Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Petr Kadlec


titul, jméno, příjmení:Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:

Vzdělání

2008 – 2012
OU, FF, KHI - doktorské studium oboru Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
2007 – 2009
OU, PdF, Centrum dalšího vzdělávání - pedagogické studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol a střední školy
2003 – 2008
OU, FF, KHI - magisterské studium oboru Historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
OU, FF, KHI - externí vyučující
2012 – dosud
OU, FF, CHSD - vědecký pracovník
2011 – 2012
Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, středoškolský pedagog
 

Odborné zaměření

Dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního a hospodářského vývoje v 18. až 20. století
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2014 – dosud
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (výkonná redakce)
2013 – dosud
Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (člen)
2012 – dosud
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen)
 


Vzdělání - společnost - hospodářství
Petr Kadlec
Rok: 2020, Pavel Mervart, Ostravská univerzita
odborná kniha

CHANGES IN EDUCATION FOR TEXTILE PRODUCTION IN THE INDUSTRIALISATION PROCESS
Petr Kadlec
Rok: 2019, Vlákna a textil / Fibres and Textiles
článek v odborném periodiku

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia
Petr Kadlec
Rok: 2018
stať ve sborníku

The state of Czech research on the history of education in the 'long' 19th century
Petr Kadlec
Rok: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
článek v odborném periodiku

Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses
Petr Kadlec
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

Střední školy a jejich studenti
Petr Kadlec
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Mezi hospodářstvím, společností a státem - základní parametry rozvoje profesně vzdělávací soustavy v předlitavské části habsburské monarchie v letech 1848-1918
Petr Kadlec
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2-2021
Petr Kadlec
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příuzné vědy 1-2021
Petr Kadlec
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Novotný, Miroslav (ed.): Školství a vzdělanost. Praha 2020
Petr Kadlec
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rakouská statistika školství a vzdělávání - opomíjený pramen dějin vzdělanosti "dlouhého" 19. století
Petr Kadlec
Rok: 2021, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis
článek v odborném periodiku

Biogramy - R. Alscher, M. Rosenfeld
Petr Kadlec
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 1-2020
Petr Kadlec
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2-2020
Petr Kadlec
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Středoškolské a profesní vzdělávání
Petr Kadlec
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vzdělání - společnost - hospodářství
Petr Kadlec
Rok: 2020, Pavel Mervart, Ostravská univerzita
odborná kniha

Bielsko: The Education Centre for Industrial Production between Austrian Silesia and Galicia at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Petr Kadlec
Rok: 2019, Mesto a dejiny
článek v odborném periodiku

Bohomluvci, vlastimilvé, těšitelé
Petr Kadlec
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2019, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2019, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2019
ediční a redakční práce

CHANGES IN EDUCATION FOR TEXTILE PRODUCTION IN THE INDUSTRIALISATION PROCESS
Petr Kadlec
Rok: 2019, Vlákna a textil / Fibres and Textiles
článek v odborném periodiku

Německá hospodářská škola v Novém Jičíně
Petr Kadlec, Šárka Konečná
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2019, Prameny a studie
článek v odborném periodiku

Biogramy - G. Braun, J. Dassenbacher, J. Januschke, K. Kolb
Petr Kadlec
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2018, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro histostorii a příbuzné vědy 2018, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Österreichische Nationalbibliothek - badatelský pobyt
Petr Kadlec
Rok: 2018
působení v zahraničí

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměna moravského gymnaziálního a reálného školství v letech 1848-1918
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia
Petr Kadlec
Rok: 2018
stať ve sborníku

Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století
Petr Kadlec
Rok: 2018, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty vývoje českého gymnaziálního školství ve Slezsku v letech 1918-1938
Petr Kadlec, Lukáš Lisník, Lumír Dokoupil
Rok: 2018, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zensus und Ethnizität. Zur Herstellung von Wissen über soziale Wirklichkeit im Habsburgerreich zwischen 1848 und 1910. Göttingen 2016
Petr Kadlec
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v českých zemích v 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny vzdělávání a vzdělávání v ČR
Petr Kadlec, Martin Holý
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2017
ediční a redakční práce

K otázce jazykové, etnické a národnostní skladby obyvatel Hranic a Hranicka před vznikem Československa
Petr Kadlec
Rok: 2017
stať ve sborníku

Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šimek Jan - Historie školních budov : Od tereziánských reforem po současnost. Praha 2016
Petr Kadlec
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

The state of Czech research on the history of education in the 'long' 19th century
Petr Kadlec
Rok: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
článek v odborném periodiku

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017, Marginalia historica
článek v odborném periodiku

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Českoslovenští Židé a sčítání lidu v roce 1930
Petr Kadlec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Fundamental aspects of national identification of Jews in Czechoslovak censuses between the world wars
Petr Kadlec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses
Petr Kadlec
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2016
ediční a redakční práce

K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?
Petr Kadlec
Rok: 2016, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

Střední školství do roku 1918 a česká historiografie - k bilanci a perspektivám studia jednoho tématu
Petr Kadlec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století
Petr Kadlec, Pavel Marek, František Hýbl, Pavel Michna, Pavel Neumeister, Radim Červenka, Lukáš Peluněk ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Českoslovenští Židé a sčítání lidu roku 1930
Petr Kadlec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 6, č. 1
Petr Kadlec
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2015, roč. 6, č. 2
Petr Kadlec
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Národní identifikace Židů z českých zemí ve sčítáních lidu mezi monarchií a republikou (1880-1921)
Petr Kadlec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Sčítací orgány a národnostní problematika v prvorepublikových sčítáních lidu
Petr Kadlec
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Správně se sečteme jedině sami!
Petr Kadlec
Rok: 2015, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Studentstvo středních škol v českých zemích druhé poloviny 19. a počátku 20. století ve světle dat rakouské středoškolské statistiky
Petr Kadlec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech - teorie versus praxe
Petr Kadlec
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 2.
Petr Kadlec
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci?
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

K otázce národní identifikace Židů mezi monarchií a republikou
Petr Kadlec
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K vývoji německé reálky v Moravské Ostravě před rokem 1914
Petr Kadlec
Rok: 2014, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Marzena Bogus: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na pocatku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe. Czeski Cieszyn - Czestochowa 2013
Petr Kadlec
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Jana Davidová Glogarová, Martina ZÁVODNÁ
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Petr Kadlec, Jakub Ivánek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Základní aspekty vývoje reálného školství na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2014, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karl Radda, Ludwig Rothe
Petr Kadlec, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Miroslav Geršic: Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů
Petr Kadlec
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Střední školy a jejich studenti
Petr Kadlec
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Lumír Dokoupil
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Michaela Závodná
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vzdělání a společnost "dlouhého" 19. století
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Z historie hranického gymnaziálního školství - fakta a mýty
Petr Kadlec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Židé a předlitavské vysoké školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Facultas philosophica. Universitatis Ostraviensis
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Agáta VŘESKÁ, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Josef Haubelt a kol. Na Hranicku v časech druhé světové války. Praha 2011
Petr Kadlec, Petr Kadlec
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ke vzniku a vývoji druhého gymnázia v Hranicích v letech 1912-1922
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku

PhDr. Bohuš Vybíral
Petr Kadlec
Rok: 2012
stať ve sborníku

texty resumé pro překlad do cizích jazyků
Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Aleš Zářický, Agáta VŘESKÁ, Petr Kadlec ... další autoři
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Židé a předlitavské vysoké školství druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Petr Kadlec
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bednář, Václav - Golda, Milan - Svobodová, Hana: Osudové osmičky 20. století v Hranicích. Hranice 2008.
Petr KADLEC, Petr KADLEC
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii
Petr KADLEC
Rok: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Jews and Secondary Schooling in the Czech lands in the Second Half of the 19th Century and in the Early 20th Century
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lapáček, Jiří: Historie a současnost podnikání na Přerovsku a Hranicku. Žehušice 2009
Petr Kadlec, Petr KADLEC
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myška, Milan - Dokoupil, Lumír - Daněk, Radoslav - Zářický, Aleš (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1 (1 biogram)
Petr KADLEC
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Německé gymnázium v
Petr KADLEC
Rok: 2011
stať ve sborníku

Střední školství a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Střední školy a formování inteligence ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Rok: 2011, Muzeum Kroměřížska
kapitola v odborné knize

Z dělnických rodin mezi inteligenci.
Petr KADLEC
Rok: 2011
stať ve sborníku

Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství od poloviny 19. století do roku 1918 (1938). Možnosti, limity a dílčí výsledky výzkumu.
Petr KADLEC
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počátky gymnaziálního školství v Hranicích
Petr Kadlec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prameny k dějinám vzdělání a školství - tištěné programy (výroční zprávy) středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy
Petr Kadlec, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Řezníčková, Kateřina: Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867-1918
Petr Kadlec
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914
Petr KADLEC
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy dějin výrobní techniky
Petr Kadlec, Stanislav Knob
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Židé na cestě za vzděláním
Petr KADLEC
Rok: 2010
stať ve sborníku

KADLEC, Petr - GÁBA, Petr: Město a městská společnost v procesu modernizace.
Petr Kadlec, Petr GÁBA
Rok: 2009
ostatní

Myška, M. - Dokoupil, L. - daněk, R. - Zářický, A. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.) (1 biogram)
Petr Kadlec, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Židé na cestě za vzděláním (židovští studenti na středních školách Moravy a Slezska)
Petr Kadlec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život a dílo Emila Cigánka s přihlédnutím k jeho pobytu a působení v Hranicích
Petr Kadlec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.) (2 biogramy)
Petr Kadlec, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Dořák AdamPrvní světová válka ve Valašských Kloboukáchbakalářská 2017 
Konečná ŠárkaStudenti hospodářské školy v Novém Jičíně v počátečním období její existence (1875-1900)bakalářská 2016 


Vzdělání, hospodářství a společnost 1848-1914: Socioekonomické souvislosti rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku
Hlavní řešitelMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub