OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jiří Muryc

Jiří Muryc

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 610, budova D
funkce:vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
obor činnosti:konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1840
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2019.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Polášková, E., Muryc, J. a Jelínek, I. Den s překladem XIV [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2018.
Muryc, J. Architektura Nové Hutě v Krakově: Plány a skutečnost. In: Polské dny v Ostravě. Ostrava: FF OU. 2018.
Muryc, J. Bilingvní Těšínsko - jazyková situace na česko-polském pomezí. In: LingvaFest 2018. Bratislava. 2018.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Muryc, J., Polášková, E. a Jelínek, I. Den s překladem XIII [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Muryc, J. Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim. In: J. Tambor. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. s. 644-652. 5. ISBN 978-83-226-3584-1.
Muryc, J. Historie a aktuální stav výzkumu na ostravské polonistice. In: Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR. 2018.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2018.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2018: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2018 (červenec, Zbigniew Machej, Katarzyna Boni). 2018.
Raclavská, J. a Muryc, J. Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa [Konference]. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Polská republika. 2018.
Muryc, J. Reflections on the State of Research into Polish Language in the Těšín Region, Czech Republic. Studia Slavica. 2018, XXII(2), s. 125-133. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. a Raclavská, J. Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki. In: 8th International Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2018.
Muryc, J. University of Ljubljana. 2018.
Muryc, J. Uniwersytet Śląski Katowice. 2018.
Muryc, J. Vytautas Magnus University. 2018.
Muryc, J. Aproksymaty polsko-czeskie jako problem translatorski. In: Wokół homonimii międzyjęzykowej. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2017.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII [Konference]. FF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Muryc, J. K životnímu jubileu Evy Mrhačové: Parémie národů slovanských VIII. 2017.
Kopoloveca, N.: Model tvorby obrazu lídra v lotyšském a českém politickém diskurzu (Posudek autoreferátu disertační práce). 2017.
Muryc, J. Kořeny křesťanství v Polsku: 1050. výroční přijetí křesťanství v Polsku (Chrzest 966. U źródeł Polski). Galerie "Na Půdě" FF OU, Česká republika. 13.2. - 31.3.2017. 2017.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2017: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2017 (červenec, Małgorzata Rejmer, Stanisław Łubieński). 2017.
Muryc, J. Polsko-czeska homonimia jako problem translatorski. In: M. Majewska. Wokół homonimii międzyjęzykowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017. s. 97-105. ISBN 978-83-8090-392-0.
Bogoczová, I., Raclavská, J. a Muryc, J. Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej. In: 500 let reformacije. Maribor: Univerza v Mariboru. 2017.
Muryc, J. Specifika jazykové komunikace v české části Těšínského Slezska. In: Blok vyžádaných přednášek pro zahraniční studenty-slavisty (Humboldtova univerzita, Berlín). Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Muryc, J. Strategie przekładu nazw własnych na przykładzie języka polskiego i czeskiego. In: Polonistyka 2017. Cele i Metody. Olomouc: Univerzita Palackého. 2017.
Muryc, J. University of Ljubljana. 2017.
Muryc, J. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa. 2017.
Muryc, J. Uniwersytet Śląski Katowice. 2017.
Muryc, J. Architektura Nowej Huty: założenia i realia. In: Stolik Polski. Ostrava. 2016.
FUCIMANOVÁ, M., Muryc, J. a Vlachová, T. Bańko, M., Svobodová, D., Rączaszek-Leonardi, J., Tatjewski, M.: Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce. 2016.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Muryc, J. Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim. In: VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice: Uniwersytet Śląski. 2016.
Muryc, J. Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego. In: 7th International Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2016.
Muryc, J. Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego. Kalba ir kontekstai. 2016, č. VII, s. 115-121. ISSN 1822-5357.
Ondruszová, T. a Muryc, J. Księża Polacy w parafiach Zaolziańskich. Studia Slavica. 2016, č. XX, s. 161-166. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2016.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2016: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2016 (červenec, Michal Olszewski). 2016.
Ivánek, J. a Muryc, J. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. 2016.
Muryc, J. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 2016.
Muryc, J. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków. 2016.
Muryc, J. Adam Zagajewski: Zkušenost exilu a návratu / autorské čtení: Moderování a tlumočení setkání s Adamem Zagajewským (říjen, FF OU, ProtimluvFest 2015). 2015.
Muryc, J. Akademia Jana Długosza Częstochowa. 2015.
Muryc, J. Benešová, M., Zakopalová, L., Rusin Dybalska, R. a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž. 2015.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Muryc, J. K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny. Bohemistyka. 2015, roč. 15, č. 4., s. 347-354. ISSN 1642-9893.
Ondruszová, T. a Muryc, J. Księża Polacy w parafiach zaolziańskich. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: Ostravská univerzita. 2015.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2015: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2015 (červenec, Justyna Bargielska). 2015.
Muryc, J. Šlechticův žid, žid šlechticem. 2015.
Muryc, J. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków. 2015.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski. 2015.
Muryc, J. Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2015.
Muryc, J. a Raclavská, J. Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim. In: Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. s. 123-130. ISBN 978-83-7395-644-5.
Muryc, J. Z zagadnień badawczych ostrawskiej polonistyki (na przykładzie działalności naukowej doc. PaedDr. Jany Raclavskiej, Ph.D.). Postscriptum Polonistyczne. 2015, s. 161-169. ISSN 1898-1593.
Muryc, J. a Raclavská, J. Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna. Postscriptum Polonistyczne. 2015, s. 127-130. ISSN 1898-1593.
Muryc, J. a Rucki, T. Den s překladem IX. 2014.
Muryc, J. Dobrew, D.: Česká literatura v překladech do polštiny a knihy spojené s českou kulturou (2012 a 2013). 2014.
Muryc, J. Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In: Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií. Praha: Karolinum, 2014. s. 175-180. ISBN 978-80-246-2732-8.
Muryc, J. Justyna Bargielska: Píšeš báseň?: Moderování (a tlumočení) autorského čtení polské básnířky (Fiducia, 19. 5. 2014). 2014.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.
Mrhačová, E., Kolberová, U. a Muryc, J. Parémie národů slovanských VII. 2014.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Muryc, J. a Raclavská, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In: Polonistyka wobec wyzwań współczesności (Tom II). 1. vyd. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. s. 676-681. II.. ISBN 978-83-7395-641-4.
Muryc, J. Uniwersytet Gdański. 2014.
Muryc, J. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków. 2014.
Muryc, J. a Jelínek, I. Výuka překladu a tlumočení na katedře slavistiky FF OU. In: Jak učíme překlad a tlumočení?. Olomouc: FF UP Olomouc. 2014.
Muryc, J. Dyskurs religijny w dwujęzycznym środowisku czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In: Przemiany polonistyki. Tradycje i wyzwania badań polonistycznych. Praha: FF UK Praha. 2013.
Muryc, J., Kolberová, U., ONDRUSZOVÁ, T. a VELČOVSKÁ, Š. Język wiary pod lupą. Sytuacja językowa w Kościołach w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego [Rozhlasová relace].. 2013.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2013.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Muryc, J. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 2013.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski. 2013.
Muryc, J. Bauman, Z.: Smrt - moderní a postmoderní. In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 104-110. 2012.
Muryc, J. Benešová, M., Rusin Dybalska, R., Zakopalová, L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. 2012.
Muryc, J. Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym. In: Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 51-55. 1. ISBN 978-80-210-5906-1.
Muryc, J. Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 2012.
Muryc, J. IX Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała. 2012.
Muryc, J. Kolberová, U.: Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki. 2012.
Muryc, J. Kontakt językowy w środowisku dwujęzycznym czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Uniwersytet J. Kochanowskiego Piotrków Tryb.: Uniwersytet J. Kochanowskiego Piotrków Tryb.. 2012.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2012.
Muryc, J. Setkání polonistů 2012 / Spotkanie Polonistów 2012 [Workshop]. Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, Česká republika. 2012.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
ONDRUSZOVÁ, T. a Muryc, J. Sytuacja językowa w Kościołach Zaolzia - na przykładzie badań socjolingwistycznych duchowieństwa. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 325-331. ISSN 1803-5663.
Raclavská, J. a Muryc, J. Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego). In: Kongres Polonistyki Zagranicznej. Opole: Uniwersytet Opolski. 2012.
Muryc, J. Úvodem - k jazykové situaci na Těšínsku. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU Ostrava, 2012. s. 5-9. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
Muryc, J. Wiertlewska-Bielarz, J.: V čem spočívá význam bioetiky? In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 162-181. 2012.
Muryc, J. Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan 2012. In: V. Mezinárodní setkání polonistů. Generální konzulát Polské republiky v Ostravě. 2012.
Muryc, J. Závěrem - vybrané aspekty církevního diskurzu na Těšínsku. In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: FF OU Ostrava, 2012. s. 99-110. Spis Ostravské univerzity v Ostravě č. 271/2012. ISBN 978-80-7464-192-3.
Muryc, J. Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym. In: Česká polonistika: nové výzvy, nová témata / Czeska polonistyka: nowe wyzwania, nowe tematy. FF MU Brno: FF MU Brno. 2011.
Muryc, J. Dyglosja jako zjawisko wielowymiarowe. In: Tożsamość na styku kultur. 1. vyd. Vilnius: Edukologija, 2011. s. 209-216. 2. ISBN 978-9955-20-693-4.
Muryc, J. a ONDRUSZOVÁ, T. Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku. Možnosti výzkumu. Studia Slavica XV. 2011, roč. 2011, s. 355-357. ISSN 1803-5663.
Muryc, J. Lithuanian University of Educational Sciences. 2011.
Muryc, J. Měsíc autorského čtení 2011: Moderování (a tlumočení) autorských čtení v rámci MAČ 2011 (červenec, Mikołaj Łoziński, Dariusz Sośnicki, Mariusz Surosz). 2011.
Raclavská, J. a Muryc, J. Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu. In: Polonistyka - współczesność i przyszłość. Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences. 2011.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Muryc, J. Sytuacja językowa na Zaolziu w świetle badań socjolingwistycznych. Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2011.
Muryc, J. Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana. 2011.
Muryc, J. VIII Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie / ATH Bielsko-Biała. 2011.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2010.
Muryc, J. Bilingwizm i dyglosja jako wykładniki tożsamości. In: Tożsamość na styku kultur II. Vilniaus pedagoginis universitetas. 2010.
Muryc, J. Nekvapil, J., Sloboda, M., Wagner, P.: Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace. 2010.
Muryc, J. Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. Acta Facultatis Philosophicae, Spis OU č. 231/2010. 168 s. ISBN 978-80-7368-932-2.
Muryc, J., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski. 2010.
Muryc, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius. 2010.
Muryc, J. Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan. In: III. Mezinárodní setkání polonistů. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2010.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2009.
Balowski, M. a Muryc, J. Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce. 2009.
Muryc, J. Jazykový kontakt v dvojjazyčném prostředí českého Těšínska. Vybrané aspekty a terminologie. Studia Słowianoznawcze. 2009, č. 8, s. 373-404. ISSN 1644-9657.
Muryc, J. K aktuálnímu stavu výzkumu jazyka na Těšínsku. In: 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Stimul, 2009. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Stimul, 2009. s. 65-74. ISBN 978-80-89236-70-1.
Muryc, J. Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny. Opera Slavica. 2009, č. 4, s. 1-9. ISSN 1211-7676.
Muryc, J. Mrhačová, E., Balowski, M.: Česko-polský frazeologický slovník. 2009.
Muryc, J. Oponentský posudek rigorózní práce: Urszula Kolberová, Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu. Zarys problematyki. 2009.
Muryc, J. Pančíková, M.: Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia. Vybraná problematika. Substantíva. 2009.
Muryc, J. Sekcja Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan. In: II. Mezinárodní setkání polonistů. Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. 2009.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 2009.
Muryc, J. a Vilímek, V. Výuka překladu a tlumočení, aneb Jak na to. Slovanské studie - Studia Slavica. 2009, roč. 13, č. 13, s. 335-336. ISSN 1214-3111.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2008.
Balowski, M. a Muryc, J. Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce [Konference]. Filozofická fakulta OU v Ostravě, Česká republika. 2008.
Muryc, J. Doporučení publikace do tisku: Cvičebnice pro rozvoj kognitivních a řečových dovedností tlumočníků. 2008.
Muryc, J. Doporučení publikace do tisku: Madecki, R.: Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku. 2008.
Muryc, J. Socio- a psycholingvistické aspekty konsekutivního tlumočení. In: Pamięć kulturowa i pamięć lingwistyczna w przekładzie. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała, 2008. s. 55-59. ISBN 978-83-60714-60-7.
Muryc, J. Tożsamość językowa i kulturowa na Zaolziu w Republice Czeskiej. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. s. 46-52. ISBN 978-9955-20-375-9.
Muryc, J. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 2008.
Muryc, J. Vojáci XX. století (č. 3-11). 2008.
Muryc, J. Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity (Zprávy z výzkumu). 2008.
Muryc, J. Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008. 2008.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2007.
Muryc, J. Bilingvismus a jazyková interference. Polsko-česká interference v jazykové praxi (Studijní opora distančního vzdělávání). 2007.
Muryc, J. Jazykový obraz vína ve slovinské kultuře (na příkladu přísloví) - Parémie národů slovanských III. 2007.
Muryc, J. Lipińska, E.: Język ojczysty, język drugi, język obcy. Wstęp do badań dwujęzyczności. 2007.
Jelínek, I. a Muryc, J. Parémie národů slovanských III. 2007.
Muryc, J. Pojęcie małej ojczyzny w Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk. In: Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze. 1. vyd. Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu, 2007. s. 91-95. ISBN 978-83-89199-31-7.
Muryc, J. Translatologica Ostraviensia I. 2007.
Muryc, J. Vybrané kapitoly z polské literatury (Studijní opora distančního vzdělávání). 2007.
Muryc, J. Henryk Sienkiewicz. Tradice - současnost - recepce. 2006.
Muryc, J. K problematice tzv. neostrých výrazů na příkladu češtiny a polštiny. In: Studia Slavica X / Slovanské studie X. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. s. 139-147. ISBN 83-7395-216-0.
Muryc, J. Uniwersytet Śląski, Katowice. 2006.
Muryc, J. Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius. 2006.
Muryc, J. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2005.
Muryc, J. Jazyková kompetence bilingvního obyvatelstva v české části Těšínského Slezska. In: Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2005. Univerzita Komenského Bratislava, 2005. s. 43-50. ISBN 80-223-2110-9.
Muryc, J. K projevům polsko-české interference v pravopisu. In: Slovanské studie IX - Studia Slavica IX. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 331-337. ISBN 80-7368-126-9.
Muryc, J. K jazykové interferenci ve výuce. Český jazyk a literatura. 2004, roč. 55, č. 11, s. 67-71. ISSN 0009-0786.
Muryc, J. Siatkowska, E.: Czeszczyzna widziana z boku. 2004.
Muryc, J. Štěpán, L. a kol.: Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století). 2004.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
KPFPolský jazyk
USDBÚvod do slavistiky
USJAÚvod do slavistiky
KRIPRKritika překladu
KRPRKritika překladu
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AGPL3Gramatika polského jazyka 3
AKSP1Konfrontač. studium polštiny a češtiny 1
AKSP2Konfrontač. studium polštiny a češtiny 2
APCVPravopisná cvičení
APOL1Polská literatura 1
APOL3Polská literatura 3
AUSJÚvod do studia jazykovědy
AZAP1Základy překladu 1
AZAP2Základy překladu 2
BGPJ3Gramatika polského jazyka 3
BPCVPravopisná cvičení
BPL1Polská literatura 1
BPL2Polská literatura 2
BPL3Polská literatura 3
BPL4Polská literatura 4
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
EXKRTematická exkurze
INK1Interkulturní komunikace 1
INK2Interkulturní komunikace 2
JAKJazyk a kultura
JASJazykový seminář
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JHGRAHistorická gramatika
JJK1Jazyková kultura 1
JJK2Jazyková kultura 2
JKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
JKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
JPRSTPraktická stylistika
JSNO2Soudobá novinářská praxe 2
JSNP1Soudobá novinářská praxe 1
JTPP1Teorie a praxe překladu 1
JTPP2Teorie a praxe překladu 2
KCPTCvičení z překladu a tlumočení
KINK1Interkulturní komunikace 1
KINK2Interkulturní komunikace 2
KJINJazykový kontakt a interference
KLEXLexikologie
KPCVPravopisná cvičení
KPOL1Polština 1 (A1)
KPOL2Polština 2 (A1/A2)
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KTBKapitoly z teorie bilingvismu
KZP1Základy překladu 1
KZP2Základy překladu 2
KZT1Základy tlumočení 1
KZT2Základy tlumočení 2
LCBLanguage contact and bililngualism
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NJKPJazyková kultura polštiny
NKS1Konfront. studium polštiny a češtiny 1
NKS2Konfront. studium polštiny a češtiny 2
NSKSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
NVPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
NVPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PEMSPolština pro evropskou a místní správu
PJAK1Polská jazyková kultura 1
PJAK2Polská jazyková kultura 2
PKPL1Vybrané kapitoly z polské literatury 1
PKPL2Vybrané kapitoly z polské literatury 2
POFI1Dějiny polského filmu 1
POL1XPolština 1 (A1)
POL2XPolština 2 (A1/A2)
POL3XPolština 3 (A2)
POL4XPolština 4 (B1)
POPPOdborná překladatelská praxe
PPKPPraktikum z kritiky překladu
PRPRPřekladatelské praktikum
PSKOSynchron. konfrontace polštiny a češtiny
PSKT1Seminář konsekutivního tlumočení 1
PSKT2Seminář konsekutivního tlumočení 2
PSOTESeminář překladu odborného textu
PSUTSeminář překladu uměleckého textu
SLOK1Slovenština 1
SLOK2Slovenština 2
SLO1XSlovenština 1 (A1)
SLO2XSlovenština 2 (A2)
SLO3XSlovenština 3 (B1)
SLO4XSlovenština 4 (B2)
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
SNOP1Soudobá novinářská praxe 1
SNOP2Soudobá novinářská praxe 2
SPSSpeciální překladatelský seminář
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
VYUKAVýuková činnost
1GPL3Gramatika polštiny 3
1KOS1Konfrontační studium pol. a č. 1
1KOS2Konfrontační studium pol. a č. 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
2LEXILexikologie
2PRAPPravopisné praktikum
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
2ZATUZáklady tlumočení
3CPJSČesko-polská jazyková studia
3JABIJazykový kontakt a bilingvismus
3KRAPPraktikum z kritiky překladu
3SYKOSynchronní konfrontace pol. a č.
4JABIJazykový kontakt a bilingvismus
4SPOTSeminář překladu odborného textu
4SPUTSeminář překladu uměleckého textu
4STU1Seminář konsekutivního tlumočení 1
4STU2Seminář konsekutivního tlumočení 2
4SYKOSynchronní konfrontace pol. a č.
6CJPLCizí jazyk - polština
6JKKKJazyková, komunik. a kult. kompetence
6TJKOTeorie jazykových kontaktů
6TPCKTeorie pol.-čes. aj. jazyk. kontaktů
61CJPForeign language - Polish
7LABILanguage contact and bilingualism
7PL3XPolština 3 (A2)
7PL4XPolština 4 (A2/B1)
7PL5XPolština 5 (B1)
7PL6XPolština 6 (B1/B2)
7SELISeminář literárněvědných výz. metod
7SETASeminář translatologických výz. metod
7SL1XSlovenština 1 (A1)
7SL3XSlovenština 3 (B1)
8GPL3Gramatika polštiny 3
8KOS1Konfrontační studium pol. a č. 1
8KOS2Konfrontační studium pol. a č. 2
8LEXILexikologie
8PL3XPolština 3 (A2)
8PL4XPolština 4 (A2/B1)
8PRAPPravopisné praktikum
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2
8ZATUZáklady tlumočení
9CPKČesko-polské komparativní studium
MPTMetodika překladu a tlumočení


AutorNázev práceTypRok
Paruch MartaJęzyk subkultury hip-hopowej w realiach czeskich i polskichdiplomová 2019 
Rozehnal Sopuchová PaulinaPřeklad dětské poezie Leszka Sulimy Ciundziewického do češtinydiplomová 2019 
Kantorová MarcelaPrzewodnik literacki po Zaolziudiplomová 2018 
Losová NikolSeriál Friends. Komparativní studie českého a polského překladudiplomová 2018 
Włodowska ZuzanaHarry Potter and the Cursed Child. Komparativní studie českého a polského překladu díladiplomová 2018 
Iskra AdamProblematyka przek\l{adu nazw w\l{asnych w języku polskim i czeskimdiplomová 2017 
Paprotová Helena"Lubiewo" Michała Witkowského a jeho překlad do češtinydiplomová 2017 
Pułjan DominikaTwórczość Michala Viewegha w polskich tłumaczeniachdiplomová 2017 
Bláha PetrObraz Czechów we wspó\l{czesnej literaturze polskiej na wybranych przyk\l{adachdiplomová 2016 
Kubala MartinPřeklad reportážního textu s komentářemdiplomová 2016 
Pająk BarbaraSytuacja j\c{ezykowa na terenie \'Sl\c{askadiplomová 2016 
Szpyrcová RenataCzeskie t\l{umaczenia twórczo\'sci Andrzeja Stasiuka. Ocena i analizadiplomová 2016 
Tomanová RadmilaTvorba Katarzyny Kotowské pro dětského a dospělého čtenářediplomová 2016 
Orehek TomášRola osoby wielojęzycznej w parafiach zaolziańskichdiplomová 2015 
Pacíková UrszulaVybrané aspekty polsko-českého audiovizuálního překladudiplomová 2015 
Fucimanová MarkétaKorespondence Bruna Schulzediplomová 2014 
Holečková AndreaMniejszości narodowe w Polscediplomová 2014 
Jemelíková ValerieKomentovaný překlad odborného textu z oblasti elektronikydiplomová 2014 
Pieczková BeátaVybraná terminologie z oblasti českého a polského účetnictvídiplomová 2014 
Rucká LenkaT\l{umaczenie konsekutywne - teoria i praktyka procesu t\l{umaczeniadiplomová 2014 
Vepřeková MarkétaTeorie a praxe překladu - na příkladě Lásky nebeské Mariusze Szczygładiplomová 2014 
Bartnicki AndrzejCzeska i polska frazeologia w tekstach biznesu. Studium porównawczediplomová 2013 
Ciencialová ZdeňkaWspó\l{czesny polski dramat w czeskich t\l{umaczeniachdiplomová 2013 
Gawlasová MarieSoučasná polská próza v českých překladechdiplomová 2013 
Hušák ViktorČeská a polská lexika a terminologie Evropské unie. Srovnávací studiediplomová 2013 
Kajfoszová AgataSyntaktické konstrukce v češtině a polštině - shody a odlišnostidiplomová 2013 
Koždoňová AdrianaKontakty językowe i bilingwizm - teoria i praktykadiplomová 2013 
Mlynková BarbaraWielojęzyczność w Polscediplomová 2013 
Steblová DanielaWielojęzyczność w Republice Czeskiejdiplomová 2013 
Súkeníková MonikaProblematika překladu vlastních jmen, názvů a jiných reálií v průvodcích po ČR a Polskudiplomová 2013 
Ciencialová ZdeňkaAntagonizm czesko-polski na \l{amach prasydiplomová 2012 
Macečková IvonaPolska literatura wojenna jako dokument zbrodni hitlerowskichdiplomová 2012 
Vavrečka MatějSedmidenní válka o Těšínskodiplomová 2011 
Hořínková AdélaSystem polskiego szkolnictwa w Polsce, Czechach i Stanach Zjednoczonychdiplomová 2010 
Ondruszová TerezaJ\c{ezyki w kontakcie w czesko-polskim \'{srodowisku ko\'{scielnymdiplomová 2010 
Kaletová KrystynaHistoria i tendencje rozwojowe szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziudiplomová 2009 
Plíhalová LenkaWizerunek Polski w czeskich mediachdiplomová 2009 
Turoňová KateřinaS\l{ownictwo polskich i czeskich tekstów fachowychdiplomová 2009 
Machowski TomášTo\.zsamość językowa i narodowa na Zaolziudiplomová 2008 
Guzicki WłodzimierzZabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górachbakalářská 2019 
Kutnohorská MarkétaZabytki UNESCO w Polsce. Drewniane ko\'scio\l{y po\l{udniowej Ma\l{opolskibakalářská 2019 
Pavezová AnetaZabytki architektoniczne w kraju libereckim od XIX wiekubakalářská 2019 
Rozsypalová EdytaZamek Hradec nad Moravicí - historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2019 
Žylová LucieS\l{ownictwo i czesko-polski s\l{ownik marketingu internetowegobakalářská 2019 
Bongilaj DavidPraga - zabytkowe miasto Unescobakalářská 2018 
Gałuszka KrystianAnaliza rynku kolejowego w Polsce i Republice Czeskiejbakalářská 2018 
Šrajtrová MartinaAnaliza porównawcza występowania wulgaryzmów w języku czeskim i polskimbakalářská 2018 
Herberová MilušeS\l{ownictwo i dwujęzyczny (polsko-czeski) s\l{ownik z zakresu hotelarstwabakalářská 2017 
Krzywoňová Ester Zabytki architektoniczne w Gdańskubakalářská 2017 
Pierchalová BeataZabytki UNESCO w Polscebakalářská 2017 
Švrčková SimonaZabytki Unesco na Morawachbakalářská 2017 
Baronová NelaTřebíč: przewodnik turystycznybakalářská 2016 
Bernatík WernerInterferencja i kontakty j\c{ezykowebakalářská 2016 
Blachowski MarekZabytki architektoniczne w Or\l{owejbakalářská 2016 
Kaulfersová DagmarKatastrofa smole\'nska w czeskich mediachbakalářská 2016 
Vitasková EvaInfrastruktura transportowa w Kraju morawsko-\'sl\c{askimbakalářská 2016 
Wantuloková BarbaraZabytki architektoniczne w Cieszyniebakalářská 2016 
Włodowska ZuzanaTeoria i praktyka przek\l{adu tekstu popularnonaukowegobakalářská 2016 
Hutová ŠárkaCzesko-polska wspó\l{praca transgraniczna na przyk\l{adzie euroregionówbakalářská 2015 
Kaczmarczyková TeresaEuroregion Silesiabakalářská 2015 
Kramná JanaKarwina - miasto kosmopolitycznebakalářská 2015 
Lanc DavidInfrastruktura drogowa w Polsce. Historia, stan obecny i przysz\l{o\'s\'cbakalářská 2015 
Polzerová KristinaPotencja\l{ turystyczny Ustronia, Równicy i Czantoriibakalářská 2015 
Walachová GražynaOldrzychowice: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2015 
Walek BenjaminCzeska i polska leksyka bezekwiwalentna. Studium porównawczebakalářská 2015 
Bejdáková KateřinaPolsko-česká jazyková interference v pravopisubakalářská 2014 
Bláha PetrPrzewodnik po mieście Gdańskbakalářská 2014 
Blažejová PetraPorównanie opieki nad zabytkami w Czechach i w Polscebakalářská 2014 
Brózdová MarieRóżnice kulturowe w gastronomii polskiej i czeskiejbakalářská 2014 
Bubová LucieWiniarstwo w Polscebakalářská 2014 
Chalupová GražynaDzia\l{ania punktów informacji turystycznej na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2014 
Fiálková MiroslavaS\l{ownictwo czesko-polskie dla klientów salonu optycznegobakalářská 2014 
Jasenská Barbora Polska leksykografia wspó\l{czesnabakalářská 2014 
Jeřábková NinaOlbrachcice: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2014 
Kolek DanielTatry Polskiebakalářská 2014 
Konieczny TomášAnaliza rynku telekomunikacyjnego w Polsce i Czechachbakalářská 2014 
Krutaková JanaDzieje turystyki w Beskidach na przestrzeni dwóch wiekówbakalářská 2014 
Pająková UrszulaTwórczo\'s\'c Jana Matejki i jego wk\l{ad w malarstwo polskiebakalářská 2014 
Slowik TomášEuroregion \'Sl\c{ask Cieszy\'nskibakalářská 2014 
Wanieczková AlexandraLutynia Dolna: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2014 
Filuśová RenataHawierzów - najm\l{odsze miasto Republiki Czeskiejbakalářská 2013 
Janoušková MonikaRegion Vysočina - przewodnik turystycznybakalářská 2013 
Kmecová KarinaRegion Morawsko-\'Sl\c{askibakalářská 2013 
Kornutová LenkaPszczelarstwo w Polscebakalářská 2013 
Ligocký PetrParki narodowe w Ma\l{opolscebakalářská 2013 
Mrkvová LucieČeský Krumlov - przewodnik turystycznybakalářská 2013 
Orehek TomášZabytki architektury sakralnej w Polscebakalářská 2013 
Pacíková UrszulaHistoria i wspó\l{czesno\'s\'c gminy Stonawabakalářská 2013 
Vrbová MartinaMniejszość polska na Litwiebakalářská 2013 
Bednářová AlexandraWybrane elementy folkloru zakopia\'nskiegobakalářská 2012 
Heinz ArturFenomen czeskiej kultury w Polscebakalářská 2012 
Kantorová MarcelaBystrzyca nad Olz\c{a: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2012 
Kubala MartinPozna\'n i okolicebakalářská 2012 
Kubinčiaková JitkaHistorie školství a vzdělávání na Těšínskubakalářská 2012 
Pająk BarbaraTurystyka pielgrzymkowa w Polscebakalářská 2012 
Pieczková BeátaWprowadzenie Euro w krajach Unii Europejskiejbakalářská 2012 
Pierchalová BarbaraKarwina: nie tylko miasto górniczebakalářská 2012 
Rozehnal Sopuchová PaulinaTemat kobiety we wspó\l{czesnej literaturzebakalářská 2012 
Starzyková ŽanetaJan Pawe\l{ IIbakalářská 2012 
Sumega AlešTrzyniec i okolice: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2012 
Šimaliaková KristynaRody szlacheckie \'Sl\c{aska Cieszy\'nskiegobakalářská 2012 
Turoňová PavlínaHistoria i wspó\l{czesno\'s\'c gminy Nydekbakalářská 2012 
Bojda AlexandraPodstawowe s\l{ownictwo in\.{zynierii sieciowej w uj\c{eciu polsko-czesko-angielskimbakalářská 2011 
Dědicová MichaelaPřeklady původních polských názvů obcí do češtiny v oblasti Těšínska, Jablunkovska, Karvinska, Ostravska po 2. světové válcebakalářská 2011 
Filuś RomanPrzewodnik po Suchej Górnejbakalářská 2011 
Halagačková TaťánaPřeklad odborného textu s komentářem: Evropská Uniebakalářská 2011 
Hilová TeresaOrlová: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Kožuchová MiladaMniejszo\'sci narodowe w Trzy\'ncubakalářská 2011 
Kúdelová BarbaraLednice i Valtice: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Ligocká BronislavaUzdrowisko Luhačovicebakalářská 2011 
Martynek ZbigniewPotencja\l{ turystyczny na \'Sl\c{askubakalářská 2011 
Miech MarekCzeskie przek\l{ady wspó\l{czesnej literatury polskiejbakalářská 2011 
Mizera LukášPodhale: przewodnik turystycznybakalářská 2011 
Solichová LibušeRola t\l{umacza w dialogu mi\c{edzykulturowymbakalářská 2011 
Stejskalová JitkaZakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{czesno\'s\'cbakalářská 2011 
Wojnarová EvaAnaliza wybranych us\l{ug bankowych w Czechach i Polscebakalářská 2011 
Pochobradská KristinaPolska mniejszo\'{s\'c narodowa w Republice Czeskiejbakalářská 2010 


Polish Online
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období9/2017 - 8/2020
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
ProtimluvFest 2018
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2018 - 10/2018
PoskytovatelMinisterstvo kultury, Visegrad Fund
Stavukončený
Jazykový kontakt a bilingvismus. Studijní materiál v anglickém jazyce
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
ProtimluvFest 2017
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2017 - 10/2017
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Inovace tlumočnických disciplín oddělení polonistiky FF OU
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
ProtimluvFest 2015
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2015 - 10/2015
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
ProtimluvFest 2014
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období10/2014 - 10/2014
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub