Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Lumír Dokoupil

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 523, budova DM
funkce:
obor činnosti:historická demografie, světová historiografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1978
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1993 OU, FF, KHI - habilitace v oboru české dějiny
1967 UP Olomouc - vědecká hodnost CSc.
1966 UP Olomouc - rigorozní řízení (PhDr.)
1962 - 1966 UP Olomouc - externí aspirantura
1954 - 1958 Vysoká škola pedagogická Olomouc - studium oboru český jazyk - dějepis

Praxe

2008 - dosudOU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2000 - dosud OU, FF, KHI - profesor pro obor české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
1983 Pedagogická fakulta v Ostravě - docent pro obor československé dějiny
1962 Pedagogická fakulta v Ostravě - odborný asistent katedry dějepisu
1958 - 1962 SVVŠ Hlučín - středoškolský profesor

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 404/05/0322
   Biografický slovník Slezska a severovýchodní Moravy
  • GAČR 404/96/0290
   Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století (spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
 • EAPS
 • Matice moravská
 • Demografická společnost ČR (od 1966)

Základní výzkumné zaměření

 • Populační vývoj Moravy a Slezska v protostatistickém a raně statistickém období
 • Kulturní dějiny severovýchodní Moravy a českého Slezska


Všechny publikace

Dokoupil, L., Lipovski, R. a Nesládková, L. Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce: (od 40. let 19. století do vypuknutí první světové války). In: S. Urbanová, L. Dokoupil, J. Ivánek, P. Pumpr (eds.). Valašsko - historie a kultura II. Obživa. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 277-295. 2. ISBN 978-80-7599-103-4.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia. In: Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung - Ökonomie - Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburtstag . Wien: LIT Verlag, 2019. s. 115-132. ISBN 978-3-643-50927-7.
Dokoupil, L., Zářický, A. a DANĚK, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2018. Supplementum 4. 200 s. ISBN 978-80-7599-003-7.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci: (od 40. let 19. století do vypuknutí první světové války). In: Valašsko. Historie a kultura II. Obživa. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě. 2018.
Urbanová, S., Ivánek, J. a Dokoupil, L. Valašsko - historie a kultura II. Obživa [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2018.
Kadlec, P., Lisník, L. a Dokoupil, L. Vybrané aspekty vývoje českého gymnaziálního školství ve Slezsku v letech 1918-1938. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2018, 11(1), s. 53-68. ISSN 1803-411X.
Dokoupil, L. Z korespondence Milana Myšky s Františkem Kutnarem: K nedožitým 85. narozeninám prof. PhDr. Milana Myšky, DrSc., dr. h. c.. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2018, roč. 9, 1(1), s. 74-82. ISSN 1803-7550.
SLEPIČKA, M., Dokoupil, L., Málková, I., Saheb, J., Přendík, P., SLEPIČKA, J., Gromnica, J., Slepička, J., Dvořák, J., Seďa, R., Orkáčová, M., Barcuch, A. a Müller, K. Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová, 2017. 536 s. ISBN 978-80-906618-6-8.
Dokoupil, L. Obyvatelstvo Hrabové od jozefínských reforem do 1. světové války. In: Slepička, Martin (ed.). Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. 1. vyd. Ostrava: Městský obvod Hrabová, 2017. s. 254-282. ISBN 978-80-906618-6-8.
Dokoupil, L. Rudolf Hill - osobnost zakladatelské generace Matice opavské. In: O. Haničák, O. Kolář. 140 let Matice opavské. 1. vyd. Opava: Matice slezská, 2017. s. 47-59. ISBN 978-80-86887-24-1.
Daněk, R., Dokoupil, L. a Zářický, A. Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska. 2015.
Dokoupil, L. Historik na Opavsku v době národních zápasů na přelomu 19. a 20. století. Václav Hauer (17. 2. 1860 - 6. 12. 1942). In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 157-166. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Myška, M. a Dokoupil, L. Listy z časů naděje i zklamání: Z korespondence Františka Kutnara s Jaroslavem Markem. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7464-759-8.
Dokoupil, L. Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 660 s. ISBN 978-80-7464-760-4.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku za modernizace. In: X. sjezd českých historiků: X. sjezd českých historiků 14.-16. 9. 2011. Sv. IV 2011-09-14 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 245-252. ISBN 978-80-7464-352-1.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process. In: Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 131-165. ISBN 978-80-7464-751-2.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti. Vlastivědný věstník moravský. 2014, roč. 66, č. 1, s. 22-39. ISSN 0323-2581.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první světové války). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 416 s. ISBN 978-80-7464-729-1.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910. In: TVORBA INTERDISCIPLINÁRNÍHO PARADIGMATU NA PŘÍKLADU MODERNIZACE REGIONU (RAKOUSKÉHO SLEZSKA). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Kadlec, P. a Dokoupil, L. Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel. In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality". Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 72-83. Vzdělanec v provincii. Uczony na prowincji I. ISBN 978-80-7464-457-3.
Urbanová, S., Dokoupil, L., Kadlec, P. a Ivánek, J. Valašsko - historie a kultura. 2014.
Myška, M., Dokoupil, L., Zářický, A. a DANĚK, R. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. 168 s. ISBN 978-80-7464-459-7.
Kadlec, P. a Dokoupil, L. Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel. In: Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava, kongresové centrum GONG: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny; Wydzial Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie. 2013.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století. Těšínsko. 2013, roč. 56, s. 15-23. ISSN 0139-7605.
Kadlec, P., Urbanová, S., Zářický, A., Malura, J., Dokoupil, L., Myška, M., Ondruš, J. a Drapala, D. Valašsko - historie a kultura [Konference]. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2013.
Lipovski, R., Dokoupil, L. a Zářický, A. Lexikon českých historiků 2010. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 632 s. ISBN 978-80-7464-036-0.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko. Slezský sborník. 2012, roč. 110, s. 27-46. ISSN 0037-6833.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913: (the case of the Ostrava agglomeration). Romanian Journal of Population Studies. 2012, roč. 6, s. 25-50. ISSN 1843-5998.
Dokoupil, L. Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem: (K čtyřicátému výročí úmrtí prof. PhDr. Ladislava Hosáka). Historica - Revue pro historii a příbuzné vědy. 2012, roč. 3, s. 191-207. ISSN 1803-7550.
Myška, M., Dokoupil, L., Daněk, R. a Zářický, A. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7368-638-3.
Nesládková, L., Dokoupil, L. a Lipovski, R. Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech). In: Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. Praha. 2011.
Dokoupil, L. a Nesládková, L. Demografie dělnictva v československé a české historiografii. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Ostrava. 2011.
Dokoupil, L. a Nesládková, L. Demografie dělnictva v československé a české historiografii. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Konference věnovaná 95. výročí narození Arnošta Klímy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 40-49. ISBN 978-80-7368-970-4.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century. In: Central Europe Population History during the First Demographic Transition. Cluj-Napoca. 2011.
Dokoupil, L. a Nesládková, L. Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku před a za modernizace. In: X. sjezd českých historiků. Ostrava. 2011.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace. In: Slezsko v 19. století. Opava: Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 51-68. Slezsko v 19. století. ISBN 978-80-7248-665-6.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace. Historická demografie. 2011, roč. 35, č. 2, s. 263-296. ISSN 0323-0937.
Myška, M., Dokoupil, L. a Svoboda, J. Slezsko v encyklopedických pracích ústavů a kateder Filozofické fakulty Ostravské univerzity. In: Encyklopedia Ślaska i Ślask v encyklopediach. Katowice-Opole: Ślaski Instytut Naukowy - UNI Ślask, 2011. Ślaski Instytut Naukowy - UNI Ślask, 2011. s. 131-143. ISBN 978-83-7126-274-6.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization. In: URBAN HOUSEHOLD STRUCTURE IN THE CRUCIBLE OF SOCIAL CHANGE, 1800-1930. Krakow. 2010.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace. In: Slezsko v 19. století. Opava. 2010.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. Přirozená reprodukce obyvatelstva rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2010, roč. 1, č. 1, s. 55-79. ISSN 1803-7550.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Death Rate for Small Children in Austrian Silesia and in North-East Moravia over the Course of the First Demographical Transition. In: Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux. Amsterdam: Aksant Academic Publishers, 2010. Aksant Academic Publishers, 2010. s. 261-283. ISBN 978-90-5260-382-7.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The differences in natural reproduction between industrial and agricultural regions during the first demographic transition (the case of the Ostrava agglomeration). In: Central Europe Population History during 1st Demographic transition. Graz. 2010.
