Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jiří Muryc

Jiří Muryc

titul, jméno, příjmení:PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 610, budova D
funkce:vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
obor činnosti:konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1840
e-mail:

Vzdělání

2003
Mgr. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity
 

Kvalifikace

2008
Ph.D. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity
2006
PhDr. v oboru Polský jazyk FF Ostravské univerzity
 

Zaměstnání, praxe

2005 – dosud
FF Ostravské univerzity
2003 – dosud
překladatelská a tlumočnická praxe, výuka polštiny jako cizího jazyka
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – 2018
místopředseda Akademický senát FF Ostravské univerzity
2012 – 2018
člen Akademický senát FF Ostravské univerzity
2005 – 2008
člen Akademický senát Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2020 – 2022
člen Odborná komise pro podporu vydávání překladů ze světové literatury při odboru umění, literatury a knihoven ministerstva kultury ČR
2019 – dosud
člen Odborný orgán hodnotitelů - poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR
2018 – dosud
člen Komisja Socjolingwistyki afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
2017 – dosud
člen Stowarzyszenie "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
2012 – dosud
člen OR DSP Polský jazyk na FF Ostravské univerzity
2011 – dosud
člen redakční rada časopisu Studia Słowianoznawcze
 

Recenze pro odborná periodika

Postscriptum Polonistyczne (ISSN 1898-1593), Opera Slavica (ISSN 1211-7676), Studia Slavica (ISSN 1803-5663), Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego (ISSN 0208-5011)
 


Fenomén vícejazyčnosti
Jiří Muryc
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filologia polska na Uniwersytecie Ostrawskim - działalność dydaktyczna i naukowa
Jiří Muryc
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak uprawiać glottodydaktykę w czasach kryzysu klimatycznego?
Jiří Muryc
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Letní škola slovanských studií (Skopje/Ohrid)
Jiří Muryc
Rok: 2022
působení v zahraničí

Polski.info - Vícejazyčný portál pro studium polštiny
Jiří Muryc, Simona Mizerová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jiří Muryc
Rok: 2022
působení v zahraničí

Bohemizmy w polskich kazaniach ze Śląska Cieszyńskiego z przełomu XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

"Cizí jazyk" polština
Štěpánka Velčovská, Jiří Muryc
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czy mówisz po polsku, sąsiedzie? Potrzeby i oczekiwania Czechów i Litwinów wobec platformy do nauki języka polskiego polski.info
Irena Masojć, Jiří Muryc
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XVI
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Richard Psík, Jan Slíva, Renáta Tomášková, Angelika Bogoczová ... další autoři
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Dwujęzyczność na Zaolziu w Republice Czeskiej - sytuacja językowa i uwarunkowania prawne
Jiří Muryc
Rok: 2021, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
kapitola v odborné knize

Mirosław Nahacz: Osm čtyři
Jiří Muryc, Markéta Fucimanová
Rok: 2021
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

O dvojjačnosti a bilingvní výchově
Jiří Muryc
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Polskie Radio: Polonistyka w Czechach ma prawie 100-letnią tradycję
Jiří Muryc
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Polsko-czeskie pogranicze językowe
Jiří Muryc
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polsko-česká mezijazyková homonymie v překladatelské praxi
Jiří Muryc
Rok: 2021, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Przełamywanie barier komunikacyjnych (na przykładzie wieloetnicznej i wielojęzycznej sytuacji społecznej Zaolzia)
Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2021, Slavia Meridionalis
článek v odborném periodiku

Radio Katowice: U Polaków za Olzą
Jiří Muryc
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Towards Modern Slavic Studies - Překladatelský workshop
Joanna Derdowska, Małgorzata Kalita, Jiří Muryc
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Vytautas Magnus University, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2021
působení v zahraničí

Z badań nad polszczyzną studentów Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
kapitola v odborné knize

Z badań nad polszczyzną studentów Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XV
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Eva Polášková, Renáta Tomášková ... další autoři
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Historie a aktuální stav výzkumu na ostravské polonistice
Jiří Muryc
Rok: 2020, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

Język polski w perspektywie polityki językowej Unii Europejskiej
Jiří Muryc
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krakovská Nová Huť jako urbanistický a architektonický fenomén
Jiří Muryc
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Burek, A.: Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Jiří Muryc
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem XIII
Jiří Muryc
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Dwujęzyczność na Zaolziu w RC - sytuacja językowa i uwarunkowania prawne
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencja językowa w teorii i praktyce
Jiří Muryc
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Měsíc autorského čtení 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
ostatní

Polish Online - Polish Language and Culture for Adult Learners
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar ... další autoři
Rok: 2019, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polské dny v Ostravě 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Polski.info: Nauczanie języka polskiego online
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Základy polského a českého jazyka pro biology
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Architektura Nové Hutě v Krakově: Plány a skutečnost
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bilingvní Těšínsko - jazyková situace na česko-polském pomezí
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Dobrotová, I. (ed.) Polonistické studie
Jiří Muryc
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Jiří Muryc
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Historie a aktuální stav výzkumu na ostravské polonistice
Jiří Muryc
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Měsíc autorského čtení 2018
Jiří Muryc
Rok: 2018
ostatní

Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Reflections on the State of Research into Polish Language in the Těšín Region, Czech Republic
Jiří Muryc
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2018
působení v zahraničí

Aproksymaty polsko-czeskie jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

K životnímu jubileu Evy Mrhačové
Jiří Muryc
Rok: 2017
ostatní

Kopoloveca, N.: Model tvorby obrazu lídra v lotyšském a českém politickém diskurzu (Posudek autoreferátu disertační práce)
Jiří Muryc
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kořeny křesťanství v Polsku
Jiří Muryc
Rok: 2017
uspořádání výstavy (E)

Language Contact and Bilingualism
Jiří Muryc
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Měsíc autorského čtení 2017
Jiří Muryc
Rok: 2017
ostatní

Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski
Jiří Muryc
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
kapitola v odborné knize

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika jazykové komunikace v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategie przekładu nazw własnych na przykładzie języka polskiego i czeskiego
Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2017
působení v zahraničí

Architektura Nowej Huty: założenia i realia
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bańko, M., Svobodová, D., Rączaszek-Leonardi, J., Tatjewski, M.: Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce
Markéta FUCIMANOVÁ, Jiří Muryc, Tereza Vlachová
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego
Jiří Muryc
Rok: 2016, Kalba ir kontekstai
článek v odborném periodiku

Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego
Jiří Muryc
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Księża Polacy w parafiach Zaolziańskich
Tereza Ondruszová, Jiří Muryc
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Měsíc autorského čtení 2016
Jiří Muryc
Rok: 2016
ostatní

Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku
Jakub Ivánek, Jiří Muryc
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2016
působení v zahraničí

Adam Zagajewski: Zkušenost exilu a návratu / autorské čtení
Jiří Muryc
Rok: 2015
ostatní

Akademia Jana Długosza Częstochowa
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Benešová, M., Zakopalová, L., Rusin Dybalska, R. a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž
Jiří Muryc
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Księża Polacy w parafiach zaolziańskich
Tereza Ondruszová, Jiří Muryc
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měsíc autorského čtení 2015
Jiří Muryc
Rok: 2015
ostatní

Šlechticův žid, žid šlechticem
Jiří Muryc
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.)
Jiří Muryc
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Den s překladem IX
Jiří Muryc, Tomáš Rucki
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Dobrew, D.: Česká literatura v překladech do polštiny a knihy spojené s českou kulturou (2012 a 2013)
Jiří Muryc
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2014, Karolinum
kapitola v odborné knize

Justyna Bargielska: Píšeš báseň?
Jiří Muryc
Rok: 2014
ostatní

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Gdański
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Rok: 2014
působení v zahraničí

Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU
Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Slavica iuvenum XIV
Jan Vorel, Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2013
působení v zahraničí

Bauman, Z.: Smrt - moderní a postmoderní. In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 104-110
Jiří Muryc
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Benešová, M., Rusin Dybalska, R., Zakopalová, L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu
Jiří Muryc
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska
Jiří Muryc
Rok: 2012
ediční a redakční práce

IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

Kolberová, U.: Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc, Urszula Kolberová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kontakt językowy w środowisku dwujęzycznym czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2012
působení v zahraničí

Setkání polonistů 2012 / Spotkanie Polonistów 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XIII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Sytuacja językowa w Kościołach Zaolzia - na przykładzie badań socjolingwistycznych duchowieństwa
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem - k jazykové situaci na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Wiertlewska-Bielarz, J.: V čem spočívá význam bioetiky? In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 162-181
Jiří Muryc
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrem - vybrané aspekty církevního diskurzu na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dyglosja jako zjawisko wielowymiarowe
Jiří Muryc
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku. Možnosti výzkumu
Jiří Muryc, Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011, Studia Slavica XV
článek v odborném periodiku

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

Měsíc autorského čtení 2011
Jiří Muryc
Rok: 2011
ostatní

Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XII
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Slavica iuvenum XII
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Sytuacja językowa na Zaolziu w świetle badań socjolingwistycznych
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

VIII Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2011
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Bilingwizm i dyglosja jako wykładniki tożsamości
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekvapil, J., Sloboda, M., Wagner, P.: Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace
Jiří Muryc
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Jiří Muryc
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Slavica iuvenum XI
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XI
Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Uniwersytet Wrocławski
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2010
působení v zahraničí

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Jazykový kontakt v dvojjazyčném prostředí českého Těšínska. Vybrané aspekty a terminologie
Jiří Muryc
Rok: 2009, Studia Słowianoznawcze
článek v odborném periodiku

K aktuálnímu stavu výzkumu jazyka na Těšínsku
Jiří Muryc
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2009, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Mrhačová, E., Balowski, M.: Česko-polský frazeologický slovník
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva
Jiří Muryc
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sekcja Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan
Jiří Muryc
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2009
působení v zahraničí

Výuka překladu a tlumočení, aneb Jak na to
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek
Rok: 2009, Slovanské studie - Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2008
působení v zahraničí

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Doporučení publikace do tisku: Cvičebnice pro rozvoj kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Jiří Muryc, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení publikace do tisku: Madecki, R.: Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku
Jiří Muryc
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Socio- a psycholingvistické aspekty konsekutivního tlumočení
Jiří Muryc
Rok: 2008, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Tożsamość językowa i kulturowa na Zaolziu w Republice Czeskiej
Jiří Muryc
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vojáci XX. století (č. 3-11)
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity (Zprávy z výzkumu)
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2007
působení v zahraničí

Bilingvismus a jazyková interference. Polsko-česká interference v jazykové praxi (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazykový obraz vína ve slovinské kultuře (na příkladu přísloví) - Parémie národů slovanských III
Jiří Muryc
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Lipińska, E.: Język ojczysty, język drugi, język obcy. Wstęp do badań dwujęzyczności
Jiří Muryc
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Parémie národů slovanských III
Igor Jelínek, Jiří Muryc
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Pojęcie małej ojczyzny w Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk
Jiří Muryc
Rok: 2007, Muzeum w Sosnowcu
kapitola v odborné knize

Translatologica Ostraviensia I
Jiří Muryc
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané kapitoly z polské literatury (Studijní opora distančního vzdělávání)
Jiří Muryc
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Henryk Sienkiewicz. Tradice - současnost - recepce
Jiří Muryc, Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

K problematice tzv. neostrých výrazů na příkladu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Rok: 2006
stať ve sborníku

Uniwersytet Śląski, Katowice
Jiří Muryc
Rok: 2006
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius
Jiří Muryc
Rok: 2006
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2005
působení v zahraničí

Jazyková kompetence bilingvního obyvatelstva v české části Těšínského Slezska
Jiří Muryc
Rok: 2005
stať ve sborníku

K projevům polsko-české interference v pravopisu
Jiří Muryc
Rok: 2005
stať ve sborníku

K jazykové interferenci ve výuce
Jiří Muryc
Rok: 2004, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Siatkowska, E.: Czeszczyzna widziana z boku
Jiří Muryc
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Štěpán, L. a kol.: Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století)
Jiří Muryc
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKTestovací předmět
KRIPRKritika překladu
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AGPL3Gramatika polského jazyka 3
AKSP1Konfrontač. studium polštiny a češtiny 1
AKSP2Konfrontač. studium polštiny a češtiny 2
APCVPravopisná cvičení
APOL1Polská literatura 1
APOL3Polská literatura 3
AUSJÚvod do studia jazykovědy
AZAP1Základy překladu 1
AZAP2Základy překladu 2
BGPJ3Gramatika polského jazyka 3
BPL1Polská literatura 1
BPL3Polská literatura 3
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
EXKRTematická exkurze
INK1Interkulturní komunikace 1
INK2Interkulturní komunikace 2
JASJazykový seminář
KCPTCvičení z překladu a tlumočení
KINK1Interkulturní komunikace 1
KINK2Interkulturní komunikace 2
KJINJazykový kontakt a interference
KLEXLexikologie
KPCVPravopisná cvičení
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KTBKapitoly z teorie bilingvismu
KZP1Základy překladu 1
KZP2Základy překladu 2
KZT1Základy tlumočení 1
KZT2Základy tlumočení 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
PDP2Diplomový seminář 2
PJAK1Polská jazyková kultura 1
PKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
POFI1Dějiny polského filmu 1
POL1XPolština 1 (A1)
POL3XPolština 3 (A2)
PRPRPřekladatelské praktikum
PSKOSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
PSKT1Seminář konsekutivního tlumočení 1
PSOTESeminář překladu odborného textu
SLO1XSlovenština 1 (A1)
SLO2XSlovenština 2 (A2)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
SNOP1Soudobá novinářská praxe 1
SPSSpeciální překladatelský seminář
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
VYUKAVýuková činnost
0PL1XPolština 1 (A1)
1GPL3Gramatika polštiny 3
1KOS1Konfrontační studium pol. a č. 1
1KOS2Konfrontační studium pol. a č. 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Polský jazyk
1SZ2SZZ - Polská literatura a kultura
1SZ3YSZZ - Polština pro odb kom. (písemná)
1SZ4YSZZ - Polština pro odb kom. (ústní část)
2LEXILexikologie
2PRAPPravopisné praktikum
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
2ZATUZáklady tlumočení
3CPJSČesko-polská jazyková studia
3JABIJazykový kontakt a bilingvismus
3KRAPPraktikum z kritiky překladu
3SYKOSynchronní konfrontace pol. a č.
4JABIJazykový kontakt a bilingvismus
4SPOTSeminář překladu odborného textu
4SPUTSeminář překladu uměleckého textu
4STU1Seminář konsekutivního tlumočení 1
4STU2Seminář konsekutivního tlumočení 2
4SYKOSynchronní konfrontace pol. a č.
51CJPPolish language
6CJPLCizí jazyk - polština
6JKKKJazyková, komunik. a kult. kompetence
6TJKOTeorie jazykových kontaktů
6TPCKTeorie pol.-čes. aj. jazyk. kontaktů
61CJPForeign language - Polish
7IJTPInterferencja językowa
7LABILanguage contact and bilingualism
7SELISeminář literárněvědných výz. metod
7SETASeminář translatologických výz. metod
8GPL3Gramatika polštiny 3
8KOS1Konfrontační studium pol. a č. 1
8KOS2Konfrontační studium pol. a č. 2
8PRAPPravopisné praktikum
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2
8ZATUZáklady tlumočení
9CPKČesko-polské komparativní studium
MPTMetodika překladu a tlumočení


AutorNázev práceTypRok
Szuster AnnaJęzyk umów cywilnoprawnych w komparacji czesko-polskiej na podstawie badań korpusowychdisertační 2022 
Szusciková MichaelaThe Trials of Apollo - The Hidden Oracle. Komparativní studie českého a polského překladudiplomová 2022 
Šrajtrová MartinaKomentovaný překlad povídky J. J. Szczepańského Biskup jedzie przez morzediplomová 2020 
Tropek MartinHodnotící adjektiva v propagačních textech na webových stránkách Colours of Ostravadiplomová 2020 
Paruch MartaJęzyk subkultury hip-hopowej w realiach czeskich i polskichdiplomová 2019 
Rozehnal Sopuchová PaulinaPřeklad dětské poezie Leszka Sulimy Ciundziewického do češtinydiplomová 2019 
Kantorová MarcelaPrzewodnik literacki po Zaolziudiplomová 2018 
Losová NikolSeriál Friends. Komparativní studie českého a polského překladudiplomová 2018 
Włodowska ZuzanaHarry Potter and the Cursed Child. Komparativní studie českého a polského překladu díladiplomová 2018 
Iskra AdamProblematyka przek\l{}adu nazw w\l{}asnych w języku polskim i czeskimdiplomová 2017 
Paprotová Helena"Lubiewo" Michała Witkowského a jeho překlad do češtinydiplomová 2017 
Pułjan DominikaTwórczość Michala Viewegha w polskich tłumaczeniachdiplomová 2017 
Bláha PetrObraz Czechów we wspó\l{}czesnej literaturze polskiej na wybranych przyk\l{}adachdiplomová 2016 
Kubala MartinPřeklad reportážního textu s komentářemdiplomová 2016 
Pająk BarbaraSytuacja j&ecedil;zykowa na terenie \'Sl&acedil;skadiplomová 2016 
Szpyrcová RenataCzeskie t\l{}umaczenia twórczo\'sci Andrzeja Stasiuka. Ocena i analizadiplomová 2016 
Tomanová RadmilaTvorba Katarzyny Kotowské pro dětského a dospělého čtenářediplomová 2016 
Orehek TomášRola osoby wielojęzycznej w parafiach zaolziańskichdiplomová 2015 
Pacíková UrszulaVybrané aspekty polsko-českého audiovizuálního překladudiplomová 2015 
Fucimanová MarkétaKorespondence Bruna Schulzediplomová 2014 
Holečková AndreaMniejszości narodowe w Polscediplomová 2014 
Jemelíková ValerieKomentovaný překlad odborného textu z oblasti elektronikydiplomová 2014 
Pieczková BeátaVybraná terminologie z oblasti českého a polského účetnictvídiplomová 2014 
Rucká LenkaT\l{}umaczenie konsekutywne - teoria i praktyka procesu t\l{}umaczeniadiplomová 2014 
Vepřeková MarkétaTeorie a praxe překladu - na příkladě Lásky nebeské Mariusze Szczygładiplomová 2014 
Bartnicki AndrzejCzeska i polska frazeologia w tekstach biznesu. Studium porównawczediplomová 2013 
Ciencialová ZdeňkaWspó\l{}czesny polski dramat w czeskich t\l{}umaczeniachdiplomová 2013 
Gawlasová MarieSoučasná polská próza v českých překladechdiplomová 2013 
Hušák ViktorČeská a polská lexika a terminologie Evropské unie. Srovnávací studiediplomová 2013 
Kajfoszová AgataSyntaktické konstrukce v češtině a polštině - shody a odlišnostidiplomová 2013 
Koždoňová AdrianaKontakty językowe i bilingwizm - teoria i praktykadiplomová 2013 
Mlynková BarbaraWielojęzyczność w Polscediplomová 2013 
Steblová DanielaWielojęzyczność w Republice Czeskiejdiplomová 2013 
Súkeníková MonikaProblematika překladu vlastních jmen, názvů a jiných reálií v průvodcích po ČR a Polskudiplomová 2013 
Ciencialová ZdeňkaAntagonizm czesko-polski na \l{}amach prasydiplomová 2012 
Macečková IvonaPolska literatura wojenna jako dokument zbrodni hitlerowskichdiplomová 2012 
Vavrečka MatějSedmidenní válka o Těšínskodiplomová 2011 
Hořínková AdélaSystem polskiego szkolnictwa w Polsce, Czechach i Stanach Zjednoczonychdiplomová 2010 
Ondruszová TerezaJ&ecedil;zyki w kontakcie w czesko-polskim \'srodowisku ko\'scielnymdiplomová 2010 
Kaletová KrystynaHistoria i tendencje rozwojowe szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziudiplomová 2009 
Plíhalová LenkaWizerunek Polski w czeskich mediachdiplomová 2009 
Turoňová KateřinaS\l{}ownictwo polskich i czeskich tekstów fachowychdiplomová 2009 
Machowski TomášTo\.zsamość językowa i narodowa na Zaolziudiplomová 2008 
Gaurová JaninaPřeklad povídek Kornela Filipowicze do češtinybakalářská 2022 
Klusáčková Halina LauraMałopolska - perła światowego dziedzictwa UNESCObakalářská 2022 
Kubinová Katarzyna AlicjaZabytki architektoniczne w Ostrawiebakalářská 2022 
Drapa PetrDwujęzyczne nazewnictwo na liniach kolejowych na Zaolziubakalářská 2021 
Kobieluszová BeataSłownictwo i dwujęzyczny słownik terminologii z zakresu tańcabakalářská 2021 
Konderlová IngridPolsko-czeska interferencja językowa w słownictwiebakalářská 2021 
Korzonek KarelZabytki architektoniczne w Karwiniebakalářská 2021 
Baron-Litwicka AgnieszkaAnglicyzmy w j&ecedil;zyku polskimbakalářská 2019 
Guzicki WłodzimierzZabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górachbakalářská 2019 
Kutnohorská MarkétaZabytki UNESCO w Polsce. Drewniane ko\'scio\l{}y po\l{}udniowej Ma\l{}opolskibakalářská 2019 
Pavezová AnetaZabytki architektoniczne w kraju libereckim od XIX wiekubakalářská 2019 
Rozsypalová EdytaZamek Hradec nad Moravicí - historia i wspó\l{}czesno\'s\'cbakalářská 2019 
Žylová LucieS\l{}ownictwo i czesko-polski s\l{}ownik marketingu internetowegobakalářská 2019 
Bongilaj DavidPraga - zabytkowe miasto Unescobakalářská 2018 
Gałuszka KrystianAnaliza rynku kolejowego w Polsce i Republice Czeskiejbakalářská 2018 
Šrajtrová MartinaAnaliza porównawcza występowania wulgaryzmów w języku czeskim i polskimbakalářská 2018 
Herberová MilušeS\l{}ownictwo i dwujęzyczny (polsko-czeski) s\l{}ownik z zakresu hotelarstwabakalářská 2017 
Krzywoňová Ester Zabytki architektoniczne w Gdańskubakalářská 2017 
Pierchalová BeataZabytki UNESCO w Polscebakalářská 2017 
Švrčková SimonaZabytki Unesco na Morawachbakalářská 2017 
Baronová NelaTřebíč: przewodnik turystycznybakalářská 2016 
Bernatík WernerInterferencja i kontakty j&ecedil;zykowebakalářská 2016 
Blachowski MarekZabytki architektoniczne w Or\l{}owejbakalářská 2016 
Kaulfersová DagmarKatastrofa smole\'nska w czeskich mediachbakalářská 2016 
Vitasková EvaInfrastruktura transportowa w Kraju morawsko-\'sl&acedil;skimbakalářská 2016 
Wantuloková BarbaraZabytki architektoniczne w Cieszyniebakalářská 2016 
Włodowska ZuzanaTeoria i praktyka przek\l{}adu tekstu popularnonaukowegobakalářská 2016 
Hutová ŠárkaCzesko-polska wspó\l{}praca transgraniczna na przyk\l{}adzie euroregionówbakalářská 2015 
Kaczmarczyková TeresaEuroregion Silesiabakalářská 2015 
Kramná JanaKarwina - miasto kosmopolitycznebakalářská 2015 
Lanc DavidInfrastruktura drogowa w Polsce. Historia, stan obecny i przysz\l{}o\'s\'cbakalářská 2015 
Polzerová KristinaPotencja\l{} turystyczny Ustronia, Równicy i Czantoriibakalářská 2015 
Walachová GražynaOldrzychowice: historia i wspó\l{}czesno\'s\'cbakalářská 2015 
Walek BenjaminCzeska i polska leksyka bezekwiwalentna. Studium porównawczebakalářská 2015 
Bejdáková KateřinaPolsko-česká jazyková interference v pravopisubakalářská 2014 
Bláha PetrPrzewodnik po mieście Gdańskbakalářská 2014 
Blažejová PetraPorównanie opieki nad zabytkami w Czechach i w Polscebakalářská 2014 
Brózdová MarieRóżnice kulturowe w gastronomii polskiej i czeskiejbakalářská 2014 
Bubová LucieWiniarstwo w Polscebakalářská 2014 
Chalupová GražynaDzia\l{}ania punktów informacji turystycznej na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskimbakalářská 2014 
Fiálková MiroslavaS\l{}ownictwo czesko-polskie dla klientów salonu optycznegobakalářská 2014 
Jasenská Barbora Polska leksykografia wspó\l{}czesnabakalářská 2014 
Jeřábková NinaOlbrachcice: historia i wspó\l{}czesno\'s\'cbakalářská 2014 
Kolek DanielTatry Polskiebakalářská 2014 
Konieczny TomášAnaliza rynku telekomunikacyjnego w Polsce i Czechachbakalářská 2014 
Krutaková JanaDzieje turystyki w Beskidach na przestrzeni dwóch wiekówbakalářská 2014 
Pająková UrszulaTwórczo\'s\'c Jana Matejki i jego wk\l{}ad w malarstwo polskiebakalářská 2014 
Slowik TomášEuroregion \'Sl&acedil;sk Cieszy\'nskibakalářská 2014 
Wanieczková AlexandraLutynia Dolna: historia i wspó\l{}czesno\'s\'cbakalářská 2014 
