Literární paměť regionu – výstava o duši kraje

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


„Ty můj nešťastný ostravský regione, pořád v tobě jakýmsi záhadným způsobem vězím.“

Sílu slov a literárních obrazů, v nichž se odráží region severovýchodní Moravy a českého Slezska, ukazuje výstava s názvem Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa).

Jak hluboko pod kůži se lidem dostává zdejší region, ukáže výstava Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa). Katedra české literatury a literární vědy FF OU a Centrum regionálních studií FF OU pro dosavadní vlastní výzkum netypickým způsobem zachycuje a oživuje jedinečnost našeho regionu i regionální literatury prostřednictvím tradičních, aktuálně čtených i pozapomenutých děl a autorů. Právě citáty textů zdejších autorů, i těch, které prostor severovýchodní Moravy a českého Slezska uhranul, odkrývají příběhy, historii a nezaměnitelnou atmosféru uplynulých sta let na Jesenicku, Hlučínsku, Opavsku, Ostravsku, Těšínsku, Valašsku a Lašsku.

„Pokoušíme se představit literární díla, v nichž je zakleto tolik, co v dlouhých historických, sociologických či politických textech,“ uvádí hlavní řešitelka projektu NAKI (Národní a kulturní identita) a jedna z autorek výstavy prof. Iva Málková z katedry české literatury a literární vědy FF OU.

Propojení sugestivních úryvků a obrazů krajiny zanechává hluboký zážitek, odkrývá neopakovatelnou tvář regionu tak, jak jej ve své době zachytili například Vojtěch Martínek, Vilém Závada, Ota Filip, Miroslav Stoniš nebo třeba Jan Balabán a řada dalších prozaiků, básníků a dramatiků, na něž ať už vědomě či nevědomě navazují také současní autoři, což výstava rovněž zachycuje.

Živě a nevšedně pojatý průřez regionální literaturou a výběr literárních osobností odhaluje bohatost a rozmanitost regionální literatury – folklor, legendy a pohádky; horaly, zbojníky, hrdiny socialistické práce i vyděděnce; démonický čas v období vzniku republiky, mnohonárodnostní kvas meziválečných let, budovatelská padesátá léta, období disentu, pestrá devadesátá léta i nejnovější literární produkci; okraje literárního dění, v nichž se daří archetypům a toposům. Výstava otevírá cestu k řadě nadčasových regionálních autorů, kteří neprávem upadají do zapomnění.

Zájemci o současné literární dění, zahrnující komiks, detektivky, divadelní hry, spolky a další, pak mohou navštívit také druhou část výstavy v Müllerově domě, kde se na 16 výstavních panelech představí obraz regionu prostřednictvím tvorby nejnovějších autorů.

Každý, kdo je spojen s naším regionem nebo tíhne k literatuře, by si výstavu rozhodně neměl nechat ujít. Přináší poučení běžným čtenářům a literárním nadšencům, kteří rádi objevují dosud nepoznané, ale také podněty znalcům, neboť staví vedle sebe jevy tradičně vykládané odděleně. Výstava čtenáři odhaluje sílu regionální literatury autenticitou prožitého „...a my paběrkujeme na haldách ve vykopávkách ztraceného ráje...“

Součástí výstavy jsou také audio a audiovizuální záznamy, zapůjčené Českým rozhlasem Ostrava, ostravským studiem České televize a Ústavem televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity v Opavě.

Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se koná 8. září od 17 hodin v Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě. Výstava potrvá do 28. ledna 2022.

Výstava Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa) je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR – Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty (NAKI II, DG20P02OVV020).

Pozvánka soubor pdf

Videoreportáž České televize


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2021