Mezinárodní odborný workshop k regionální a národní identitě

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Interaktivní multidisciplinární odborný workshop pro přední odborníky ve středoevropském prostoru, který se bude věnovat vymezení nových směrů ve vývoji identity, soudržnosti obyvatel s územím a sídelní struktury ve středoevropském prostoru ve 21. století.

Workshop je pořádán v rámci projektu

„VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu modernizace s dopadem na kulturní krajinu“

(identifikační kód projektu: DG18P02OVV047), který je financován z účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) z Ministerstva kultury.

Předmětem projektu je komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Jedná se o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů na území českého Slezska a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům v území (vliv těžby, války na krajinu). Multidisciplinární projekt má potenciál identifikovat zcela nové kauzality mezi historickými procesy a současným stavem společnosti a krajiny (více informací).

Termín: 16. října 2019
Místo: Muzeum Těšínska, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín.
Jednací jazyk: čeština, slovenština, polština (bude přítomna překladatelka z/do angličtiny).


Program workshopu soubor pdf 0,59 MB


Odborná příprava programu workshopu:
PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.
Slezské zemské muzeum
E-mail: srajerova@szm.cz
Web: http://szm.cz
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Ředitel vědecko-výzkumného ústavu
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
E-mail: lubor.hruska@accendo.cz
Web: http://accendo.cz
Organizační záležitosti:
Monika Hrušková
Projektový manažer
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava
E-mail: monika.hruskova@acendo.cz
Web: http://accendo.cz
Telefon: +420 596 112 649,
Mobil: +420 776 031 483

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2019