Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Karel Daniel Kadłubiec

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc.
místnost, podlaží, budova: D 602, budova D
funkce:emeritní profesor
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1842
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kadłubiec, K. Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi. 2018.
Kadłubiec, K. Opowiado Anna Chybidziurowa. Bystřice: Ducatus Teschinensis, 2017. 544 s. ISBN 978-80-906986-0-4.
Kadłubiec, K. O kulturze i języku ocalenia narodowego. In: D. Kadłubiec, E. Ogrodzka-Mazur, A. Kasperek (eds). W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. 1. vyd. Cieszyn: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant, 2016. s. 27-34. 2. ISBN 9788394261399.
Kadłubiec, K. Płyniesz Olzo: Monografia kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. Český Těšín: Ostravská univerzita, 2016. 640 s. ISBN 978-80-7464-871-7.
Kadłubiec, K. W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom II. 2016.
Kadłubiec, K. W cieszyńskim mateczniku. Český Těšín: Kongres Polaków w Republice Czeskiej, 2015. 176 s. ISBN 978-80-87381-18-2.
Kadłubiec, K. Jan Szczepański. Dzienniki z lat 1945-1968. 2013.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Mrhačová, E. a Kadłubiec, K. Účast číslovek na západoslovanských frazémech. Studia frazeologiczne. 2012, roč. 4, č. 4, s. 39-47. ISSN 1898-4657.
Kadłubiec, K. Jan Szcepański. Dzenniki z lat 1935 - 1945. 1. vyd. Ustroń: Muzeum Ustroński im. Jana Jarockiego, 2009. 272 s. ISBN 978-83-60551-24-0.
Kadłubiec, K. Związki i zależności kulturowe na pograniczu czesko-polskim Śląska. In: Razem czy osobno. Przenikanie kultur czesko-polskich na kresach południowych. 1. vyd. Racibórz: Miejska i powiatowa biblioteka publiczna im Ryszarda Kincla w Raciborzu, 2009. s. 50-62. ISBN 978-83-910588-2-4.
Kadłubiec, K. Jak to było na początku, czyli o tym, jak rodził się ?Śląsk?. In: Szkoła z tradycją. s. 48-55.
Kadłubiec, K. Kowal i kowalstwo. Zwrot. 2008, č. 2, s. 14-15.
Kadłubiec, K. O cieślach i stolarzach. Zwrot. 2008, č. 4, s. 13-14.
Kadłubiec, K. Oracje, czyli kwieciste, ozdobne mowy. Zwrot. 2008, č. 5, s. 28-29.
Kadłubiec, K. Polacy w Ostrawie. Zwrot. 2008, č. 11, s. 15-16.
Kadłubiec, K. Agnieszka Przybyła-Dunin: Proza folklorystyczna. Praca doktorska. 2007.
Kadłubiec, K. Cieszyńsko-zaolziańskie gniazdo. Zwrot. 2007, s. 32-33. ISSN 0139-6277.
Kadłubiec, K. Cieszyńsko-zaolziańskie gniazdo. Zwrot. 2007, s. 32-33.
Kadłubiec, K. Cnota a nauka, czyli Kochanowski w służbie cieszyńskiego etosu oświaty. Zwrot. 2007, s. 21-21. ISSN 0139-6277.
Kadłubiec, K. Impresje na temat Gorolskigo Święta. Zwrot. 2007, s. 16-17. ISSN 0139-6277.
Kadłubiec, K. Katarzyna Marcol: Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Praca doktorska. 2007.
Kadłubiec, K. Konteksty współczesnych zmian kulturowych. In: Między tradycją a współczesnością. ATH Bielsko-Biała. 2007.
Kadłubiec, K. Kulturowe znaki identyfikacji. Zwrot. 2007, s. 20-22.
Kadłubiec, K. Kulturowe znaki identyfikacji społeczności zaolziańskiej. Zwrot. 2007, s. 20-22. ISSN 0139-6277.
Kadłubiec, K. Lux et Silesia. In: Konferencja śląsko-zaolziańska. Rydułtowy: Urząd Miasta Rydułtowy. 2007.
Kadłubiec, K. Lux et Silesia. In: Z pamięcią ku przyszłości. 1. vyd. Rydułtowy: Urząd Miasta Rydułtowy, 2007. s. 24-39. ISBN 978-83-907476-6-8.
Kadłubiec, K. Na świętego Jana. Zwrot. 2007, s. 6-. ISSN 0139-6277.
Kadłubiec, K. O bohaterach zbiorowej pamięci. Zwrot. 2007, s. 36-. ISSN 0139-6277.
Kadłubiec, K. O genezie, znaczeniu i funkcjach gwar cieszyńskich. In: Gwary we współczesności. Cieszyn. 2007.
Kadłubiec, K. O kulturowym obliczu podbeskidziej ziemi. Zwrot. 2007, s. 22-26. ISSN 0139-6277.
Kadłubiec, K. O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi. In: Barwy beskidzkiej ziemi. 1. vyd. Bielsko-Biala: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli *WOM* w Bielsku-Boalej, 2007. s. 28-34.
Kadłubiec, K. O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi.. Zwrot. 2007, s. 22-26.
Kadłubiec, K. O tych, którzy tworzyli nieprzemijającą wartość. In: Kalendarz Śląski. s. 178-182. ISBN 978-80-254-1052-3.
Kadłubiec, K. Po naszymu na CD. Karviná: Statutární město Karviná, 2007. ISBN 978-80-254-0728-8.
Kadłubiec, K. Stanisław Hadyna z Karpętnej. In: Połączył nas patron. 1. vyd. Chorzów: Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie, 2007. s. 104-107. ISBN 10-83-913169-1-2.
Kadłubiec, K. Wielkanoc i jej symbolika. Zwrot. 2007, s. 10-. ISSN 0139-6277.
Kadłubiec, K. O językowej symbolice akwatycznej. ?Literatura Ludowa?. 2006, s. 63-66.
Kadłubiec, K. W świecie dziecięcej wyobraźni.. "Rota?. 2005, s. 8-13.
Kadłubiec, K. Z Ustronia w świat. In: Jan Szczepański. Humanista ? uczony ? państwowiec. . s. 44-54.
Kadłubiec, K. Rola języka ojczystego w nauczaniu i wychowaniu.. s. 31-73.
Kadłubiec, K. Těšínská lidová slovesnost a polská národnostní menšina. In: Těšínsko, díl 5. s. 11-44.
Kadłubiec, K. Wytłumaczyć niewytłumaczalne, czyli o możliwościach semiotyki języka.. ?Literatura Ludowa?. 2003, s. 79-82.
Kadłubiec, K. Skoro zapómniane. 114 s.
Kadłubiec, K. a Milerski, W. Cieszyńska ojczyzna polszczyzna. 1. vyd. Český Těšín-Cieszyn: Pro-print, Český Těšín, 2001. 224 s. ISBN 80-238-6725-3.
Kadłubiec, K. Kultura ludowa. In: Śląsk Cieszyński. Zarys kultury materialnej i duchowej. 1. vyd. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2000. s. 5-25. ISBN 83-88271-02-4.
Kadłubiec, K. Stanisław Hadyna - twórca niezwykły. 1. vyd. Chorzów: Śląska Fundacja Kultury w Chorzowie, 2000. 92 s. ISBN 83-903763-7-7.
Kadłubiec, K. Metodologiczne aspekty interdyscyplinarności folklorystyki. In: Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie: Folklorystyka na przełomie wieków . Cieszyn: Pro-Filia Cieszyn, 1999. Pro-Filia Cieszyn, 1999. s. 13-19. ISBN 83-911105-7-5.
Kadłubiec, K. Między memoratem a fabulatem. In: Uniwersytet Opolski: Antropologiczne i folklorystyczne opisanie świata . Opole: Uniwersytet Opolski, 1999. Uniwersytet Opolski, 1999. s. 63-69. ISBN 83-87635-43-x.
Kadłubiec, K. W pogoni za utraconym rajem. In: By uchronić od zapomnienia. 1. vyd. Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 1999. s. 3-6. ISBN 83-909864-9-3.
Kadłubiec, K. Adam Mickiewicz jako teoretyk folkloru. In: Uniwersytet Opolski: W ojczyźnie serce me zostało... W dwusetną rocznicę urodzin A. Mickiewicza . Opole: Uniwersytet Opolski, 1998. Uniwersytet Opolski, 1998. s. 103-112. ISBN 83-87635-34-0.
Kadłubiec, K. Kształtowanie się cieszyńskiego pogranicza kulturowego i jego rola w jednoczącej się Europie. In: Polska Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna: Unia Europejska. Szansa czy zagrożenie dla polskich pograniczy . Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego w Katowicach, 1998. Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego w Katowicach, 1998. s. 92-96. ISBN 83-910946-0-x.
Kadłubiec, K. Oblicza śląskiego komizmu ludowego. In: Tropiciel śladów. Siedemdziesiąt lat Bolesława Lubosza. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Śląsk Katowice, 1998. s. 133-136. ISBN 83-7164-087-0.
Kadłubiec, K. Polská národní menšina na Těšínsku v České Republice. 1998.
Kadłubiec, K. Aniela Kupiec: rodowód-życie-praca. In: Połotane żywobyci. 1. vyd. Český Těšín: Wydawnictwo Olza, 1997. s. 86-89.
Kadłubiec, K. Dzieje cieszyńskie wyzwaniem dla współczesności. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Śląsk jako region pogranicza jezykowo-kulturowego w edukacji . Katowice: Slezská univerzita Katovice, 1997. Slezská univerzita Katovice, 1997. s. 106-119. ISBN 83-907722-1-3.
Kadłubiec, K. Gorolski Święto. In: Od folkloru k folkorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidového umění Strážnice, 1997. s. 198-199. ISBN 80-86156-06-0.
Kadłubiec, K. a Bogoczová, I. Jazyk a jeho dynamika. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. 17. ISBN 80-7042-479-6.
Kadłubiec, K. O ważności własnej, choć małej ojczyzny. In: Połotane żywobyci. 1. vyd. Český Těšín: Wydawnictwo Olza, 1997. s. 89-92.
Kadłubiec, K. Pierwsi szermierze i ich ważni druhowie. In: Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. 1. vyd. Cieszyn: Pro-Filia Cieszyn, 1997. s. 365-371. ISBN 83-906574-7-3.
Kadłubiec, K. Problemy edukacji na Zaolziu. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Śląsk jako region pogranicza jezykowo-kulturowego w edukacji . Katowice: Slezská univerzita Katovice, 1997. Slezská univerzita Katovice, 1997. s. 162-169. ISBN 83-907722-1-3.
Kadłubiec, K. Rodowod "pierwszych szermierzy". In: Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie: Pierwsi szermierze ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim . Cieszyn: PROFILIA, Slezská Univerzita Těšín, 1997. PROFILIA, Slezská Univerzita Těšín, 1997. s. 365-371. ISBN 83-906574-7-3.
Kadłubiec, K. a Szeliga, W. Tam około Bogumina. 1. vyd. Český Těšín: Wydawnictwo Olza, 1997. 167 s. ISBN 80-86082-02-4.
Kadłubiec, K. Cieszyńskie pogranicze kulturowe. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Kultura ludowa na pograniczu . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1996. Uniwersytet Śląski, 1996. s. 9-15. ISBN 82-226-0620-6.
Kadłubiec, K. Na marginiesie minionego Roku Kultury Ludowej. Kwartalnik Opolski. 1996, roč. 66, s. 9-16. ISSN 0023-5920.
Kadłubiec, K. Cieszyńskie pogranicze kulturowe. In: Kultura ludowa na pograniczu. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Śląski Katowice, 1995. s. 9-15. ISBN 83-226-0620-6.
Kadłubiec, K. Górniczy śmiech. 1. vyd. Wroclaw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1995. 307 s. ISBN 83-9049-14-1-9.
Kadłubiec, K. Kultura ludowa na pograniczu. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Śląski Katowice, 1995. 136 s. ISBN 83-226-0620-6.
Kadłubiec, K. Pogranicze jako problem badań etnokulturowych. In: Uniwersytet Śląski w Katowicach: Kultura - jezyk - edukacja . Katowice: Uniwetsytet Śląski, 1995. Uniwetsytet Śląski, 1995. s. 9-15. ISBN 83-26-0620-6.
Kadłubiec, K. Sekcja Folklorystyczna w ostatnim pięcioleciu. In: Nasza ojcowizna. 1. vyd. Český Těšín: Hlavní výbor PZKO, 1995. s. 19-25.
Kadłubiec, K. Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza. Lud. 1995, roč. 70, s. 377-383. ISSN 0076-1435.
Kadłubiec, K. Cieszyński etos życia a ewangelicyzm. In: Towarzystwo Ewangelickie Cieszyn: Sympozjum ewangelickie. Zbiór referatów i głosów w dyskusji . Cieszyn: Towarzystwo Ewangelickie Cieszyn, 1994. Towarzystwo Ewangelickie Cieszyn, 1994. s. 8-14.
Kadłubiec, K. Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna. 1. vyd. Katowice: Wojewódzka Biblioteka Publiczna Katowice, 1994. 43 s. ISBN 83-900122-8-6.
Kadłubiec, K. O zachodniosłowiańskiej bajce magicznej. In: Uniwersytet Opolski: Pogranicze jako problem kultury . Opole: Uniwersytet Opolski, 1994. Uniwersytet Opolski, 1994. s. 69-76.
Kadłubiec, K. Wpływy czeskie i morawskie w etnokulturze Śląska. In: Uniwersytet Opolski: Śląsk - pogranicze kultur . Opole: Uniwersytet Opolski, 1994. Uniwersytet Opolski, 1994. s. 73-89.
Kadłubiec, K. Jak Stanisław Hadyna modeluje świat. Biuletyn Ludoznawczy. 1993, s. 13-20.
Kadłubiec, K. Między życiem a folklorem. In: Uniwersytet Śląski, Katowice: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego . Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1993. Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1993. s. 147-152.
Kadłubiec, K. O semiotyce humoru górniczego. Literatura Ludowa. 1993, s. 65-77. ISSN 0024-4708.
Kadłubiec, K. O twórczości słownej polskich dzieci z Zaolzia. Literatura Ludowa. 1993, s. 43-54. ISSN 0024-4708.
Kadłubiec, K. Raz, dwa, trzy, wychodź ty. Twórczość słowna polskich dzieci z Zaolzia. 1. vyd. Český Těšín: PZKO, 1993. 133 s.
Kadłubiec, K. Historia i współczesność badań nad cieszyńską kulturą ludową, zwłaszcza zaolziańską. In: Zaolzie. Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czecho-Słowacji. 1. vyd. Katowice: Śląski Instytut Naukowy PAN, 1992. s. 33-58.
Kadłubiec, K. Komizm Adama Wawrosza - zjawisko regionalne czy uniwersalne. In: Kultura Zaolzia 1920-1990. 1. vyd. Cieszyn: Filia Uniwersytetu Śląskiego Cieszyn, 1992. s. 87-95.
Kadłubiec, K. O Ziemi Cieszyńskiej, jej ludziach i Władysławie Młynku. In: Droga przed siebie. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo, 1992. s. 5-12.
Kadłubiec, K. Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej. Prace Filologiczne, t. XXXVII. 1992, s. 147-156.
Kadłubiec, K. Literatura ludowa w wykładach paryskich Adama Mickiewicza. In: Masarykova univerzita, Brno: Polonica . Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1990. Masarykova univerzita, Brno, 1990. s. 35-42.


AutorNázev práceTypRok
Zechová RenátaModelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym Śląskadisertační 2013 
Widota Andrzej AleksanderPop Goes the World. The Linguistic Picture of Popular Culture in Andy Warhol's Written Worksdisertační 2010 
Górniok-Naglik AlinaUmění v obsahu výuky - na základě korelace a integrace v lyceudisertační 2006 
Skřížalová JoannaWspó\l{czesna futurologiadiplomová 2012 
Martynková MichaelaKultura obrz\c{edowo-zwyczajowa i jej funkcjediplomová 2010 
Toman JakubZespó\l{ folklorystyczny i jego funkcjediplomová 2010 
Petrová KláraTradycja bo\.zonarodzeniowa na dawnej granicy austriacko-pruskiejbakalářská 2011 
Kozieł BeataZespo\l{y regionalne i ich funkcjebakalářská 2009 
Ryłko BarbaraPolskie nazewnictwo osobowe na cmentarzach ostrawskichbakalářská 2009 


Poláci v České republice
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc.
Období12/1995 - 12/1997
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub