Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jana Raclavská


titul, jméno, příjmení:
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 610, budova D
funkce:
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk, koordinátor pro zahraniční mobility
obor činnosti:
mluvnice polského jazyka, stylistika, dějiny jazyka
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1845
e-mail:



Nenalezen žádný záznam.



Rok: 2022, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha
 
Rok: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
kapitola v odborné knize
 

Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Slovácké muzeum v uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Slavica Wratislaviensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Staropolskie teksty i konteksty
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Filozofická fakulta PU v Prešove
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC
odborná kniha
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Kalba ir kontekstai
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Akademia Ignatianum Kraków
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Collegium Colombinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Jana Raclavská, Ewa Huczek
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize
 
Kolektiv Autorů, Jana Raclavská
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kolektiv Autorů, Jana Raclavská
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Raclavská, Irena Masojć
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008, Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Studia Slavica XII. Slovanské studie XII.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Společnost přátel polské knihy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Sdružení přátel polské knihy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
 
Rok: 2007, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2000, Kalendarz Śląski na rok 2001
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Jana Raclavská, Josef Šmajs, Milan Myška, Wojciech Świątkiewicz
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996, Neoset
odborná kniha
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Halina Klimsza, Jana Raclavská
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1992
stať ve sborníku
 
Rok: 1992, Kalendarz Śląski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Głos Ludu
článek v odborném periodiku
 
Jana Raclavská, Václav Bělohradský, Marian Gerlich, Kolektiv Autorů
Rok: 1992, Instytut Śląski w Katowicach
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1992
stať ve sborníku
 
Rok: 1991, Zwrot
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1990
stať ve sborníku
 
Rok: 1990
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů



Autor
Název práce
Typ
Rok
Burek Anna
Językowy obraz świata w autonarracjach polskich emigrantów w Berlinie
disertační
2018
Szalasny Piotr
Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach. (Analiza językowych mechanizmów poznawania i doświadczania świata)
disertační
2016
Gwuzd Mizerová Simona
Kobieta w polszczyźnie (analiza obrazu kobiety na przyk\l{}adzie wybranych polskich czasopism kobiecych)
disertační
2009
Smužová Darina
Jazykový obraz "koně" v české a polské frazeologii - srovnávací studium
diplomová
2022
Onderková Małgorzata
Emocje w czeskiej i polskiej frazeologii
diplomová
2021
Machalová Lenka
Komentovaný umělecký překlad vybraných povídek z knihy Idę. Concorde autora W.A.Bergera
diplomová
2019
Bocek Halina
Językowy obraz "mądrości" i "głupoty" w przysłowiach polskich
diplomová
2017
Kočí Hana
Literatura czeska w przek\l{}adzie (na podstawie analizy tekstów Kalendarza \'Sl&acedil;skiego)
diplomová
2017
Bartusková Michaela
Wp{\lskrt}ywy j{\eogonek}zyka polskiego na czesk{\aogonek} leksykę okresu odrodzenia narodowego
diplomová
2016
Jeřábková Nina
Zmiany w opisie gramatyki j&ecedil;zyka polskiego w ostatnim stuleciu
diplomová
2016
Ligocký Petr
T\l{}umaczenia i t\l{}umacze poezji polskiej okresu romantyzmu
diplomová
2016
Pająková Urszula
Stan czytelnictwa w j&ecedil;zyku polskim w\'sród doros\l{}ej populacji zaolzia\'nskiej
diplomová
2016
Pierchalová Barbara
Semantyka barw w twórczo\'sci Paw\l{}a Kubisza
diplomová
2016
Pomykaczová Eva
Dzia\l{}alno\'s\'c wydawnicza Edwarda Feitzingera w Cieszynie
diplomová
2016
Pribulová Karin
Mieszkaniec Zaolzia jako użytkownik polskiego j&ecedil;zyka ogólnego
diplomová
2016
Pribulová Natalie
Kultura i dzia\l{}ania o\'swiatowe jako sposób na przetrwanie (do\'swiadczenia wi&ecedil;\'zniów obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie)
diplomová
2016
Jachnická Izabela
Naturalna dwujęzyczność w warunkach rodziny zaolziańskiej
diplomová
2015
Szoltys Barbora
Rytua\l{}y interakcyjne jako sk\l{}adnik kultury narodowej (na przyk\l{}adzie Czechów i Polaków)
diplomová
2015
Waszková Lucyna
Wilhelm Przeczek w t\l{}umaczeniach
diplomová
2014
Swaczynová Naděžda
Stereotyp kobiety na przyk\l{}adzie polskich dowcipów
diplomová
2012
Kozieł Beata
J&ecedil;zykowy obraz kobiety w opowie\'sciach ludowych z Zaolzia (na podstawie zbiorów Józefa Ondrusza)
diplomová
2011
Michnik Renata
Wizerunek m&ecedil;żczyzny w polskich czasopismach kobiecych
diplomová
2011
Białońová Sylva
Obraz kobiety w pieśniach ludowych Śl&acedil;ska Cieszy\'nskiego
diplomová
2010
Fryzová Dorota
Historia i wsp\'ο\l{}czesno\'s\'c polskiego szkolnictwa podstawowego w regionie Karwiny
diplomová
2010
Galbová Monika
Analiza j&ecedil;zykowa dziewi&ecedil;tnastowiecznej prasy polskiej na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskim
diplomová
2010
Mrózek Irena
Czytelnictwo w języku polskim w\'sród dzieci i m\l{}odzie\.zy gimnazjalnej na terenie Zaolzia
diplomová
2010
Šejvlová Veronika
Obraz ženy v současných polských a českých médiích
diplomová
2010
Váhalová Zuzana
Obraz stosunków rodzinnych w folklorze cieszy\'nskim
diplomová
2010
Dúhová Erika
Wp\l{}yw j&ecedil;zyka s\l{}owackiego na polszczyzn&ecedil; na podstawie prospektów i biuletynów turystycznych
diplomová
2009
Poljaková Radka
Krzy\.zówka - analiza hase\l{} i ich specyfika
diplomová
2009
Šimon Jiří
Edukacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie i w Republice Czeskiej
diplomová
2009
Nowoková Lucyna
Język polski w zabytkach kościelnych XVIII wieku na Śl&acedil;sku Cieszy\'nskim
diplomová
2008
Świacová Sabina
Postacie śmierci w polskich i czeskich anekdotach
diplomová
2008
Zechová Renáta
Obraz kobiety w przys\l{}owiach polskich zw\l{}aszcza cieszy\'nskich
diplomová
2008
Byrtus Marian
Jmenné inskripce na náhrobcích hřbitovů Těšínského Slezska v období 1930-2005
diplomová
2007
Ciencialová Katarzyna
Historia i wsp\'ο\l{}czesność Gimnazjum z Polskim J&ecedil;zykiem Nauczania w Czeskim Cieszynie
diplomová
2007
Pomykaczová Anna
Symbolika kolor\'ow w dzie\l{}ach poet\'ow cieszy\'nskich
diplomová
2006
Przyhoda Krystyna
Rok obrz&ecedil;dowy w kulturze \'Sl&acedil;ska Cieszy\'nskiego (Na przyk\l{}adzie W&ecedil;dryni i Jab\l{}onkowa)
diplomová
2006
Baronová Sabina
Stan i dzia\l{}alno\'s\'c polskich oddzia\l{}ów bibliotek publicznych na Zaolziu w ostatnim dziesi&ecedil;cioleciu
diplomová
2005
Günterová Stanislava
Frazeologia w zaolzia\'nskiej prasie polskiej w ostatnim dziesi&ecedil;cioleciu (na przyk\l{}adzie G\l{}osu Ludu)
diplomová
2005
Allan Michael
Okupacja Czechosłowacji w roku 1968 na łamach prasy zaolziańskiej
bakalářská
2024
Jadamus Tomasz
Ofiary terroru nazistowskiego na Zaolziu
bakalářská
2024
Sokalska Natalia
Przysłowia cieszyńskie
bakalářská
2022
Kończynová Veronika
Stereotyp Polaka funkcjonujący wśród młodzieży Ostrawy i jej okolicy
bakalářská
2021
Mikulicová Katarzyna
Miejsca pamięci narodowej II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim
bakalářská
2021
Niepokój Krzysztof
Czesko-polska leksyka architektury sakralnej
bakalářská
2021
Nováková Dorota
Fundusze rządowe i pozarządowe w szkolnictwie podstawowym polskim i czeskim (na przykładzie Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie i Svobodnej školy Hrádeček w Hrádku)
bakalářská
2021
Reczek Michal
Czesko-polska leksyka samorządu miejscowego
bakalářská
2021
Stárek Korabečná Dagmar
Atrakcje turystyczne Beskidów na czesko-polskim pograniczu
bakalářská
2021
Wawrzyk Michal
Czesko - polska leksyka w sferze służb bezpieczeństwa
bakalářská
2020
Kaniová Monika
Uzdrowisko w Jab\l{}onkowie - historia i stan obecny
bakalářská
2019
Novotná Martina
Ziemia K\l{}odzka - teren trzech narodów
bakalářská
2019
Orszulik Radek
Atrakcje turystyczne w strefie nadgranicznej - Karviná i jej okolice
bakalářská
2019
Smužová Darina
\'Swi&ecedil;to Trzech Braci jako przyk\l{}ad tworzenia nowych tradycji
bakalářská
2019
Krutská Michaela
Muzea Warszawy jako atrakcja turystyczna
bakalářská
2018
Kucharczyková Monika
Kawiarnia Avion - wczoraj i dzi\'s (miejsce spotka\'n Polaków i Czechów)
bakalářská
2018
Labaj Martin
W\l{}adys\l{}aw Niedoba jako organizator polskiego życia kulturalnego na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskim
bakalářská
2018
Pyszková Justýna
Powojenne polskie periodyki na czeskim \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskim
bakalářská
2018
Hlaváček Ulmannová Monika
Atrakcje turystyczne Częstochowy i jej okolicy
bakalářská
2017
Chlebusová Eva
Czesko-polska leksyka odzieżowa
bakalářská
2016
Loseová Alice
Czesko-polska leksyka w sferze us\l{}ug fryzjersko-kosmetycznych
bakalářská
2016
Polák Radoslav
Wzgórze Zamkowe w Cieszynie jako historyczna atrakcja turystyczna
bakalářská
2016
Kantorová Růžena
Grzyby podstawkowe - gatunki i zbieractwo (s\l{}owniczek tematyczny)
bakalářská
2015
Kočí Hana
Wspó\l{}czesny użytkownik gwary cieszyńskiej (studium socjolingwistyczne)
bakalářská
2015
Pohlová Lenka
Ośrodki jeździeckie jako nowoczesna forma rekreacji
bakalářská
2015
Řehounek Ladislav
Popularyzacja polskiej muzyki na terenie Republiki Czeskiej
bakalářská
2015
Sadová Veronika
Prognostyki cieszyńskie
bakalářská
2015
Schneider Patryk
Terminologia fachowa z zakresu cementownictwa (s\l{}ownik tematyczny czesko-polsko-angielski)
bakalářská
2015
Siwy Marek
PIES w frazeologii polskiej i czeskiej
bakalářská
2015
Adamiková Ivona
Czesko-polska leksyka meblowa
bakalářská
2014
Glacová Michaela
Historia i stan obecny polskiej grupy etnicznej na Zaolziu
bakalářská
2014
Martynek Vladislav
Polska i Polacy w oczach mieszka\'nców województwa morawsko-\'sl&acedil;skiego
bakalářská
2014
Pribulová Natalie
Obraz życia w obozie zag\l{}ady Buchenwald (na podstawie analizy materia\l{}ów źród\l{}owych)
bakalářská
2014
Beličinová Magdaléna
Teatr Cieszyński i jego kontakty z instytucjami partnerskimi w Polsce
bakalářská
2013
Černilová Jana
Zabytki architektury na terenie \'Sl&acedil;ska Cieszy\'nskiego
bakalářská
2013
Jachnická Izabela
Dzieci&ecedil;ce zespo\l{}y folklorystyczne na Zaolziu i ich znaczenie w kultywowaniu tradycji ludowych (na przyk\l{}adzie zespo\l{}u \L{}açzka)
bakalářská
2013
Kurzejová Barbara
Historia, wspó\l{}czesno\'s\'c i perspektywy dzia\l{}ania Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie
bakalářská
2013
Loboziak Marian
Zabytki przyrody na terenie \'Sl&acedil;ska
bakalářská
2013
Mitrengová Anna
Tradycje kszta\l{}cenia nauczycieli na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskim
bakalářská
2013
Stankušová Bronislava
Leśne ścieszki dydaktyczne na terenach euroregionu Pradziad
bakalářská
2013
Szoltys Barbora
Etykieta językowa Czechów i Polaków - studium porównawcze
bakalářská
2013
Sztwiertniová Anna
Zainteresowania czytelnicze dzieci - pierwsze kontakty z ksi&acedil;żk&acedil;
bakalářská
2013
Tomanová Radmila
Tradycje kulinarne zwi&acedil;zane z rokiem obrz&ecedil;dowym na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskim (na przyk\l{}adzie wsi Koszarzyska)
bakalářská
2013
Tůmová Uršula
Historia Zboru Ewangelickiego w Ostrawie
bakalářská
2013
Zolich Mariola
Atrakcje turystyczne Karwiny i okolicy
bakalářská
2013
Bocek Halina
Stara Or\l{}owa - wczoraj i dzi\'s
bakalářská
2012
Cieslarová Dana
Historia i wspó\l{}czesno\'s\'c gminy Ropica
bakalářská
2012
Heider Jiří
Czesko-polska leksyka budownicza
bakalářská
2012
Kaiserová Hana
Bursztyn w kulturze polskiej
bakalářská
2012
Mitrengová Monika
Dzia\l{}alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{}a PZKO w Jab\l{}onkowie
bakalářská
2012
Pribulová Karin
Wprowadzanie praw zawartych w Europejskiej karcie j&ecedil;zyków regionalnych lub mniejszo\'sciowych w urz&ecedil;dach miejskich na terenach przygranicznych (Český Těšín)
bakalářská
2012
Rozbrojová Eva
Czesko-polska leksyka ogrodnicza
bakalářská
2012
Rykalová Martina
Polskie zabytki sakralne wpisane na list&ecedil; \'swiatowego dziedzictwa UNESCO
bakalářská
2012
Salamon Kristina
Wadowice Jana Paw\l{}a II
bakalářská
2012
Sumegová Ilona
Scena Polska Teatru Cieszy\'nskiego jako propagator polskiego dramatu w RC
bakalářská
2012
Šefránková Monika
Uzdrowisko w Darkowie - historia i stan obecny
bakalářská
2012
Škorvánková Barbora
O czym dzisiaj ludzie opowiadaj&acedil;
bakalářská
2012
Waszková Lucyna
Twórczo\'s\'c prozatorska Wilhelma Przeczka
bakalářská
2012
Zmijová Gražyna
Przewodnik po miejscowości Bystrzyca nad Olzą
bakalářská
2012
Baselidesová Jana
Gorolskie \'Swi&ecedil;to w Jab\l{}onkowie - geneza, aktualny stan, perspektywy
bakalářská
2011
Brancová Renáta
Historia i wspó\l{}czesno\'s\'c gminy W&ecedil;drynia
bakalářská
2011
Branna Žaneta
Na\'sladowcy \'sw. Ignacego Loyoli na ziemiach \'Sl&acedil;ska Cieszy\'nskiego
bakalářská
2011
Kostka Tomasz
Turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek w Bystrzycy nad Olz&acedil;
bakalářská
2011
Martiníková Dagmar
Rekreacja i aktywny wypoczynek w miejscowo\'sci Čeladná (Frýdek-Místek)
bakalářská
2011
Matloch Robert
Atrakcje turystyczne miejscowo\'sci Nydek i jego okolicy
bakalářská
2011
Oborná Jolana
Możliwo\'sci pracy Polaków za granic&acedil; w ramach Unii Europejskiej
bakalářská
2011
Pilch Marek
Historia i stan obecny browarnictwa w Cieszynie (RP) - Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie
bakalářská
2011
Pomykaczová Eva
Historia zboru ewangelickiego w Oldrzychowicach
bakalářská
2011
Samiec Rudolf
Zwyczaje i obrz&ecedil;dy Bożonarodzeniowe w miejscowo\'sci Gródek
bakalářská
2011
Slowiková Ewa
Obraz kobiety w polskiej frazeologii
bakalářská
2011
Vícha Vladimír
Praktyczna modulacja wycieczek na \'Sl&acedil;sk do atrakcyjnych miejsc pod wzgl&ecedil;dem turystyki
bakalářská
2011
Dobrkovská Jolanta
Dzia\l{}alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{}a PZKO w Dolnym Żukowie
bakalářská
2010
Gawlasová Marie
Instytut Polski w Pradze i jego dzia\l{}alno\'s\'c na rzecz popularyzacji kultury polskiej
bakalářská
2010
Guńková Dorota
Dzia\l{}alno\'s\'c Klubu M\l{}odych MK PZKO w Olbrachcicach
bakalářská
2010
Hilová Teresa
Dzia\l{}alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{}a PZKO w Or\l{}owej
bakalářská
2010
Indrová Kristýna
Dzia\l{}alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych w Miejscowym Kole PZKO w Hawierzowie-B\l{}&ecedil;dowicach
bakalářská
2010
Michnik Renata
Cieszy\'nskie przys\l{}owia ludowe
bakalářská
2009



Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období
1/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období
1/1999 - 12/2004
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období
1/1998 - 12/2000
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
social hub