Archiv událostí

Toward an Environmental History of Rivers in Eastern Europe
Typ akcePřednáška
Popis:REFRESH Seminar Series
Datum konání:15.05.2024
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/chsd/30232/toward-an-environmental-history-of-rivers-in-eastern-europe/

The Last Pagan Empire in Europe: The Formation and Development of the Grand Duchy of Lithuania in the 13th and 14th Centuries
Typ akcePřednáška
Popis:přednášku pronese Dr. Yanina Ryier (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie)
Datum konání:06.05.2024
Místo konání:učebna B 307 (budova B)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/khi/30202/pozvanka-na-prednasku-dr-yaniny-ryier/

Autorský subjekt v historiografii. Je možný návrat vyprávění do historiografie? Od Dumase k Whiteovi a zase zpátky
Typ akcePřednáška
Popis:Přednášející: PhDr. Milan Ducháček, PhD., Katedra historie, Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, předseda Asociace pro didaktiku dějepisu
Datum konání:16.04.2024
Místo konání:místnost B307 (budova B)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/khi/30026/autorsky-subjekt-v-historiografii/

Výzvy současného dějepisu a měnící se horizont smyslu
Typ akceBeseda
Popis:Diskusi vede PhDr. Milan Ducháček, PhD., Katedra historie, Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, předseda Asociace pro didaktiku dějepisu.
Datum konání:15.04.2024
Místo konání:konferenční část S-zóny (budova UK)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/khi/30024/vyzvy-soucasneho-dejepisu-a-menici-se-horizont-smyslu/

Předlouhé minuty drmolení faktů… Jak by měla vypadat maturita z dějepisu v 21. století? A jak státní zkouška pro studenty učitelství dějepisu?
Typ akcePřednáška
Popis:Přednášející: PhDr. Milan Ducháček, PhD., Katedra historie, Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, předseda Asociace pro didaktiku dějepisu
Datum konání:15.04.2024
Místo konání:místnost G301 (budova G)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/khi/30025/predlouhe-minuty-drmoleni-faktu/

Cold War Technopolitics: Czechoslovak Hydroexpertise in Africa
Typ akcePřednáška
Popis:Přednášející: Jakub Mazanec, Akademie věd ČR
Datum konání:20.03.2024
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/khi/29948/cold-war-technopolitics-czechoslovak-hydroexpertise-in-africa/

Křest knihy Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023
Typ akceKřest
Popis:Město Orlová oslavila v loňském roce 800 let od svého založení. K tomuto významnému jubileu ji historici Ostravské univerzity, muzejníci a archiváři z celého regionu věnovali dárek v podobě rozsáhlé publikace s názvem: Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023. Srdečně zveme na její křest.
Datum konání:22.01.2024
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://alive.osu.cz/orlova-historicka-fascinujici-neznama-seznamte-se-s-knizni-novinkou-filozoficke-fakulty/

Utváření systému veřejného zdravotnictví ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na Moravě a ve Slezsku. Legislativní proces a aplikace zákonů v praxi
Typ akcePřednáška
Datum konání:29.11.2023
Místo konání:místnost DM505 (budova DM)
Pořadatel:Filozofická fakulta,
Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/29467/utvareni-systemu-verejneho-zdravotnictvi-ve-druhe-polovine-19-a-na-pocatku-20-stol-na-morave-a-ve-slezsku-legislativni-proces-a-aplikace-zakonu-v-praxi/

Dějepis mezi vědou a vyprávěním
Typ akcePrezentace, workshop
Datum konání:23.11.2023
Místo konání:OUshop (budova G)
Pořadatel:Katedra filozofie,
Katedra historie,
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium
WWW: https://alive.osu.cz/nejen-ucitele-dejepisu-zveme-na-prezentaci-knihy-dejepis-mezi-vedou-a-vypravenim/

Střední Evropa „mezi“ Německem a Ruskem
Typ akcePřednáška
Datum konání:15.11.2023
Místo konání:učebna CU 109 (budova CU)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://tydenhumanitnichved.cz/kalendar/stredni-evropa-mezi-nemeckem-a-ruskem

Hospodářské a sociální aspekty česko-slovenských vztahů
Typ akceSeminář
Datum konání:11.10.2023
Místo konání:aula OU (budova B)
Pořadatel:Česko-slovenská komise historiků,
Historický ústav AV ČR, v. v. i.,
Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/khi/29284/hospodarske-a-socialni-aspekty-cesko-slovenskych-vztahu/

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2023
Typ akceKonference
Datum konání:20.04.2023 - 21.04.2023
Místo konání:aula OU (budova B)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/csvk-historie-2023/

Vilamovice a vilamovština – teorie o vilamovské etnogenezi a jazyková revitalizace
Typ akcePřednáška
Datum konání:16.03.2023
Místo konání:Studovna Jacquese Rupnika (budova UK)
Pořadatel:Centrum regionálních studíí,
Katedra sociologie,
Katedra českého jazyka,
Katedra slavistiky,
Katedra historie,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra germanistiky
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/28559/prednaska-dr-krola-o-vilamovicich/

České Slezsko - identita, kultura, společnost
Typ akceworkshop
Datum konání:06.10.2021
Místo konání:aula OU (budova B)
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
WWW: https://ff.osu.cz/khi/26515/ceske-slezsko-identita-kultura-spolecnost/

Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Typ akceOstatní
Popis:Kurz bude rozdělen na dva bloky, ve kterých Vás seznámíme s literaturou, základní chronologií a problémovými okruhy dějin starověku, středověku a novověku, a to na základě obsahu přijímacích testů z uplynulých deseti let. Součástí kurzu budou rovněž dva cvičné testy s podobnou strukturou a tematickým rozdělením jako tomu bude u skutečného přijímacího řízení. Testy s Vámi následně opravíme, takže si budete moci ověřit úroveň svých znalostí. Účast na kurzu Vám umožní lépe se orientovat v požadavcích na uchazeče a připravit se na přijímací zkoušku na základě konkrétních požadavků.
Datum konání:07.05.2021
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/khi/25939/pripravny-kurz-pro-zajemce-o-studium-historie/

Město ve střední Evropě v období středověku a novověku – právo, instituce, lidé
Typ akceKonference
Datum konání:16.10.2019 - 17.10.2019
Místo konání:Institut historie Slezské univerzity, Katovice, Polsko
Pořadatel:Institut historie Slezské univerzity v Katovicích,
Katedra historie,
Katedra historie Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
WWW: https://ff.osu.cz/khi/23735/mesto-ve-stredni-evrope-v-obdobi-stredoveku-a-novoveku-pravo-instituce-lide/

Mezinárodní odborný workshop k regionální a národní identitě
Typ akceworkshop
Datum konání:16.10.2019
Místo konání:Muzeum Těšínska, Český Těšín
Pořadatel:Vědecko-výzkumný ústav Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.,
Katedra historie,
Slezské zemské muzeum v Opavě,
Muzeum Těšínska
WWW: https://ff.osu.cz/khi/24060/mezinarodni-odborny-workshop-k-regionalni-a-narodni-identite/

Prezentace knihy - Valašsko, historie a kultura II. Obživa
Typ akcePrezentace
Datum konání:16.10.2019
Místo konání:Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Pořadatel:Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/24058/prezentace-knihy-valassko-historie-a-kultura-2/

Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920
Typ akceworkshop
Datum konání:25.01.2019
Místo konání:Centrum PANT, Ostrava
Pořadatel:Katedra historie,
Čs. obec legionářská - jednota Ostrava 1
WWW: https://ff.osu.cz/khi/23166/workshop-tesinsko-a-stredni-evropa-po-velke-valce-1918-1920/

Z Frýdku do celého světa - Příběhy rodu Landsbergerů
Typ akceVýstava
Datum konání:22.11.2018 - 13.01.2019
Místo konání:zámek Frýdek
Pořadatel:Muzeum Beskyd,
Katedra historie
WWW: https://ff.osu.cz/khi/22949/vystava-z-frydku-do-celeho-sveta/

Na styku starých monarchií a nových republik. Poláci, Češi, Slováci v roce 1918
Typ akceKonference
Popis:mezinárodní vědecká konference
Datum konání:14.11.2018
Místo konání:budova Ústavu Historie Slezské univerzity v Katovicích
Pořadatel:Ústav Historie Slezské univerzity v Katovicích,
Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/21733/na-styku-starych-monarchii-a-novych-republik/

Osudové osmičky: 1918 – rozpad Rakouska Uherska – dopad na Evropu, Čechy, region
Typ akcePřednáška
Popis:3. přednáška z cyklu Osudové osmičky
Datum konání:31.05.2018
Místo konání:Centrum Pant
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum Pant
WWW: https://ff.osu.cz/22359/osudove-osmicky-1918/

Osudové osmičky: 1848 – Jaro národů
Typ akcePřednáška
Popis:2. přednáška z cyklu Osudové osmičky
Datum konání:27.04.2018 - 17.04.2018
Místo konání:Centrum Pant
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum Pant
WWW: http://ff.osu.cz/22255/osudove-osmicky-1848/

Osudové osmičky: 1648 Vestfálský mír, Evropa a české země
Typ akcePřednáška
Popis:1. přednáška z cyklu Osudové osmičky
Datum konání:29.03.2018
Místo konání:Centrum Pant
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum Pant
WWW: http://ff.osu.cz/khi/22190/osudove-osmicky-1648-vestfalsky-mir-evropa-a-ceske-zeme/

Jak si sestavit svůj vlastní rodokmen 2
Typ akcePřednáška
Datum konání:21.03.2018
Místo konání:banketní místnost FF OU (budova D)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/22205/jak-si-sestavit-svuj-vlastni-rodokmen-2/

Komunistické panství a rovnoprávnost žen
Typ akcePřednáška
Datum konání:24.10.2017
Místo konání:budova E, učebna 303
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://www.osu.cz/?id=21130

Jižní Čechy v kronikách doby husitské 2017
Typ akceExkurze
Popis:historická exkurze
Datum konání:02.10.2017 - 06.10.2017
Místo konání:Jižní Čechy
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/20757/exkurze-jizni-cechy-v-kronikach-doby-husitske-2017/

The Large Caravel „Peter von Danzig“ In Service to Hanseatic League
Typ akcePřednáška
Popis:Prof. dr hab. Beata Możejko
Datum konání:10.05.2017
Místo konání:učebna E308 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/20600/prednasky-zahranicnich-kolegu-stredoveka-mesta/

Mestá a mešťania v stredovekom Uhorsku
Typ akcePřednáška
Popis:Mgr. Drahoslav Magdošek, Ph.D.
Datum konání:10.05.2017
Místo konání:učebna E308 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/20600/prednasky-zahranicnich-kolegu-stredoveka-mesta/

Transclusions. Approaches to Transclusive Character of Historiography (Historiography of the So-Called Learned Monachs)
Typ akcePřednáška
Popis:dr Norbert Morawiec (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Datum konání:02.05.2017
Místo konání:učebna E301 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/20602/prednaska-transclusionsa-pproaches-to-transclusive-character-of-historiography/

Studentská vědecká konference Katedry historie FF OU
Typ akceKonference
Datum konání:19.12.2016
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Středovýchodní Evropa jako předmět sociálních dějin
Typ akcePřednáška
Datum konání:02.11.2016 - 27.10.2016
Místo konání:budova DM
Pořadatel:Katedra historie

Mezinárodní vědecká konference Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries
Typ akceKonference
Datum konání:05.10.2016 - 08.10.2016
Místo konání:Národní památkový ústav, Ostrava
Pořadatel:Katedra historie,
Euroasijské akademické fórum,
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Pednáška doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD. Slovensko v pomnichovském Česko-Slovensku
Typ akcePřednáška
Datum konání:12.04.2016
Pořadatel:Katedra historie

MECERN - Medieval Central Europe Research Network
Typ akceKonference
Datum konání:31.03.2016 - 02.04.2016
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/?id=14220

Přednáška Pozvánka na přednášku Mgr. Martina Nodla, Ph.D. Moderní středověk a středověká moderna
Typ akcePřednáška
Datum konání:21.03.2016
Místo konání:učebna E301 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie

Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím
Typ akceKonference
Datum konání:08.02.2016
Místo konání:budova E
Pořadatel:Katedra historie

Studentská vědecká konference KHI
Typ akceKonference
Datum konání:17.12.2015
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. - Hodnocení vědy a výzkumu v oboru Historie v České republice v letech 2013-2016
Typ akcePřednáška
Datum konání:02.12.2015
Místo konání:budova E, E108
Pořadatel:Katedra historie

Přednášky Mgr. Jaroslava Pinkase a Mgr. Libora Svobody Ph.D.
Typ akcePřednáška
Datum konání:10.11.2015
Místo konání:budova E
Pořadatel:Katedra historie

Doktorandský workshop - Ostrava 2015
Typ akceworkshop
Datum konání:09.11.2015
Místo konání:banketní místnost FF OU (budova D)
Pořadatel:Katedra historie

Workshop Collective Identity in the Context of Medieval Studies
Typ akceworkshop
Datum konání:08.10.2015
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium

Exkurze Historik a jeho řemeslo
Typ akceOstatní, exkurze
Datum konání:29.09.2015 - 02.10.2015
Místo konání:Praha
Pořadatel:Katedra historie

Seminář Středověké prameny a jejich interpretace III.
Typ akceSeminář
Datum konání:24.09.2015
Místo konání:budova E
Pořadatel:Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium,
Katedra historie

Křest knihy Pavla Carbola
Typ akceOstatní
Datum konání:14.09.2015
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD. - od Mníchova k 14. marcu 1939
Typ akcePřednáška
Datum konání:22.04.2015
Místo konání:budova DM, DM505
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD. - Postavenie menšín na Slovensku v rokoch 1939-1945
Typ akcePřednáška
Datum konání:21.04.2015
Místo konání:budova E, E309
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Markuse Cermana, MSc
Typ akcePřednáška
Popis:Reallöhne in Mitteleuropa, 1450-1913. Preise und Löhne in Salzburg und Wien im europäischen Vergleich. Grundlinien eines Forschungsprojektes
Datum konání:26.03.2015
Místo konání:budova DM
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Doz. Mag. Dr. Dany Cerman-Štefanové
Typ akcePřednáška
Popis:Ökonomie der Altenteiler: ländliches Ausgedinge und der materielle und soziale Status im Alter in Niederösterreich, ca. 1650-1800
Datum konání:26.03.2015
Místo konání:budova DM
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška „Předrománská stavba na Vyšehradě“
Typ akcePřednáška
Datum konání:25.03.2015
Místo konání:učebna E308 (budova E)
Pořadatel:Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium,
Katedra historie

Přednáška „Raně středověké elity a jejich archeologické poznávání“
Typ akcePřednáška
Datum konání:25.03.2015
Místo konání:učebna E308 (budova E)
Pořadatel:Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium,
Katedra historie

Mezinárodní konference Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie
Typ akceKonference
Datum konání:19.03.2015 - 20.03.2015
Místo konání:budova E
Pořadatel:Katedra historie

Studentská vědecká konference Historie 2014
Typ akceKonference
Datum konání:11.12.2014
Místo konání:banketka FF OU (budova D)
Pořadatel:Katedra historie

Komunistická moc 1945-1989 v perspektivě historické mikroanalýzy
Typ akceworkshop, konference
Datum konání:10.11.2014
Místo konání:budova DM
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Sovětizace Polska 1944-1946
Typ akcePřednáška
Datum konání:06.11.2014
Místo konání:budova DM, učebna DM422
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Případ Anny Kvášové (kolektivizace a III. odboj v 50. letech v Československu
Typ akcePřednáška
Datum konání:06.11.2014
Místo konání:budova DM, učebna DM422
Pořadatel:Katedra historie

International scientific conference of doctoral candidates "The City And The Newcomers: Adaptation Of An Individual And A Group"
Typ akcekonference
Datum konání:13.06.2014
Místo konání:banketní místnost budovy FF OU
Pořadatel:Katedra historie,
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
WWW: http://conferenceuo.naproti.cz/

Přednáška Der Anteil der Beschäftigen im photo-industriellen Sektor in Böhmen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Typ akcePřednáška
Datum konání:11.06.2014
Místo konání:E206 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Banken und Bankrott. Das Beispiel der Schwarzenberg-Bank in Wien
Typ akcePřednáška
Datum konání:11.06.2014
Místo konání:E206 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Mgr. Dalibora Janiše, Ph.D. - Zemské soudnictví v písemných pramenech českého středověku
Typ akcePřednáška
Datum konání:31.03.2014
Místo konání:budova E
Pořadatel:Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium,
Katedra historie

Přednáška Mgr. Dalibora Janiše, Ph.D. - Ius - Leges - Canones. Recepce římského práva a učená práva ve středověké Evropě
Typ akcePřednáška
Datum konání:31.03.2014
Místo konání:budova E
Pořadatel:Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium,
Katedra historie

Přednáška doc. Antonína Kalouse - Kardinálové a legáti - papežská moc na cestách
Typ akcePřednáška
Datum konání:03.03.2014
Místo konání:učebna E205 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium

Středověké papežství od počátků po reformu církve
Typ akcePřednáška
Datum konání:03.03.2014
Místo konání:učebna E205 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium

Studentská vědecká konference KHI FF OU
Typ akcekonference
Datum konání:05.12.2013
Místo konání:malá jídelna (budova DM)
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. „Mezi historickým rekonstruktivismem a konstruktivismem. Proč má/nemá současná historická věda svou normativní podobu!?“
Typ akcePřednáška
Datum konání:11.11.2013
Místo konání:učebna E323 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie

Workshop Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků
Typ akceworkshop
Datum konání:04.11.2013 - 11.11.2013
Místo konání:malá jídelna (budova D)
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Přednáška prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. „Oborová didaktika - dovednost nebo vědní disciplina“
Typ akcePřednáška
Datum konání:11.11.2013
Místo konání:učebna DM505 (budova DM)
Pořadatel:Katedra historie

Exkurze Pardubice a Pardubicko
Typ akceexkurze
Datum konání:24.09.2013 - 27.09.2013
Místo konání:Pardubice a Pardubicko
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/?id=11130

Přednášky Dr. Richarda M. Bernarda
Typ akcePřednáška
Popis:U.S. Universities: How They Work, U.S. Urban History: The Shape of North American Cities and Why They are Different
Datum konání:23.09.2013
Pořadatel:Katedra historie

Mezinárodní doktorandská konference Tady to žilo - zaniklá místa a památky
Typ akcekonference
Datum konání:14.06.2013
Místo konání:banketka FF OU v Ostravě
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
WWW: http://conferenceuo.naproti.cz

Mezinárodní konference Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Typ akcekonference
Datum konání:24.05.2013 - 25.05.2013
Místo konání:aula OU (budova B)
Pořadatel:Katedra historie,
Katedra výchovy k občanství,
Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, Kongres Poláků v České republice,
Polsko-česká vědecká společnost

Mezinárodní vědecká konference Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Szlachcic i jego żyd, żyd i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej
Typ akcekonference
Datum konání:04.04.2013
Místo konání:zámek Tovačov
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Akademia im. Jana Długosza v Częstochowie

Studentská vědecká konference - Historie 2012
Typ akcekonference
Datum konání:12.12.2012
Místo konání:budova D
Pořadatel:Katedra historie

Odborná historická exkurze katedry historie „Vitorazsko a Jižní Čechy“
Typ akceexkurze
Datum konání:26.09.2012 - 29.09.2012
Místo konání:Nové Hrady – Rožmberk – Vyšší Brod – Weitra – Gmünd – Slavonice
Pořadatel:Katedra historie

Everyday Life of the Social Groups and their Representatives in the Urban Environment in Central Europe
Typ akcekonference
Datum konání:07.06.2012
Místo konání:Banquet Hall, Faculty of Arts, University of Ostrava, Reální 5, 701 03 Ostrava, Czech Republic
Pořadatel:Katedra historie,
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
WWW: http://ff.osu.cz/khi/?id=9521

Slavnostní prezentace nové publikace
Typ akceOstatní, křest
Datum konání:11.05.2012
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

X. sjezd českých historiků
Typ akcekonference
Datum konání:14.09.2011 - 16.09.2011
Místo konání:Ostrava
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Sdružení historiků České republiky
WWW: http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava

Slavnostní prezentace publikace Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště - Paměti hornoslezského barokního šlechtice
Typ akcekřest
Datum konání:30.06.2011
Místo konání:Klub Muzea Těšínska
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Zemský archiv v Opavě,
Muzeum Těšínska

Mezinárodní konference Changes in Central Europe since the Middle of the 18th Century to Present
Typ akcekonference
Datum konání:25.05.2011
Místo konání:banketka FF OU
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc.: Čeleď v Čechách v raném novověku - sociální skupina, nebo životní fáze?
Typ akcePřednáška
Datum konání:28.04.2011
Místo konání:místnost E 301 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie

Konference Problematika dělnictva v 19. a 20. století I.
Typ akcekonference
Popis:Konference si klade za cíl bilancovat dosavadní bádání v oblasti výzkumu dějin dělnictva a nastínit jeho výhledy do budoucna.
Datum konání:14.04.2011 - 15.04.2011
Místo konání:Ostrava
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
WWW: http://ff.osu.cz/?id=7257

Přednáška Dvakrát zahráněné dítě aneb Přežil jsem holokaust
Typ akcePřednáška
Datum konání:23.03.2011
Místo konání:posluchárna E304 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie,
Studenti pro Krista

Dny otevřených dveří na Filozofické fakultě OU
Typ akceSetkání
Datum konání:07.01.2011 - 08.01.2011
Místo konání:Filozofická fakulta OU (budova E)
Pořadatel:Filozofická fakulta,
Katedra filozofie,
Katedra slavistiky,
Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra dějin umění a kulturního dědictví,
Katedra anglistiky a amerikanistiky,
Katedra romanistiky,
Katedra germanistiky,
Katedra psychologie,
Katedra historie

Konference Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Typ akcekonference
Popis:Již více než 760 let trvají společné dějiny dnešního knížecího rodu Liechtensteinů a českého státu, během kterých příslušníci tohoto významného rodu zde zanechali nesmazatelné stopy.
Datum konání:24.11.2010 - 26.11.2010
Místo konání:Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Historický spolek Liechtenstein

Odborný seminář Symbolika měst a obcí ve Střední Evropě
Typ akcekonference
Popis:Odborný seminář bude zaměřen na diskusi nad otázkami proměn komunální heraldiky, sfragistiky a vexilologie v kontextu politického a společenského vývoje středoevropského prostoru v období od počátku 19. století do současnosti.
Datum konání:03.06.2010 - 04.06.2010
Místo konání:Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Symposium Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa
Typ akcekonference
Datum konání:23.04.2010 - 24.04.2010
Místo konání:Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1, Kleine Aula (2. Stock)
Pořadatel:Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Katedra historie,
Ústav hospodářských a sociálních dějin (Karlova univerzita),
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Kulturwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Vergleichende Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte,
Collegium Bohemicum, o. p. s., Ústí nad Labem

Mezinárodní konference doktorandů V4 Církev a etnikum v dějinách
Typ akceOstatní
Datum konání:22.04.2010
Místo konání:budova DM
Pořadatel:Katedra historie,
pod záštitou katedry historie FF OU frekventanti doktorského studia univerzit ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky
WWW: http://ff.osu.cz/khi/?id=7211

Tovární města Baťova koncernu
Typ akceOstatní
Popis:Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU srdečně zve všechny zájemce z řad studentů a doktorandů na informativní setkání.
Datum konání:13.04.2010
Místo konání:budova E (učebna E303)
Pořadatel:Katedra historie

Jews in the Byzantine Empire
Typ akceOstatní
Popis:Zveme Vás na přednášku, která se uskuteční 7. dubna v 15.50 hodin.
Datum konání:07.04.2010
Místo konání:budova E (učebna E301)
Pořadatel:Katedra historie

Dny otevřených dveří na Filozofické fakultě OU
Typ akceOstatní
Datum konání:08.01.2010 - 09.01.2010
Místo konání:budova E
Pořadatel:Filozofická fakulta

Mezinárodní vědecká konference Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16. - 19. století)
Typ akcekonference
Datum konání:05.11.2009 - 06.11.2009
Místo konání:Cieszyn (PL)
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Nobilitas in historia moderna při Ostravské univerzitě v Ostravě,
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Muzeum Těšínska, Český Těšín

Studentský seminář Ostravská židovská kultura ve 20. století a holocaust Židů za II. světové války + prezentace putovní výstavy
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:15.10.2009
Místo konání:aula OU (budova B)
Pořadatel:Katedra historie,
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice

Mezinárodní vědecká konference Transporty do Niska nad Sanem (1939-1940). První deportace evropských židů.
Typ akcekonference
Popis:Konference se koná pod záštitou ministra zahraničí ČR Jana Kohouta a hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase.
Datum konání:14.10.2009
Místo konání:aula OU (budova B)
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Slezská univerzita v Opavě,
Židovská obec v Ostravě

Pre-Congres "The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914"
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:05.03.2009 - 06.03.2009
Místo konání:Archiv města Ostravy
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Doktorský seminář pod vedním prof. PhDr. Petr Sommera, CSc.: Jak číst středověké legendy
Typ akceSeminář
Datum konání:22.01.2009
Místo konání:učebna E 303 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška prof. PhDr. Petr Sommera, CSc.: Nejstarší české kláštery
Typ akcePřednáška
Datum konání:22.01.2009
Místo konání:učebna E 307 (budova E)
Pořadatel:Katedra historie

Seminář Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:06.11.2008 - 07.11.2008
Místo konání:aula Ostravské univerzity (budova B)
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Historický ústav Akademie věd České republiky v Praze

Workshop "Rok 1968 - pokus o obnovu občanské společnosti v Československu"
Typ akceworkshop
Popis:Katedra historie FF pořádá celodenní workshop na téma Rok 1968 - pokus o obnovu občanské společnosti v Československu.
Datum konání:16.10.2008
Místo konání:budova E, posluchárna E304(E24)
Pořadatel:Katedra historie

Odborný seminář Nobilitace ve světle písemných pramenů
Typ akceSeminář
Datum konání:29.05.2008 - 30.05.2008
Místo konání:Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc
Pořadatel:Katedra historie,
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Zemský archiv v Opavě
WWW: http://ff.osu.cz/khi/dokumenty/olomouc-2008.pdf

Přednáška prof. PhDr. N. Pavelčíkové, CSc.: Únorový převrat 1948
Typ akcePřednáška
Datum konání:28.02.2008
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška prof. PhDr. Ctibora Nečase: Holocaust českých Romů
Typ akcePřednáška
Popis:Přednáška prof. PhDr. Ctibora Nečase (FF MU Brno) v rámci semináře doktorského studia.
Datum konání:30.01.2008
Pořadatel:Katedra historie

Seminář Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem
Typ akceSeminář, konference
Popis:Šlechta v podnikání v českých zemích v 18.-19. století. Odborný seminář.
Datum konání:08.11.2007 - 09.11.2007
Pořadatel:Katedra historie,
Statutární město Ostrava,
Magistrát města Ostravy,
Archiv města Ostravy
WWW: http://ff.osu.cz/khi/dokumenty/konference-slechtic.pdf

Studentská vědecká konference KHI FF OU 2007
Typ akcekonference
Popis:Přehlídka studentských prací.
Datum konání:25.10.2007
Místo konání:aula Ostravské univerzity (budova B)
Pořadatel:Katedra historie
WWW: http://ff.osu.cz/khi/?id=3201

Konference Peníze v proměnách času VI. (Mincovnictví, peněžní vztahy a medailérství za válek od antiky až po Vídeňský kongres)
Typ akcekonference
Datum konání:09.05.2007 - 11.05.2007
Pořadatel:Katedra historie

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Historie
Typ akceVýuková akce
Datum konání:22.04.2007
Pořadatel:Katedra historie

Přednáška Garyho Powerse
Typ akcePřednáška
Popis:Přednáška v rámci mezinárodního festivalu Mene Tekel.
Datum konání:22.02.2007
Pořadatel:Katedra historie

Doktorský bilanční seminář
Typ akceSeminář
Datum konání:08.02.2007
Pořadatel:Katedra historie

Celostátní studentská vědecká konference - Historie 2006
Typ akcekonference
Datum konání:07.12.2006 - 08.12.2006
Pořadatel:Katedra historie

Seminář: Sociální dějiny jako historiografické téma
Typ akceSeminář, konference
Datum konání:08.11.2006
Pořadatel:Česko-slovenská/Slovensko-česká komise historiků,
Katedra historie