Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Petr Popelka

Petr Popelka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 519, budova DM
funkce:vedoucí KHI
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny, novověká historiografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1965
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 – 2005OU, FF, KHI – doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
2004OU, FF, KHI – rigorózní řízení (PhDr.)
1997 – 2002OU, FF, KHI – magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2014 – dosudOU, FF, KHI – docent
2008 – dosudOU, CHSD – samostatný vědecký pracovník
2006 – dosudOU, FF, KHI – odborný asistent

Výzkum a grantová činnost:

Granty aktivní NAKI II, Velký historický atlas českého Slezska – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (spoluřešitel)
GAČR 13–28086S, Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
Granty neaktivní GAČR 13–00790S, Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880–1930 (spory, polemiky, konflikty)
GAČR P410/12/0487, Proces industrializace a změny ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století
GAČR 409/08/P110, Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen výboru)
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (člen redakční rady)
Časopis Slezského zemského muzea, série B (člen redakční rady)
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (člen redakční rady)
Acta historica Neosoliensia (člen redakční rady)
Montánna história (člen redakční rady)
Matice moravská (řádný člen)

Základní výzkumné zaměření

Hospodářské a sociální dějiny 18. – 20. století
Dějiny dopravy v českých zemích v 19. století
Business History
Česko–německé vztahy v 19. a první třetině 20. století


Vybrané publikace

Popelka, P. a Kladiwa, P. Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914. In: Borders as a Phenomenon of Modern Central European History. Lvov: Ivan Franko National University of Lviv. 2018.
Popelka, P. Mocenský transfer, boj o radnice a problém slučování obcí po první světové válce. Příklad národnostně smíšené oblasti Zábřežska. Časopis Matice moravské. 2018, roč. 137, 1(-), s. 87-111. ISSN 0323-052X.
Popelka, P. The formation of the Czechoslovakia and the power transfer in the self-governments of the Moravian towns. In: W drodze do Niepodległej... Dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918. Toruň: Uniwersytet Mikolaja Kopernika. 2018.
Pavelčíková, N. a Popelka, P. Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace. Slezský sborník. 2018, roč. 115, 115(2), s. 113-137. ISSN 0037-6833.
Popelka, P. Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Fasora, Lukáš - Hiebl, Ewald - Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. první. vyd. Wien: Lit Verlag, 2017. s. 115-126. Mitteleuropäische historische Perspektiven/Central European Historical Perspectives 1. ISBN 978-3-643-50750-1.
Popelka, P. Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů. In: Ringhoffer 200. Rodina - Podnikání - Politika. Štiřín: Národní technické muzeum. 2017.
Popelka, P., Fasora, L. a Hiebl, E. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. 2017.
Popelka, P., Kubů, E. a Štolleová, B. Podnikatelé českých zemí. Pokus o historiografickou bilanci.. Český časopis historický. 2017, roč. 115, č. 3, s. 731-755. ISSN 0862-6111.
Popelka, P., Fasora, L., Hiebl, E. a Überegger, O. Raum und Region in der historischen Forschung [Workshop]. Brixen, Italská republika. 2017.

Všechny publikace

Popelka, P. a Kladiwa, P. Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914. In: Borders as a Phenomenon of Modern Central European History. Lvov: Ivan Franko National University of Lviv. 2018.
Popelka, P. Mocenský transfer, boj o radnice a problém slučování obcí po první světové válce. Příklad národnostně smíšené oblasti Zábřežska. Časopis Matice moravské. 2018, roč. 137, 1(-), s. 87-111. ISSN 0323-052X.
Popelka, P. Podnikatelské strategie v rodinném podnikání 19. století na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů. In: M. Hlavačka, P. Bek a kol.. Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav, 2018. s. 213-224. ISBN 978-80-7286-318-1.
Popelka, P. The formation of the Czechoslovakia and the power transfer in the self-governments of the Moravian towns. In: W drodze do Niepodległej... Dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918. Toruň: Uniwersytet Mikolaja Kopernika. 2018.
Pavelčíková, N. a Popelka, P. Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace. Slezský sborník. 2018, roč. 115, 115(2), s. 113-137. ISSN 0037-6833.
Popelka, P. Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Fasora, Lukáš - Hiebl, Ewald - Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. první. vyd. Wien: Lit Verlag, 2017. s. 115-126. Mitteleuropäische historische Perspektiven/Central European Historical Perspectives 1. ISBN 978-3-643-50750-1.
Popelka, P. Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů. In: Ringhoffer 200. Rodina - Podnikání - Politika. Štiřín: Národní technické muzeum. 2017.
Popelka, P. Freie Universität Bozen, účast na mezinárodním workshopu, 18. 4. - 22. 4. 2017: Raum und Region in der historischen Forschung. 2017.
Popelka, P., Fasora, L. a Hiebl, E. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. 2017.
Popelka, P. Österreichische nationalbibliothek; Universität Wien - badatelský pobyt - 19. - 22. 9. 2017, 29. 8. - 1. 9. 2017. 2017.
Popelka, P., Kubů, E. a Štolleová, B. Podnikatelé českých zemí. Pokus o historiografickou bilanci.. Český časopis historický. 2017, roč. 115, č. 3, s. 731-755. ISSN 0862-6111.
Popelka, P. Proces industrializace a environmentální proměny průmyslového centra v 19. a 20. století. Úvaha nad zakončeným projektem.. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc. 2017.
Popelka, P., Fasora, L., Hiebl, E. a Überegger, O. Raum und Region in der historischen Forschung [Workshop]. Brixen, Italská republika. 2017.
Popelka, P. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, přednáškový pobyt, 1. 5. - 5. 5. 2017. 2017.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. 1. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 319-332. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century. první vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7464-823-6.
Popelka, P. Die Hauptprobleme des Aufbaus eines modernen Straßennetzes in den böhmischen Ländern in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. 2016, roč. 30, č. -, s. 171-190. ISSN 1015-406X.
Popelka, P. a Kladiwa, P. Národnostní statistika a mapa: symboly představitelného společenství a představitelného prostoru. In: Symboly doby. Geneze a diskurz. Praha: Historický ústav AV ČR. 2016.
Kladiwa, P., Kadlec, P., Gawrecki, D., Pokludová, A. a Popelka, P. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. 1. vyd. Praha: NLN, 2016. I., II. 747 s. ISBN 9788074225499.
Popelka, P. Österreichische nationalbibliothek; Universität Wien - badatelský pobyt - 15. 3. - 18. 3. 2016, 13. 10. - 16. 10. 2016,. 2016.
Popelka, P. Podnikatel jako národní agitátor. Hermann Brass a jeho aktivity při sčítání lidu na Zábřežsku v letech 1900-1930. Časopis Matice moravské. 2016, roč. 135, s. 41-67. ISSN 0323-052X.
Popelka, P. a Kladiwa, P. Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880 - 1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti. Historica Olomucensia. 2016, roč. 51, č. XLI, s. 113-143. ISSN 1803-9561.
Popelka, P. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, přednáškový pobyt, 4. 4. - 8. 4. 2016. 2016.
Popelka, P. Business Strategies and Adaptation Mechanisms in Family Businesses during the Era of the Industrial Revolution. Hungarian Historical Review. 2015, roč. 4, č. 4, s. 805-833. ISSN 2063-8647.
Popelka, P. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, účast na mezinárodním workshopu, 15. 4. - 18. 4. 2015: Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhundert. 2015.
Popelka, P. Die Unternehmer in den Böhmischen Ländern im langen 19. Jahrhundert: eine historiographische Bilanz.. In: Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhundert. Erfahrungen und methodologische Inspirationen.. Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai. 2015.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.. Časopis Matice moravské. 2015, roč. 134, s. 435-463. ISSN 0323-052X.
Popelka, P. Hospodářská krize 70. let 19. století a její dopad na železniční společnosti v habsburské říši. In: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Praha - Ostrava: Univerzita Karlova v Praze, 2015. s. 159-167. ISBN 978-80-7415-115-6.