Myška, M., Dokoupil, L., Daněk, R. a Zářický, A. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7368-704-5.
Dokoupil, L. Hořký konec Opavského týdenníku. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - Historie/Historica 16. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 57-68. ISBN 978-80-7368-645-1.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data. In: Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University Cluj-Napoca. 2009.
Dokoupil, L., Nesládková, L. a Lipovski, R. The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data. In: Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS. Cluj-Napoca: Cluj University Press, 2009. Cluj University Press, 2009. s. 193-210. ISBN 978-973-610-931-7.
Dokoupil, L. Two Kraus Generations in Ostrava. In: ZÁŘICKÝ, A. (Ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 150-156. ISBN 978-80-7368-683-3.
Myška, M., Dokoupil, L., Daněk, R. a Zářický, A. Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.). Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7368-477-8.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.). 2008.
Dokoupil, L. a Stibor, J. Církevní a státní matriky. In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 20-40. 1. ISBN 978-80-7368-585-0.
Dokoupil, L. Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 11. (23.) (5 biogramů). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2008. s. 0-0. 11. (23.). ISBN 978-80-7368-477-8.
Myška, M., Zářický, A., Dokoupil, L., Nesládková, L., Kladiwa, P., Popelka, P., Krejčík, T., Pokludová, A., Brňovják, J., Knob, S., Rodan, K. a Stibor, J. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-585-0.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7368-408-2.
Dokoupil, L. a Stibor, J. Dosud opomenutý pramen ke studiu populačního vývoje. In: Historie Historica 14. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 43-57. ISBN 978-80-7368-283-5.
Dokoupil, L. K populačnímu vývoji severovýchodní Moravy a rakouského Slezska v době napoleonských válek. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. Slezská univerzita v Opavě, 2007. s. 299-305. ISBN 978-80-7248-448-5.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 10. (22.). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 0-0. ISBN 978-80-7368-408-2.
Dokoupil, L. Počátky historické práce Františka Hrubého v době studií v Olomouci. In: Sborník prací historických dedikovaný k pětašedesátým narozeninám Doc. PhDr. Jindřicha Schulze, CSc.. Olomouc: UP Olomouc, 2007. UP Olomouc, 2007. s. 175-182. ISBN 978-80-244-1721-9.
Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.). In: Biografický slovník Slezska a sev. Moravy, Nová řada 8. (20). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. (Filozofická fakulta; Ústav pro regionální studia), 2006. s. 1-144. ISBN 80-7368-169-2.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. 143 s. ISBN 80-7368-059-9.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. 167 s. ISBN 80-7368-255-9.
Dokoupil, L. Doc. Jiří Paclík, CSc.. In: Historica 13. Sborník prací FF OU 226. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 211-214. ISBN 80-7368-166-8.
Dokoupil, L. Hlučínské reálné gymnázium v meziválečném období a jeho významné osobnosti. Vlastivědné listy. 2006, roč. 32, s. 29-32. ISSN 1213-3140.
Dokoupil, L. Ke spolupráci Václava Hauera s Vincencem Praskem. In: Dějepis II., Sborník katedry historie. Třicet let učetelem učitelů dějepisu. Věnováno profesoru PhDr. Janu Kumperovi, CSc., vedoucímu katedry historie FPE ZČU k šedesátým narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 223-232.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.) (4 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Ústav pro regionální studia, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7368-255-9.
Dokoupil, L. Praskova Vlastivěda slezská. In: Pocta Evě Mrhačové ( K životnímu jubileu Doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity). Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 263-271. ISBN 80-73682-09-5.
Dokoupil, L. Vincenc Prasek 1843-1912. In: Historiografie Moravy a Slezska, svazek 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 21-38. ISBN 80-244-1563-1.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 6. (18.). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. 159 s. ISBN 80-7368-059-9.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 7. (19.). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. 159 s. ISBN 80-7368-098-X.
Dokoupil, L. a Myška, M. České Slezsko a severovýchodní Morava. Nástin historického vývoje. 2005.
Svoboda, J., Myška, M. a Dokoupil, L. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Svazek 1, 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. 1050 s. ISBN 80-7368-024-6.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-059-9.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada 7. (19.) (4 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-098-X.
Dokoupil, L. Olomoucké a opavské působení Rudolfa Hilla. In: Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. Brno-Olomouc: Matice moravská - Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. Matice moravská - Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 555-565. ISBN 80-86488-16-0.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.). Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 165 s. ISBN 80-7042-671-3.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 5. (17.). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 0-0. ISBN 80-7042-671-3.
Dokoupil, L. Snahy Vincence Praska o organizaci vědecké práce na Moravě a ve Slezsku. In: Sborník prací FF OU 213. Literární věda 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 17-22. ISBN 80-7042-656-X.
Dokoupil, L. Z hukvaldské školní kroniky. In: Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 100-112. ISBN 80-7042-663-2.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 4. (16.). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 137 s. ISBN 80-7042-626-8.
Dokoupil, L. K počátkům českého dějepisectví ve Slezsku (Opavský pobyt Vincence Praska v letech 1883-1895. In: Wieki stare i nowe, T. 3 . Katowice: Práce naukowe Uniwersytetu Ślaskiego nr. 2125, 2003. Práce naukowe Uniwersytetu Ślaskiego nr. 2125, 2003. s. 109-117.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 4. (16.) (5 biogramů). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 4. (16.). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 0-0. ISBN 80-7042-626-8.
Dokoupil, L. Opavský pobyt profesora Václava Čepeláka v letech 1924-1935. In: Sborník prací FF OU 208, Historica 10 . Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 125-141. ISBN 80-7042-616-0.
Dokoupil, L. Ostravští Krausové a jejich příspěvek k řešení bytové nouze. In: Milý Bore...(Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci) . Brno: HÚ AV ČR, HÚ FF MU a Matice moravská, 2003. HÚ AV ČR, HÚ FF MU a Matice moravská, 2003. s. 165-170. ISBN 80-86488-12-8.
Dokoupil, L. Vincenc Prasek a historická obec v českých zemích. In: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi. Praha: Libri, 2003. Libri, 2003. s. 42-53. ISBN 80-7277-223-6.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 3. (15.). Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. 133 s. ISBN 80-7042-620-9.
Vaníčková, V. a Dokoupil, L. Encyklopedie Slezska 1., 2. díl (spoluautor úvodu, 91 hesel). 2. vyd. Moravský Beroun: Moravská expedice, 2002. Do nitra Askiburgionu sv. 19, 20. 161, 161 s. ISBN 80-7042-561-X.
Dokoupil, L. K populačnímu vývoji měst a městeček na severovýchodní Moravě od třicetileté války do poloviny 19. století. In: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci 2001-10-05 Ostrava-Nový Jičín-Příbor. Ostrava-Nový Jičín-Příbor: FIlozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. FIlozofická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 273-280. ISBN 80-7042-606-3.
Dokoupil, L. Vztah Vincence Praska k brněnským historikům a Časopisu Matice moravské. In: Pocta Janu Janákovi, předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity . Brno: MU Brno, 2002. MU Brno, 2002. s. 633-643. ISBN 80-7042-606-3.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.). Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. 145 s. ISBN 80-7042-583-0.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. (14.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 0-0. ISBN 80-7042-583-0.
Dokoupil, L. a Nesládková, L. Rozwój ludności Zaglębia Ostrawsko-Karwińskiego w okresie protostatystycznym i statystycznym. In: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich: Przełomy w historii, tom III, część 1 1999-09-15 . Toruń: Adam Marszałek, 2001. Adam Marszałek, 2001. s. 299-304. ISBN 83-87843-08-3.
Dokoupil, L. Vincenc Prasek a kulturní historie v českých zemích. In: FF UP Olomouc: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica 30 . Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2001. Univerzita Palackého Olomouc, 2001. s. 101-106. ISBN 80-244-0326-9.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13.). Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 115 s. ISBN 80-7042-547-4.
Dokoupil, L. a Vaníčková, V. Encyklopedie Slezska (Maketa) (spoluautor úvodu, 91 hesel). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Ústav pro regionální studia, 2000. 187 s. ISBN 80-7042-561-X.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 1. (13). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 0-0. ISBN 80-7042-547-4.
Dokoupil, L. Přínos Vincence Praska a Josefa Zukala, zakladatelů českého dějepisectví ve Slezsku, ke studiu hospodářských a sociálních dějin. In: Sborník prací FF OU 193, Literární věda 4 . Ostrava: Repronis Ostrava, 2000. Repronis Ostrava, 2000. s. 23-28. ISBN 80-7042-577-6.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. 188 s. ISBN 80-7042-534-2.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12 (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 12. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 0-0. ISBN 80-7042-534-2.
Dokoupil, L. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století). In: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR v Praze, 1999. s. 50-64. ISBN 80-85950-64-2.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 133 s. ISBN 80-7042-502-4.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 165 s. ISBN 80-7042-516-4.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10 (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 10. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. s. 0-0. ISBN 80-7042-502-4.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11 (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 11. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. s. 0-0. ISBN 80-7042-516-4.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. 136 s. ISBN 80-7042-470-2.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 9. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. 146 s. ISBN 80-7042-480-X.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8 (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 8. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. s. 0-0. ISBN 80-7042-470-2.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 9 (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 9. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 0-0. ISBN 80-7042-480-X.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Obyvatelstvo rakousko-moravského pohraničí od třicetileté války do poloviny 19. stol.. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis, Historica 5 . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 63-88. ISBN 80-7042-474-5.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Židovská minorita na Moravě a jejich služebnictvo v době utváření moderní společnosti (1869-1938). In: Historická demografie. Praha: Sociologický ústav ČAV, 1997. Sociologický ústav ČAV, 1997. s. 149-174. ISBN 0323-0937.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 5. Opava - Ostrava: Optys, Ostravská univerzita, 1996. 148 s. ISBN 80-85819-45-7.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6. Opava-Ostrava: Optys, Ostravská univerzita, 1996. 147 s. ISBN 80-7042-447-8.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. 157 s. ISBN 80-7042-461-3.
Dokoupil, L. K vývoji úmrtnosti po třicetileté válce (přínos mikroanalýzy k poznání syntézy). In: Filozofická fakulta Univerzity Palackého: Pocta Josefu Polišenskému . Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 1996. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 1996. s. 47-52. ISBN 80-9021-422-3.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 5 (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 5. 1. vyd. Opava - Ostrava: Optys, Ostravská univerzita, 1996. s. 0-0. ISBN 80-85819-45-7.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6 (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6. 1. vyd. Opava-Ostrava: Optys, Ostravská univerzita, 1996. s. 0-0. ISBN 80-7042-447-8.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7 (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 7. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. s. 0-0. ISBN 80-7042-461-3.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 4 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 51-70. ISBN 80-7042-454-0.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3. Opava - Ostrava: Optys, Ostravská univerzita, 1995. 135 s. ISBN 80-85819-45-7.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4. Opava - Ostrava: Optys, Ostravská univerzita, 1995. 148 s. ISBN 80-85819-45-7.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Generační proměny židovské komunity v průmyslovém centru Ostravska, 1869-1930. In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Nisko 1939-1994 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 285-291. ISBN 80-7042-422-2.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3. 1. vyd. Opava - Ostrava: Optys, Ostravská univerzita, 1995. s. 0-0. ISBN 80-8581-945-7.
Dokoupil, L. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4. 1. vyd. Opava - Ostrava: Optys, Ostravská univerzita, 1995. s. 0-0. ISBN 80-85819-45-7.
Nesládková, L. a Dokoupil, L. Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930). In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995. s. 45-60. ISBN 80-7042-431-1.
Myška, M. a Dokoupil, L. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. 143 s. ISBN 80-85819-17-1.
Myška, M., Dokoupil, L. a Barteček, I. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. 112 s. ISBN 80-85819-05-8.


AutorNázev práceTypRok
Jemelka MartinObyvatelstvo ostravských dělnických kolonií (1850-1950)disertační  
Zatloukal PetrPopulační vývoj Jesenicka v "dlouhém" 19. stoletídisertační 2019 
Daněk RadoslavPivovarnictví na Moravě a ve Slezsku v kapitalistickém výrobním systému. Přeměna tradiční řemeslné malovýroby v moderní průmyslovou velkovýrobu na příkladu užší ostravské průmyslové oblasti (1830-1948)disertační 2017 
Kadlec PetrVývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. stoletídisertační 2012 
Lipovski RadekPopulační vývoj frýdecko-místecké aglomerace od poloviny 17. století do završení průmyslové revolucedisertační 2008 
Hudec RobinVznik a vývoj české zemské vyšší reálky a reálného gymnázia v Příboře mezi lety 1902-1938diplomová 2018 
Dubská AdélaUčitelský ústav v Příboře (1875-1938)diplomová 2017 
Jedlinský LukášČeské gymnázium v Orlové - nástin vývoje od založení do poválečných proměndiplomová 2017 
Sváček PetrŽIVOT A DÍLO VLASTIVĚDNÉHO BADATELE JAROSLAVA LUDVÍKA MIKOLÁŠE (1889 - 1979)diplomová 2011 
Filipi LadislavGymnázium v Poličce v letech 1919-1948diplomová 2009 
Kupková AlexandraDějiny Učitelského ústavu ve Slezské Ostravě 1905-1942diplomová 2009 
Polášková ŽanetaVývoj Masarykova gymnázia ve Vsetíně v letech 1928 - 1948diplomová 2009 
Bouzek Tomᚎivot a působení kněze a historika Petra Tesaře Life and work of priest and historian Petr Tesařdiplomová 2008 
Kadlec PetrVývoj středního humanitního školství v Hranicích do roku 1938diplomová 2008 
Karkoszka TomášObyvatelstvo města Hlučína od konce 17. století do poloviny 19. století.diplomová 2007 
Hovjacký David125 let zemědělského školství ve Frýdku-Místkudiplomová 2006 
Seďa RadomírMatiční gymnázium v Místku a jeho vývoj do vzniku Československa.diplomová 2006 
Niessner VojtěchVývoj obchodní akademie v Mariánských Horách do roku 1918bakalářská 2019 
Nováková LucieAntonín Otahal Plešovský a Opavský Týdenníkbakalářská 2018 
Skála LukášVývoj obecné školy ve Svinově do roku 1938bakalářská 2018 
Hudec RobinVývoj Reformního reálného gymnázia v Českém Těšíně v době první republiky.bakalářská 2016 
Altmannová HanaZaložení a počáteční vývoj Průmyslové školy hornické v Ostravěbakalářská 2015 
Dubská AdélaČeský učitelský ústav v Příboře v letech 1886-1914bakalářská 2015 
Jedlinský LukášVznik a počáteční vývoj českého gymnázia v Orlovébakalářská 2013 
Volf VojtěchVývoj českého gymnázia v Opavě v letech 1918 -1938bakalářská 2013 
Vasileva MonikaVznik a počáteční vývoj českého učitelského ústavu v Příbořebakalářská 2011 
Pilařová RadkaVlastivědný pracovník Rudolf Janovský, čestný občan města Holešovabakalářská 2010 
Morcinek MiroslavKulturněhistorické snahy Vincence Praska na stránkách Opavského týdeníkubakalářská 2009 
Sváček PetrŽivot a dílo vlastivědného badatele Bedřicha Fišerabakalářská 2009 
Kolářová KateřinaVývoj Dívčího reálného gymnázia ve Slezské Ostravěbakalářská 2008 


Dějiny sekundárního školství a vzdělanosti na severní Moravě a ve Slezsku do roku 1938
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Příprava studentů historie pro lexikogragickou praxi
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Období1/2003 - 12/2003
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub