České Slezsko - identita, kultura, společnost

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Workshop je pořádán v rámci projektu „VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu modernizace s dopadem na kulturní krajinu“ (identifikační kód projektu: DG18P02OVV047), který je financován z účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) z Ministerstva kultury.

Více informací soubor pdf 1,05 MB


Plakát

Program


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 10. 2021