OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Eva Mrhačová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 602, budova D
funkce:
obor činnosti:obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1842
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Mrhačová, E. Frazeologie severních Slovanů. In: Paremie národů slovanských. Ostrava: Ostravská universita. 2018.
Mrhačová, E., Plesník, L., Kupcevičová, J. a Vaida, V. Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu do češtiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 168 s. ISBN 978-80-7464-958-5.
Mrhačová, E. Jubileusz Profesor Svatavy Urbanovej: Bohemistyka 4/2016, ISSN 1642-9893. 2016.
Mrhačová, E. Lexikální analýza západoslovanských parémií a rčení. In: E. Młynarczyk, E. Horyń. Dialog z tradycją - Językowe dziedzictwo kultury materialnej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2016. s. 317-332. V.. ISBN 978-83-7624-184-5.
Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M., Hrabal, M., Měškank, A. a Pomierska, J. Západoslovanská rčení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 480 s. ISBN 978-80-7464-833-5.
Mrhačová, E. Lexikální analýza západoslovanských parémií. In: Dziedzictwo kultury materialnej utrwalonej w leskyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. 2015.
Mrhačová, E. Parémie - pravé démanty jazyka (místo úvodu). In: Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 11-13. ISBN 978-80-7464-704-8.
Mrověcová, L., Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 450 s. ISBN 978-80-7464-704-8.
Mrhačová, E., Kolberová, U. a Muryc, J. Parémie národů slovanských VII. 2014.
Kolberová, U., Mrhačová, E., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských VII.: Parémie včera a dnes [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mrhačová, E. Srovnávací slovanská frazeologie a lexikografie na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. In: Porownawczy apekt leksykografii - teoria i praktyka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2014. s. 48-51. ISBN 978-80-7263-905-2.
Mrhačová, E. Česko-polské jazykovědné studie. 1. vyd. Racibórz: Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013. 210 s. ISBN 978-83-63090-44-9.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Mrhačová, E., Klein, J., Klein, N. a O'Huigin, C. Gregor Johann Mendel´s Ancestors: The Schindler´s List. Folia Mendeliana. 2012, roč. 48, č. 1, s. 5-23. ISSN 0085-0748.
Mrhačová, E. Przyslowia dawniej i dziś. Bohemistyka. 2012, roč. 12, č. 1, s. 61-70. ISSN 1642-9893.
Mrhačová, E. a Kadłubiec, K. Účast číslovek na západoslovanských frazémech. Studia frazeologiczne. 2012, roč. 4, č. 4, s. 39-47. ISSN 1898-4657.
Mrhačová, E. Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7368-639-0.
Mrhačová, E. Vzpomínka na vynikajícího vysokoškolského učitele (100 let od narození Františka Kopečného). Bohemistyka. 2010, roč. 10, s. 80-81. ISSN 1642-9893.
Mrhačová, E. Západoslovanské paremiologické dědictví. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 277 s. ISBN 978-80-7368-848-6.
Mrhačová, E. a Balowski, M. Česko-polský frazeologický slovník. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 427 s. ISBN 978-80-7368-633-8.
Mrhačová, E. Předmluva k českému vydání Slovníku přísloví v devíti jazycích. In: Slovník přísloví v devíti jazycích. Praha: Euromedia Group, k.s. - Universum, 2008. s. 10-13. ISBN 978-80-242-2021-5.
Mrhačová, E., Świerczyński, A. a Świerczyńska, D. Slovník přísloví v devíti jazycích. 1. vyd. Praha: Euromedia group, k.s. - Universum, 2008. 304 s. ISBN 978-80-242-2021-5.
Mrhačová, E. a Balowski, M. Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego. Studia Filologiczne. 2007, č. 1, s. 59-71. ISSN 1689-4657.
Mrhačová, E. Příroda v české frazeologii a idiomatice (Země - Vesmír - Život - Smrt - Barvy - Prostor - Čas). Ostrava: FF OU, 2006. 88 s. ISBN 80-7368-217-6.
Mrhačová, E. Česká a polská deapelativní příjmení.. In: Rozprawy komisji językowej XXX. s. 77-83. ISBN 0084-2990.
Mrhačová, E. a Ponczová, R. Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. 412 s. ISBN 80-7042-644-6.
Kupcevičová, J. a Mrhačová, E. Ustálená přirovnání se zooapelativem.... In: Eslavística Complutense. Madrid: Universidad Complutense, 2004. Universidad Complutense, 2004. s. 153-163. ISBN 1578-1763.
Mrhačová, E. Česká a polská přísloví na bázi zooapelativ. In: Mezinárodní konference konaná u příležitosti 150. výročí úmrtí F.L.Čelakovského: Parémie národů slovanských 2002-11-20 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 107-115. ISBN 80-7042-622-5.
Mrhačová, E. Názvy zvířat v české, polské a slovenské paremiologii. Studia Slavica VII. 2003, roč. 7, č. VII, s. 227-241. ISSN 1214-3111.
Mrhačová, E. a Ponczová, R. Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. 268 s. ISBN 80-7042-623-3.
Mrhačová, E. Česká, polská a slovenská příjmení s negací. In: Acta Universitatis Palackiane Olomoucensis, Facultas Philosophica, Philologica 781, Supplementum 2002 . Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. Univerzita Palackého, 2002. s. 119-125.
Mrhačová, E. a Raclavská, J. Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu. In: Konference Becario 2002. Sborník referátů . Praha: Becario, 2002. Becario, 2002. s. 33-36. ISBN nemá.
Mrhačová, E. Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In: Frazeografia słowiańska. Opole: Uniwersytet Opolski, 2001. Uniwersytet Opolski, 2001. s. 363-372. ISBN 83-888796-32-1.
Mrhačová, E. Česká přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In: Almanach SEP: Almanach SEP . Praha: Centr Evropy, 2001. Centr Evropy, 2001. s. 93-112. ISBN 80-902758-3-4.
Mrhačová, E. Přirovnání v Reymontově epopeji. In: Władysław Stanisław Reymont. Tradice-současnost-recepce. Ostrava, Praha: FF OU Ostrava, Polský institut Praha, 2001. FF OU Ostrava, Polský institut Praha, 2001. s. 81-90. ISBN 80-7042-579-2.
Mrhačová, E. Česká a polská příjmení s negací. Rozprawy komisji językowej XXVI Wrocław 2000. 2000, roč. 26, s. 61-69. ISSN PL 0084-2990.
Mrhačová, E. Česká a polská přirovnání se zooapelativem jako bázovým slovem. In: Frazeografia słowiańska: Frazeografia słowiańska 2000-09-06 . Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. Uniwersytet Opolski, 2000. s. 104-112. ISBN 83-911312-3-8.
Mrhačová, E. a Damborský, J. Frazeologie korelativních sloves pohybu v současné češtině a polštině. In: Sborník prací FF OU, literární věda č. 4/193/2000: Sborník prací FF OU, literární věda č. 4/193/2000 . Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 15-21. ISBN 80-7042-577-6.
Mrhačová, E. Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 201 s. ISBN 80-7042-570-9.
Mrhačová, E., Hartung, J. a Jandová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-568-7.
Mrhačová, E., Hartung, J. a Jandová, E. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 265 s. ISBN 80-7042-568-7.
Mrhačová, E. Příjmení typu Dokoupil/Nedbal. In: STUDIA SLAVICA IV Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie: STUDIA SLAVICA IV Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie . Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. Uniwersytet Opolski, 2000. s. 149-153. ISBN 83-87635-81-2.
Mrhačová, E. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 162 s. ISBN 80-7042-537-7.
Mrhačová, E. Příjmení s negací. In: "Onomastika a škola": Propria v systému mluvnickém a slovotvorném 1998-02-10 . Brno: MU, 1999. MU, 1999. s. 29-34. ISBN 80-210--2031-8.
Mrhačová, E. Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu. In: Acta Facultatis Philosophicae, Linguistica 3: Acta Facultatis Philosophicae, Linguistica 3 . Ostrava: FF OU, 1999. FF OU, 1999. s. 149-156. ISBN 80-7042-526-1.
Mrhačová, E. Slozena osobni jmena slovanskeho puvodu v cestine, slovenstine a polstine. Slavia - easopis pro slovanskou filologii. 1997, roč. 66, s. 269-284. ISSN 0037-6736.
Mrhačová, E. Obyvatelska jmena v cestine a v polstine. Slavia - easopis pro slovanskou filologii. 1996, roč. 65, s. 445-453. ISSN 0037-6736.
Mrhačová, E. Složená osobní jména slovanského původu v češtině a polštině. Rozprawy komisji językowej XXII Wrocław 1996. 1996, roč. 22, s. 89-102. ISSN PL 0084-2990.
Mrhačová, E. Korelacja determinacji-niedeterminacji u czasownikow wspólczesnego języka czeskiego i polskiego. Rozprawy komisji językowej XX Wrocław 1994. 1994, roč. 20, s. 5-11. ISSN PL 0084-2990.
Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. 90 s. ISBN 80-7042-399-4.
Mrhačová, E. Obecná čeština a překlad. In: Russkij jazyk v sfere biznesa: Rossica Ostraviensia, Lingua Rossica in Sphaera Mercaturae 1993-10-19 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. Ostravská univerzita, 1993. s. 83-88. ISBN 80-7042-391-9.
Mrhačová, E. Rozsah lexikálně gramatické kategorie pluralia tantum v současné češtině a polštině. In: Studia Slavica 1, Acta Facultatis Philosophicae: Studia Slavica 1, Acta Facultatis Philosophicae . Ostrava: FF OU Ostrava, 1993. FF OU Ostrava, 1993. s. 53-68. ISBN 80-7042-394-3.
Mrhačová, E. Praktická cvičení z ruského jazyka, díl IV. 1991.
Mrhačová, E. Umělecký svět současné prózy. 1989.
Mrhačová, E., Krjučkova, M. a Drachlis, L. N. Praktická cvičení z ruského jazyka III.. 1988.
Mrhačová, E., Vavrečka, M. a Opělová, M. Praktická cvičení z ruského jazyka II.. 1987.
Mrhačová, E. Praktická cvičení z ruského jazyka I.. 1985.
Mrhačová, E. Prefixální homonymie u derivátů korelativních sloves přemisťování v ruštině. In: Acta Universitas Palackianae Olomuncensis. Praha: SPN, 1985. SPN, 1985. s. 129-134.
Mrhačová, E. V kruhu nebo po spirále?. 1984.
Mrhačová, E. Historická gramatika ruského jazyka. 1981.
Mrhačová, E. Rytmus doby. 1981.
Mrhačová, E. Singularia tantum a pluralia tantum v porovnávacím plánu česko-ruském. In: Problemy razvitija jazyka. s. 81-92.
Mrhačová, E. a Hřivnáč, J. Minimální slovník ruštiny. 860 s.
Mrhačová, E. a Skácel, J. Problémy funkční lingvistiky a teorie překladu. 182 s.
Mrhačová, E. Neohebné druhy slov v ruštině. 1979.
Mrhačová, E. Talent a epocha. 1978.
Mrhačová, E. Morfologie ruského jazyka - slovesná flexe. 1977.
Mrhačová, E. Morfematická analýza slov v minimálním slovníku. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis. Praha: SPN, 1976. SPN, 1976. s. 5-9.
Mrhačová, E. Nepokojní a znepokojení. 1976.
Mrhačová, E. Návrat Odysseův. 1975.
Mrhačová, E. O věrném přátelství. Tádžické lidové pohádky. 1974.
Mrhačová, E. Slovanská korelativní slovesa přemisťování - synchronní popis. Slavia. 1974, s. 18-25.
Mrhačová, E. Morfologie ruského jazyka - jmenná flexe. 1973.
Mrhačová, E. Otázky neutralizace a transpozice ruských korelativních sloves. Československá rusistika. 1973, s. 26-30.
Mrhačová, E. Audioorální osvojování ruské morfologie v jazykové laboratoři. In: Acta Facultatis Paedagogicae Ostraviensis.
Mrhačová, E. Pokus o komplexní rozbor časových a prostorových významů ruských pohybových sloves se sémantikou přemisťování. Československá rusistika. 1969, s. 208-213.
Mrhačová, E. Pohybová slovesa v ruštině. In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. Praha: SPN, 1962. SPN, 1962. s. 43-51.


AutorNázev práceTypRok
Velčovská ŠtěpánkaAnalýza frazeologických jednotek v klasickém literárním díle Stefana Żeromského "Przedwiośnie" a jejich substituce v českých překladechdisertační 2014 
Kolberová UrszulaFrazeologia przed i po aksamitnej rewolucji w "G\l{osie Ludu"disertační 2011 
Kończynová EvaDeapelativní příjmení substantivní povahy v češtině a polštinědiplomová 2007 
Prekopa ĽubomírDeapelativní příjmení adjektivní povahy v češtině a polštinědiplomová 2007 
Krakowczyková MariolaPříjmení préteritálního typu v češtině a polštinědiplomová 2006 
Pourová AdélaBarevnost světa v české a polské frazeologiibakalářská 2016 
Paprotová HelenaČeské a polské frazeologické obraty s užitím sloves mít a jítbakalářská 2015 
Šlebodová JanaBarvy v české a polské frazeologiibakalářská 2014 


Rozvoj jazykové kompetence
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Období9/2008 - 8/2011
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
Zvýšení jazykové kompetence absolventů studia cizích jazyků pro podnikatelskou sféru - 2009
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Období2/2009 - 11/2009
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
Dvoudílný tematický frazeologický slovník česko-polský a polsko-český. I-Názvy zvířat v české a polské idiomatice. II-Názvy částí lidského těla
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub