OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Simona Mizerová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 606, budova D
funkce:
obor činnosti:praktická polština, polština pro hospodářskou sféru
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1843
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Magie živlů. O kulturní a jazykové interpretaci symbolů z hlediska typologie čtyř elementů. In: Živly ve slovanských a germánských jazycích a literaturách. Częstochowa: Instytut Filologii Obych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosze v Częstochowé. 2015.

Všechny publikace

Mizerová, S. Polish Online: Vytautas Magnus University Education Academy, Vilnius. 2019.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XX: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Mizerová, S. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2018.
Mizerová, S. Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała. 2018.
Mizerová, S. Lidové léčitelství na pozadí tradičního ženského řemesla. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 48-58. ISBN 978-80-7599-020-4.
Mizerová, S. O nejstarším řemesle světa. Percepce lexikálního obrazu prostitutky na příkladu češtiny a polštiny. In: Urszula Kolberová (ed.). Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian/Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 177-190. ISBN 978-80-7599-020-4.
Kolberová, U., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských IX: Slovanské parémie v 21. století [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Mizerová, S. Parémie národů slovanských IX: Slovanské parémie v 21. století [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Mizerová, S. Polish Online: Setkání partnerů v rámci mezinárodního projektu Polish Online [Workshop]. Ostrava, null. 2018.
Mizerová, S. Polish Online: Maribor, Slovenia. 2018.
Kolberová, U., Raclavská, J., Mizerová, S., Fucimanová, M., Stefanović, M., Klymenko, D., Kadłubiec, W. a Žebroková, D. Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 288 s. ISBN 978-80-7599-020-4.
Mizerová, S. SLAVICA IUVENUM XIX: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2018.
Mizerová, S. SLAVICA IUVENUM XIX: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XIX: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2018.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XIX: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Mizerová, S. SLAVICA IUVENUM XIX: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2018.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XIX: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2018.
Mizerová, S. Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych: IV Konferencja Językoznawcza z cyklu: Mechanizmy funkcjonowania języka. In: Przemoc w komunikacji. Częstochowa: Wydział Filologiczno-Historyczny. 2018.
Mizerová, S. Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych: IV Konferencja Językoznawcza z cyklu: Mechanizmy funkcjonowania języka. In: Przemoc w komunikacji. Częstochowa: Wydział Filologiczno-Historyczny. 2018.
Mizerová, S. Uniwersytet Śląski Katowice. 2018.
Mizerová, S. In vino veritas, in pivo taky. O sémantické interpretaci alkoholu na příkladu českých a polských kategorizovaných žánrů. In: Umělé ráje-opojení kulturou-opojení v kultuře-slovanský případ. Poznań: Slavistická konference PAN, Ústav polské filologie UAM, Ústav pro slovanskou filologii UAM. 2017.
Mizerová, S. O najstarszym rzemiośle świata... Kobieta upadła w świetle języka (na przykładzie polskiej i czeskiej frazeologii). In: Štyl ako výskumný nástroj v synchrónii a diachrónii slovanských jazykov. Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia polonistiky. Banská Bystrica: Katedra slovanských jazykov FF UMB. 2017.
Mizerová, S. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VIII. 2017.
Mizerová, S. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VIII. 2017.
Mizerová, S. Polish Online. 2017.
Mizerová, S. Polish Online: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków. 2017.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVIII: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2017.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVIII: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2017.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVIII: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Mizerová, S. The Faculty of Slavonic Philology at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. 2017.
Mizerová, S. Tożsamość kobiety na przykładzie stereotypów kulturowych związanych z przyjmowaniem ról męskich. In: V ogólnopolskie interdyscyplinarne seminarium naukowe. Męskie światy w życiu kobiet. Siedlce: Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 2017.
Mizerová, S. a Przywara, M. Velvyslanectví Polské republiky v Praze. In: Setkání českých polonistů. Praha: Polský institut v Praze. 2017.
Mizerová, S. Czy kobieca starość to nie radość? Interpretacja kobiecej pełni życia na przykładzie elementarnych tekstów dotyczących fizycznego piękna kobiet: Kobieca staroœść w mediach i kulturze. In: S. Mizerová. Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze. Kraków: Wydawnictwo Aureus, 2016. s. 111-121. ISBN 978-83-65765-01-7.
Mizerová, S. Czy kobieca starość to nie radość? Interpretacja kobiecej pełni życia na przykładzie elementarnych tekstów dotyczących fizycznego piękna kobiet. In: Rozmaite oblicza kobiecej starości. Siedlce: Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. 2016.
Mizerová, S. Parémie národů slovanských VIII: Parémie v 21. století. 2016.
Kolberová, U., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských VIII: Slovanské parémie 21.století [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mizerová, S. Parémie národů slovanských VIII - Parémie v 21. století: Parémie v 21. století [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mizerová, S. Slavica iuvenum XVII: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2016.
Mizerová, S. Slavica iuvenum XVII: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2016.
Mizerová, S. Slavica iuvenum XVII: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVII: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVII: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2016.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVII: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2016.
Mizerová, S. Bo kobieta jest tego warta! Obraz przyjemności wynikający z pielęgnacji ciała w świetle przykładów wybranych czasopism kobiecych. In: Międzynarodowa konferencja naukowa MAŁE PRZYJEMNOŚCI-KATALOG SŁOWIAŃSKI. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2015.
Mizerová, S. Jak zostać panią domu, czyli o języku i tematyce porad kulinarnych na łamach wybranych czasopism dla kobiet w kontekście obserwacji dyskursu tekstowego. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura.. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Polskiej.. 2015.
Mizerová, S. K charakteristice genderových diferenciací v kontextu verbálního chování žen a mužů. In: SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 2. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. s. 122-139. SOCJOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE. ISBN 978-83-7865-275-5.
Magie živlů. O kulturní a jazykové interpretaci symbolů z hlediska typologie čtyř elementů. In: Živly ve slovanských a germánských jazycích a literaturách. Częstochowa: Instytut Filologii Obych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosze v Częstochowé. 2015.
Mizerová, S. Nebojme se genderu! Několik úvah k rodovým distinkcím v komunikaci žen a mužů. In: Noc vědců. Ostrava: Filozofická fakulta. 2015.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVI: Mezinárodní setkání mladých slavistů [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVI: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2015.
Mizerová, S. a Plesník, L. SLAVICA IUVENUM XVI: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2015.
Mizerová, S. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 2015.
Mizerová, S. "Atrakcyjność kobiety" w języku. Analiza materiału językowego w wybranych czasopismach dla kobiet. Studia Slavica. 2014, roč. 2014, č. XVIII, s. 209-216. ISSN 1803-5663.
Kolberová, U., Mrhačová, E., Mizerová, S. a Kupcevičová, J. Parémie národů slovanských VII.: Parémie včera a dnes [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mizerová, S. Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman, Styl mediálních dialogů. 2014.
Mizerová, S. Žena a muž v kultuře a jazyce. In: přednáška v rámci CŽV. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Gwuzd Mizerová, S. KOBIETA W POLSZCZYŹNIE (analiza obrazu kobiety na przykładzie wybranych polskich czasopism kobiecych). 2009.
Gwuzd Mizerová, S. Obraz kobiety w polszczyźnie. In: Parémie národů slovanských IV. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 77-81. ISBN 978-80-7368-647-5.
Gwuzd Mizerová, S. Stereotyp kobiety w pojmowaniu świata. In: Slavica Iuvenum X. mezinárodní setkání mladých slavistů. Ostrava: FF OU Ostrava, 2009. FF OU Ostrava, 2009. s. 155-160. ISBN 978-80-7368-598-0.
Gwuzd Mizerová, S. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 2009.
Gwuzd Mizerová, S. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 2009.
Mizerová, S. Parémie národů slovanských IV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Mizerová, S. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 2008.
Mizerová, S. Kategorie jmenného rodu v českém a polském jazyce. In: VI. studentská vědecká konference bohemistů. Vratislav. 2007.
Mizerová, S. Polština pro cestovní ruch I. 2007.
Mizerová, S. Polština pro hospodářskou sféru I. 2007.
Mizerová, S. Parémie národů slovanských. 2004.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
KPFPolský jazyk
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AKCV1Konverzační cvičení 1
AKCV2Konverzační cvičení 2
ALEC1Lektorská cvičení 1
ALEC2Lektorská cvičení 2
BJSJazykový seminář
BKCV1Konverzační cvičení 1
BKCV2Konverzační cvičení 2
BLCV1Lektorská cvičení 1
BLCV2Lektorská cvičení 2
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
EXKRTematická exkurze
JCV1Jazyková cvičení 1
JCV2Jazyková cvičení 2
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
KHS1Polština pro hospodářskou sféru 1
KHS2Polština pro hospodářskou sféru 2
KHS3Polština pro hospodářskou sféru 3
KHS4Polština pro hospodářskou sféru 4
KOBK1Obchodní korespondence 1
KOBK2Obchodní korespondence 2
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KVP1Konverzace v polštině 1
KVP2Konverzace v polštině 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
OBK1Obchodní korespondence 1
OBK2Obchodní korespondence 2
OBP1Obchodní korespondence 1
OBP2Obchodní korespondence 2
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
1HOP1Hospodářská polština 1
1HOP2Hospodářská polština 2
1JAP1Jazykové praktikum 1
1JAP2Jazykové praktikum 2
1KOC1Konverzační cvičení 1
1KOC2Konverzační cvičení 2
1PFK1Polština ve firemní komunikaci 1
1PFK2Polština ve firemní komunikaci 2
7JCV1Jazyková cvičení 1
7JCV2Jazyková cvičení 2
8HOP1Hospodářská polština 1
8HOP2Hospodářská polština 2
8JAP1Jazykové praktikum 1
8JAP2Jazykové praktikum 2
8KOC1Konverzační cvičení 1
8KOC2Konverzační cvičení 2
8PFK1Polština ve firemní komunikaci 1
8PFK2Polština ve firemní komunikaci 2


AutorNázev práceTypRok
Žebroková DenisaCztery \.{zywio\l{y w polskiej i czeskiej frazeologiidiplomová 2018 
Lanc DavidKomunikacja potoczna na przyk\l{adzie języka komentatorów sportowychdiplomová 2017 
Cabáková KristýnaWizerunek polskich artyku\l{ów spożywczych w czeskich mediachdiplomová 2016 
Fiálková MiroslavaPolsko-czeski s\l{ownik poj\c{e\'c optycznych i okulistycznychdiplomová 2016 
Starzyková ŽanetaWizerunek m\c{e\.{zczyzny - frazeologizmy w porównaniu polsko-czeskimdiplomová 2016 
Caesarová SilvieCzesko-polska terminologia pojęć kościelnych i teologicznychdiplomová 2015 
Mlynarczyk GrzegorzPoka\.{z mi Nowy Targ! Przewodnik turystycznybakalářská 2019 
Paulyová ElenAtrakcje turystyczne Podhalabakalářská 2019 
Slowik KarelUzdrowisko Darkówbakalářská 2018 
Sznapková NikolPolsko-czesko-w\l{oski s\l{ownik z zakresu hotelarstwabakalářská 2018 
Konderla RomanAtrakcje turystyczne Bieszczadbakalářská 2017 
Velebilová MartaProblem bezrobocia w województwie śląskimbakalářská 2017 
Burková MariolaZwierz\c{eta le\'sne w polskiej frazeologiibakalářská 2016 
Kotásková LucieWalory turystyczne Ma\l{opolskibakalářská 2016 
Potocká ZuzanaPrzewodnik turystyczny po Ostrawiebakalářská 2016 
Siwá MonikaSiedem grzechów \'smiertelnych w czeskiej i polskiej frazeologiibakalářská 2016 
Šperl MilanWalory turystyczne Dolnego \'Sl\c{askabakalářská 2016 
Žebroková DenisaWygl\c{ad cz\l{owieka i jego charakter w frazeologii polskiejbakalářská 2016 
Raul LukášPotencja\l{ turystyczny Karkonoszybakalářská 2015 
Švec RomanPrzewodnik Turystyczno-Krajoznawczy po Mazurachbakalářská 2015 
Swaczynová NaděždaStereotypy i p\l{eć w języku polskimbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub