Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Andrea Pokludová

Andrea Pokludová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:
obor činnosti:sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1967
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013UK, FHS, habilitační řízení v oboru Sociální a kulturní antropologie (doc.)
2011OU, KHI, státní rigorózní zkouška (PhDr.)
1999 - 2002OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 - 1999OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - samostatná vědecká pracovnice
2006 - dosudOU, FF, KHI - odborná asistentka
2003 - 2009Slezské zemské muzeum, pracoviště Slezský ústav - samostatná vědecká pracovnice

Výzkum a grantová činnost:

Granty aktivní:

GA17-02986S, Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861-1914 - spoluřešitelka
NAKI II, Velký historický atlas českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu - spoluřešitelka

Granty neaktivní:

GAČR 13-00790S, Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty) – spoluřešitelka
P410/10/0110, Hans Kudlich – osobnost, symbol a mýtus v kolektivní paměti Němců z českých zemí (2010–2012), spoluřešitelka
GAAV ČR KJB 801860601, Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850-1914. Komunální elity, obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury
GAČR 409/05/P042, Formování vzdělaných vrstev občanů v českých zemích v druhé polovině 19. a na počátku 20. století (2005-2007)
FIGS, Soubor pramenů ke kulturním a sociálním dějinám druhé poloviny 19. a počátku 20. století (2004)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis - členka redakčního kruhu
Sekce pro dějiny advokacie ČAK
Kultúrne dejiny (SR) – členka redakční rady
Mesto a dejiny (SR) – členka redakční rada
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava – členka redakční rady
Česká společnost pro urbánní studia
2014 European Association for Urban History - International Committee

Základní výzkumné zaměření

Formování inteligence v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Vybrané aspekty modernizačních tendencí komunální samosprávy 1850-1914


Vybrané publikace

Pokludová, A. The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918: Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the Inter-War Years. In: The Habsburg Civil Service and Beyond. Wien: Austrian Academy of Science Press, 2019. s. 97-109. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse892. ISBN 978-37001-8137-8.
Pokludová, A. Národnostní poměry Slezska a Ostravska. In: Slezsko a Ostravsko 1918-1938. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2018. s. 24-36. ISBN 978-80-87789-50-6.
Pokludová, A. Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století Významný aktér modernizace venkovské společnosti. Časopis Matice moravské. 2018, CXXXVII(2), s. 295-319. ISSN 0323-052X.
Pokludová, A. Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914. In: 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku. 1. vyd. Opava: Matice Slezská ? Slezské zemské muzeum, 2017. s. 11-35. ISBN 978-80-87789-48-3.
Pokludová, A. Sviadnov v letech 1848-1918. In: Sviadnov. Sviadnov: Obec Sviadnov, 2017. s. 31-80. ISBN 978-80-270-2293-9.
Pokludová, A. Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase "dlouhého" 19. století. In: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Akademie věd ČR, 2017. s. 265-276. 37. ISBN 978-80-200-2819-8.
Pokludová, A. a Pekar, M. CULTURAL HERITAGE OF THE POST-TOTALITARIAN CITIES: 20TH AND 21ST CENTURIES. FOREWORD. Mesto a dejiny. 2016, roč. 5, č. 2, s. 36-37. ISSN 1339-0163.
Pokludová, A. The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910?1930. PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN. 2016, roč. 2016, č. 23, s. 22-42. ISSN 1803-7518.

Všechny publikace

Pokludová, A. Stáž - Leeds Beckett University. 2019.
Pokludová, A. The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918: Bureaucracy and Civil Servants from the Vormärz to the Inter-War Years. In: The Habsburg Civil Service and Beyond. Wien: Austrian Academy of Science Press, 2019. s. 97-109. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse892. ISBN 978-37001-8137-8.
Pokludová, A. BETWEEN THEORY AND PRACTICE. FROM THE INDUSTRIAL CITIES OF CZECOSLOVAKIA TO THE POSTINDUSTRIAL SPACE. BOOM - CRISIS - INDUSTRIAL HERITAGE. CASE STUDY OSTRAVA-KARVINA MINING DISTRICT AND HIS INDUSTRIAL HERITAGE.. In: EAUH 2018: Session SS21 - Old and New Industrial Cities: Rise, Fall and Resurgence in a Global Perspective. Roma. 2018.
Pokludová, A. From the "steel heart of Czechoslovakia" to the postindustrial space. Boom, crisis and cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district (1945-2017). In: Boom - Crisis - Heritage. King Coal and the energy revolutions after 1945. Bochum. 2018.
Pokludová, A. a Gracová, B. Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně. 2018.
Pokludová, A. Národnostní poměry Slezska a Ostravska. In: Slezsko a Ostravsko 1918-1938. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2018. s. 24-36. ISBN 978-80-87789-50-6.
Pokludová, A. Recenzja wewngtrzna numeru 9(12)22019 cz.1. rocznika naukowego Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. 2018.
Pokludová, A. a Pekar, M. Session SS21 - Old and New Industrial Cities: Rise, Fall and Resurgence in a Global Perspective [Workshop]. Roma, Italská republika. 2018.
Pokludová, A. a Pekar, M. Session The Urban Elite at Breaking Points in the Political History of Small European Nations in the 19th and 20th Centuries [Workshop]. Belfast, null. 2018.
Pokludová, A. Spolková činnost v multietnickém regionu ?českého? Slezska v předvečer Velké války. In: Konference Spolky - 100 let. Praha: ČVUT. 2018.
Pokludová, A. The Jewish Participation in Municipal Self-Government in Opava-Olomouc-Frýdek-Ostrava/Vítkovice (Troppau- Olmutz-Friedek-Ostrau/Witkowitz).. In: XIth Congress of the European Association for Jewish Studies: 17.03. Jews in Municipal Governments in the Habsburg Monarchy. Krakow. 2018.
Pokludová, A. The Role of the Intelligentsia (Teachers, Lawyers, Doctors, Priests) as an Agent of Economic, Social and Culural Change in Rural Areas.. In: Peasants into Citizens The political and national activation and social modernization of rural areas in Central Europe (1861-1914). Praha: AV ČR. 2018.
Pokludová, A. urbanHIST: Network-Wide Workshop Week. 2018.
Pokludová, A. V záři miliónů i ve stínu těžních věží. Moravská Ostrava v letech 1918-1938 / Im Glanz der Millionen und im Schatten der Fördertür- me. Mährisch Ostrau in den Jahren 1918-1938. In: Praha v obnoveném státě - zemská metropole hlavním městem nové republiky. Praha: Archiv hlavního města Prahy. 2018.
Pokludová, A. Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století Významný aktér modernizace venkovské společnosti. Časopis Matice moravské. 2018, CXXXVII(2), s. 295-319. ISSN 0323-052X.
Pokludová, A. Ženy za první republiky. Ženy za první republiky. [Televizní relace]. 2018.
Pokludová, A. Koncepty, bilance, perspektivy výzkumu formování inteligence 1848 -1938. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Pokludová, A. Kulturní dějiny společnosti v procesu modernizace druhé poloviny 19. a počátku 20. století. In: Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe. Ružomberok. 2017.
Pokludová, A. Lékař ve službách veřejného zdravotnictví v druhé polovině 19. a na počátku 20. století: prevence, profylaxe a praxe. In: Mezinárodní interdisciplinární vědecká konference Lékař v provincii. Ośrodek Orle Gniazdo w Hucisku koło Częstowchowy. 2017.
Pokludová, A. Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914. In: 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku. 1. vyd. Opava: Matice Slezská ? Slezské zemské muzeum, 2017. s. 11-35. ISBN 978-80-87789-48-3.
Pokludová, A. Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914. In: Workshop 140 let Matice opavské. Opava. 2017.
Havlíček, J., Nerad, F., Ivánek, J., Pokludová, A., Strakoš, M., Svobodová, M. a Sidiropulu Janků, K. Park / SAD DR MH. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7464-981-3.
Pokludová, A. Perspektivy českých sociálních dějin. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Pokludová, A. Sviadnov v letech 1848-1918. In: Sviadnov. Sviadnov: Obec Sviadnov, 2017. s. 31-80. ISBN 978-80-270-2293-9.
Pokludová, A. Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase "dlouhého" 19. století. In: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Akademie věd ČR, 2017. s. 265-276. 37. ISBN 978-80-200-2819-8.
Pokludová, A. Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase "dlouhého" 19. století. In: SVĚTLO, STÍNY A TMA V ČESKÉ KULTUŘE 19. STOLETÍ. Plzeň. 2017.
Pokludová, A. a Pekar, M. CULTURAL HERITAGE OF THE POST-TOTALITARIAN CITIES: 20TH AND 21ST CENTURIES. FOREWORD. Mesto a dejiny. 2016, roč. 5, č. 2, s. 36-37. ISSN 1339-0163.
Pokludová, A. Did the Great War Change the Living Conditions, Career, Social Status and Development of the high-ranking Civil Servants? The Example of the North Moravia and Silesia Cities. In: ESSHC 2016. Valencie. 2016.
Pokludová, A. EAUH 2016 - Session S24: Cultural heritage of the Post-totalitarian cities: 20th and 21st Centuries [Konference]. Helsinki, Finská republika. 2016.
Kladiwa, P., Kadlec, P., Gawrecki, D., Pokludová, A. a Popelka, P. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. 1. vyd. Praha: NLN, 2016. I., II. 747 s. ISBN 9788074225499.
Pokludová, A. The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910?1930. PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN. 2016, roč. 2016, č. 23, s. 22-42. ISSN 1803-7518.
