Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Petr Kadlec


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:
dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
telefon, mobil:
553 46 1938
e-mail:

Vzdělání

2008 – 2012
OU, FF, KHI - doktorské studium oboru Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2007 – 2009
OU, PdF, Centrum dalšího vzdělávání - pedagogické studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol a střední školy
2003 – 2008
OU, FF, KHI - magisterské studium oboru Historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2024 – dosud
OU, FF, CHSD - odborný asistent
2014 – dosud
OU, FF, KHI - externí vyučující (přednášky a semináře z hospodářských a sociálních dějin, života židovské komunity v českých zemích a dějin vzdělanosti)
2012 – 2023
OU, FF, CHSD - vědecký pracovník
2011 – 2012
Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, středoškolský pedagog
 

Odborné zaměření

Dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního a hospodářského vývoje v 18. až 20. století
Nacionální konflikty v českých zemích v 19. a první polovině 20. století
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2014 – dosud
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (výkonná redakce a zástupce vědeckého redaktora)
2013 – 2018
Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (člen)
2012 – dosud
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen)
 

Jazykové znalosti

Němčina
B 2
Angličtina
B 2
 

Projekty a granty (ukončené)

2022 – 2022
NAKI II DG18P02OVV025 (Ministerstvo kultury ČR). Název: Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu / člen řešitelského týmu
2018 – 2020
GAČR 18-04624S (Grantová agentura České republiky). Název: Vzdělání, hospodářství a společnost 1848-1914: Socioekonomické souvislosti rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku / řešitel
2017 – 2017
SGS01/FF/2017 (FF OU). Název: Dějiny sekundárního školství a vzdělanosti na severní Moravě a ve Slezsku do roku 1938 / člen řešitelského týmu
2014 – 2017
GAČR 13-28086S (Grantová agentura České republiky). Název: Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska) / člen řešitelského týmu
2013 – 2016
GAČR 13-00790S (Grantová agentura České republiky). Název: Národnost ve sčítání lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty) / člen řešitelského týmu
2012 – 2012
SGS 11/2012 (FF OU). Název: Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace / člen řešitelského týmu
2011 – 2011
SGS 5/2011 (FF OU). Název: Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace / člen řešitelského týmu
2010 – 2010
SGS 4/2010 (Studentská grantová soutěž, Filozofická fakulta Ostravské univerzity). Název: Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace / člen řešitelského týmu
2009 – 2010
IGS 7/2009 (Interní grantová soutěž, Filozofická fakulta Ostravské univerzity). Název: Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914 / řešitel
 


Rok: 2022, Pavel Mervart
odborná kniha
 
Rok: 2020, Pavel Mervart, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2019, Vlákna a textil / Fibres and Textiles
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, NLN
odborná kniha
 
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 

článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Pavel Mervart
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Academia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Julius Klinkhardt
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Pavel Mervart, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2019, Mesto a dejiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, Vlákna a textil / Fibres and Textiles
článek v odborném periodiku
 
Petr Kadlec, Šárka Konečná
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Prameny a studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Kadlec, Martin Holý
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Marginalia historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, NLN
odborná kniha
 
Rok: 2016, NLN
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Kadlec, Pavel Marek, František Hýbl, Pavel Michna, Pavel Neumeister, Radim Červenka, Lukáš Peluněk ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Historická demografie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr KADLEC, Petr Kadlec
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Muzeum Kroměřížska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Knob, Petr Kadlec
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
ostatní
 
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize
 
Rok:
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Jarošová Marie
Charakteristika učitelstva českých středních škol v Opavě a Moravské Ostravě do roku 1938
diplomová
2024
Vlasák Lukáš
Posluchači a absolventi lékařských studií české univerzity v Praze 1882-1918.
diplomová
2024
Niessner Vojtěch
Ostravské obchodní školy a jejich studenti v kontextu vývoje moravského obchodního školství do roku 1938
diplomová
2023
Dořák Adam
První světová válka ve Valašských Kloboukách
bakalářská
2017
Konečná Šárka
Studenti hospodářské školy v Novém Jičíně v počátečním období její existence (1875-1900)
bakalářská
2016Hlavní řešitel
Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2025
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2020
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub