Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Lenka Nováková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lenka Nováková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:raně novověké dějiny, regionální dějiny
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Nováková, L. Haničák, Ondřej - Kolář, Ondřej (edd.): 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace na Slezsku. Opava: Matice slezská - Slezské zemské muzeum 2017, 163 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2, s. 158-160. 2018.
Nováková, L. Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí. In: Třicetiletá válka v českých zemích. Plzeň: Západočeská univerzita. 2018.
Nováková, L. Knihy v měšťanských domácnostech na moravskoslezském pomezí na počátku 19. století. Acta Musei Nationalis Pragae, Historia litterarum. 2018, roč. 63, s. 121-126. ISSN 2570-6861.
Nováková, L. Lokální kaplanství na Moravě od josefinismu do první poloviny 19. století. In: Marek Vařeka, Aleš Zářický. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. s. 67-74. ISBN 978-80-7599-046-4.
Nováková, L. Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století. In: Radim Jež, David Pindur. Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2018. s. 219-234. Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník 6. ISBN 978-80-86696-47-8.
Vařeka, M., Zářický, A., Caban, P., Suchánek, D., Šmíd, M., Czajkowski, K., Saheb, J., Nováková, L., Tvrdá, K., Bogus, M. A., Spyra, J. J., Czajkowski, M., Marek, P., Županič, J., Jonová, J., Hořčička, V., Horák, V., Pehr, M., Kempná, B. a Richtrová, E. Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 268 s. ISBN 978-80-7599-046-4.
Nováková, L. Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698.: Příspěvek k hospodářským dějinám Brušperku. In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek Místek. Frýdek-Místek: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, 2018. s. 95-105. ISBN 978-80-87632-54-3.
Nováková, L. Uprchlíci v Ostravici v letech 1938-1939.. Těšínsko. 2018, roč. 61, s. 43-62. ISSN 0139-7605.
Nováková, L. Žena v roli živitelky. In: Valašsko - historie a kultura II. Obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě. 2018.
Nováková, L. Marin Slepička a kol.: Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová 2017, 527 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2., s. 160-162..


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub