Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Jana Davidová Glogarová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

David, J. a Davidová Glogarová, J. Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945. Acta onomastica. 2019, 60(1), s. 7-23. ISSN 1211-4413.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Onymickou stopou Petra Bezruče. Acta onomastica. 2018, roč. 59, č. říjen, s. 18-31. ISSN 1211-4413.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Proper Names Thematization - General Remarks on The Process. In: XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: FF UMB v Banskej Bystrici - JÚĽŠ SAV. 2018.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Thematization of Place Names in Czech Opinion Journalism. In: 2nd Ostrava Onomastic Meeting Event. Ostrava: Katedra českého jazky, Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2018.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Thematization of Proper Names in Ideological Speeches. In: MIOKO - XXI International and Nationwide Conference on Onomastics. Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lubline. 2018.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen. In: Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil: Petr Bezruč. Bard prvý, co promluvil 2017-09-21 Opava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. s. 162-166. ISBN 978-80-7599-004-4.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography. Hungarian Geographical Bulletin. 2017, roč. 66, s. 295-306. ISSN 2064-5031.
Davidová Glogarová, J. Obraz Sovětského svazu v českých cestopisech z let 1917-1968. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2017, roč. 8, s. 69-86. ISSN 1803-7550.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Obrazy z cest do země Sovětů: (české cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968). Brno: Host, 2017. 256 s. ISBN 978-80-7577-225-1.
Onymickou stopou Petra Bezruče. In: Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil. Opava: Slezské zemské muzeum - Památník Petra Bezruče v Opavě - Katedra české literatury a literární vědy FF OU. 2017.
Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970. In: 100 let Naší řeči. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2017.
David, J. a Davidová Glogarová, J. The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR. Slovo a slovesnost. 2017, roč. 78, s. 195-213. ISSN 0037-7031.
Davidová Glogarová, J. Zápas o Botostroj - literární dílo jako vlastnictví autora a jeho scenáristická a filmová adaptace. Studia Slavica. 2017, roč. 21, s. 49-62. ISSN 1803-5663.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2016, roč. 17, s. 58-85. ISSN 1211-8109.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel. Acta onomastica. 2016, roč. 55, s. 61-68. ISSN 1211-4413.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva. In: J. Malura, M. Tomášek. Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 205-224. ISBN 978-80-7464-864-9.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR). In: Central European Conference of Historical Geographers. Praha: Historický ústav AV ČR, PřF UK, Česká geografická společnost. 2016.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Czech for Erasmus Students in Ostrava. 2015.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. Svazek/Tom 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 341-354. ISBN 978-80-7464-793-2.
Davidová Glogarová, J. Křiky a pláče jako historický pramen: Příklad textů Václava Černého, Ladislava Jehličky, Jana Zahradníčka a Jakuba Arbese. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2015, roč. 6, s. 43-57. ISSN 1803-7550.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti. In: Příroda vs. industrial. Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2015.
Davidová Glogarová, J. a David, J. Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy. In: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pisarz na prowincji". Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
David, J. a Davidová Glogarová, J. Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny. 2014, roč. 15, s. 77-103. ISSN 1211-8109.
Davidová Glogarová, J. Ostravské pivovary v éře kapitalismu. 2014.
Zářický, A., Davidová Glogarová, J. a Závodná, M. Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 2014.
Davidová Glogarová, J., David, J. a Čech, R. Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost. 2013, roč. 74, s. 41-54. ISSN 0037-7031.
Davidová Glogarová, J. Osobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. století. 2013.
Davidová Glogarová, J. SK, UMB Banská Bystrica, 6.10. - 11. 10. 2013. 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
Davidová Glogarová, J. a Čech, R. Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Naše řeč. 2013, roč. 96, s. 234-245. ISSN 0027-8203.
Davidová Glogarová, J. Dvojí tvář Ladislava Jehličky kontrasty a rozpory v díle katolického publicisty. In: Kruh přátel českého jazyka. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2012.
Davidová Glogarová, J. "Literární kapitalističtí zaprodanci": Soudní proces s katolickými intelektuály v roce 1952. Dějiny a současnost. 2012, roč. 34, č. 4, s. 16-20. ISSN 0418-5129.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice ve 30. letech 20. století. In: Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny. 1. vyd. Ružomberok: Verbum, vydavateľstvo KU, 2011. s. 66-89. ISBN 978-80-8084-779-1.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice 30. let 20. století. In: Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny, medzinárodná vedecká konferencia na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberoku. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberoku. 2011.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Naléhavý křik Ladislava Jehličky. Česká literatura. 2011, roč. 59, s. 459-462. ISSN 0009-0468.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Carissime, kde se touláte: (Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic, Dauphin, 2010). Dějiny a současnost. 2010, roč. 32, s. 46-47. ISSN 0231-634X.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939). In: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno: Univerzita Karlova - Vratislavská univerzita, 2010. Univerzita Karlova - Vratislavská univerzita, 2010. s. 32-39. ISBN 978-80-7399-995-7.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939). In: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brandýs n. Labem. 2010.
DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, J. Člověk Durych zbloudil...: Časopisecké polemiky o katolické literatuře v letech 1945 - 1948. Dějiny a současnost. 2009, roč. 31, s. 24-27. ISSN 0231-634X.
Davidová Glogarová, J. SK, FF UKF Nitra, 1. 4. - 5. 4. 2019.


AutorNázev práceTypRok
Brzoza Zuzanna MariaSrpen 1968 a jeho odraz v literatuřediplomová 2019 
Kon AlicjaÚnor 1948 - jeho odraz v publicistice a literatuřediplomová 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub