Odborný seminář Hospodářské a sociální aspekty česko-slovenských vztahů

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Česko-slovenská komise historiků, Historický ústav AV ČR, v. v. i., a Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Vás zvou na odborný seminář

Hospodářské a sociální aspekty česko-slovenských vztahů

konaný 11. října 2023 v prostorách auly Ostravské univerzity (budova B - Českobratrská 1182/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

Program

I. blok
9:00–9:25
Mgr. Lukáš Patera (Katedra historie FF OU, Ostrava): Exportné siete vývozu železnej rudy zo spišsko-gemerskej banskej oblasti do stredoeurópských železiarní v rokoch 1867–1914
9:25–9:50
Mgr. Mikuláš Jančura, Ph.D. (Katedra histórie FF UJPŠ, Košice): Úloha a funkcia reprezentácií v cestovnom ruchu a ich vplyv na formovanie česko-slovenských vzťahov v medzivojnovom období. Náčrt teoretických východísk
9:50–10:20
Diskuse
10:20–10:40
Přestávka
 
II. blok
10:40–11:05
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. (Katedra historie VŠE, Praha): Infrastrukturní stavby na Slovensku ve 30. letech 20. století: nástroj překonání hospodářské krize, prostředek obrany, podpora industrializace?
11:05–11:30
Prof. PhDr. Peter Mičko, Ph.D. (Katedra histórie FF UMB, Banská Bystrica): Slovenská pracovná sila v Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1939–1945
11:30–12:00
Diskuse
12:00–14:00
Přestávka na oběd
 
III. blok
14:00–14:25
PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (Národní archiv – ÚSTR, Praha): Dělnický antagonismus vůči elitám jako významný hybatel československých dějin (1945–1969)
14:25–14:50
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. (ÚSD AV ČR, Praha): Výrobní geografie obuvnického koncernu Svit v pozdním socialismu a v ekonomické transformaci po roce 1989
14:50–15:20
Diskuse


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 10. 2023