Aktuality

Přípravný kurz pro zájemce o studium historie

Již několik let pořádá katedra historie přípravný kurz pro zájemce o studium historie. Zájem je vždy mimořádný a byl jeho absolventy hodnocen velmi pozitivně. Především jim pomohl odstranit bezradnost v přípravě na přijímací zkoušku, a nakonec i ztíženou orientaci v podmínkách samotné zkoušky.