Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Hana Šústková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Šústková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 506, budova DM
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1966
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2010OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 - 2001OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2011 - dosudArchiv VÍTKOVICE, a. s., ředitelka
2008 - dosudOU, CHSD - vědecká pracovnice
2002 - 2007Archiv města Ostravy - odborná archivářka

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spolupracovník
 • Granty neaktivní:
  • IGS 25/1065
   Rekonstrukce členské základny politických spolků a stran Rakouského Slezska mezi lety 1861-1918
  • IGS 25/1060
   Vznik a vývoj politických stran v Rakouském Slezsku v období 1861-1918

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Česká archivní společnost

Základní výzkumné zaměření

 • Sociální dějiny se zaměřením na habsburskou monarchii a Německo 18. - 1.polovina 20. stol.
  vznik a vývoj politických stran a samosprávy a jejich vliv na modernizaci společnosti.


Všechny publikace

Šústková, H. Maximilan Munk - from Vienna to Vítkovice: Maksymilian Munk - z Wiednia do Vítkovice. In: Mezinárodní interdisciplinární vědecká konference Lékař v provincii. Ośrodek Orle Gniazdo w Hucisku koło Częstowchowy. 2017.
Šústková, H. a Zářický, A. August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem. In: Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 300-309. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji. T. 2. ISBN 978-80-7464-793-2.
Šústková, H. August Scholtis - věčný rebel. In: Domov na hranici-kulturní život Hlučínska v proměnách času. Hlučín: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Zářický, A. a Šústková, H. August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi. In: Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu. 1. vyd. Praha - Ostrava: Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 514-524. ISBN 978-80-7464-671-3.
Zářický, A. a Šústková, H. August Scholtis aneb z Bolatic do Berlína a zase zpátky. In: Literát nad hranicemi provincie / Pisarz na prowincji. Hucisko u Częstochowe: Akademia im. Jana Dlugosa w Czestochowie, Wydzial historiczno-fylologiczny. 2014.
Šústková, H. Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode für die historische Forschung der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts. In: Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode für die historische Forschung der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts. Salzburg: Universität Salzburg. 2014.
Zářický, A. a Šústková, H. Die Welt der verlorenen Illusionen in der ČSR. In: Altösterreichischer Adel zwischen Nation - Nationalismus - Faschismus/ Nationalsozialismu (von ca. 1870-1938/1945). Wien: Institut für Osteuropäische Geschichte, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien. 2014.
Šústková, H. Koexistence starých a nových středních vrstev v procesu modernizace. In: Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Šústková, H. Mezigenerační kontinuita technické inteligence na provincii (na příkladu Vítkovického horního a hutního těžířstva). In: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 154-164. Vzdělanec v provincii. Uczony na prowincji I. ISBN 978-80-7464-457-3.
Šústková, H. a Zářický, A. Agrareliten in Österreichisch-Schlesien. In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. 1. vyd. Berlin - Praha: Dokořán, 2013. s. 139-152. ISBN 978-80-7363-502-2.
Šústková, H. Die Beziehung der Fürstenfamilie von Liechtenstein zu (Österreichisch) Schlesien. In: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. 1. vyd. Ostrava - Vaduz: Universität Ostrava - Liechtensteinisches Landesmuseum, 2013. s. 169-179. Documenta Liechtensteiniana SN. Monographica I. ISBN 978-3-9523276-5-4.
Zářický, A. a Šústková, H. Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise. In: Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu (Česká a německá literatura v českých zemích / střední Evropě v komparativní perspektivě). Praha: UHSD FF UK - CHSD FF OU. 2013.
Šústková, H. Mezigenerační kontinuita inteligence na provincii. In: Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.: Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, AJD. 2013.
Šústková, H. Netradiční úkoly firemního archivnictví. In: 15. konference archivářů České republiky. Ostrava: česká informační společnost. 2013.
Šústková, H., DANĚK, R., Šerka, J., Przybylová, B., Brňovják, J., Juřica, M., Barcuch, A., Glombíčková, Š., Maňas, V., Moravec, Z., Rohlová, E. a Zezula, M. Ostrava: Historie, kultura, lidé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2013. Dějiny moravských a slezských měst. 687 s. ISBN 978-80-7422-240-5.
Šústková, H. Rozvoj výzkumu hospodářských a sociálních dějin na Ostravské univerzitě. In: II. Všeruský sjezd slavistů. Moskva: Ruská akademie věd, Institut slavistiky. 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
Zářický, A., Lipovski, R., Šústková, H. a Závodná, M. Centre for Economic and Social History 2008-2012. In: The XVIth World Economic History Congress. Stellenbosch: International Economic History Association - Economic History Society of Southern Africa - Stellenbosch University Department of Economics. 2012.
Šústková, H. a Závodná, M. Histories of Capitalism: Specific Ways of of Capitalism in Austro-Hungary.. In: Histories of Capitalism. 37th Annual Conference of Social Science History Association.. Vancouver: Social Science History Association. 2012.
Šústková, H. The VMIC Social System. The View of Historians over the Past 100 Years. Hospodářské dějiny/Economic History. 2012, roč. 27, č. 1, s. 68-84. ISSN 0231-7540.
Šústková, H. a Zářický, A. Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914. In: Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2010.
Šústková, H. Historie centra Moravské Ostravy v kostce. In: Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze. Předpoklady rozvoje kreativity. Ostrava: Ostrava 2015. 2010.
Šústková, H. Poslanci Rakouského Slezska na zemském sněmu 1861-1914 (slezské hospodářské, intelektuální a politické elity). 2010.
Kladiwa, P., Pokludová, A. a Šústková, H. Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků). In: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 172-196. ISBN 978-80-7368-845-5.
Pokludová, A. a Šústková, H. Session S8: Xth International Conference on Urban History: Cities and Towns in Central Europe in the 19th and 20th century: [Workshop]. Gent, Belgické království. 2010.
Šústková, H. Slezská šlechta na politické a podnikatelské scéně 19. století. Český Těšín: Klub Muzea Těšínska. 2010.
Zářický, A. a Šústková, H. Centrum a *periférie*. Dva rody - dva osudy.. In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra v osudech a kariérách místní či příchozí šlechty na příkladu Horního Slezska. Cieszyn: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Instytut Historii UŚ Katowice, Muzeum Těšínska. 2009.
Šústková, H. Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century. In: The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 55-60. ISBN 978-80-7368-683-3.
Šústková, H. Entrepreneurs in Communal and Country Politics of Austrian Silesia in the second half of the 19. Century. In: XVth World Economic History Congress 2009. Utrecht: WEHS. 2009.
Šústková, H. Galician Migrations for Work to Moravská Ostrava in the second half of the 19. century. In: Arbeit und Migration/Work and Migration. Trier: IRW. 2009.
Šústková, H. Galitian Migrations for Work to Moravská Ostrava in the second half of the 19. Century. In: Arbeit und Migration/Work and Migration. Trier: IRW. 2009.
Kladiwa, P., Zářický, A., Šústková, H., Jemelka, M., Knob, S., Horák, V., Daněk, R. a Pokludová, A. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2009. 1. 400 s. ISBN 978-80-7368-688-8.
ŠUSTKOVÁ, H. Podnikatelé v komunální a zemské politice Rakouského Slezska ve 2. polovině 19. století. In: Pre-Congres. Ostrava: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU / Historický ústav FF MU. 2009.
Šústková, H. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (4 biogramy). In: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 0-0. ISBN 978-80-7368-476-1.
Šústková, H. Podnikatelské aktivity nobilitovaných poslanců slezského zemského sněmu. In: Šlechtic podnikatelem. Podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 298-314. ISBN 978-80-7368-520-1.
Šústková, H. a Zářický, A. Research Efforts of Count Wilczek. In: Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti. Praha: Historický ústav AV ČR. 2008.
Šústková, H. Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.: Část druhá: Struktury skupiny německých poslanců. Slezský sborník. 2008, roč. 106, č. 4, s. 284-304. ISSN 0037-6833.
Šústková, H. Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.: Část první: Struktury skupiny slovanských poslanců. Slezský sborník. 2008, roč. 106, č. 1, s. 51-63. ISSN 0037-6833.
Brňovják, J., Zářický, A., Myška, M., Daněk, R., Popelka, P., Krejčík, T., Žouželka, Z. a Šústková, H. Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu). Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Nobilitas in historia moderna sv. I. 327 s. ISBN 978-80-7368-520-1.
Šústková, H. The Influance of Galicians on Life in Moravian Ostrava/Ostrau and its Surroundings during the Era of Industrialization. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers 2007/2008. Praha: Ústav pro hsopodářské a sociální dějiny Karlovy univerzity, Filozofická fakulta, 2008. Ústav pro hsopodářské a sociální dějiny Karlovy univerzity, Filozofická fakulta, 2008. s. 185-193. ISBN 978-80-7308-232-1.
Myška, M., Zářický, A., Kladiwa, P., Pokludová, A., Jemelka, M., Daněk, R., Šústková, H. a Jiřík, K. Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7368-215-6.
Šústková, H. Haličan. In: Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, 2007. s. 157-164. ISBN 978-80-7368-215-6.
