Doktorandský workshop na téma „Venkov a jeho reprezentace v literaturách střední Evropy“

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ve dnech 17.–18. září 2020 se v Bratislavě uskuteční workshop, na němž zazní příspěvky deseti postgraduálních studentů z České republiky, Slovenska a Maďarska. Půjde o první akci uskutečněnou v rámci projektu Centra regionálních studií s názvem „Portraying Countryside in Central European Literature“, který byl podpořen Visegrádským fondem. Na workshopu zazní příspěvky studentů Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Institutu baltských a slovanských filologií Filozofické fakulty Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti, Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie věd, která je rovněž hostitelskou organizací celé akce. Příspěvky studentů doktorských programů budou diskutovány za přítomnosti šesti akademických pracovníků (školitelů) ze všech tří zemí. Vybrané příspěvky, které budou splňovat kritéria kvality a příhodného obsahu, mohou zaznít na prostorovém sympoziu na téma venkov, které se uskuteční ve dnech 26.–27. listopadu 2020 v Budapešti.

Workshop se z důvodu omezení cestování a sociálních kontaktů uskuteční online (prostřednictvím MS Teams) dne 22. ledna 2021.

Anotace příspěvků soubor pdf 0,26 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 01. 2021