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2014, Karolinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Studia Slavica XV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
ostatní
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Slovanské studie - Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007, Muzeum w Sosnowcu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2004, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Szuster Anna
Język umów cywilnoprawnych w komparacji czesko-polskiej na podstawie badań korpusowych
disertační
2022
Loseová Dominika
Muzeum Těšínska - historia i stan obecny
diplomová
Brachaczková Agnieszka
Literatura czeska w tłumaczeniach polskich
diplomová
2024
Drapa Petr
Implementacja praw językowych w gminach na Zaolziu
diplomová
2023
Mrůzková Kateřina
Komentovaný překlad vybraných reportáží ze sbírky "Polska odwraca oczy"
diplomová
2023
Szusciková Michaela
The Trials of Apollo - The Hidden Oracle. Komparativní studie českého a polského překladu
diplomová
2022
Šrajtrová Martina
Komentovaný překlad povídky J. J. Szczepańského Biskup jedzie przez morze
diplomová
2020
Tropek Martin
Hodnotící adjektiva v propagačních textech na webových stránkách Colours of Ostrava
diplomová
2020
Paruch Marta
Język subkultury hip-hopowej w realiach czeskich i polskich
diplomová
2019
Rozehnal Sopuchová Paulina
Překlad dětské poezie Leszka Sulimy Ciundziewického do češtiny
diplomová
2019
Kantorová Marcela
Przewodnik literacki po Zaolziu
diplomová
2018
Losová Nikol
Seriál Friends. Komparativní studie českého a polského překladu
diplomová
2018
Włodowska Zuzana
Harry Potter and the Cursed Child. Komparativní studie českého a polského překladu díla
diplomová
2018
Iskra Adam
Problematyka przek\l{}adu nazw w\l{}asnych w języku polskim i czeskim
diplomová
2017
Paprotová Helena
"Lubiewo" Michała Witkowského a jeho překlad do češtiny
diplomová
2017
Pułjan Dominika
Twórczość Michala Viewegha w polskich tłumaczeniach
diplomová
2017
Bláha Petr
Obraz Czechów we wspó\l{}czesnej literaturze polskiej na wybranych przyk\l{}adach
diplomová
2016
Kubala Martin
Překlad reportážního textu s komentářem
diplomová
2016
Pająk Barbara
Sytuacja j&ecedil;zykowa na terenie \'Sl&acedil;ska
diplomová
2016
Szpyrcová Renata
Czeskie t\l{}umaczenia twórczo\'sci Andrzeja Stasiuka. Ocena i analiza
diplomová
2016
Tomanová Radmila
Tvorba Katarzyny Kotowské pro dětského a dospělého čtenáře
diplomová
2016
Orehek Tomáš
Rola osoby wielojęzycznej w parafiach zaolziańskich
diplomová
2015
Pacíková Urszula
Vybrané aspekty polsko-českého audiovizuálního překladu
diplomová
2015
Fucimanová Markéta
Korespondence Bruna Schulze
diplomová
2014
Holečková Andrea
Mniejszości narodowe w Polsce
diplomová
2014
Jemelíková Valerie
Komentovaný překlad odborného textu z oblasti elektroniky
diplomová
2014
Pieczková Beáta
Vybraná terminologie z oblasti českého a polského účetnictví
diplomová
2014
Rucká Lenka
T\l{}umaczenie konsekutywne - teoria i praktyka procesu t\l{}umaczenia
diplomová
2014
Vepřeková Markéta
Teorie a praxe překladu - na příkladě Lásky nebeské Mariusze Szczygła
diplomová
2014
Bartnicki Andrzej
Czeska i polska frazeologia w tekstach biznesu. Studium porównawcze
diplomová
2013
Ciencialová Zdeňka
Wspó\l{}czesny polski dramat w czeskich t\l{}umaczeniach
diplomová
2013
Gawlasová Marie
Současná polská próza v českých překladech
diplomová
2013
Hušák Viktor
Česká a polská lexika a terminologie Evropské unie. Srovnávací studie
diplomová
2013
Kajfoszová Agata
Syntaktické konstrukce v češtině a polštině - shody a odlišnosti
diplomová
2013
Koždoňová Adriana
Kontakty językowe i bilingwizm - teoria i praktyka
diplomová
2013
Mlynková Barbara
Wielojęzyczność w Polsce
diplomová
2013
Steblová Daniela
Wielojęzyczność w Republice Czeskiej
diplomová
2013
Súkeníková Monika
Problematika překladu vlastních jmen, názvů a jiných reálií v průvodcích po ČR a Polsku
diplomová
2013
Ciencialová Zdeňka
Antagonizm czesko-polski na \l{}amach prasy
diplomová
2012
Macečková Ivona
Polska literatura wojenna jako dokument zbrodni hitlerowskich
diplomová
2012
Vavrečka Matěj
Sedmidenní válka o Těšínsko
diplomová
2011
Hořínková Adéla
System polskiego szkolnictwa w Polsce, Czechach i Stanach Zjednoczonych
diplomová
2010
Ondruszová Tereza
J&ecedil;zyki w kontakcie w czesko-polskim \'srodowisku ko\'scielnym
diplomová
2010
Kaletová Krystyna
Historia i tendencje rozwojowe szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu
diplomová
2009
Plíhalová Lenka
Wizerunek Polski w czeskich mediach
diplomová
2009
Turoňová Kateřina
S\l{}ownictwo polskich i czeskich tekstów fachowych
diplomová
2009
Machowski Tomáš
To\.zsamość językowa i narodowa na Zaolziu
diplomová
2008
Kubošová Hana
Tłumaczenie książki dla dzieci "Ekoliski" na język czeski
bakalářská
2024
Bohuš Dominik
Online platformy nauczania języka polskiego jako obcego
bakalářská
2023
Sokanská Hana
Překlad reportáže Marka Szymaniaka do češtiny
bakalářská
2023
Gaurová Janina
Překlad povídek Kornela Filipowicze do češtiny
bakalářská
2022
Klusáčková Halina Laura
Małopolska - perła światowego dziedzictwa UNESCO
bakalářská
2022
Kubinová Katarzyna Alicja
Zabytki architektoniczne w Ostrawie
bakalářská
2022
Drapa Petr
Dwujęzyczne nazewnictwo na liniach kolejowych na Zaolziu
bakalářská
2021
Kobieluszová Beata
Słownictwo i dwujęzyczny słownik terminologii z zakresu tańca
bakalářská
2021
Konderlová Ingrid
Polsko-czeska interferencja językowa w słownictwie
bakalářská
2021
Korzonek Karel
Zabytki architektoniczne w Karwinie
bakalářská
2021
Baron-Litwicka Agnieszka
Anglicyzmy w j&ecedil;zyku polskim
bakalářská
2019
Guzicki Włodzimierz
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
bakalářská
2019
Kutnohorská Markéta
Zabytki UNESCO w Polsce. Drewniane ko\'scio\l{}y po\l{}udniowej Ma\l{}opolski
bakalářská
2019
Pavezová Aneta
Zabytki architektoniczne w kraju libereckim od XIX wieku
bakalářská
2019
Rozsypalová Edyta
Zamek Hradec nad Moravicí - historia i wspó\l{}czesno\'s\'c
bakalářská
2019
Žylová Lucie
S\l{}ownictwo i czesko-polski s\l{}ownik marketingu internetowego
bakalářská
2019
Bongilaj David
Praga - zabytkowe miasto Unesco
bakalářská
2018
Gałuszka Krystian
Analiza rynku kolejowego w Polsce i Republice Czeskiej
bakalářská
2018
Šrajtrová Martina
Analiza porównawcza występowania wulgaryzmów w języku czeskim i polskim
bakalářská
2018
Herberová Miluše
S\l{}ownictwo i dwujęzyczny (polsko-czeski) s\l{}ownik z zakresu hotelarstwa
bakalářská
2017
Krzywoňová Ester
Zabytki architektoniczne w Gdańsku
bakalářská
2017
Pierchalová Beata
Zabytki UNESCO w Polsce
bakalářská
2017
Švrčková Simona
Zabytki Unesco na Morawach
bakalářská
2017
Baronová Nela
Třebíč: przewodnik turystyczny
bakalářská
2016
Bernatík Werner
Interferencja i kontakty j&ecedil;zykowe
bakalářská
2016
Blachowski Marek
Zabytki architektoniczne w Or\l{}owej
bakalářská
2016
Kaulfersová Dagmar
Katastrofa smole\'nska w czeskich mediach
bakalářská
2016
Vitasková Eva
Infrastruktura transportowa w Kraju morawsko-\'sl&acedil;skim
bakalářská
2016
Wantuloková Barbara
Zabytki architektoniczne w Cieszynie
bakalářská
2016
Włodowska Zuzana
Teoria i praktyka przek\l{}adu tekstu popularnonaukowego
bakalářská
2016
Hutová Šárka
Czesko-polska wspó\l{}praca transgraniczna na przyk\l{}adzie euroregionów
bakalářská
2015
Kaczmarczyková Teresa
Euroregion Silesia
bakalářská
2015
Kramná Jana
Karwina - miasto kosmopolityczne
bakalářská
2015
Lanc David
Infrastruktura drogowa w Polsce. Historia, stan obecny i przysz\l{}o\'s\'c
bakalářská
2015
Polzerová Kristina
Potencja\l{} turystyczny Ustronia, Równicy i Czantorii
bakalářská
2015
Walachová Gražyna
Oldrzychowice: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c
bakalářská
2015
Walek Benjamin
Czeska i polska leksyka bezekwiwalentna. Studium porównawcze
bakalářská
2015
Bejdáková Kateřina
Polsko-česká jazyková interference v pravopisu
bakalářská
2014
Bláha Petr
Przewodnik po mieście Gdańsk
bakalářská
2014
Blažejová Petra
Porównanie opieki nad zabytkami w Czechach i w Polsce
bakalářská
2014
Brózdová Marie
Różnice kulturowe w gastronomii polskiej i czeskiej
bakalářská
2014
Bubová Lucie
Winiarstwo w Polsce
bakalářská
2014
Chalupová Gražyna
Dzia\l{}ania punktów informacji turystycznej na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskim
bakalářská
2014
Fiálková Miroslava
S\l{}ownictwo czesko-polskie dla klientów salonu optycznego
bakalářská
2014
Jasenská Barbora
Polska leksykografia wspó\l{}czesna
bakalářská
2014
Jeřábková Nina
Olbrachcice: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c
bakalářská
2014
Kolek Daniel
Tatry Polskie
bakalářská
2014
Konieczny Tomáš
Analiza rynku telekomunikacyjnego w Polsce i Czechach
bakalářská
2014
Krutaková Jana
Dzieje turystyki w Beskidach na przestrzeni dwóch wieków
bakalářská
2014
Pająková Urszula
Twórczo\'s\'c Jana Matejki i jego wk\l{}ad w malarstwo polskie
bakalářská
2014
Slowik Tomáš
Euroregion \'Sl&acedil;sk Cieszy\'nski
bakalářská
2014
Wanieczková Alexandra
Lutynia Dolna: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c
bakalářská
2014
Filuśová Renata
Hawierzów - najm\l{}odsze miasto Republiki Czeskiej
bakalářská
2013
Janoušková Monika
Region Vysočina - przewodnik turystyczny
bakalářská
2013
Kmecová Karina
Region Morawsko-\'Sl&acedil;ski
bakalářská
2013
Kornutová Lenka
Pszczelarstwo w Polsce
bakalářská
2013
Ligocký Petr
Parki narodowe w Ma\l{}opolsce
bakalářská
2013
Mrkvová Lucie
Český Krumlov - przewodnik turystyczny
bakalářská
2013
Orehek Tomáš
Zabytki architektury sakralnej w Polsce
bakalářská
2013
Pacíková Urszula
Historia i wspó\l{}czesno\'s\'c gminy Stonawa
bakalářská
2013
Vrbová Martina
Mniejszość polska na Litwie
bakalářská
2013
Bednářová Alexandra
Wybrane elementy folkloru zakopia\'nskiego
bakalářská
2012
Heinz Artur
Fenomen czeskiej kultury w Polsce
bakalářská
2012
Kantorová Marcela
Bystrzyca nad Olz&acedil;: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c
bakalářská
2012
Kubala Martin
Pozna\'n i okolice
bakalářská
2012
Kubinčiaková Jitka
Historie školství a vzdělávání na Těšínsku
bakalářská
2012
Pająk Barbara
Turystyka pielgrzymkowa w Polsce
bakalářská
2012
Pieczková Beáta
Wprowadzenie Euro w krajach Unii Europejskiej
bakalářská
2012
Pierchalová Barbara
Karwina: nie tylko miasto górnicze
bakalářská
2012
Rozehnal Sopuchová Paulina
Temat kobiety we wspó\l{}czesnej literaturze
bakalářská
2012
Starzyková Žaneta
Jan Pawe\l{} II
bakalářská
2012
Sumega Aleš
Trzyniec i okolice: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c
bakalářská
2012
Šimaliaková Kristyna
Rody szlacheckie \'Sl&acedil;ska Cieszy\'nskiego
bakalářská
2012
Turoňová Pavlína
Historia i wspó\l{}czesno\'s\'c gminy Nydek
bakalářská
2012
Bojda Alexandra
Podstawowe s\l{}ownictwo inżynierii sieciowej w uj&ecedil;ciu polsko-czesko-angielskim
bakalářská
2011
Dědicová Michaela
Překlady původních polských názvů obcí do češtiny v oblasti Těšínska, Jablunkovska, Karvinska, Ostravska po 2. světové válce
bakalářská
2011
Filuś Roman
Przewodnik po Suchej Górnej
bakalářská
2011
Halagačková Taťána
Překlad odborného textu s komentářem: Evropská Unie
bakalářská
2011
Hilová Teresa
Orlová: przewodnik turystyczny
bakalářská
2011
Kožuchová Milada
Mniejszo\'sci narodowe w Trzy\'ncu
bakalářská
2011
Kúdelová Barbara
Lednice i Valtice: przewodnik turystyczny
bakalářská
2011
Ligocká Bronislava
Uzdrowisko Luhačovice
bakalářská
2011
Martynek Zbigniew
Potencja\l{} turystyczny na \'Sl&acedil;sku
bakalářská
2011
Miech Marek
Czeskie przek\l{}ady wspó\l{}czesnej literatury polskiej
bakalářská
2011
Mizera Lukáš
Podhale: przewodnik turystyczny
bakalářská
2011
Solichová Libuše
Rola t\l{}umacza w dialogu mi&ecedil;dzykulturowym
bakalářská
2011
Stejskalová Jitka
Zakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c
bakalářská
2011
Wojnarová Eva
Analiza wybranych us\l{}ug bankowych w Czechach i Polsce
bakalářská
2011
Pochobradská Kristina
Polska mniejszo\'s\'c narodowa w Republice Czeskiej
bakalářská
2010Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2024
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
11/2020 - 10/2022
Poskytovatel
Erasmus+
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
9/2017 - 8/2020
Poskytovatel
Erasmus+
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
10/2019 - 6/2020
Poskytovatel
Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
10/2018 - 10/2018
Poskytovatel
Ministerstvo kultury, Visegrad Fund
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2017
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
10/2017 - 10/2017
Poskytovatel
Visegrad Fund
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
2/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
10/2015 - 10/2015
Poskytovatel
Visegrad Fund
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
10/2014 - 10/2014
Poskytovatel
Visegrad Fund
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
social hub