Město ve střední Evropě v období středověku a novověku – právo, instituce, lidé

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Institut historie Slezské univerzity v Katovicích, Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Katedra historie Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici si vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci:

Město ve střední Evropě v období středověku a novověku – právo, instituce, lidé


Termín: 16.–17. října 2019
Místo konání: Institut historie Slezské univerzity, Katovice, Polsko


Hlavním cílem konference bude řešení otázek souvisejících s právní problematikou ve středověkých a v novověkých městech střední Evropy. Téměř všechna tato města vznikla či byla přetransformována ze staršího zřízení na zřízení práva německého, nejčastěji magdeburského. I přes právní soudržnost a podobná východiska se mnoho prvků v organizaci měst lišilo, a tím se z každého města stával zvláštní fenomén. Úvahy nad podobnostmi a rozdíly městského systému, a to jak v oblasti právních zdrojů, tak praxe jeho užití, by měly představit bohatství a rozmanitost městského života střední Evropy v období středověku a novověku.

Hlavní téma konference tvoří také základ pro srovnávání v širším kontextu. Slezsko, Morava a Slovensko chápeme do určité míry jako modelový příklad, který umožňuje případné srovnání s podobnými regiony habsburské monarchie. Další podstatnou problematiku tvoří zkoumání změn, ke kterým dochází ve skupinách městských úředníků, a to těch, jenž působí v periferních regionech nebo v centrech. Z toho pak totiž vyplývají kariérní predispozice na pozadí geopolitických změn vybraných regionů habsburské monarchie v novověké éře. Vítány však budou také příspěvky zkoumající problematiku na pozadí obecných kontextů či také komparativní pojetí – pojednávající o osudech a kariérách městských úředníků v jiných regionech a o jejich vztazích k příslušným centrům, jak v habsburské monarchii, tak i v sousedních státech (např. v Polské republice).


Organizátoři:

Dr hab. Piotr Boroń (piotr.boron@us.edu.pl)
Dr hab. Wacław Gojniczek (waclaw.gojniczek@us.edu.pl)


Kontakt: Instytut Historii, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, Polska (Institut historie, Slezská univerzita, ul. Bankowa 11, 40-007 Katovice, Polsko)

Pro závaznou účast na konferenci je potřeba uhradit konferenční poplatek ve výši 200 PLN.


Pozvánka v polském jazyce soubor pdf 0,19 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2019