Spolupráce CHSD s dalšími institucemi

Spolupráce s akademickými a vědecko-výzkumnými institucemi v ČR

Jak již z názvu pracoviště vyplývá, je jeho hlavním partnerem v rámci meziuniverzitní spolupráce Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Za nadstandardní lze rovněž považovat spolupráci s Ústavem českých dějin a Ústavem světových dějin téže univerzity a Historickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně.

Mimo akademické prostředí se úspěšně rozvíjí spolupráce zejména s Historickým ústavem AV ČR v Praze a Brně, Komisí pro historickou a sociální demografii Sociologického ústavu AV ČR v Praze, Archivem města Ostravy, Zemským archivem v Opavě, Moravským zemským archivem v Brně, Slezským zemským muzeem v Opavě a Muzeem Těšínska v Českém Těšíně.

Zahraniční spolupráce

histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici, která započala ještě v éře fungování Kabinetu dějin závodů, který rozvíjel svou činnost na tehdejší Pedagogické fakultě v Ostravě v 60. letech minulého století. Kontinuálně se rovněž vyvíjí spolupráce s Instytutem Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego v Katovicích. Ještě před uvolněním politických a společenských poměrů na konci 80. let se začala rodit spolupráce s Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte UNI Wien a Institut für Wirschafts- und Sozialgeschichte UNI Köln. V letech nedávno minulých byla navázána intenzivní spolupráce s dalšími zahraničními institucemi, především s Akademií im. Jana Długosze w Częstochowe, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach či Książnicí Cieszyńskou v Cieszynie.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 03. 2017