Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Vedení CHSD
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
ředitel CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
zástupkyně ředitele CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1938
Sekretariát
Martiníková Gabriela, Bc.
sekretářka CHSD
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Bogus Marzena Agnieszka, dr
činnost: dějiny školství ve Slezsku v 19. století
e-mail:
telefon:
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální dějiny novověku, pomocné vědy historické
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Daněk Radoslav, PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
e-mail:
telefon: 553 46 1938
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc.
činnost: historická demografie, novější česká historiografie, regionální dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Kadlec Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
e-mail:
telefon: 553 46 1938
Knob Stanislav, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny industrializace v českých zemích, Homo faber
e-mail:
telefon: 553 46 1966
724 073 028
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny středověku, pomocné vědy historické
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Lacko Miroslav, Mgr., PhD.
činnost: hospodářské a sociální dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
činnost: historická demografie, kulturní dějiny 19. století
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc.
činnost: gender studies
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Nováková Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: raně novověké dějiny, regionální dějiny
e-mail:
telefon:
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
e-mail:
telefon: 553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny novověku, novověká historiografie
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Hruboš Jan, PhDr., Ph.D.
činnost: metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Spyra Janusz Jan, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Šústková Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966
Vařeka Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1966