Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Radoslav Daněk


titul, jméno, příjmení:PhDr. Radoslav Daněk, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 - dosud OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářských a sociálních dějin (Ph.D.)
2011OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1996 - 1999OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1993 - 1996OU, FF, KHI - bakalářské studium odborné historie (Bc.)

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - vědecký pracovník
1996 - dosudArchiv města Ostravy - odborný archivář

Výzkumná činnost:

  • Granty aktivní:
    • GAČR 13-28086S
      Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník

Základní výzkumné zaměření:

  • Stavební podnikání a stavební vývoj průmyslového velkoměsta na přelomu 19. a 20. stol.
  • Pivovarnictví v českých zemích od nástupu průmyslové revoluce do roku 1914.
  • Vývoj sportovního hnutí ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. stol.


Všechny publikace

Dokoupil, L., Zářický, A. a DANĚK, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2018. Supplementum 4. 200 s. ISBN 978-80-7599-003-7.
DANĚK, R. Bier und seine Regionen - Regionen und ihr Bier: Das Bierbrauereiwesen in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert. In: Raum und Region in der historischen Forschung. Brixen: Freie Universität Bozen. 2017.
Daněk, R. Národně politické souvislosti založení Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě roku 1897. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 2015, roč. 41, s. 14-17. ISSN 1213-3140.
DANĚK, R. Skladatelé zkamenělé hudby v Ostravě. Provinční město jako tvůrčí výzva pro architekta.. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 165-173. ISBN 978-80-7464-457-3.
Myška, M., Dokoupil, L., Zářický, A. a DANĚK, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7464-459-7.
Daněk, R. Od "vařecí krčmy" k akciové společnosti: Pivovar v Radvanicích u Ostravy v 19. a první polovině 20. století. Těšínsko. Vlastivědný časopis. 2013, roč. 56, s. 1-8. ISSN 0139-7605.
Šústková, H., DANĚK, R., Šerka, J., Przybylová, B., Brňovják, J., Juřica, M., Barcuch, A., Glombíčková, Š., Maňas, V., Moravec, Z., Rohlová, E. a Zezula, M. Ostrava: Historie, kultura, lidé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2013. Dějiny moravských a slezských měst. 687 s. ISBN 978-80-7422-240-5.
Daněk, R. "Skladatelé zkamenělé hudby" v Ostravě. Provinční město jako tvůrčí výzva pro architekta. In: Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2013.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub