Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bogus Marzena Agnieszka, dr
činnost: dějiny školství ve Slezsku v 19. století
 
 
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální dějiny novověku, pomocné vědy historické
553 46 1968
Daněk Radoslav, PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny
553 46 1966
 
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
553 46 1938
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc.
činnost: historická demografie, novější česká historiografie, regionální dějiny
553 46 1978
Hruboš Jan, PhDr., Ph.D.
činnost: metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
553 46 1966
Kadlec Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
553 46 1938
Lančová Kateřina, Mgr.
činnost: urbánní dějiny středověku a raného novověku, každodennost středověku
553 46 1938
Lipovski Radek, PhDr., Ph.D.
činnost: historická demografie, kulturní dějiny 19. století
553 46 1974
553 46 1966
553 46 2003
 
Nováková Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: raně novověké dějiny, regionální dějiny
 
 
Pál Viktor, PhD
činnost: environmentální dějiny
553 46 1938
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny novověku, novověká historiografie
553 46 1965
Stefan Adelina Oana, Dr
činnost: dějiny turismu, environmentální dějiny střední a východní Evropy, členka projektu REFRESH
553 46 1966
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
ředitel CHSD
činnost: hospodářské a sociální dějiny novověku
553 46 1971
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
zástupkyně ředitele CHSD
553 46 1938