Filuśová RenataHawierzów - najm\l{}odsze miasto Republiki Czeskiejbakalářská 2013 
Janoušková MonikaRegion Vysočina - przewodnik turystycznybakalářská 2013 
Kmecová KarinaRegion Morawsko-\'Sl&acedil;skibakalářská 2013 
Kornutová LenkaPszczelarstwo w Polscebakalářská 2013 
Ligocký PetrParki narodowe w Ma\l{}opolscebakalářská 2013 
Mrkvová LucieČeský Krumlov - przewodnik turystycznybakalářská 2013 
Orehek TomášZabytki architektury sakralnej w Polscebakalářská 2013 
Pacíková UrszulaHistoria i wspó\l{}czesno\'s\'c gminy Stonawabakalářská 2013 
Vrbová MartinaMniejszość polska na Litwiebakalářská 2013 
Bednářová AlexandraWybrane elementy folkloru zakopia\'nskiegobakalářská 2012 
Heinz ArturFenomen czeskiej kultury w Polscebakalářská 2012 
Kantorová MarcelaBystrzyca nad Olz&acedil;: historia i wspó\l{}czesno\'s\'cbakalářská 2012 
Kubala MartinPozna\'n i okolicebakalářská 2012 
Kubinčiaková JitkaHistorie školství a vzdělávání na Těšínskubakalářská 2012 
Pająk BarbaraTurystyka pielgrzymkowa w Polscebakalářská 2012 
Pieczková BeátaWprowadzenie Euro w krajach Unii Europejskiejbakalářská 2012 
Pierchalová BarbaraKarwina: nie tylko miasto górniczebakalářská 2012 
Rozehnal Sopuchová PaulinaTemat kobiety we wspó\l{}czesnej literaturzebakalářská 2012 
Starzyková ŽanetaJan Pawe\l{} IIbakalářská 2012 
Sumega AlešTrzyniec i okolice: historia i wspó\l{}czesno\'s\'cbakalářská 2012 
Šimaliaková KristynaRody szlacheckie \'Sl&acedil;ska Cieszy\'nskiegobakalářská 2012 
Turoňová PavlínaHistoria i wspó\l{}czesno\'s\'c gminy Nydekbakalářská 2012 
Bojda AlexandraPodstawowe s\l{}ownictwo inżynierii sieciowej w uj&ecedil;ciu polsko-czesko-angielskimbakalářská 2011 
Dědicová MichaelaPřeklady původních polských názvů obcí do češtiny v oblasti Těšínska, Jablunkovska, Karvinska, Ostravska po 2. světové válcebakalářská 2011 
Filuś RomanPrzewodnik po Suchej Górnejbakalářská 2011 
Halagačková TaťánaPřeklad odborného textu s komentářem: Evropská Uniebakalářská 2011 
Hilová TeresaOrlová: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Kožuchová MiladaMniejszo\'sci narodowe w Trzy\'ncubakalářská 2011 
Kúdelová BarbaraLednice i Valtice: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Ligocká BronislavaUzdrowisko Luhačovicebakalářská 2011 
Martynek ZbigniewPotencja\l{} turystyczny na \'Sl&acedil;skubakalářská 2011 
Miech MarekCzeskie przek\l{}ady wspó\l{}czesnej literatury polskiejbakalářská 2011 
Mizera LukášPodhale: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Solichová LibušeRola t\l{}umacza w dialogu mi&ecedil;dzykulturowymbakalářská 2011 
Stejskalová JitkaZakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{}czesno\'s\'cbakalářská 2011 
Wojnarová EvaAnaliza wybranych us\l{}ug bankowych w Czechach i Polscebakalářská 2011 
Pochobradská KristinaPolska mniejszo\'s\'c narodowa w Republice Czeskiejbakalářská 2010 


Polish Online
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období9/2017 - 8/2020
PoskytovatelErasmus+
Stavukončený
Polonistyka otwarta
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2019 - 6/2020
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
ProtimluvFest 2018
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2018 - 10/2018
PoskytovatelMinisterstvo kultury, Visegrad Fund
Stavukončený
Jazykový kontakt a bilingvismus. Studijní materiál v anglickém jazyce
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
ProtimluvFest 2017
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2017 - 10/2017
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Inovace tlumočnických disciplín oddělení polonistiky FF OU
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
ProtimluvFest 2015
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2015 - 10/2015
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
ProtimluvFest 2014
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2014 - 10/2014
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub