Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Irena Bogoczová


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
D 603, budova D
funkce:
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
obor činnosti:
jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
telefon, mobil:
553 46 1850
e-mail:

Vzdělání

2000
doc. v oboru srovnávací slovanská filologie, na základě habilitační práce na téma Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference, obhájeno na Univerzitě Palackého v Olomouci
1996
CSc. (doktor nauk humanistycznych), na základě obhajoby disertační práce na téma Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu, vedoucí práce prof. Władysław Lubaś, obhájeno na Opolské univerzitě v Opolí, 1995, nostrifikováno v oboru filologické vědy, Praha
1985
PhDr. na základě studijního prospěchu, FF UJEP, Brno
1980 – 1985
VŠ: Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor ruština - jugoslavistika, učitelství pro jazykové školy
1976 – 1980
SŠ: Gymnázium s polským vyučovacím jazykem, Č. Těšín
1967 – 1976
ZŠ s polským vyučovacím jazykem, Třinec
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1997 – 2013
Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity; interní pracovník, postupně odborný asistent, docent, v letech 2001-2002 vedoucí katedry
1990 – 1997
Ústav pro výzkum polského etnika, Filozofická fakulta Ostravské univerzity; interní vědecký pracovník, externě - odborný asistent na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
1988 – 1990
Ústav pro jazyk český ČSAV, pracoviště při Pedagogické Fakultě v Ostravě (Společná laboratoř pro výzkum řečové činnosti, odborný pracovník
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2019 – dosud
členství v: Odborný orgán hodnotitelů - poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR
2015 – dosud
předsedkyně oborové rady doktorského studia programu Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
2013 – 2017
členství v oborové radě doktorského studia programu Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
2011 – dosud
členství ve Vědecké radě FF OU
2011 – dosud
členství v oborové radě doktorského studia programu Filologie, obor Polský jazyk, na FF OU
2010 – dosud
členství ve Vědeckém kruhu Ediční rady Slovanského ústavu AV ČR
2008 – 2012
členství v Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR - výzkumné záměry pro oblast humanitních a společenských věd
2004 – 2008
členství v Českém komitétu slavistů
1997 – dosud
členství v Jazykovědném sdružení ČR
3 funkční období - členství v Akademickém senátu OU
členství v redakčních a recenzních radách řady domácích a zahraničních periodik: Studia Slavica, Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Studia Linguistica (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis), Poznańskie Studia Slawistyczne, Media i Społeczeństwo, Slavia Meridionalis, Białostockie Archiwum Językowe, Biblioteka Literatury Ludowej PTL aj.
 

Další působení

2018 – 2019
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (Katowice), adjunkt
2016
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), docent
2003 – 2006
Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, docent
1996 – 1997
Instytut Muzykologii i Etnologii Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; adjunkt
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Hlavní řešitel
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období
1/2019 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
social hub