Přednáška dr. Króla o Vilamovicích

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ve čtvrtek 16. března 2023 se v čase 16:00–17:30 v prostorách Studovny Jacquese Rupnika v budově Univerzitní knihovny (budova UK – Bráfova 3) uskuteční přednáška dr. Tymoteusze Króla z Ústavu slovanských studií Polské akademie věd ve Varšavě. Dr. Król (vilamovsky Tiöma fum Dökter) pohovoří na téma „Vilamovice a vilamovština – teorie o vilamovské etnogenezi a jazyková revitalizace“.

Vilamovice jsou městečko nedaleko Bílska, na hranici Slezska a Malopolska, které má něco málo přes 3000 obyvatel. O prvních osadnících, kteří podle Vilamovanů přišli ve 13. století z dalekých Flander či jiných exotických zemí, se tradují legendy. Zůstal po nich vilamovský jazyk (Wymysiöeryś), kterým dnes mluví asi 20–30 lidí, a mimořádně barevné kroje. Oba tyto charakteristické rysy kulturní svébytnosti Vilamovic byly po roce 1945 potlačovány. Cílem přednášky bude ukázat, jak obyvatelé Vilamovic konstruují vyprávění o počátcích svého etnika a jaký význam má legenda o exotickém původu v soudobých snahách o revitalizaci vilamovského jazyka.

Přednáška z pohledu odborného badatele i propagátora jazyka a kultury Vilamovic zaujme zejména slavisty, germanisty, historiky, sociology, ale i další kulturní nadšence, z nichž mnozí uslyší o Vilamovicích možná poprvé, třebaže toto městečko leží (z pohledu regionu Ostravska) téměř „za humny“.


Vilamovice
Vilamovice
Vilamovice

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2023