Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Balowski Mieczyslaw Józef, prof. dr hab.
činnost: spisovný jazyk polský
553 46 1842
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
činnost: jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
553 46 1850
553 46 1850
Fucimanová Markéta, Mgr.
činnost: překladatelství
 
 
Jelínek Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník pro SP Ruská filologie
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, současná ruská literatura, ruská kultura, překlad uměleckého textu
553 46 1852
553 46 1842
 
Klymenko Dmytro, Mgr. et Mgr.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
553 46 1852
Kolberová Urszula, PhDr., Ph.D.
tajemník a tutor pro SP Polská filologie, koordinátor pro zahraniční pobyty
činnost: didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
553 46 1843
Kozderová Velčovská Štěpánka, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický polský jazyk, lektorská polština
553 46 1846
Kupcevičová Jelena, PhDr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, ukrajinština
553 46 1857
Maršík Lukáš, Mgr. et Ing., Ph.D.
činnost: podnikatelská ruština, lektorská ruština
553 46 1846
Mikulášek Miroslav, prof. PhDr., DrSc.
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární a filozofická hermeneutika, komparativní genologie
553 46 1852
Mizerová Simona, PhDr., Ph.D.
činnost: praktická polština, polština pro hospodářskou sféru
553 46 1843
Mrhačová Eva, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná jazykověda, slavistika, překladatelství
553 46 1842
Mrověcová Ljuba, PhDr., Ph.D.
činnost: lexikologie, podnikatelská ruština, ruština pro nerusisty
553 46 1854
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, vedoucí oddělení polonistiky
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
553 46 1840
Nedomová Zdeňka, doc. PhDr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
činnost: syntax a stylistika ruského jazyka, didaktika ruštiny
553 46 1854
Plesník Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí oddělení rusistiky
činnost: morfologie, lexikologie a frazeologie ruského jazyka, vývojové tendence v současné ruštině, pedagogická komunikace v ruštině
553 46 1854
Pošta Miroslav, Mgr.
činnost: základy audiovizuálního překladu
553 46 1852
 
Przywara Michal, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura a kultura
553 46 1843
Raclavská Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
činnost: mluvnice polského jazyka, stylistika, dějiny jazyka
553 46 1845
Radłowska-Obrusník Martyna Barbara, Mgr.
činnost: interkulturní komunikace, novinářská praxe
553 46 1843
Štěpánková Iveta
sekterářka
činnost: sekretářka
553 46 1841
Vaida Viktoryia, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický ruský jazyk, běloruština, překladatelství
553 46 1857
Vidlák Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: polská literatura, překladatelství
553 46 1840
 
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
činnost: translatologie (tlumočení, překlad odborného textu, praxeologie překladu a tlumočení), mezikulturní komunikace, ruština pro cestovní ruch
553 46 1855
Vorel Jan, doc. PhDr., Ph.D.
tutor pro SP Ruská filologie
činnost: teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
553 46 1852

Doktorandi katedry slavistiky

Doktorandi
Bláha Renata, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Greń Jolanta, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Kozieł Beata, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Krawiec Alicja, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Matyášková Gabriela, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Nowicka Anna, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Plášková Monika, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Rozehnal Sopuchová Paulina, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Stenchláková Monika, Mgr.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Szuster Anna, Mgr., Ph.D.
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846
Szwaja Wiktor, Mgr.
obor: Polský jazyk
553 46 1846
Zhaksybergenova Tomiris, Mgr
obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
553 46 1846


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 02. 2023