Popelka, P. a Mücke, P. Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Popelka, P. Podnikatelské strategie v rodinném podnikání éry průmyslové revoluce na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů.. In: Rodinné podnikání: České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury. Praha: Akademie věd ČR. 2015.
Popelka, P. Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742-1914. Śląski kwartalnik historyczny Sobótka. 2015, roč. 2015, č. 70, s. 23-37. ISSN 0037-7511.
Popelka, P. The transport revolution and Austrian Silesia 1742-1914. In: Creating an interdisciplinary paradigm using the example of modernization in a region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: University of Ostrava, 2015. s. 79-96. ISBN 978-80-7464-751-2.
Popelka, P. a Dvořák, J. Vývoj dopravy a komunikací. In: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Praha: Karolinum, 2015. s. 305-351. ISBN 978-80-246-2945-2.
Popelka, P. Zdeněk Kravar: Das Reichsarchiv Troppau. Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in tschechisch Schlesien. 2015.
Popelka, P. Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode für die historische Forschung der Geschichte des langen 20. Jahrhundert. Salzburg: Paris Lodron Universität Salzburg. 2014.
Popelka, P. Hlavní problémy budování moderní dopravní infrastruktury v českých zemích v obodbí osvícenského absolutismu. In: Via viatores qvaerit. Mobilność spoleczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej. Gdynia: Muzeum miasta Gdyni. 2014.
Popelka, P. Horst Förster - Julia Herzberg - Martin Zückert: Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. 2014.
Popelka, P. a Fasora, L. Komunistická moc 1945-1989 v perspektivě historické mikroanalýzy [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Popelka, P. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku 1740-1914. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Popelka, P. Muzeum Miasta Gdyńe - Via viatores qvaerit. Mobilność spoleczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej, 28. 5. - 31. 5. 2015. 2014.
Popelka, P. Opavsko mezi Moravou a Pruskem. Výstavba dopravní infrastruktury na Opavsku v letech 1742 - 1914. In: Opavsko mezi Moravou a Slezskem. Identita regionu a její proměny.. Opava: Slezská univerzita Opava. 2014.
Popelka, P. Österreichische nationalbibliothek; Universität Wien - badatelský pobyt - 24. 11. - 28. 11. 2014, 27. 10. - 31. 10. 2014. 2014.
Popelka, P. Paris Lodron Universität Salzburg, účast na mezinárodním workshopu, 2. 4. - 5. 4. 2014: Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode für die historische Forschung der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts. 2014.
Popelka, P., Zářický, A. a Fasora, L. Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Popelka, P. Dopad hospodárské krize 70. let 19. století na rakousko-uherské železnicní společnosti. In: Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století. Praha: Karlova univerzita. 2013.
Popelka, P. Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice). -. 2013, roč. 111, č. -, s. 211-236. ISSN 0037-6833.
Knob, S., Závodná, M., Popelka, P., Jašek, M. a Jung, J. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika. 2013.
Popelka, P. Nová krajina. Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru (do konce 60. let 20. století). Časopis Matice motavské. 2013, roč. 132, č. 2, s. 445-476. ISSN 0323-052X.
Popelka, P. Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego: -. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 2013, roč. 68, s. 51-66. ISSN 0037-7511.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. Historická geografie. 2013, roč. 39, č. 1, s. 49-84. ISSN 0323-0988.
Popelka, P. Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války.. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. -. 311 s. ISBN 978-80-7464-384-2.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere. 2012, roč. 31, č. 1, s. 75-91. ISSN 1335-342X.
Popelka, P. a Závodná, M. Nacionální, politické a integrační aspekty městské dopravy v moravských městech do roku 1914. Časopis matice moravské. 2012, roč. 131, č. 2, s. 341-366. ISSN 0323-052X.
Popelka, P. Několik poznámek k výzkumu geneze dopravní instrastruktury v českých zemích v 18. a 19. století. In: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu. Moravská Třebová. 2012.
Popelka, P. Okresní silniční výbory ve Slezsku (1868 - 1928). Slezský sborník. 2012, roč. 110, č. 3-4, s. 201-220. ISSN 0037-6833.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Masarykova univerzita, 2012. s. 37-49. ISBN 978-80-210-5799-9.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Mulková, M., Popelková, R. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009. 2012.
Popelka, P. a Závodná, M. Budování dopravní infrastruktury a rozvoj města Těšína před první světovou válkou. In: Český Těšín. Vznik a výstavba města v meziválečném období. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 52-64. ISBN 978-80-7248-651-9.
Popelková, R., Popelka, P. a Mulková, M. Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století. In: Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha. 2011.
Popelka, P. Firma Gebrüder Klein jako příklad rodinného velkopodnikání éry průmyslové revoluce. Hospodářské dějiny - Economic History. 2011, roč. 26, č. 1, s. 37-67. ISSN 0231-7540.
Popelka, P., Popelková, R. a Mulková, M. Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava. 2011.
Popelka, P. Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání. In: XI. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku. Jeseník. 2011.
Popelka, P. Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání. In: Historie textilního průmyslu na Jesenicku. s. 7-20. ISBN 978-80-86388-93-9.
ZÁVODNÁ, M. a Popelka, P. Nacionální, politické a integrační aspekty městské hromadné dopravy v moravských městech od konce 19. století do roku 1938.. In: Třetí město. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.. 2011.
Popelka, P. Sobotínské mauzoleum rodiny Kleinů jako symbol osudů německého podnikatelstva v českých zemích ve 20. století. In: Paměť míst, událostí a osobností: Historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. s. 332-347. ISBN 978-80-7286-186-6.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries. In: 19. mezinárodní konference Geografie a geoinformatika, výzva pro praxi a vzdělávání. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzia. 2011.
Popelka, P. Zrod moderního podnikatelstva: Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 333 s. ISBN 978-80-7368-841-7.
Popelka, P. Zum Forschungstand der Geschichte Österreichisch-Schlesien in der tschechischen Historiographie des letzten Jahrzehnts (1996 - 2006). In: Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Wien - Berlin - Münster: Lit Verlag, 2011. s. 81-88. Schriftenreihe dr Waldviertel Akademie, Band 6. ISBN 978-3-643-50386-2.
Popelka, P. a ZÁVODNÁ, M. Košicko-bohumínská dráha a její role v dějinách města Český Těšín. In: Český Těšín 1920 - 1989. Český Těšín: Muzeum Těšínska. 2010.
Popelka, P. Krejčiřík, M.: Kleinové. Historie Moravské podnikatelské rodiny. 2010.
Popelka, P. Limity a možnosti podnikání žen v českých zemích v dlouhém 19. století. Historická demografie. 2010, roč. 34, s. 61-72. ISSN 0323-0937.
Popelka, P. Podnikání a životní styl měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce ve světle pozůstalostních spisů: Příklad moravské podnikatelské rodiny Kleinů. Časopis Matice moravské. 2010, roč. 129, č. 1, s. 45-77. ISSN 0323-052X.
Lipovski, R. a Popelka, P. Pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí v 18.- 19. století. In: Prameny k hospodářským a soiálním dějinám 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 126-149. Prameny k hospodářským a soiálním dějinám 2. ISBN 978-80-7368-845-5.
Popelka, P. Sociální začleňování špičkových měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce na příkladu moravské podnikatelské rodiny Kleinů.. Slezský sborník. 2010, roč. 108, s. 204-233. ISSN 0037-6833.
Mulková, M., Popelka, P. a Popelková, R. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District: Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century. In: Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2010. s. 433-447. ISBN 978-80-89325-16-0.
Popelka, P. Forms of Charity of Top Wealthy Town Businessmen in the Era of Industrial Revolution Shown on an Example of the Klein Family. In: Zářický, A. (Ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800 - 1914. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 174-187. ISBN 978-80-7368-683-3.
Popelka, P. Historická analýza příčin periferního postavení jesenického regionu. In: Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 79-95. ISBN 978-80-7368-453-2.
Popelka, P. Limity a možnosti podnikání žen v Rakouském císařství (1806 - 1914). In: Ženy a placená práce v historickém kontextu (od 17. do 20. století). Praha. 2009.
Popelka, P. Osudy mauzolea rodiny Kleinů jako symbol proměny postojů společnosti k podnikatelstvu ve 20. století. In: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha. 2009.
Popelka, P. První válcovaná silnice na Moravě: K jednomu staroměstskému prvenství. Severní Morava. 2009, roč. 53, č. 95, s. 39-42. ISSN 0231-6323.
Popelková, R., Mulková, M. a Popelka, P. The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century. In: 15th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. Bratislava. 2009.
Popelka, P. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - 2 biogramy. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 11. (23.). ISBN 978-80-7368-477-8.
Popelka, P. Dějiny Moravských chemických závodů. 160 s. ISBN 978-80-7368-526-3.
Popelka, P. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (15 biogramů). In: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 0-0. ISBN 978-80-7368-476-1.
Popelka, P. Podíl šlechty na železničním podnikání v habsburské říši. Základní srovnání situace v Anglii, Německu a habsburské říši. In: Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 178-194. Nobilitas in historia moderna, tomus I.. ISBN 978-80-7368-520-1.
Popelka, P. Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Rakouském Slezsku. Časopis Matice moravské. 2008, roč. 127, s. 35-66. ISSN 0323-052X.
Popelka, P. Poštmistr na příkladu Antona Franze Königa. In: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 77-94. ISBN 978-80-7325-175-8.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Popelka, P. Prameny statistické povahy pro výzkum železniční dopravy do roku 1945. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 122-135. 1. ISBN 978-80-7368-585-0.
Popelka, P. Proměny cestování na moravských a slezských silnicích v dlouhém 19. století. In: Čas zrychlených kol a křídel aneb mezi Laurinem a Kašparem. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. s. 204-212. Studia Culturae XIV.. ISBN 978-80-7394-068-3.
Brňovják, J., Zářický, A., Myška, M., Daněk, R., Popelka, P., Krejčík, T., Žouželka, Z. a Šústková, H. Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu). Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Nobilitas in historia moderna sv. I. 327 s. ISBN 978-80-7368-520-1.
Popelka, P. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, NŘ 10. (22.), 4 hesla. ISBN 978-80-7368-408-2.
Zářický, A. a Popelka, P. HISTORIE 2006 - Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě (vědecká redakce). 2007.
Popelka, P. Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalamoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické industriaizace.. 2007.
Popelka, P. Počátky železnice na Jesenicku. Jesenicko. Vlastivědný sborník. 2007, s. 22-38. ISSN 1213-0192.
Gracová, B. a Popelka, P. První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol. 2007.
Popelka, P. Rychlost cestování na moravských a slezských silnicích v 18. a 19. století. In: Historie Historica 14. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 181-196. ISBN 978-80-7368-283-5.
Popelka, P. Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848 - 1918. Vlastivědný věstník moravský. 2007, roč. 59, s. 141-147. ISSN 0323-2581.
Popelka, P. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada 9. (21.) 1 heslo. ISBN 80-7368-225-9.
Popelka, P. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 8 - Nová řada. - 7 biogramů. ISBN 80-7368-169-2.
Popelka, P. Moravsko-slezská centrální dráha a vznik železniční sítě v západním Slezsku. Časopis Matice moravské. 2006, roč. 125, s. 111-133. ISSN 0323-052X.
Popelka, P. Motivation und Rentabilität des Eisenbahngewerbes in der Habsbugesmonarchie auf dem Beispiel der Eisenbahngesellschaften in Österreichisch-Schlesien. In: XIV International Economic History Congress . Helsinki. 2006.
Popelka, P. Stav výzkumu dějin Rakouského Slezska v české historiografii posledního desetiletí. In: 2. Österreichisch-Tschechische Historikergespräche. Waidhofen. 2006.
Popelka, P. Vývoj jesenického průmyslu kamene v období mezi dvěma světovými válkami. In: VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. s. 85-91. ISBN 80-86388-44-1.
Popelka, P. Vznik a vývoj Moravské pohraniční dráhy do jejího zestátnění v roce 1895. Střední Morava. Vlastivědná revue.. 2006, roč. 23, s. 51-64. ISSN 1211-7889.
Popelka, P. Dr. Max Menger ve víru železničních jednání na říšské radě 1871 - 1907. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 219/2005. Historie Historica 12 . s. 275-283. ISBN 80-7368-044-0.
Popelka, P. Geneze dopravního systému v Rakouském Slezsku v letech 1742 - 1914. 2005.
Popelka, P. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy - 2 hesla. ISBN 80-7368-024-6.
Popelka, P. Snaha Opavy o vybudování železnice ve čtyřicátých letech 19. století (K 150. výročí trati Opava - Svinov). Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 2005, roč. 31, s. 13-16. ISSN 1213-3140.
Popelka, P. Státní silniční politika na Jesenicku v 2. polovině 19. století. Jesenicko. Vlastivědný sborník.. 2005, s. 24-31. ISSN 1213-0192.
Popelka, P. Středověké komunikace na Jesenicku. Severní Morava. Vlastivědný sborník.. 2005, s. 3-12. ISSN 0231-6323.
Popelka, P. Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775 - 1846. Vlastivědný věstník moravský. 2005, roč. 57, s. 259-273. ISSN 0323-2581.
Popelka, P. Geneze silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1742 - 1918. 2004.
Popelka, P. Postavení jesenického průmyslu na počátku 20. století. Severní Morava. 2004, s. 13-24. ISSN 0231-6323.
Popelka, P. Ve stínu těžních věží. Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi. 2004.
Popelka, P. Struktura jesenického průmyslu na počátku 20. století. In: II. a III. Svatováclavské česko - polsko - německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů.. s. 29-33.
Popelka, P. Studia iuvenilia MMIII. Sborník studentských prací.. 2003.
Popelka, P. Obec Branná (Kolštejn) ve světle vceňovacích operátů stabilního katastru. Severní Morava. 2001, s. 37-41. ISSN 0231-6223.


ZkratkaNázev předmětu
CATCírkve a totalitarismus ve 20. století
CEDS2České dějepis. ve sv. kontextu 2 - sem.
CESD2České dějepisectví ve svět. kontextu 2
CCHČeská historiografie 20. století
CSHNové trendy světové historiografie
DDCZDějiny dopravy v českých zemích
DETDějiny ekonomických teorií
DVCZDějiny vzděl. v českých zemích
EPRADějiny pravěku
HGKCZHist. geografie a kartogr. českých zemí
HHSDHistoriografie hospodář. a soc. dějin
HISGKHistoric. geografie a kartografie Evropy
CHVEHospodářský vývoj Evropy
KDHKapitoly z dějin historigrafie
KDHYKapitoly z dějin historiografie
NCHG1Novodobá česká historiografie I
NCHG2Novodobá česká historiografie II
PCDOProblémy čs. dějin v období 1918-1945
SEMPRSeminární práce
TOAPCIII. odboj a perzekuce v Československu
USHÚvod do studia historie
VDRNVojenské dějiny raného novověku
ZHGKZáklady hist. geografie a kartografie
ZMZáklady muzeologie
ZMYZáklady muzeologie
1DSCPDlouhé 19. st. v českých dějinách
1USHIÚvod do studia historie
2DSCSDlouhé 19. st. v českých dějinách - sem.
2KDHIKapitoly z dějin historigrafie
3CDS2České dějepisectví ve svět. kontextu 2
3HHSDHistoriografie hospodář. a soc. dějin
3HSDEHospodářské a sociální dějiny
3ISE2Interpretační sem. k českému dějepis. 2
3SZ1SZZ - Dějiny materiální a duch. kultury
3SZ2SZZ - Česká historiografie
3SZ3SZZ - Hospodářské a sociální dějiny
3SZ3YSZZ - Teorie a koncepty kulturních dějin
4HSDPHospodářské a soc. dějiny (1945 - 1989)
4NCH1Novodobá česká historiografie 1
4NCH2Novodobá česká historiografie 2
5HSDHHosp. a soc. dějiny novov. s historiogr.
5HVDPHistoriogr. ve vztahu k tématu dis. pr.
6KKHSProstor a krajina v souč. hist. bádání
6UPOHÚvod do problematiky oral history
7CATOCírkve a totalitarismus ve 20. století
7DDCZDějiny dopravy v českých zemích
7DVCZDějiny vzděl. v českých zemích
7PBMOPředbělohorská Morava
7PCSDProblémy čsl. dějin 1918-1945
7TOAPIII. odboj a perzekuce v Československu
9HSDHHosp. a soc. dějiny novov. s historiogr.
9HVDPHistoriogr. ve vztahu k tématu dis. pr.
9URSUmění regionu v středoevropském kontextu


AutorNázev práceTypRok
Šebáková JanaOsudy sakrálních objektů na území "Velké Ostravy" v letech 1948 - 1968diplomová  
Debrecenyi JanOstrá hůrka jako místo paměti českého Slezskadiplomová 2018 
Kolenko JakubJan Klepl (1907-1965) a jeho přínos v oblasti hospodářských dějin a archivnictvídiplomová 2018 
Krsková LeontinaMěstský syndik éry regulovaného magistrátu. Příklad Kašpara Hauka, moravskoostravského syndikadiplomová 2018 
Asadova ShabnamVznik Ázerbájdžánské demokratické republiky 1918 - 1920diplomová 2016 
Pezda JanCestování a mobilita ve venkovském a maloměstském prostředí druhé poloviny 19. století ve světle vybraných ego-dokumentů.diplomová 2016 
Maňas MiroslavSocializace tradiční řemeslné výroby na příkladu papučářství na Valašskokloboucku (1948 - 1989)diplomová 2014 
Švábová KláraPodnikatelské a společenské aktivity rodiny Bartoňů z Dobenínadiplomová 2014 
Materna AlešZBROJNÍ VÝROBA VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN V LETECH 1891-1938diplomová 2012 
Štarman OndřejÚspěchy a neúspěchy v budování lokální železniční sítě na Moravě do roku 1914diplomová 2012 
Kočí IvetaVývoj společnosti Duchcovsko-podmokelská dráha, a.s. do jejího zestátnění v roce 1886diplomová 2009 
Malík DrahoslavČinnost správní komise v Ostravě v letech 1918 - 1924diplomová 2009 
Moravcová JanaStředoevropské cestování na přelomu 18. a 19. století (na základě dobových tištěných pramenů)diplomová 2008 
Závodná MichaelaRole městské dopravy při budování moderního industriálního velkoměsta (na příkladu Ostravy)diplomová 2008 
Zuchnický JanAlois Kacíř a jeho význam pro organizaci slezského zemědělství v první polovině 20. století.bakalářská 2019 
Musilová MonikaProměny společnosti v Bruntále v letech 1945 - 1948bakalářská 2018 
Patera Lukᚎelezorudná baňa Bindt v ére Banskej a hutnej spoločnosti (1906-1939)bakalářská 2018 
Buroňová ZuzanaObecní kroniky jako pramen pro poznání environmentálních dějin průmyslového centra 20. stoletíbakalářská 2014 
Přendík PetrRukopisné silniční mapy v Moravském zemském archivu Brno jako pramen pro poznání vývoje silniční sítě 18. a první poloviny 19. stoletíbakalářská 2014 
Slavíková IvanaPočátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. stoletíbakalářská 2013 
Maňas MiroslavŘemeslná výroba papučí ve Valašských Kloboukách v první polovině 20. stoletíbakalářská 2012 
Braná ZuzanaHistorie těžby a zpracování vápence ve Vitošově (okres Šumperk)bakalářská 2011 
Kuthanová LenkaŽivotní osudy Dr. Josefa Hartmannabakalářská 2011 
Zais JakubHistorie dědičné pošty ve Svitavách v kontextu vývoje poštovnictví v českých zemích v 18. a 19. stoletíbakalářská 2011 
Štarman OndřejRole zemské samosprávy v procesu budování lokální železniční sítě Moravy (do roku 1918).bakalářská 2009 
Řeha TomášEdice cestovního deníku Jana Nepomuka Mitrovskéhobakalářská 2008 


Československá společnost v meziválečném období: kontinuita, transformace, profesionalizace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inovace výuky historiografie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub