Personální složení

abecední členění

Vedení centra
553 46 1971
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
zástupkyně ředitele CHSD
553 46 1938
Sekretariát
553 46 1966
 
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Bogus Marzena Agnieszka, dr
činnost: dějiny školství ve Slezsku v 19. století
 
 
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální dějiny novověku, pomocné vědy historické
553 46 1968
Daněk Radoslav, PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny
553 46 1966
 
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
553 46 1938
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc.
činnost: historická demografie, novější česká historiografie, regionální dějiny
553 46 1978
Hruboš Jan, PhDr., Ph.D.
činnost: metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
553 46 1966
Kadlec Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
553 46 1938
Lančová Kateřina, Mgr.
činnost: urbánní dějiny středověku a raného novověku, každodennost středověku
553 46 1938
Lipovski Radek, PhDr., Ph.D.
činnost: historická demografie, kulturní dějiny 19. století
553 46 1974
553 46 2003
 
Nováková Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: raně novověké dějiny, regionální dějiny
 
 
Pál Viktor, PhD
činnost: environmentální dějiny
553 46 1938
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny novověku, novověká historiografie
553 46 1965
Stefan Adelina Oana, Dr
činnost: dějiny turismu, environmentální dějiny střední a východní Evropy, členka projektu REFRESH
553 46 1966