Otisky středoevropské krajiny a podnebí v našich kulturách

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ústav slovanské a baltské filologie Univerzity Eötvöse Loránda (Budapešť), Ústav slovenské literatury Slovenské akademie věd, Ostravská univerzita a Ústav slavistiky Vídeňské univerzity vyhlašuje vědeckou konferenci s názvem

Otisky středoevropské krajiny a podnebí v našich kulturách

9.–10. listopadu 2023 v Lisztově institutu (Praha 1, Rytířská 25–27).


Aktuálnost tématu je dána klimatickými a environmentálními změnami probíhajícími v naší době, které lze do značné míry rekonstruovat v uměleckých a kulturních dílech minulých staletí. Toto vědecké sympozium se chce moderními přístupy zabývat středoevropskou krajinou a podnebím především v uměleckých dílech, díky nimž se krajina a klima staly nositeli národních, společenských poměrů i politických změn.

Na konferenci poskytneme prostor také interdisciplinárním přístupům k tématu, tudíž do výzkumu bude možno zahrnout i další umělecká odvětví (např. výtvarné umění, hudbu), ale i lingvistická a přírodovědná pojetí. Cílem sympozia je poukázat na souvislosti mezi středoevropskou krajinou a podnebím, které zásadním způsobem propojují i osudy národů žijících v tomto regionu.

Konference věnuje zvláštní pozornost následujícím tématům:

  • zobrazování středoevropské krajiny a podnebí v literatuře a v kultuře,
  • přítomnost středoevropské krajiny a podnebí v jazyce a souvisejících uměních,
  • etnické a politické projevy uměleckého ztvárnění jednotlivých středoevropských oblastí a podnebí,
  • společensko-přírodovědné souvislosti zobrazování středoevropské krajiny a podnebí,
  • umělecká ztvárnění budoucího vývoje středoevropské krajiny a podnebí.

Jednacím jazykem konference je angličtina, čeština a slovenština. Příspěvky budou následně publikovány v samostatném sborníku.

Účastnický poplatek za konferenci neúčtujeme. Náklady na účast na konferenci však nesou přednášející.

Program konference soubor pdf 0,25 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 10. 2023