Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Irena Bogoczová


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
D 603, budova D
funkce:
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
obor činnosti:
jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1850
e-mail:

Vzdělání

2000
doc. v oboru srovnávací slovanská filologie, na základě habilitační práce na téma Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference, obhájeno na Univerzitě Palackého v Olomouci
1996
CSc. (doktor nauk humanistycznych), na základě obhajoby disertační práce na téma Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu, vedoucí práce prof. Władysław Lubaś, obhájeno na Opolské univerzitě v Opolí, 1995, nostrifikováno v oboru filologické vědy, Praha
1985
PhDr. na základě studijního prospěchu, FF UJEP, Brno
1980 – 1985
VŠ: Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor ruština - jugoslavistika, učitelství pro jazykové školy
1976 – 1980
SŠ: Gymnázium s polským vyučovacím jazykem, Č. Těšín
1967 – 1976
ZŠ s polským vyučovacím jazykem, Třinec
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1997 – 2013
Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity; interní pracovník, postupně odborný asistent, docent, v letech 2001-2002 vedoucí katedry
1990 – 1997
Ústav pro výzkum polského etnika, Filozofická fakulta Ostravské univerzity; interní vědecký pracovník, externě - odborný asistent na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1988 – 1990
Ústav pro jazyk český ČSAV, pracoviště při Pedagogické Fakultě v Ostravě (Společná laboratoř pro výzkum řečové činnosti, odborný pracovník
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2019 – dosud
členství v: Odborný orgán hodnotitelů - poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR
2015 – dosud
předsedkyně oborové rady doktorského studia programu Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
2013 – 2017
členství v oborové radě doktorského studia programu Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
2011 – dosud
členství ve Vědecké radě FF OU
2011 – dosud
členství v oborové radě doktorského studia programu Filologie, obor Polský jazyk, na FF OU
2010 – dosud
členství ve Vědeckém kruhu Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR
2008 – 2012
členství v Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR - výzkumné záměry pro oblast humanitních a společenských věd
2004 – 2008
členství v Českém komitétu slavistů
1997 – dosud
členství v Jazykovědném sdružení ČR
3 funkční období - členství v Akademickém senátu OU
členství v redakčních a recenzních radách řady domácích a zahraničních periodik: Studia Slavica, Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Studia Linguistica (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis), Poznańskie Studia Slawistyczne, Media i Społeczeństwo, Slavia Meridionalis, Białostockie Archiwum Językowe, Biblioteka Literatury Ludowej PTL aj.
 

Další působení

2018 – 2019
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (Katowice), adjunkt
2016
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), docent
2003 – 2006
Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, docent
1996 – 1997
Instytut Muzykologii i Etnologii Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; adjunkt
 


Irena Bogoczová, Malgorzata Bortliczek
kapitola v odborné knize
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2023, LingVaria
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2023, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Host
kapitola v odborné knize
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2022, Stylistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2022, Świat i Słowo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Polskie Towarzystwo Historyczne, Kongres Polaków w RC
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Tertium Linguistic Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Irena Bogoczová, Kay Witzlack-Makarevich
Rok: 2018, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Sprache
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, LingVaria
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016, LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Studia Linguistica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Uniwersytet Opolski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Język Polski
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slavjanski dialozi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Valašské muzem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Univerza v Mariboru
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Tertium
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Sapostavitelno ezikoznanije
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Naučni trudove - Filologija
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Statutární město Ostrav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Slovo a slovesnost 67
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, OU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Ondřej Bláha, Irena Bogoczová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, Bohemistyka (PL)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
ediční a redakční práce
 
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, OU, Votobia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
ediční a redakční práce
 
Rok: 2001, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize
 
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000, Język Polski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Irena Bogoczová, R. Z. Klekowski, Irena Bogoczová, Jan Marcin Weslawski
Rok: 2000, Uniwersytet Łódzki
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1998, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1998, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
odborná kniha
 
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
působení v zahraničí
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1995, Slezský sbornik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1993, Slovenský národopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1992, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize
 
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
odborná kniha
 
Rok: 1990
stať ve sborníku
 
Rok:
kompoziční umělecká činnost
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Vaida Viktoryia
Sravnitel'nyj analiz russkih i cheshskih tekhnicheskih naimenovanij, ispol'zuemyh v stroitel'stve
disertační
2021
Muryc Jiří
Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
disertační
2008
Kobieluszová Beata
Interferencja z gwary do polskiego języka kulturalnego młodzieży szkolnej ze Śląska Cieszyńskiego w RC
diplomová
Baron-Litwicka Agnieszka
Językowy obraz świata w motywacji nazw ziół, grzybów i owoców leśnych w języku polskim i czeskim
diplomová
2021
Hlaváček Ulmannová Monika
J&ecedil;zykowe wyrażanie emocji. Psychosomatyczne podstawy polskiej i czeskiej frazeologii
diplomová
2019
Kotásková Lucie
Czesko-polski bilingwizm intencyjny i naturalny w rozwoju kompetencji językowej dziecka (teoria i empiria)
diplomová
2019
Kolářík Jaromír
Situace mluvenosti a psanosti v reálné řečové komunikaci
diplomová
2018
Ligocká Stefanović Marija
Polskie, czeskie i serbskie s\l{}ownictwo zwi&acedil;zane z mod&acedil;
diplomová
2018
Hlawiczková Anna
Fonologický systém jablunkovského subdialektu dnes (na pozadí západotěšínské nářeční normy)
diplomová
2017
Parszewska Aleksandra
Motivovanost slovní zásoby spojené s moderními technologiemi používanými v domácnosti
diplomová
2017
Dlouhá Lenka
Běžná mluva v oblasti nářečně různorodé - Zlaté Hory, Jesenicko
diplomová
2015
Kufová Renata
Aktuální běžná mluva na Jablunkovku. Příspěvek do výzkumu těšínského nářečí v ČR
diplomová
2015
Kožušková Aneta
Nářeční slovní zásoba spojená s kopanickými kroji
diplomová
2014
Plesníková Ludmila
Česko-slovenský bilingvismus v rodinné komunikaci
diplomová
2013
Slípková Ivana
Ostrava - "region razovity"? Sonda do jazyka a jazykového povědomí obyvatel Ostravska
diplomová
2013
Knedlová Adriana
Jazykový obraz katolického kněze v současné české próze.
diplomová
2012
Kostková Eva
Diglosie jako součást jazykové kompetence mluvčích z Těšínska v ČR. Důvody a mechanismy střídání spisovného a nespisovného kódu
diplomová
2012
Sucháčková Tereza
Příspěvek do výzkumu valašského nářečí. Rovina zvuková a lexikální
diplomová
2012
Blažková Hana
Jazyk Deniku Ostravaka z hlediska dialektologického
diplomová
2011
Kiliánová Marcela
Pohádky K.J. Erbena (na pomezí jazyka, literatury a folkloru)
diplomová
2011
Talačová Romana
Jazykový obraz sudetského Němce v současné české próze
diplomová
2011
Burszyk Karolina Irena
Polsko-česká jazyková interference ve výslovnosti a pravopise
diplomová
2010
Olejarnik Anna Barbara
Polsko-česká jazyková interference v oblasti flexe a syntaxe
diplomová
2010
Simon Eva
Interference z nářečí do jazykových projevů školní mládeže v Lanškrouně a v České Třebové
diplomová
2010
Šrubařová Petra
Regionální tvůrci ze Slezska. Jazyk tvorby Františky Pituchové
diplomová
2010
Baronová Halina
J&ecedil;zyk twórczo\'sci Adama Wawrosza. Wk\l{}ad w studium s\l{}ownictwa \'sl&acedil;skiego
diplomová
2007
Bolková Barbora
Čeština a ruština ve vzájmné konfrontaci. Syntaktické inteferenční chyby v jazykových projevech mluvčích
diplomová
2007
Caloň Tomáš
Mluva města Příbora. Příspěvek do studia běžně mluvené češtiny
diplomová
2007
Muchová Barbara
J&ecedil;zyk tw\'orczo\'sci Józefa Ondrusza. Przyczynek do bada\'n \'sl&acedil;skiego s\l{}ownictwa gwarowego.
diplomová
2007
Štěrbová Pavlína
Tvorba Óndry Lysohorského. Příspěvek do studia slezské slovní zásoby
diplomová
2007
Mrovcová Kateřina
Mluvená čeština žáků základní školy v Kobeřicích (Opavsko)
diplomová
2006
Zwyrtková Agata
Pierwsze doświadczenia dziecka dwuj&ecedil;zycznego z mówion&acedil; postaci&acedil; j&ecedil;zyka literackiego (polskiego) - na przyk\l{}adzie Śl&acedil;ska Cieszyńskiego w RC
diplomová
2006
Andrlová Pavlína
Jazykové funkce dialektu (na materiálu nářečí středomoravských)
diplomová
2005
Blochová Petra
Vztah k jazykové normě a míra respektování spisovnosti v mluvených projevech nejmladší generace uživatelů češtiny
diplomová
2005
Čičáková Andrea
Nářečí v Záhorovicích
diplomová
2005
Dočkalová Eva
Jazyk komunikace s dětmi v nářeční jazykové oblasti (Těšínsko)
diplomová
2005
Katonová Tereza
Současné Karvinsko z hlediska jazykového
diplomová
2005
Mrovcová Petra
Současná mluva středoškolské mládeže z Valašského Meziříčí a okolí
diplomová
2005
Olszarová Lucie
Diglosie. Mechanismus střídání spisovného a nářečního kódu
diplomová
2005
Pavlíková Andrea
Současná středoopavská nářečí z hlediska lexikálního
diplomová
2005
Muryc Jiří
Bilingvismus. Projevy a hodnocení
diplomová
2003
Wachowska Victoria
Święta Bożego Narodzenia ustami Ślązaków. Teksty gwarowe z Raciborza i okolicy
bakalářská
2024
Anlauf Dominika
Cieszyn nie całkiem znany. Budynki sakralne i ich nazwy
bakalářská
2021
Vávrová Adriana
Základní teze diskuse o spisovné a nespisovné češtině v české lingvistice od 60. let 20. stol. po současnost
bakalářská
2017
Bělíčková Petra
Nářeční slovní zásoba spojená s tradičními lidovými řemesly pocházející z Valašska
bakalářská
2016
Kolářík Jaromír
Mluvenost a psanost. Česká teorie a praxe
bakalářská
2016
Hlawiczková Anna
Nářeční slovní zásoba spojená s tradiční materiální kulturou na Jablunkovsku
bakalářská
2015
Schmidt Gabriela
Nářeční a profesní slovní zásoba spojená s hutnictvím železa (výzkum jazyka dělníků v Třineckých železárnách)
bakalářská
2014
Zdenkovićová Monika
Nářeční jevy v projevech zastupitelů města Šenova
bakalářská
2014
Smetanová Vendula
Jazykový obraz světa. Dětská vize krásy
bakalářská
2013
Chramostová Petra
Dětská vize domova. Příspěvek do jazykového obrazu světa.
bakalářská
2010
Málková Tereza
Jazykový obraz světa. Dětská vize cizinců
bakalářská
2010
Slípková Ivana
Jazykový obraz světa. Dětska vize lékařů (dalšího zdravotnického personálu)
bakalářská
2010
Sucháčková Tereza
Nářeční slovní zásoba spojená s technologií výroby proutěných košíků. Příspěvek do výzkumu slovní zásoby na Valašsku
bakalářská
2010
Ševčíková Veronika
Jazykový obraz světa. Dětská vize bohatství a chudoby
bakalářská
2010
Blažková Hana
Dětská vize školy. Příspěvek do jazykového obrazu světa.
bakalářská
2009
Talačová Romana
Dětská vize politiky. Příspěvek do jazykového obrazu světa.
bakalářská
2009
Náhlovská Veronika
Jazykový obraz světa - dětská vize stáří
bakalářská
2008
Blažek Milan
Dětská vize dobra a zla. Příspěvek do výzkumu jazykového obrazu světa.
bakalářská
2007
Kusá Veronika
Dětská vize lásky a manželství. Příspěvek do výzkumu jazykového obrazu světa
bakalářská
2007Hlavní řešitel
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období
1/2019 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
social hub