Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jiří Muryc

Jiří Muryc

titul, jméno, příjmení:PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 610, budova D
funkce:vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
obor činnosti:konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1840
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání a kvalifikace

2008Ph.D. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity
2006PhDr. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity
2003Mgr. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity

Zaměstnání a praxe

2005 – dosudFF Ostravské univerzity
2003 – dosudpřekladatelská a tlumočnická praxe, výuka polštiny jako cizího jazyka

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – 2018místopředseda Akademický senát FF Ostravské univerzity
2012 – 2018člen Akademický senát FF Ostravské univerzity
2005 – 2008člen Akademický senát Ostravské univerzity

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2020 – dosudčlen Odborná komise pro podporu vydávání překladů ze světové literatury při odboru umění, literatury a knihoven ministerstva kultury ČR
2019 – dosudčlen Odborný orgán hodnotitelů – poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR
2018 – dosudčlen Komisja Socjolingwistyki afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
2017 – dosudčlen Stowarzyszenie „Bristol“ Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
2011 – dosudčlen redakční rada časopisu Studia Słowianoznawcze

Členství v oborových radách doktorských studijních programů

2012 – dosudPolský jazyk na FF Ostravské univerzity


Den s překladem XV
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Eva Polášková, Renáta Tomášková ... další autoři
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Język polski w perspektywie polityki językowej Unii Europejskiej
Jiří Muryc
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Burek, A.: Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Jiří Muryc
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem XIII
Jiří Muryc
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Dwujęzyczność na Zaolziu w RC - sytuacja językowa i uwarunkowania prawne
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencja językowa w teorii i praktyce
Jiří Muryc
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Měsíc autorského čtení 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
ostatní

Polish Online - Polish Language and Culture for Adult Learners
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar ... další autoři
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polské dny v Ostravě 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Polski.info: Nauczanie języka polskiego online
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Základy polského a českého jazyka pro biology
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Architektura Nové Hutě v Krakově: Plány a skutečnost
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilingvní Těšínsko - jazyková situace na česko-polském pomezí
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Dobrotová, I. (ed.) Polonistické studie
Jiří Muryc
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Jiří Muryc
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Historie a aktuální stav výzkumu na ostravské polonistice
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Měsíc autorského čtení 2018
Jiří Muryc
Rok: 2018
ostatní

Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Reflections on the State of Research into Polish Language in the Těšín Region, Czech Republic
Jiří Muryc
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Aproksymaty polsko-czeskie jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

K životnímu jubileu Evy Mrhačové
Jiří Muryc
Rok: 2017
ostatní

Kopoloveca, N.: Model tvorby obrazu lídra v lotyšském a českém politickém diskurzu (Posudek autoreferátu disertační práce)
Jiří Muryc
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kořeny křesťanství v Polsku
Jiří Muryc
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Language Contact and Bilingualism
Jiří Muryc
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Měsíc autorského čtení 2017
Jiří Muryc
Rok: 2017
ostatní

Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
kapitola v odborné knize

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika jazykové komunikace v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie przekładu nazw własnych na przykładzie języka polskiego i czeskiego
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Architektura Nowej Huty: założenia i realia
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bańko, M., Svobodová, D., Rączaszek-Leonardi, J., Tatjewski, M.: Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce
Markéta FUCIMANOVÁ, Jiří Muryc, Tereza Vlachová
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego
Jiří Muryc
Rok: 2016, Kalba ir kontekstai
článek v odborném periodiku

Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Księża Polacy w parafiach Zaolziańskich
Tereza Ondruszová, Jiří Muryc
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Měsíc autorského čtení 2016
Jiří Muryc
Rok: 2016
ostatní

Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku
Jakub Ivánek, Jiří Muryc
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Adam Zagajewski: Zkušenost exilu a návratu / autorské čtení
Jiří Muryc
Rok: 2015
ostatní

Akademia Jana Długosza Częstochowa
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Benešová, M., Zakopalová, L., Rusin Dybalska, R. a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž
Jiří Muryc
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Księża Polacy w parafiach zaolziańskich
Tereza Ondruszová, Jiří Muryc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měsíc autorského čtení 2015
Jiří Muryc
Rok: 2015
ostatní

Šlechticův žid, žid šlechticem
Jiří Muryc
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.)
Jiří Muryc
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Den s překladem IX
Jiří Muryc, Tomáš Rucki
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Dobrew, D.: Česká literatura v překladech do polštiny a knihy spojené s českou kulturou (2012 a 2013)
Jiří Muryc
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2014, Karolinum
kapitola v odborné knize

Justyna Bargielska: Píšeš báseň?
Jiří Muryc
Rok: 2014
ostatní

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Gdański
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU
Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Bauman, Z.: Smrt - moderní a postmoderní. In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 104-110
Jiří Muryc
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Benešová, M., Rusin Dybalska, R., Zakopalová, L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu
Jiří Muryc
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska
Jiří Muryc
Rok: 2012
ediční a redakční práce

IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

Kolberová, U.: Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc, Urszula Kolberová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kontakt językowy w środowisku dwujęzycznym czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

Setkání polonistů 2012 / Spotkanie Polonistów 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Sytuacja językowa w Kościołach Zaolzia - na przykładzie badań socjolingwistycznych duchowieństwa
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem - k jazykové situaci na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Wiertlewska-Bielarz, J.: V čem spočívá význam bioetiky? In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 162-181
Jiří Muryc
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrem - vybrané aspekty církevního diskurzu na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dyglosja jako zjawisko wielowymiarowe
Jiří Muryc
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku. Možnosti výzkumu
Jiří Muryc, Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011, Studia Slavica XV
článek v odborném periodiku

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

Měsíc autorského čtení 2011
Jiří Muryc
Rok: 2011
ostatní

Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Sytuacja językowa na Zaolziu w świetle badań socjolingwistycznych
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

VIII Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Bilingwizm i dyglosja jako wykładniki tożsamości
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekvapil, J., Sloboda, M., Wagner, P.: Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace
Jiří Muryc
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Jiří Muryc
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Jazykový kontakt v dvojjazyčném prostředí českého Těšínska. Vybrané aspekty a terminologie
Jiří Muryc
Rok: 2009, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

K aktuálnímu stavu výzkumu jazyka na Těšínsku
Jiří Muryc
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2009, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Mrhačová, E., Balowski, M.: Česko-polský frazeologický slovník
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sekcja Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Výuka překladu a tlumočení, aneb Jak na to
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Slovanské studie - Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2008
působení v zahraničí

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Doporučení publikace do tisku: Cvičebnice pro rozvoj kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Madecki, R.: Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku
Jiří Muryc
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Socio- a psycholingvistické aspekty konsekutivního tlumočení
Jiří Muryc
Rok: 2008, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Tożsamość językowa i kulturowa na Zaolziu w Republice Czeskiej
Jiří Muryc
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vojáci XX. století (č. 3-11)
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity (Zprávy z výzkumu)
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2007
působení v zahraničí

Bilingvismus a jazyková interference. Polsko-česká interference v jazykové praxi (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazykový obraz vína ve slovinské kultuře (na příkladu přísloví) - Parémie národů slovanských III
Jiří Muryc
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Lipińska, E.: Język ojczysty, język drugi, język obcy. Wstęp do badań dwujęzyczności
Jiří Muryc
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Parémie národů slovanských III
Igor Jelínek, Jiří Muryc
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Pojęcie małej ojczyzny w Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk
Jiří Muryc
Rok: 2007, Muzeum w Sosnowcu
kapitola v odborné knize

Translatologica Ostraviensia I
Jiří Muryc
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané kapitoly z polské literatury (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Henryk Sienkiewicz. Tradice - současnost - recepce
Jiří Muryc, Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

K problematice tzv. neostrých výrazů na příkladu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2006
stať ve sborníku

Uniwersytet Śląski, Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2006
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2006
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2005
působení v zahraničí

Jazyková kompetence bilingvního obyvatelstva v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Rok: 2005
stať ve sborníku

K projevům polsko-české interference v pravopisu
Jiří Muryc
Rok: 2005
stať ve sborníku

K jazykové interferenci ve výuce
Jiří Muryc
Rok: 2004, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Siatkowska, E.: Czeszczyzna widziana z boku
Jiří Muryc
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Štěpán, L. a kol.: Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století)
Jiří Muryc
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
USDBÚvod do slavistiky
USJAÚvod do slavistiky
KRIPRKritika překladu
KRPRKritika překladu
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AGPL3Gramatika polského jazyka 3
AKSP1Konfrontač. studium polštiny a češtiny 1
AKSP2Konfrontač. studium polštiny a češtiny 2
APCVPravopisná cvičení
APOL1Polská literatura 1
APOL3Polská literatura 3
AUSJÚvod do studia jazykovědy
AZAP1Základy překladu 1
AZAP2Základy překladu 2
BGPJ3Gramatika polského jazyka 3
BPCVPravopisná cvičení
BPL1Polská literatura 1
BPL2Polská literatura 2
BPL3Polská literatura 3
BPL4Polská literatura 4
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
EXKRTematická exkurze
INK2Interkulturní komunikace 2
JAKJazyk a kultura
JASJazykový seminář
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JHGRAHistorická gramatika
JJK1Jazyková kultura 1
JJK2Jazyková kultura 2
JKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
JKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
JPRSTPraktická stylistika
JSNO2Soudobá novinářská praxe 2
JSNP1Soudobá novinářská praxe 1
JTPP1Teorie a praxe překladu 1
JTPP2Teorie a praxe překladu 2
KCPTCvičení z překladu a tlumočení
KINK1Interkulturní komunikace 1
KINK2Interkulturní komunikace 2
KJINJazykový kontakt a interference
KLEXLexikologie
KPCVPravopisná cvičení
KPOL1Polština 1 (A1)
KPOL2Polština 2 (A1/A2)
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KTBKapitoly z teorie bilingvismu
KZP1Základy překladu 1
KZP2Základy překladu 2
KZT1Základy tlumočení 1
KZT2Základy tlumočení 2
LCBLanguage contact and bililngualism
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NJKPJazyková kultura polštiny
NKS1Konfront. studium polštiny a češtiny 1
NKS2Konfront. studium polštiny a češtiny 2
NSKSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
NVPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
NVPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PEMSPolština pro evropskou a místní správu
PJAK1Polská jazyková kultura 1
PJAK2Polská jazyková kultura 2
PKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
PKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
POFI1Dějiny polského filmu 1
POL1XPolština 1 (A1)
POL2XPolština 2 (A1/A2)
POL3XPolština 3 (A2)
POL4XPolština 4 (B1)
POPPOdborná překladatelská praxe
PPKPPraktikum z kritiky překladu
PRPRPřekladatelské praktikum
PSKOSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
PSKT1Seminář konsekutivního tlumočení 1
PSKT2Seminář konsekutivního tlumočení 2
PSOTESeminář překladu odborného textu
PSUTSeminář překladu uměleckého textu
SLOK1Slovenština 1
SLOK2Slovenština 2
SLO1XSlovenština 1 (A1)
SLO2XSlovenština 2 (A2)
SLO3XSlovenština 3 (B1)
SLO4XSlovenština 4 (B2)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
SNOP1Soudobá novinářská praxe 1
SNOP2Soudobá novinářská praxe 2
SPSSpeciální překladatelský seminář
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
VYUKAVýuková činnost
0PL1XPolština 1 (A1)
0PL2XPolština 2 (A1/A2)
0SL1XSlovenština 1 (A1)
0SL2XSlovenština 2 (A2)
0SL3XSlovenština 3 (B1)
0SL4XSlovenština 4 (B2)
1GPL3Gramatika polštiny 3
1JAP1Jazykové praktikum 1
1KOS1Konfrontační studium pol. a č. 1
1KOS2Konfrontační studium pol. a č. 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Polský jazyk
1SZ2SZZ - Polská literatura a kultura
1SZ3YSZZ - Polština pro odb kom. (písemná)
1SZ4YSZZ - Polština pro odb kom. (ústní část)
2LEXILexikologie
2PRAPPravopisné praktikum
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
2ZATUZáklady tlumočení
3CPJSČesko-polská jazyková studia
3JABIJazykový kontakt a bilingvismus
3KRAPPraktikum z kritiky překladu
3SYKOSynchronní konfrontace pol. a č.
4JABIJazykový kontakt a bilingvismus
4SPOTSeminář překladu odborného textu
4SPUTSeminář překladu uměleckého textu
4STU1Seminář konsekutivního tlumočení 1
4STU2Seminář konsekutivního tlumočení 2
4SYKOSynchronní konfrontace pol. a č.
6CJPLCizí jazyk - polština
6JKKKJazyková, komunik. a kult. kompetence
6TJKOTeorie jazykových kontaktů
6TPCKTeorie pol.-čes. aj. jazyk. kontaktů
61CJPForeign language - Polish
7IJTPInterferencja językowa
7LABILanguage contact and bilingualism
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7PL3XPolština 3 (A2)
7PL4XPolština 4 (A2/B1)
7PL5XPolština 5 (B1)
7PL6XPolština 6 (B1/B2)
7SELISeminář literárněvědných výz. metod
7SETASeminář translatologických výz. metod
7SL1XSlovenština 1 (A1)
7SL3XSlovenština 3 (B1)
8GPL3Gramatika polštiny 3
8JAP1Jazykové praktikum 1
8KOS1Konfrontační studium pol. a č. 1
8KOS2Konfrontační studium pol. a č. 2
8LEXILexikologie
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
8PL3XPolština 3 (A2)
8PL4XPolština 4 (A2/B1)
8PRAPPravopisné praktikum
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2
8ZATUZáklady tlumočení
9CPKČesko-polské komparativní studium
MPTMetodika překladu a tlumočení


AutorNázev práceTypRok
Šrajtrová MartinaKomentovaný překlad povídky J. J. Szczepańského Biskup jedzie przez morzediplomová 2020 
Tropek MartinHodnotící adjektiva v propagačních textech na webových stránkách Colours of Ostravadiplomová 2020 
Paruch MartaJęzyk subkultury hip-hopowej w realiach czeskich i polskichdiplomová 2019 
Rozehnal Sopuchová PaulinaPřeklad dětské poezie Leszka Sulimy Ciundziewického do češtinydiplomová 2019 
Kantorová MarcelaPrzewodnik literacki po Zaolziudiplomová 2018 
Losová NikolSeriál Friends. Komparativní studie českého a polského překladudiplomová 2018 
Włodowska ZuzanaHarry Potter and the Cursed Child. Komparativní studie českého a polského překladu díladiplomová 2018 
Iskra AdamProblematyka przek\l{adu nazw w\l{asnych w języku polskim i czeskimdiplomová 2017 
Paprotová Helena"Lubiewo" Michała Witkowského a jeho překlad do češtinydiplomová 2017 
Pułjan DominikaTwórczość Michala Viewegha w polskich tłumaczeniachdiplomová 2017 
Bláha PetrObraz Czechów we wspó\l{czesnej literaturze polskiej na wybranych przyk\l{adachdiplomová 2016 
Kubala MartinPřeklad reportážního textu s komentářemdiplomová 2016 
Pająk BarbaraSytuacja j\c{ezykowa na terenie \'Sl\c{askadiplomová 2016 
Szpyrcová RenataCzeskie t\l{umaczenia twórczo\'sci Andrzeja Stasiuka. Ocena i analizadiplomová 2016 
Tomanová RadmilaTvorba Katarzyny Kotowské pro dětského a dospělého čtenářediplomová 2016 
Orehek TomášRola osoby wielojęzycznej w parafiach zaolziańskichdiplomová 2015 
Pacíková UrszulaVybrané aspekty polsko-českého audiovizuálního překladudiplomová 2015 
Fucimanová MarkétaKorespondence Bruna Schulzediplomová 2014 
Holečková AndreaMniejszości narodowe w Polscediplomová 2014 
Jemelíková ValerieKomentovaný překlad odborného textu z oblasti elektronikydiplomová 2014 
Pieczková BeátaVybraná terminologie z oblasti českého a polského účetnictvídiplomová 2014 
Rucká LenkaT\l{umaczenie konsekutywne - teoria i praktyka procesu t\l{umaczeniadiplomová 2014 
Vepřeková MarkétaTeorie a praxe překladu - na příkladě Lásky nebeské Mariusze Szczygładiplomová 2014 
Bartnicki AndrzejCzeska i polska frazeologia w tekstach biznesu. Studium porównawczediplomová 2013 
Ciencialová ZdeňkaWspó\l{czesny polski dramat w czeskich t\l{umaczeniachdiplomová 2013 
Gawlasová MarieSoučasná polská próza v českých překladechdiplomová 2013 
Hušák ViktorČeská a polská lexika a terminologie Evropské unie. Srovnávací studiediplomová 2013 
Kajfoszová AgataSyntaktické konstrukce v češtině a polštině - shody a odlišnostidiplomová 2013 
Koždoňová AdrianaKontakty językowe i bilingwizm - teoria i praktykadiplomová 2013 
Mlynková BarbaraWielojęzyczność w Polscediplomová 2013 
Steblová DanielaWielojęzyczność w Republice Czeskiejdiplomová 2013 
Súkeníková MonikaProblematika překladu vlastních jmen, názvů a jiných reálií v průvodcích po ČR a Polskudiplomová 2013 
Ciencialová ZdeňkaAntagonizm czesko-polski na \l{amach prasydiplomová 2012 
Macečková IvonaPolska literatura wojenna jako dokument zbrodni hitlerowskichdiplomová 2012 
Vavrečka MatějSedmidenní válka o Těšínskodiplomová 2011 
Hořínková AdélaSystem polskiego szkolnictwa w Polsce, Czechach i Stanach Zjednoczonychdiplomová 2010 
Ondruszová TerezaJ\c{ezyki w kontakcie w czesko-polskim \'{srodowisku ko\'{scielnymdiplomová 2010 
Kaletová KrystynaHistoria i tendencje rozwojowe szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziudiplomová 2009 
Plíhalová LenkaWizerunek Polski w czeskich mediachdiplomová 2009 
Turoňová KateřinaS\l{ownictwo polskich i czeskich tekstów fachowychdiplomová 2009 
Machowski TomášTo\.zsamość językowa i narodowa na Zaolziudiplomová 2008 
Baron-Litwicka AgnieszkaAnglicyzmy w j\c{ezyku polskimbakalářská 2019 
Guzicki WłodzimierzZabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górachbakalářská 2019 
Kutnohorská MarkétaZabytki UNESCO w Polsce. Drewniane ko\'scio\l{y po\l{udniowej Ma\l{opolskibakalářská 2019 
Pavezová AnetaZabytki architektoniczne w kraju libereckim od XIX wiekubakalářská 2019 
Rozsypalová EdytaZamek Hradec nad Moravicí - historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2019 
Žylová LucieS\l{ownictwo i czesko-polski s\l{ownik marketingu internetowegobakalářská 2019 
Bongilaj DavidPraga - zabytkowe miasto Unescobakalářská 2018 
Gałuszka KrystianAnaliza rynku kolejowego w Polsce i Republice Czeskiejbakalářská 2018 
Šrajtrová MartinaAnaliza porównawcza występowania wulgaryzmów w języku czeskim i polskimbakalářská 2018 
Herberová MilušeS\l{ownictwo i dwujęzyczny (polsko-czeski) s\l{ownik z zakresu hotelarstwabakalářská 2017 
Krzywoňová Ester Zabytki architektoniczne w Gdańskubakalářská 2017 
Pierchalová BeataZabytki UNESCO w Polscebakalářská 2017 
Švrčková SimonaZabytki Unesco na Morawachbakalářská 2017 
Baronová NelaTřebíč: przewodnik turystycznybakalářská 2016 
Bernatík WernerInterferencja i kontakty j\c{ezykowebakalářská 2016 
Blachowski MarekZabytki architektoniczne w Or\l{owejbakalářská 2016 
Kaulfersová DagmarKatastrofa smole\'nska w czeskich mediachbakalářská 2016 
Vitasková EvaInfrastruktura transportowa w Kraju morawsko-\'sl\c{askimbakalářská 2016 
Wantuloková BarbaraZabytki architektoniczne w Cieszyniebakalářská 2016 
Włodowska ZuzanaTeoria i praktyka przek\l{adu tekstu popularnonaukowegobakalářská 2016 
Hutová ŠárkaCzesko-polska wspó\l{praca transgraniczna na przyk\l{adzie euroregionówbakalářská 2015 
Kaczmarczyková TeresaEuroregion Silesiabakalářská 2015 
Kramná JanaKarwina - miasto kosmopolitycznebakalářská 2015 
Lanc DavidInfrastruktura drogowa w Polsce. Historia, stan obecny i przysz\l{o\'s\'cbakalářská 2015 
Polzerová KristinaPotencja\l{ turystyczny Ustronia, Równicy i Czantoriibakalářská 2015 
Walachová GražynaOldrzychowice: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2015 
Walek BenjaminCzeska i polska leksyka bezekwiwalentna. Studium porównawczebakalářská 2015 
Bejdáková KateřinaPolsko-česká jazyková interference v pravopisubakalářská 2014 
Bláha PetrPrzewodnik po mieście Gdańskbakalářská 2014 
Blažejová PetraPorównanie opieki nad zabytkami w Czechach i w Polscebakalářská 2014 
Brózdová MarieRóżnice kulturowe w gastronomii polskiej i czeskiejbakalářská 2014 
Bubová LucieWiniarstwo w Polscebakalářská 2014 
Chalupová GražynaDzia\l{ania punktów informacji turystycznej na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2014 
Fiálková MiroslavaS\l{ownictwo czesko-polskie dla klientów salonu optycznegobakalářská 2014 
Jasenská Barbora Polska leksykografia wspó\l{czesnabakalářská 2014 
Jeřábková NinaOlbrachcice: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2014 
Kolek DanielTatry Polskiebakalářská 2014 
Konieczny TomášAnaliza rynku telekomunikacyjnego w Polsce i Czechachbakalářská 2014 
Krutaková JanaDzieje turystyki w Beskidach na przestrzeni dwóch wiekówbakalářská 2014 
Pająková UrszulaTwórczo\'s\'c Jana Matejki i jego wk\l{ad w malarstwo polskiebakalářská 2014 
Slowik TomášEuroregion \'Sl\c{ask Cieszy\'nskibakalářská 2014 
Wanieczková AlexandraLutynia Dolna: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2014 
Filuśová RenataHawierzów - najm\l{odsze miasto Republiki Czeskiejbakalářská 2013 
Janoušková MonikaRegion Vysočina - przewodnik turystycznybakalářská 2013 
Kmecová KarinaRegion Morawsko-\'Sl\c{askibakalářská 2013 
Kornutová LenkaPszczelarstwo w Polscebakalářská 2013 
Ligocký PetrParki narodowe w Ma\l{opolscebakalářská 2013 
Mrkvová LucieČeský Krumlov - przewodnik turystycznybakalářská 2013 
Orehek TomášZabytki architektury sakralnej w Polscebakalářská 2013 
Pacíková UrszulaHistoria i wspó\l{czesno\'s\'c gminy Stonawabakalářská 2013 
Vrbová MartinaMniejszość polska na Litwiebakalářská 2013 
Bednářová AlexandraWybrane elementy folkloru zakopia\'nskiegobakalářská 2012 
Heinz ArturFenomen czeskiej kultury w Polscebakalářská 2012 
Kantorová MarcelaBystrzyca nad Olz\c{a: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2012 
Kubala MartinPozna\'n i okolicebakalářská 2012 
Kubinčiaková JitkaHistorie školství a vzdělávání na Těšínskubakalářská 2012 
Pająk BarbaraTurystyka pielgrzymkowa w Polscebakalářská 2012 
Pieczková BeátaWprowadzenie Euro w krajach Unii Europejskiejbakalářská 2012 
Pierchalová BarbaraKarwina: nie tylko miasto górniczebakalářská 2012 
Rozehnal Sopuchová PaulinaTemat kobiety we wspó\l{czesnej literaturzebakalářská 2012 
Starzyková ŽanetaJan Pawe\l{ IIbakalářská 2012 
Sumega AlešTrzyniec i okolice: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2012 
Šimaliaková KristynaRody szlacheckie \'Sl\c{aska Cieszy\'nskiegobakalářská 2012 
Turoňová PavlínaHistoria i wspó\l{czesno\'s\'c gminy Nydekbakalářská 2012 
Bojda AlexandraPodstawowe s\l{ownictwo in\.{zynierii sieciowej w uj\c{eciu polsko-czesko-angielskimbakalářská 2011 
Dědicová MichaelaPřeklady původních polských názvů obcí do češtiny v oblasti Těšínska, Jablunkovska, Karvinska, Ostravska po 2. světové válcebakalářská 2011 
Filuś RomanPrzewodnik po Suchej Górnejbakalářská 2011 
Halagačková TaťánaPřeklad odborného textu s komentářem: Evropská Uniebakalářská 2011 
Hilová TeresaOrlová: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Kožuchová MiladaMniejszo\'sci narodowe w Trzy\'ncubakalářská 2011 
Kúdelová BarbaraLednice i Valtice: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Ligocká BronislavaUzdrowisko Luhačovicebakalářská 2011 
Martynek ZbigniewPotencja\l{ turystyczny na \'Sl\c{askubakalářská 2011 
Miech MarekCzeskie przek\l{ady wspó\l{czesnej literatury polskiejbakalářská 2011 
Mizera LukášPodhale: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Solichová LibušeRola t\l{umacza w dialogu mi\c{edzykulturowymbakalářská 2011 
Stejskalová JitkaZakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2011 
Wojnarová EvaAnaliza wybranych us\l{ug bankowych w Czechach i Polscebakalářská 2011 
Pochobradská KristinaPolska mniejszo\'{s\'c narodowa w Republice Czeskiejbakalářská 2010 


Polish Online
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období9/2017 - 8/2020
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
ProtimluvFest 2018
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2018 - 10/2018
PoskytovatelMinisterstvo kultury, Visegrad Fund
Stavukončený
Jazykový kontakt a bilingvismus. Studijní materiál v anglickém jazyce
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
ProtimluvFest 2017
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2017 - 10/2017
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Inovace tlumočnických disciplín oddělení polonistiky FF OU
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
ProtimluvFest 2015
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2015 - 10/2015
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
ProtimluvFest 2014
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2014 - 10/2014
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub