Vyšla nová kniha věnující se obživě na Valašsku

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lumír –Ivánek, Jakub – Pumpr, Pavel (eds): Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Ostrava: Ostravská univerzita – Národní muzeum v přírodě, 2019.

V srpnu 2019 vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě reprezentativní publikaci věnovanou obživě na Valašsku. Kolektivní monografie historicko-kulturního charakteru vychází z příspěvků přednesených na vědecké konferenci, která se uskutečnila v květnu 2018 v areálu tehdy ještě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Celá akce navázala po pěti letech na stejnojmennou konferenci, jež se v Rožnově odehrála již roku 2013 a byla završena vydáním knihy Valašsko – historie a kultura v roce 2014.

Zatímco první ročník a navazující publikace se věnovaly šíře postaveným otázkám svébytnosti valašského regionu, druhé pokračování již mělo vymezený okruh zkoumání, tedy způsoby obstarávání obživy na Valašsku v různých historických údobích i stravu Valachů v minulosti a současnosti.

Publikace obsahuje 36 studií odborníků zastupujících pět vědních disciplín (etnografie, historie, jazykověda, literární historie a dějiny umění). Čtenáři se v ní dočtou např. o plodinách, které se kdysi na Valašsku pěstovaly a konzumovaly, o pracovním oděvu starých Valachů, tradičních přivýdělcích, mezi něž patří např. malování velikonočních vajec, či magických formulích zaříkávačů, které měly zajistit ochranu před nepřízní počasí. Své místo mají v knize i jazykovědné příspěvky zkoumající vyjadřování dnešních obyvatel Valašska s ohledem na stravu, ale také obraz práce na Valašsku v literatuře či výtvarném umění. Nechybí ani studie věnované důležitým podnikům v regionu či vývoji obyvatelstva. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha a také disk DVD s dokumentárním filmem Říkejte mi strýcu od Aleše a Víta Smrčkových, který představuje tradiční způsob svážky dřeva na pěších saních ve vyprávění pamětníka z Velkých Karlovic.

Kniha bude slavnostně představena veřejnosti v prostorách Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (konferenční sál v patře vstupní budovy areálu, ul. Palackého 634) ve středu 16. října v 16:00.


Vyšla nová kniha věnující se obživě na Valašsku
Vyšla nová kniha věnující se obživě na Valašsku

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 09. 2019