Pokludová, A. Židovské elity v modernizačním procesu moravských a slezských měst. Moravská Ostrava, Olomouc, Opava a Frýdek. In: Pozůstatky minulosti nebo laboratoře modernity? Židovské náboženské obce na Moravě po roce 1848 a jejich archivní prameny. Olomouc: Židovské muzeum v Praze. 2016.
Pokludová, A. Änderungen in der Stadtverwaltung von Troppau und Olmütz nach dem Ersten Weltkrieg und die Wahrnehmung von Ethnizität/Identität in der Volkszählung 1921. In: Krieg und Stadt im 20. Jahrhundert. Košice: Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission. 2015.
Pokludová, A., KOZLOVÁ, A., ŠIMÍKOVÁ, M., Čapandová, T., ŠEBESTOVÁ, A., MAŇAS, M., ZATLOUKAL, P. a STŘELCOVÁ, T. Kreativní město: Creative City [Konference]. Aula Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika. 2015.
Pokludová, A. "Obranné" spolky - viditelní i nezpozorovatelní aktéři při sčítání lidu 1890-1930. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2015, roč. 8, s. 129-162. ISSN 1803-411X.
Pokludová, A. Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí. In: Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrozenia i szanse.: Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrozenia i szanse. 2014-11-03 Opole. Opole: Panstwowy institut naukowy - Institut slaski Opolu, 2015. Panstwowy institut naukowy - Institut slaski Opolu, 2015. s. 209-218. ISBN 978-83-7126-309-5.
Pokludová, A. The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015. s. 209-229. ISBN 978-80-7464-751-2.
Pokludová, A. The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava. In: XVIIth World economic history congress. Kyoto: International Economic History Association. 2015.
Pokludová, A. The Law-Trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918. In: The Imperial Austrian Civil Service and its Aftermath, 1848-1933. Wien. 2015.
Pokludová, A. Universita Pavala Josefe Šafaříka v Košicích. 2015.
Pokludová, A. Frýdek a Místek v letech 1848-1918.. In: Frýdek-Místek. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 225-270. Dějiny moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-314-3.
Pokludová, A. Guardians of the Nation in Action. Reconstruction of the Background of the Population Census in Opava in the years 1880-1930. In: Historization of Central Europe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 157-173. ISBN 978-80-7510-098-6.
Pokludová, A. Ivan Pfaff, Francie a Čechy v Evropě národních států. Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878.. 2014.
Pokludová, A. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Dokončený/nedokončený projekt urbánních dějin.. In: JAK PSÁT DĚJINY VELKÝCH MĚST?. Brno. 2014.
Pokludová, A. Opava na přelomu 19. a 20. století. Nedobytná bašta němectví v regionu.. In: Opavsko mezi Moravou a Slezskem: Identita regionu a její proměny. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2014.
Pokludová, A. Petr Kadlec, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.. 2014.
Pokludová, A. Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí. In: Colloquium Opole 2014. ?10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse?. Opoli. 2014.
Pokludová, A. Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slzesku na přelomu 19. a 20. století. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality". Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 84-89. Vzdělanec v provincii. Uczony na prowincji. ISBN 978-80-7464-457-3.
Pokludová, A. Strážci národa v akci. Rekonstrukce pozadí sčítání lidu v Opavě v letech 1880-1930. In: Historizace střední Evropy. Mezinárodní konference.. Opava. 2014.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. S18: City as a Factory Yard: EAUH 2014 [Workshop]. Lisabon, Portugalská republika. 2014.
Pokludová, A. My a "naši" chudí.. In: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence. 1. vyd. praha: Historický ústav, 2013. s. 263-276. ISBN 978-80-7286-225-2.
Pokludová, A. Opava. In: Moravská města na prahu moderní doby: každodennost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 20. století. Brno:: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 67-80. ISBN 978-80-7028-400-1.
Pokludová, A. a Morys-Twarowski, M. Opieka zdrowotna. In: Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918). 1. vyd. Cieszyn: Cieszyn : Starostwo Powiatowe, 2013. s. 397-415. Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów. ISBN 978-83-935147-3-1.
Pokludová, A. Profesní peripetie představitelů inteligence na přelomu 19. a 20. století. In: Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Kongresové cerntrum GONG, Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU - Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013.
Pokludová, A. The Life and Professional Wanderings of Advocates and Physicians in Moravia and Silesia at the Turn of the 20th Century. PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN. 2013, č. 20, s. 48-62. ISSN 1803-7518.
Pokludová, A. Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Harald Christian Scheu, Zuzana Jurková (Eds.). MÝTUS - ?REALITA? - IDENTITA: STÁTNÍ A NÁRODNÍ METROPOLE PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE. 2012.
Pokludová, A. Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Peter Salner, Róża Godula-Węcławowicz), (Eds.). Úvod do urbánní antropologie. 2012.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers. 2012, roč. 19, č. 15, s. 62-85. ISSN 1803-7518.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Hans Kudlich (1823-1917): Cesta života a mýtu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-159-6.
Pokludová, A. ?My a naši chudí?: zavádění nástrojů moderní sociální péče v Opavě a. Olomouci. In: Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha. 2012.
Pokludová, A. Session B-2 - ELI03: The Self-presentation of Political Elites in Agrarian Regions of Central Europe, 19th to beginning of 20th Century [Workshop]. Galsgow, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 2012.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. The Self-presentation of the German Political Elite in Rural Areas of the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century: Public Celebrations, Commemorations, Monuments. In: ESSHC 2012. Glasgow. 2012.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century: EAUH 2012 [Workshop]. Praha, Česká republika. 2012.
Pokludová, A. Die Rolle der Erinnerungskultur für das Kollektivgedächtnis der Einwohner aus den multiethnischen Regionen am Ende des 19. Jahrhunderts: am Beispiel von Hans Kudlichs Denkmälern). Kultúrne dejiny. 2011, roč. 2, č. 2, s. 260-259. ISSN 1338-2209.
Pokludová, A. Mediální obraz osobnosti Hanse Kudlicha v jeho rodném regionu v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2011, roč. 4, č. 4, s. 123-147. ISSN 1803-411X.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Pomníky rozdělující a spojující. HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011, roč. 2, s. 23-40. ISSN 1803-7550.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Pozůstalosti Hanse Kudlicha. Slezský sborník. 2011, roč. 109, s. 251-273. ISSN 0037-6833.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Trennende und verbindende Denkmäler. In: Geteilte Regionen - geteilte Geschichtskultur(en)?. Cieszyń: Książnica Cieszyńska. 2011.
Pokludová, A. Evropské malířství a sochařství 19. století. 2010.
Pokludová, A. Forming Intelligence in Moravia and Silesia in the 2nd Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century. In: 8th European Social Science History Conference. Gent: IISH. 2010.
Pokludová, A. a Kladiwa, P. Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. 2010.
Pokludová, A. Kulturní dějiny v české historiografii. 2010.
Pokludová, A. Obnova kulturních památek. 2010.
Pokludová, A. Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény. In: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost 7/2010. Hradec Králové: Východočeské muzeum, 2010. Východočeské muzeum, 2010. s. 301-315. ISBN 978-80-85031-86-7.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Šústková, H. Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků). In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 172-196. ISBN 978-80-7368-845-5.
Pokludová, A. Public street lighting in Moravian and Silesian towns in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century. Kultúrne dejiny. 2010, roč. 1, s. 244-250. ISSN 1338-2209.
Pokludová, A. Public street lighting in Moravian and Silesian towns in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century. In: Xth International Conference on Urban History. Gent: EAUH. 2010.
Pokludová, A. Revitalizace a konverze průmyslových objektů. 2010.
Pokludová, A. a Šústková, H. Session S8: Xth International Conference on Urban History: Cities and Towns in Central Europe in the 19th and 20th century: [Workshop]. Gent, Belgické království. 2010.
Pokludová, A. Slezský konzulát v Praze.. 2010.
Pokludová, A. Turneři, sokolové a obecní samospráva (Opava, Olomouc, Praha).. In: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha: Academie, 2010. Academie, 2010. s. 59-71. ISBN 978-80-200-1833-5.
Pokludová, A. Urbanizace II. 2010.
Pokludová, A. Výroční zprávy měst druhé poloviny 19. a počátku 20. století. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 290-310. ISBN 978-80-7368-845-5.
Pokludová, A. Dějiny a kultura - CD. 2009.
Pokludová, A. K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava. K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava. 2009, roč. 107, č. 2, s. 154-161. ISSN 0037-6833.
Pokludová, A. Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století. In: JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 339-345. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 12. ISBN 978-80-86488-61-5.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Kafková, R. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 375 s. ISBN 978-80-7368-738-0.
Kladiwa, P., Zářický, A., Šústková, H., Jemelka, M., Knob, S., Horák, V., Daněk, R. a Pokludová, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 1. 400 s. ISBN 978-80-7368-688-8.
Pokludová, A. Opava - zemské hlavní město rakouského Slezska (1849-1918). In: MORAVSKÁ MĚSTA NA PRAHU MODERNÍ DOBY. Brno: Moravské zemské muzeum. 2009.
Pokludová, A. Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény. In: Zrození moderního města. Mezioborová vědecká konference konaná 4.-5. listopadu 2009 Muzeu východních Čech v Hradci Králové.. Hradec Králové. 2009.
Pokludová, A. Publicita průmyslového dědictví. 2009.
Pokludová, A. TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ. 2009.
Pokludová, A. Universität zu Köln, Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte. 2009.
Pokludová, A. VETERINÁŘI VE SLUŽBÁCH OBECNÍCH SAMOSPRÁV V POLOVINĚ 19. A NA POČÁTKU. In: 9. mezinárodní sympozium z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Brno: Tribun EU, 2009. Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-789-2.
Kladiwa, P. a Pokludová, A. Zpráva o projektu "Lesk a bída obecních samospráv". In: Zasedání Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny. Ostrava. 2009.
Pokludová, A. Forming intelligentsia in Moravia and Silesia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century. Historical Social Research/ Historische Sozialforschung. 2008, roč. 33, č. 2, s. 82-98. ISSN 0172-6404.
Pokludová, A. Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2008. 328 s. ISBN 978-80-86224-67-1.
Pokludová, A. Irena Homola Skąpska: Dole i niedole śląskiego studenta w Krakowie. 25 s. rkp.. 2008.
Pokludová, A. KLADIWA, PAVEL. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. I. díl, Vývoj legislativy. Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 160 s. 2008.
Pokludová, A. KNAPÍKOVÁ, JAROMÍRA. Matice opavská. Spolek, osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877-1948. Vyd. 1. Opava : Matice slezská, 2007. 261 s. ISBN 978-80-86887-08-1.. 2008.
Pokludová, A. Lékař - Příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka. In: Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 61-79. ISBN 978-80-7325-147-5.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Kafková, R. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek I. Muži z radnice: Muži z radnice. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. 740 s. ISBN 978-80-7368-595-9.
Pokludová, A. Městské adresáře. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 200-213. ISBN 978-80-7368-585-0.
Pokludová, A. Opava (Troppau) - von einer Provinzkleinstadt zur modernen Metropole des österreichischen Schlesiens. In: Brno Vídni, Vídeň Brnu - Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2008. s. 323-334. 1. ISBN 978-80-86488-50-9.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Pokludová, A. Richard Assmann, Plakat für das 11. Kreis-Turnfest in Troppau 1911. K. u. k. Archiv - Lebenswelt der Menschen. 2008, č. 04-0310, s. 1-1.
Pokludová, A. Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka.. In: Člověk na Moravě 19. stoeltí. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 278-293. ISBN 978-80-7325-147-5.
Pokludová, A. ŠTAIF, Jiří (ed.). Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007. 439 s. ISBN 978 80-7363-153-6.. 2008.
Pokludová, A. University of Helsinki. 2008.
Pokludová, A. Advokát. In: Člověk v Ostravě v XIX. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 225-233. ISBN 978-80-7368-215-6.
Myška, M., Zářický, A., Kladiwa, P., Pokludová, A., Jemelka, M., Daněk, R., Šústková, H. a Jiřík, K. Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7368-215-6.
Pokludová, A. Intellectuals and Educated Middle Classes in Moravia and Silesia around 1900.. In: Elite Formation, Modernization and Nation Buliding.. Budapešť: Central European University Budapešť. 2007.
Pokludová, A. Kulturněhistorické pozadí Keltičkovy pověsti o nalezení uhlí. Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické. 2007, roč. 56, č. 1, s. 73-79. ISSN 1211-3131.
Pokludová, A. Lékař. In: Člověk v Ostravě v XIX. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 81-95. ISBN 978-80-7368-215-6.
Pokludová, A. Obecní rada Opavy 1850-1912.: Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2007. 163 s. ISBN 978-80-86224-65-7.
Pokludová, A. Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích v českých zemích a na Ostravsku.. 2007.
Pokludová, A. Učitel: Na příkladu Karla Jaromíra Bukovanského. In: Člověk v Ostravě v XIX. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 31-43. ISBN 978-80-7368-215-6.
Pokludová, A. Vývoj veřejné zdravotní péče v Opavě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století ze zpráv úřadu starosty. In: Górny Śląsk dokumetowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego. (ed.Dyrda, J. M. - Miozgi, J.). Katowice: Śląska Akademia Medyczna - Biblioteka Główna, 2007. Śląska Akademia Medyczna - Biblioteka Główna, 2007. s. 208-228. ISBN 1231-4412.
Pokludová, A. Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století. In: Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych. (ed. Dyrda Jerzego Marian - Gruszki Barbara). Katowice: Śląska Akademia Medycna -Biblioteka Głowna, 2007. Śląska Akademia Medycna -Biblioteka Głowna, 2007. s. 80-99. ISSN 1231-4412.
Pokludová, A. Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století. In: Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych. Pořadatelé: Archiwum Państwowe Opole, Śląska Akademia Medycna w Katowicach Biblioteka. Opole. 2007.
Pokludová, A. Emancipovaná a přesto nešťastná. Sebereflexe začínající učitelky z počátku 20. století. In: Kateřina Čadková - Milena Lenderová - Jana Straniková (edd.) Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. Univerzita Pardubice, 2006. s. 363-372. ISBN 80-7194-920-5.
Pokludová, A. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Metody, stav a výhledy bádání.. 2006.
Pokludová, A. Socioprofesní stratifikace představitelů komunální samosprávy v statutáním městě Opavě (1850-1918). In: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Metody, stav a výsledky bádání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 304-316. ISBN 80-7325-091-8.
Pokludová, A. Vilém Jičinský. životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvnickém revíru. 2006.
Pokludová, A. Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace. 2006.
Pokludová, A. Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané dne 11.11. 2004 v Praze. 2006.
Pokludová, A. Angažovanost opavských advokátů v komunální a zemské politice v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. In: Z minulosti advokacie. Praha: Linde, 2005. Linde, 2005. s. 108-119.
Pokludová, A. Karel Jaromír Bukovanský: Pedagog, vlastivědný pracovník, archeolog, publicista a zakladatel českého muzejnictví ve Slezsku. Časopis slezského zemského muzea. 2005, č. 1, s. 26-52. ISSN 1211-3131.
Pokludová, A. Karel Jaromír Bukovanský - zakladatel prvního muzea na Ostravsku. In: Přelom 19. a 20. století období vzniku městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století. .
Pokludová, A. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 1. díl (A-M), 2. díl (N-Ž). 2005.
Pokludová, A. Městská nemocnice Ostrava v proměnách času 1848-1998. 2005.
Pokludová, A. Obraz Opavy na přelomu 19. a 20. století na základě zpráv úřadu starosty a městských adresářů. Časopis slezského zemského muzea (série B). 2005, roč. 53, č. 2, s. 109-122. ISSN 1211-3131.
Pokludová, A. Rothschildové a ti druzí. 2005.
Pokludová, A. The development public health In Ostrava (industrial city of the Hapsburg Monarchy) in the stage of industrialization. (sekce Urban Public Health until the Early 20th Century). In: Health and the City: The City as healtty and/or as unhealthy place? (Middle Ages to the present), uspořádali PhoenixTN. Wiener Stadt- und Landesarchiv: PhoenixThematic Network Health and Social Welfare Policy. 2005.
Pokludová, A. Život v Těšíně na přelomu 19. a 20. století. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst . In: Z badań nad dziejami politycznymi i społeczno-gospodarczymi Cieszyna od średniowiecza do czasów współczesnych. (ed. Panic Idzy). Czieszyn: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Czieszynie, 2005. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Czieszynie, 2005. s. 74-90.
Pokludová, A. Život v Těšíně v roce 1913. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst. In: Czynniki miastotworcze na Slasku Cieszynskim od sredniowicna do XX. wieku.uspořadal Polske Towarzystwo Historyczne ? Oddział w Cieszyne. Cieszyn: Polske Towarzystwo Historyczne ? Oddział w Cieszyne. 2005.
Pokludová, A. Advokáti v Moravské Ostravě před 100 lety. Bulletin Advokacie. 2004, s. 71-77. ISSN 1210-6348.
Pokludová, A. Karel Jaromír Bukovanský, významný představitel českého národního hnutí na Ostravsku (k 160. výročí narození). Vlastivědné listy. 2004, roč. 31, s. 12-15. ISSN 1213-3140.
Pokludová, A. Lékař - příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka. In: Člověk na Moravě 19. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 61-79. ISBN 80-7325-038-1.
Pokludová, A. Městské adresáře:zrcadlo socioprofesní městských struktur na přelomu 19. a 20. století. Časopis Matice Moravské. 2004, roč. 123, č. 1, s. 93-111. ISSN 0323-052X.
Pokludová, A. Opavská advokacie ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Slezský sborník. 2004, roč. 102, č. 3, s. 184-194. ISSN 0037-6833.
Pokludová, A. Role inteligence v kultivačním procesu městské společnosti na přelomu 19. a 20. století (Moravská Ostrava a Opava). In: Studie k sociálním dějinám 11. Praha-Opava: Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. s. 71-86. ISBN 80-86224-48-1.
Pokludová, A. Současné trendy migrací v Evropské unii a možnosti využití dat EUROSTATU při jejich postižení. In: Migrace Tolerance Integrace. Opava - Praha: Slezský ústav SZM Opava - Informační kancelář Rady Evropy v Praze, 2004. Slezský ústav SZM Opava - Informační kancelář Rady Evropy v Praze, 2004. s. 42-47.
Pokludová, A. Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka. In: Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. (eds.): Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 278-293. ISBN 80-7325-038-1.
Pokludová, A. Život na Ostravsku na konci 19. století. (Pracovní sešit). 2004.
Pokludová, A. Advokacie v Opavě v 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Bulletin advokacie. 2003, č. 6, s. 77-86. ISSN 1210-6348.
Pokludová, A. Formování pedagogických profesí v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století. In: Ostrava 21, Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. Ostrava: Archiv města Ostravy, 2003. Archiv města Ostravy, 2003. s. 84-97. ISBN 80-86101-41-X.
Pokludová, A. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. 2003.
Pokludová, A. Podíl vysokoškolských vzdělaných mužů židovského vyznání v socioprofesní skupině svobodná povolání v Moravské Ostravě a Opavě na přelomu 19. a 20. století. In: Židé a Morava. s. 79-89. ISBN 80-85945-35-5.
Pokludová, A. Podíl židovské komunity na formování sociální skupiny Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910. In: XXVI. Mikulovské sympozium 2000. s. 239-253.
Pokludová, A. Představitelé židovského Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910. In: Wieki stare i nowe T2. Prace naukowe Uniwersytetu Śłąskiego nr. 2125. s. 118-135.
Pokludová, A. Sňatková politika představitelů inteligence v Opavě na přelomu 18. a 19. století. In: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od 2. pol. 19. století do současnosti. Opava-Praha: Slezský ústav SZM v Opavě - Dokumentární a informační středisto Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK v Praze, 2003. Slezský ústav SZM v Opavě - Dokumentární a informační středisto Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK v Praze, 2003. s. 124-134.
Pokludová, A. Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století I.. Slezský sborník 1. 2003, roč. 101, s. 17-52. ISSN 0037-6833.
Pokludová, A. Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století II.. Slezský sborník. 2003, roč. 101, č. 4, s. 437-455. ISSN 0037-6833.
Pokludová, A. Advokáti - nejvýznamnější představitelé vzdělaných vrstev občanů v Moravské Ostravě a v Opavě na přelomu 19. a 20.století. In: Historie-Historica 10 (Profesoru Milanu Myškovi k sedmdesátinám). Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 195-210. ISBN 80-7042-616-0.
Pokludová, A. Formování Bildungsbürgeturm - vzdělanostních vrstev občanstva v Moravské Ostravě a v Opavě v letech 1890-1910. In: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. s. 311-327. ISBN 80-7042-606-3.
Pokludová, A. Mezigenerační mobilita vzdělaných občanů na přelomu 19. a 20. století v Opavě na základě církevních matrik sňatků. In: Historické demografie 26. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. Sociologický ústav AV ČR, 2002. s. 101-120. ISBN 80-7330-019-2.
Pokludová, A. Vytváření vzdělaných vrstev občanů na severní Moravě a ve Slezsku v 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Studie k sociálním dějinám č. 10. s. 146-160. ISBN 80-86224-37-6.
Pokludová, A. Život v 19. století. Sbírka dokumentačních materiálů. 2002.
Pokludová, A. Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. století a počátku 20. století. In: Ostrava, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Tilia, 2001. Tilia, 2001. s. 28-59. ISBN 80-86101-41-X.
Pokludová, A. Představitelé technické inteligence jako specifická skupina Bildungsbürgertum - vzdělanostních vrstev. In: Acta Univerzity Mathiae Belli. Zbornik fakulty humanistických vied. s. 161-164. ISBN 80-8055-457-9.
Pokludová, A. Baníctvo na Slovensku v rokoch 1854-1938. Hospodárský, sociálny a politický vývoj. 2000.


ZkratkaNázev předmětu
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
DKDDějiny každodennosti
IHMI1Indus. a hosp. migrace (procesy modern.)
IHMI2Industrializace a hospodářská migrace 2
KMMKulturologie, muzeologie a monumentika
MMKKulturologie, muzeologie a monumentika
ODEXOdborná exkurze
RITUSRituál, mýtus, symbol
RSPSeminární práce
SDDMSociální dějiny a dějiny mentalit
9DZGSDějiny žen a gender studies
CKPSKořeny problému současného světa
DEAKUDějiny a kultura
DEKOPDějiny kolektivní paměti
DKDZDějiny každodennosti
GHGender history
HIKDHistoriografie kulturních dějin
IHM1Industrializace a hospodářská migrace 1
IHP2Industrializace a hospodářská migrace 2
KDEKomparativní dějiny Evropy
MIKROMikrodějiny, kulturní dějiny
MIKRSMikrodějiny, kulturní dějiny
PRAKPrameny ke studiu kulturních dějin
PRAKDPrameny ke studiu kulturních dějin
UDKUÚvod do studia kul. dějin a antropologie
URB1Urbanizace 1
URB2Urbanizace 2
UR1Urbanizace I
UR2Urbanizace II
ZZZŽidovský způsob života ...
3DKDSDějiny každodenosti 19. a 20. st.
3DMD2Dějiny materiální a duchovní kultury 2
3HKDEHistoriografie kulturních dějin
3KOMPKomparativní dějiny Evropy
3PRAKPrameny ke studiu kulturních dějin
3URB1Urbanizace 1
3URB2Urbanizace 2
4DKDSDějiny každodenosti "dlouhého" 19. st.
4DKPADějiny kolektivní paměti
4UDKDÚvod do studia kult. dějin a antropolog.
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5MEKDMetodologie kulturních dějin
5PTKDPropedeutika a aktuální témata KD
5SKANKulturně-sociální antropologie
6DZGSDějiny žen, gender studies
6URHIUrbánní historie
7GEHIGender history
7IHM1Indus. a hosp. migrace - Svět v pohybu 1
7IHM2Industrializace a hospodářská migrace 2
7ZZPZŽidovský způsob života
9DSKDěj. každoden., mentalit a kolekt. pam.
9HTPHistoriogr., akt. témata a problémy KD
9SKAKulturně-sociální antropologie


AutorNázev práceTypRok
Kos LukášVize poválečné brněnské architekturyrigorózní 2019 
Kaděrová RadmilaKaždodennost obyvatel Čeladné na pozadí vývoje obce od 60. let 20. stoletídiplomová 2017 
Klvačová MarkétaZávodní klub Vítkovických železáren Klementa Gottwalda od konce 60. let do konce 80. let 20. století.diplomová 2017 
Ondruchová LenkaHistorie elementárního školství v Horní Bečvě v letech 1792-1990diplomová 2017 
Folwarczná KristýnaTělovýchovné spolky a jejich vliv na kulturní život na Karvinsku a Orlovsku v období První republiky (1918 ? 1938).diplomová 2016 
Kočenda FrantišekLesk a bída obecních samospráv Moravy v letech 1918-1938. Olomoucdiplomová 2015 
Kubějová HelenaKulturně - historický pohled na dění ve Valašském Meziříčí na počátku 20. století z regionálního tiskudiplomová 2015 
Valouchová HanaObraz ženy a módy v 70. letech 20. století v Československu na základě dobových periodik a vyprávění pamětnicdiplomová 2015 
Fatrdlová VeronikaReflexe kulturního dění na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století z pohledu českého regionálního tiskudiplomová 2014 
Konečná VeronikaMediální obraz městských festivit na stránkách Opavského Týdenníku na přelomu 19. a 20. století. diplomová 2014 
Chvasteková DenisaObraz dámské módy 50. let v Československé republice a její vliv na ženu jako nositelku.diplomová 2013 
Jaroschová DenisaKulturněhistorický obraz hornických slavností ve veřejném prostoru Ostravskadiplomová 2013 
Karafiátová MarkétaUlice Svatopluka Čecha v Kroměříži. Kultura bydlení elit kroměřížské společnosti.diplomová 2012 
Myška JanZprostředkování historie a provozu kamenouhelného dolu dětemdiplomová 2011 
Ponzerová PetraŽena v ostravském regionálním tisku v letech 1948 - 1958 a odraz skutečnostidiplomová 2010 
Sulovská EvaPřínos podnikatelské rodiny Hucklů v rozvoji kulturního života v Novém Jičíně v 19. stoletídiplomová 2008 
Švédová ZuzanaHistorie a současnost hornických slavností na Ostravskudiplomová 2008 
Tichá LenkaČeský spolkový život v Olomouci v druhé polovině 19. a na počátku 20. stoletídiplomová 2008 
Svačková IvaŠkolství v Brumově v druhé polovině 19. a na počátku 20. stoletídiplomová 2006 
Koždoň FilipTělovýchovné organizace v obci Šenov a jejich vliv na politický a kulturní život v obci v letech 1918-1950.bakalářská 2019 
Zberovský LukášSociální a kulturní dění v okrese Místek v předvečer Velké války optikou Úředního listu c. k. okresního hejtmanství a okresní školní rady.bakalářská 2019 


Továrna ve městě - město v továrně
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Veřejný prostor moravských a slezských měst v letech 1848-1938
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace studijního předmětu Gender history - Gender, sex a historie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Symbolická moc veřejného prostoru: éra První republiky
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub