Wellbeing and environmental performance of the Visegrad countries at the beginning of the 21st century

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Csaba Lakócai,
Institute of World Economics, HUN-REN

Středa 19. června 2024, 15.00-16.30
Učebna D307, Reální 3, Filozofická fakulta OU

Měření sociální a environmentální výkonnosti zemí nad rámec běžných ekonomických ukazatelů se v posledních desetiletích dostalo do popředí odborného diskurzu společenských věd. Přesto je akademický a politický zájem o širší sociální a ekologické aspekty rozvoje v tzv. přechodných postsocialistických zemích střední a východní Evropy ve srovnání se západním světem poměrně skromný. Nicméně i v tomto regionu se objevuje nárůst pozornosti odborné obce o tento výzkum. Přednášející zaplňuje tuto mezeru a analyzuje ekonomickou, sociální a environmentální výkonnost čtyř zemí střední a východní Evropy, konkrétně České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, tedy zemí Visegrádské skupiny (neboli V4), od poloviny roku 2000 do počátku roku 2020. Výsledky komparuje se zeměmi V4 navzájem a se západní Evropou. Výsledky analýzy založené na deskriptivní statistice a regresním modelování naznačují, že země V4 dosáhly úrovně formálního ekonomického rozvoje, kdy lze sociální zlepšení oddělit od přímého dopadu na životní prostředí, ačkoli tyto země ve zkoumaném období stále spoléhaly na tradiční rozvojové státní politiky namísto toho, aby se posunuly k výraznější ochraně životního prostředí.

Dr. Csaba Lakócai pracuje jako výzkumný pracovník v Centru ekonomických a regionálních studií Institutu světové ekonomiky v Budapešti a má zkušenosti s kvantitativními metodologiemi sociálních věd. Výzkumně se zaměřuje především na kontroverze rozvoje, udržitelnosti a sociálního blahobytu, včetně ekonomických, sociologických, environmentálních, kulturních, geografických a historických důsledků. V Ostravě pobývá v rámci Visegrádského stipendijního programu poskytovaného Mezinárodním visegrádským fondem.

logo Pořádá katedra historie a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FFOU. Tato akce byla spolufinancována vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Pozvánka ke stažení soubor pdf 0,21 MBZveřejněno / aktualizováno: 05. 06. 2024