Šústková, H. Hostinský: Anton a Karl Zuberové, Karel a Vladimír Dlouzí a bratři Haberfeldovi. In: Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filoozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 105-112. ISBN 978-80-7368-215-6.
Šústková, H. Knihkupecká a nakladatelská rodina Buchsbaumů z Přívozu. In: Ostrava 23. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2007. Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2007. s. 591-600. ISBN 978-80-86904-27-6.
Šústková, H. Kořalečník, vetešník, lichvář: Bezectní lidé?. In: Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 177-188. ISBN 978-80-7368-215-6.
Šústková, H. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 10. (22.) (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 0-0. ISBN 978-80-7368-408-2.
Šústková, H. Německé divadelnictví v Moravské Ostravě do roku 1918. In: Ostrava 23. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2007. Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2007. s. 296-325. ISBN 978-80-86904-27-6.
Šústková, H. Nobilitovaní příslušníci slezského zemského sněmu v letech 1861-1918. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity-Historie-Historica 14. Doc. PhDr. Ludmile Nesládkové, CSc. k narozeninám. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 263-283. ISBN 978-80-7368-283-5.
Šústková, H. Osudy rodiny Wechsbergů. In: Židé a Morava XIII. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 15. listopadu 2006. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2007. Muzeum Kroměřížska, 2007. s. 87-97. ISBN 978-80-85945-50-8.
Šústková, H. Žena středních vrstev. In: Člověk v Ostravě v 19. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 43-48. ISBN 978-80-7368-215-6.
Šústková, H. Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918). Myška, M. - Zářický, A. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20.) -supplementum. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2006. 111 s. ISBN 80-7368-512-4.
Šústková, H. Ignatz Buchsbaum-knihkupec a nakladatel z Přívozu. In: Židé a Morava XII. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 9. listopadu 2005. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2006. Muzeum Kroměřížska, 2006. s. 72-79. ISBN 80-85945-46-0.
Šústková, H. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (3 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7368-169-2.
Šústková, H. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7368-255-9.
Šústková, H. Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (23 hesel). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-024-6.
Šústková, H. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-059-9.
Šústková, H. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-098-X.
Šústková, H. Osudy frenštátské rodiny Kohnů. In: Židé a Morava XI.. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2005. Muzeum Kroměřížska, 2005. s. 87-94. ISBN 80-85945-43-6.
Šústková, H. Patscheiderova aféra-velezrádný proces s představiteli sudetoněmeckých stran. In: Ostrava 22. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2005. Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2005. s. 295-314. ISBN 80-86904-05-9.
Šústková, H. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 0-0. ISBN 80-7042-671-3.
Šústková, H. Ohlas moravskoostravského tisku na příliv židovských emigrantů z Německa po roce 1933. In: Židé a Morava X. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 12. listopadu 2003. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2004. Muzeum Kroměřížska, 2004. s. 147-153. ISBN 80-85945-40-1.
Šústková, H. Moravskoostravská pobočka Spolku pro podporu rakouské mořeplavby. In: Ostrava 21. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy: Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2003. Statutární město Ostrava, Archiv města Ostravy, 2003. s. 448-458. ISBN 80-86101-77-0.
Šústková, H. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 0-0. ISBN 80-7042-583-0.
Šústková, H. Sklárna v Karviné a její místo v průmyslovém rozvoji Ostravska-Karvinska. Těšínsko. Vlastivědný časopis. 2003, roč. 46, č. 1, s. 11-15. ISSN 0139-7605.
Šústková, H. Židé v díle Františka Sokola-Tůmy. In: Židé a Morava IX. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13. listopadu 2002. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2003. Muzeum Kroměřížska, 2003. s. 212-216. ISBN 80-85945-35-5.
Šústková, H. Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.). Ostrava: Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum, 2002. s. 0-0. ISBN 80-7042-583-0.
Zářický, A. a Šústková, H. Národnostní stratifikace slezského zemského sněmu od jeho vzniku v roce 1861 do rozpadu habsburské monarchie (Příspěvek k problematice fomování občanské společnosti v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století). In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity Historie-Historica 9 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 61-72. ISBN 80-7042-648-7.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub