Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Ludmila Nesládková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 524, budova DM
funkce:
obor činnosti:gender studies
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2003
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002OU, FF, KHI - habilitace v oboru české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
1986 UJEP Brno - docentka v oboru obecné dějiny
1970 - 1974 Slezský ústav ČSAV Opava - interní expirantura
1969 - 1970 Slezský ústav ČSAV Opava - studijní pobyt
1965 - 1969 Pedagogická fakulta v Ostravě - studium oboru bohemistika-historie

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - samostatná vědecká pracovnice
1991 - 2005 OU, FF, KHI - docentka
1986 - 1991 Pedagogická fakulta v Ostravě - docentka
1974 - 1986 Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitelka
 • Granty neaktivní:
  • GAČR, 404/04/1039
   Sídelní poměry a populační vývoj židovského obyvatelstva Moravy od poloviny 17. století do roku 1918 (řešitelka)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2000)
 • Demografická společnost ČR (od 1970)
 • EAPS (od 1978)

Základní výzkumné zaměření

 • Sociální dějiny (období protoindustrializace a moderní industrializace, demografické důsledky)
 • Populační zvláštnosti minorit (židovská komunita Moravy)


Všechny publikace

Dokoupil, L., Lipovski, R. a Nesládková, L. Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce: (od 40. let 19. století do vypuknutí první světové války). In: S. Urbanová, L. Dokoupil, J. Ivánek, P. Pumpr (eds.). Valašsko - historie a kultura II. Obživa. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 277-295. 2. ISBN 978-80-7599-103-4.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia. In: Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung - Ökonomie - Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburtstag . Wien: LIT Verlag, 2019. s. 115-132. ISBN 978-3-643-50927-7.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci: (od 40. let 19. století do vypuknutí první světové války). In: Valašsko. Historie a kultura II. Obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě. 2018.
Nesládková, L. Od konskripcí duší k prvnímu modernímu sčítání obyvatelstva v roce 1869: Nejen lidnatost Těšínska v zrcadle statistických šetření. Těšínsko. 2016, roč. 59, č. 59, s. 31-47. ISSN 0139-7605.
Zářický, A., Maur, E., Nesládková, L., Jemelka, M., Lipovski, R., Závodná, M. a Indrová, J. Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa. 2015.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku za modernizace. In: X. sjezd českých historiků: X. sjezd českých historiků 14.-16. 9. 2011. Sv. IV 2011-09-14 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 245-252. ISBN 978-80-7464-352-1.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 131-165. ISBN 978-80-7464-751-2.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 66, č. 1, s. 22-39. ISSN 0323-2581.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 416 s. ISBN 978-80-7464-729-1.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910. In: TVORBA INTERDISCIPLINÁRNÍHO PARADIGMATU NA PŘÍKLADU MODERNIZACE REGIONU (RAKOUSKÉHO SLEZSKA). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století. Těšínsko. 2013, roč. 56, s. 15-23. ISSN 0139-7605.
Nesládková, L. Ženy v Moravské Ostravě a na okraji ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace na přelomu 19. a 20. století. In: Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava, kongresové centrum GONG: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny; Wydzial Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie. 2013.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko. Slezský sborník. 2012, roč. 110, s. 27-46. ISSN 0037-6833.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913: (the case of the Ostrava agglomeration). Romanian Journal of Population Studies. 2012, roč. 6, s. 25-50. ISSN 1843-5998.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech). In: Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha. 2011.
Dokoupil, L. a Nesládková, L. Demografie dělnictva v československé a české historiografii. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Konference věnovaná 95. výročí narození Arnošta Klímy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 40-49. ISBN 978-80-7368-970-4.
Dokoupil, L. a Nesládková, L. Demografie dělnictva v československé a české historiografii. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Ostrava. 2011.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century. In: Central Europe Population History during the First Demographic Transition. Cluj-Napoca. 2011.
Dokoupil, L. a Nesládková, L. Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku před a za modernizace. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava. 2011.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace. In: Slezsko v 19. století. Opava: Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 51-68. Slezsko v 19. století. ISBN 978-80-7248-665-6.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace. Historická demografie. 2011, roč. 35, č. 2, s. 263-296. ISSN 0323-0937.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization. In: URBAN HOUSEHOLD STRUCTURE IN THE CRUCIBLE OF SOCIAL CHANGE, 1800-1930. Krakow. 2010.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace. In: Slezsko v 19. století. Opava. 2010.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená reprodukce obyvatelstva rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2010, roč. 1, č. 1, s. 55-79. ISSN 1803-7550.
Nesládková, L. Statistika přirozené měny obyvatelstva (vitální statistika). In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 10-25. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Death Rate for Small Children in Austrian Silesia and in North-East Moravia over the Course of the First Demographical Transition. In: Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux. Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2010. Aksant Academic Publishers, 2010. s. 261-283. ISBN 978-90-5260-382-7.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The differences in natural reproduction between industrial and agricultural regions during the first demographic transition (the case of the Ostrava agglomeration). In: Central Europe Population History during 1st Demographic transition. Graz. 2010.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data. In: Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS. Cluj-Napoca: Cluj University Press, 2009. Cluj University Press, 2009. s. 193-210. ISBN 978-973-610-931-7.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data. In: Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University Cluj-Napoca. 2009.
Nesládková, L. Životopisné vyprávění paní Hanny Tomešové, rozené Ehrlichové. In: Židé a Morava. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2009. Muzeum Kroměřížska, 2009. s. 258-269. ISBN 978-80-85945-55-3.
Nesládková, L. a Košťálková, V. Olomoucká židovská komunita v éře modernizace do konce trvání rakouské monarchie. In: Židé a Morava XIV.. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2008. Muzeum Kroměřížska, 2008. s. 61-76. ISBN 978-80-85945-49-2.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Nesládková, L. Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky. Demografie. 2008, roč. 50, s. 1-14. ISSN 0011-8265.
Nesládková, L. Sčítací operáty z moderního sčítání obyvatel. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 40-63. 1. ISBN 978-80-7368-585-0.
Nesládková, L. Vobecká, Jana: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti. 2008.
Nesládková, L. Moravští židé ve světle topografie Gregora Wolného. In: Židé a Morava. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, příspěvková ogranizace, za fin. přispění Nadačního fondu obětem Holocaustu, 2005. Muzeum Kroměřížska, příspěvková ogranizace, za fin. přispění Nadačního fondu obětem Holocaustu, 2005. s. 38-50. ISBN 80-85945-43-6.
Nesládková, L. Ostravsko. In: Ostravsko. Chráněná území ČR X. 1. vyd. ISBN Bez ISBN.
Nesládková, L. Židé, židovská mládež a německé střední školství v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané v muzeu Kroměřížska dne 12. listopadu 2003.. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2004. Muzeum Kroměřížska, 2004. s. 77-87. ISBN 80-85-945-40-1.
Nesládková, L. Galizische Juden im 19. Jahrhundert auf Wanderung Richtung Wien. In: Jewish Central Europe. . Philo: Institute for the History the Jews in Austria, 2003. Institute for the History the Jews in Austria, 2003. s. 146-158.
Nesládková, L. Haličtí židé v 19. století na cestě za novou existencí na Ostravsko. In: Historica 10. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 145-156. ISBN 80-7042-616-0.
Nesládková, L. Profesní orientace a sociální postavení moravských židů o josefinských reforem do zániku rakousko-uherské monarchie. In: XVII. Mikulovské sympozium - Moravští židé v rakousko-uherské monarchii (1780-1918). Mikulov: SOkA Břeclav, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - pobočka Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně , 2003. SOkA Břeclav, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - pobočka Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně , 2003. s. 55-64. ISBN 80-7275-017-8.
Nesládková, L. Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů. 1. vyd. Acta demographica XIV. 255 s. ISBN 80-901674-7-0.
Nesládková, L. Vývoj rodiny v Evropě a českých zemích od poloviny 19. století do současnosti z pohledu demografie. . In: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti.. Opava - Praha: SÚ SZM Opava, 2003. SÚ SZM Opava, 2003. s. 11-19. ISBN 80-86224-44-9.
Nesládková, L. Židé - muži, ženy a děti - z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství. In: Ostrava 21. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Magistrát města Ostravy, 2003. Magistrát města Ostravy, 2003. s. 98-116. ISBN 80-86191-77-0.
Nesládková, L. Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství. In: Milý Bore...(Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci) . Brno: HÚ AV ČR, HÚ FF MU a Matice moravská, 2003. HÚ AV ČR, HÚ FF MU a Matice moravská, 2003. s. 259-266. ISBN 80-86488-12-8.
Nesládková, L. Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13. listopadu 2002. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2003. Muzeum Kroměřížska, 2003. s. 67-78. ISBN 80-85945-35-5.
Nesládková, L. Eine Episode in der Geschichte des Dritten Reichs - Das Lager in Nisko und die Juden aus dem Ostrauer Gebiet. Hefte von Auschwitz. 2002, roč. 22, s. 343-362. ISSN 0440-5897.
Nesládková, L. Mährische Juden in der Zeit vom achtzehnten Jahrhunderts bis zum Ende der ersten Republik - auf dem Wege vo Hausierern zu Grossunternehmern. Prague economic and social history papers . 2002, roč. 2001/2002, s. 85-108. ISSN 80-7308-031-1.
Nesládková, L. Demografické charakteristiky křesťanů a židů, Čechů, Němců a Poláků v průmyslovém městě. In: K metodologii sociální historiografie: Studie k sociálním dějinám 8 20.9.2001 Praha. s. 72-82. ISBN 80-86224-25-2.
Nesládková, L. Moravské židovské rodiny, jejich typologie a biologické předpoklady ve druhé polovině 19. století do roku 1918. In: Židé a Morava 11/2000 Muzeum Kroměřížska. s. 47-56. ISBN 80-85945-26-6.
Nesládková, L. Několik poznámek na téma výchova k evropanství a toleranci. . In: Europejskie modele tolerancji: Sborník z mezinárodní konference "Europejskie modele tolerancji" Rzeszów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. s. 337-342. ISBN 83-7338-000-0.
Nesládková, L. Obyvatelstvo Hradišťského kraje od třicetileté války do poloviny 19. století. In: Wieki stare i nowe. Tom 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ślaskiego, Nr. 1991. s. 72-91. ISBN Bez ISBN.
Dokoupil, L. a Nesládková, L. Rozwój ludności Zaglębia Ostrawsko-Karwińskiego w okresie protostatystycznym i statystycznym. In: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich: Przełomy w historii, tom III, część 1 1999-09-15 . Toruń: Adam Marszałek, 2001. Adam Marszałek, 2001. s. 299-304. ISBN 83-87843-08-3.
Nesládková, L. Sociální stratifikace moravských židů v novověku (18.-20.století).Možnosti zpracování. In: Sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století.: Studie k sociálním dějinám 6 . s. 58-68. ISBN 80-86224-15-5.
Nesládková, L. Židé na Moravě a Československo. Postavení židovské komunity v průmyslovém městě na příkladu Ostravy v letech 1918-1938.. In: Česko-slovenská historická ročenka . s. 37-48. ISBN 80-210-2743-6.
Nesládková, L. Židé v moravských poddanských městech od třicetileté války do konce 18. století. In: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci 5. 10. 2001 Příbor. s. 281-294. ISBN 80-7042-606-3.
Nesládková, L. Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto. In: Ostrava 20.Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. s. 7-27. ISBN 80-86101-41-X.
Nesládková, L. Přirozená měna obyvatelstva vybraných měst jižní Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století. In: Wieki stare i nowe. Tom 1, Prcace Naukowe Uniwersytetu Ślaskiego, Nr. 1916. 1. vyd. s. 110-123. ISBN 83-226-1005-X.
Nesládková, L. Přirozená reprodukce židovského obyvatelstva Moravy v éře familiantů. In: Židé a Morava. 11/ 1999 Kroměříž. s. 32-40. ISBN 80-85845-21-5.
Nesládková, L. Výuka historiografie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. In: AUPO, Historica 29-2000, Sborník prací historických XVII. s. 241-244. ISBN 80-244-0135-5.
Nesládková, L. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. In: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-85950-64-2.
Nesládková, L. Sociální profil židovské menšiny na Moravě v meziválečném období. In: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě . Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK v Praze, 1999. Slezský ústav SZM v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK v Praze, 1999. s. 114-123. ISBN 80-86224-10-4.
Nesládková, L. Sociální profil židů v průmyslovém městě. In: Sborník příspěvků ze zasedání Stálé společné česko-polské vědecké komise . s. 37-44. ISBN 80-85899-80-9.
Nesládková, L. Obyvatelstvo střední Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 6 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 37-70. ISBN 80-7042-506-7.
Nesládková, L. Reprodukce obyvatelstva českého Slezska od třicetileté války do poloviny 19. století. In: Slezsko v dějinách českého státu: Slezsko v dějinách českého státu 1998-11-10 . Opava: Tilia, 1998. Tilia, 1998. s. 193-199. ISBN 80-86101-18-5.
Nesládková, L. Źidzi ostrawxcy w "Akcji Nisko" i ich późniejsze losy 1939-1940. In: Zeszyty Oświecimskie Nr.22. 1. vyd. Wydawnictvo państwowego Muzeum w Oświecimiu-Brzezince, 1998. s. 313-328. ISBN 0474-8551.
Nesládková, L. Židé z českých zemí na cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii. In: Katos, Kroměříž: Kroměřížský sněm 1848;1849 1998-09-14 . Kroměříž: Katos, 1998. Katos, 1998. s. 287-297. ISBN nemá.
Nesládková, L. Židé z českých zemí na cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii. In: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě (Der Reichstag von Kremsier 1848-1849 und die Tradition des Parlamentarismus in Mitteleuropa): Sborník příspěvků z mezinárodní konference Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě (Der Reichstag von Kremsier 1848-1849 und die Tradition des Parlamentarismus in Mitteleuropa) . s. 287-297.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Obyvatelstvo rakousko-moravského pohraničí od třicetileté války do poloviny 19. stol.. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis, Historica 5 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 63-88. ISBN 80-7042-474-5.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Židovská minorita na Moravě a jejich služebnictvo v době utváření moderní společnosti (1869-1938). In: Historická demografie. Praha: Sociologický ústav ČAV, 1997. Sociologický ústav ČAV, 1997. s. 149-174. ISBN 0323-0937.
Nesládková, L. Skladba obyvatelstva vybraných soudních okresů severní Moravy a českého Slezska podle náboženského vyznání, obcovací a mateřské řeči v letech 1880-1930. In: Demografické kolokvium Ostrava ´96: Demografické kolokvium Ostrava 1996 Český statistický úřad, Divize Ostrava . Ostrava: Český statistický ústav, Divize Ostrava, 1996. Český statistický ústav, Divize Ostrava, 1996. s. 29-43. ISBN není.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 4 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 51-70. ISBN 80-7042-454-0.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Generační proměny židovské komunity v průmyslovém centru Ostravska, 1869-1930. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Nisko 1939-1994 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 285-291. ISBN 80-7042-422-2.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930). In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 45-60. ISBN 80-7042-431-1.
Nesládková, L. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 1999 (Přirozená měna židovského obyvatelstva jižní Moravy v éře familiantů).


AutorNázev práceTypRok
Skotnicová EvaŽivotní osudy rodiny Spitzerovy v letech 1875 - 1942závěrečná  
Grollová JanaSedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického v kontextu vývoje a formování křesťanské morálky ve středověku.disertační 2008 
Herman DanielOhlas Dreyfusovy aféry v českém tisku 1898-1899rigorózní 2015 
Kolbaba JiříDemografická charakteristika přerovských Židů v etapě plné emancipace po roce 1867diplomová 2007 
Košťálková VeronikaDemografické charakteristiky olomouckých Židů ve druhé polovině 19. stoletídiplomová 2007 
Průžková JitkaFenomén antisemitismu na stránkách českých populárně-naučných periodik z druhé poloviny 19. stoletídiplomová 2005 
Kantorová KláraNový fenomén české společnosti - Jára Cimrmanbakalářská 2019 
Skřivánková KateřinaKarvinské židovské rodiny a domácnosti ve 20. letech 20. století (Karviná - Fryštát)bakalářská 2014 


Sídelní poměry a populační vývoj židovského obyvatelstva Moravy od poloviny 17.století do roku 1918 GA404/04/1039
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
Období1/2004 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub