Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
??????? ??????????? ?????? ??????? ??????-?????????? ??????? ?? ???????? ? ?????? ? 1920-? ????
Berik Dulatov
Rok: 2019, Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations
článek v odborném periodiku

A model of non-verbal communication means structuring: An intercultural aspect (On material of the Czech and Russian culture)
Vítězslav Vilímek, Tatyana Yu. Makhortova, Irina G. Sidorova
Rok: 2019, Science Journal of VolSU
článek v odborném periodiku

a zlomená jabloň / po dědovi ...
Iva Málková
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Aboriginové
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Absolutní prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Absolutní prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Magnanimitas
kapitola v odborné knize

Acta
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2019/24
Lenka Vaňková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2019/25
Lenka Vaňková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Adaptaciones y actualizaciones de cuentos de hadas tradicionales en la literatura infantil y juvenil iberoamericana
Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielski-Białej - Nauczanie języka polskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym w warunkach dwujęzyczności
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Alena Morštajnová - Gabriela Miklínová: Strašidýlko Stráša
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Alfred Lord Tennyson: Démétér a Persefóné (v Enně)
Michal Místecký
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Algunas consideraciones sobre las formaciones diminutivas en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Nikola Havlasová
Rok: 2019, Lingua viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre la formación de los apodos de los políticos en el espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alicja Kacprzak ; Radka Mudrochová ; Jean-François Sablayrolles (éds.) (2019). L´emprunt en question(s). Conceptions, réceptions, traitements lexicographiques. Lambert-Lucas. 200 pp. ISBN 978-2-35935-230-6
Zuzana Honová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Altruizmus ve spojitosti se šestidimenzionálním modelem osobnosti a emoční inteligencí
František Baumgartner
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

American Immigrant Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2019
působení v zahraničí

Analiticheskie prilagatel'nye v forme kodovyh opredelitelej (na primere russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analyse der literarischen Texte
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis Situs as a Forgotten Episode in History of Science
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Änderung in der Stadtverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg in Troppau und Olmütz
Andrea Pokludová
Rok: 2019, Klartext
kapitola v odborné knize

Anglizismen in der Rubrik Wirtschaft der deutschen Tagespresse: Hilfe für Übersetzer oder Hürde für Leser?
Milan Pišl, Veronika Biskupová
Rok: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Anna Burek: Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Lukáš Plesník
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Anniversaire de Jana Pavlisková
Zuzana Honová
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky
Richard Psík, Marek Otisk
Rok: 2019, Scriptorium
odborná kniha

Apologia: De magia naturali et cabala disputatio, Heptaplus: Expositio primae dictionis, idest 'In principio'. In: J. Pelán a kol. Antologie italské renesanční literatury
Jan Herůfek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Architekt Tadeusz Michejda
Jiří Jung
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Area Slavica 3
Irena Bogoczová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Aristotelská kosmologie a její důsledky pro chápání času v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ars dictaminis im spätmittelalterlichen Polen
Richard Psík
Rok: 2019, Anton Hiersemann
kapitola v odborné knize

Ars moriendi. Umírání a smrt v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art and Devotion in the Female Religious Communities of Late Medieval Český Krumlov
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Aurelius Augustinus, Vyznání I-IX
Jiří Šubrt
Rok: 2019, Oikoymenh
odborná kniha

Ausgewählte Schwerpunkte des Übersetzungsunterrichts im Bereich der tertiären Ausbildung unter dem Aspekt der translatologischen Theorie Christiane Nords
Iveta Zlá
Rok: 2019, Verlag Dr. Kovač
kapitola v odborné knize

Authorial Voice in Single-authored Texts in SciELF Corpus
Monika MAŇÁKOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Authorship Attribution in Medieval Texts: A Case Study of Pseudo-Peckham Manuscript
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Azerbaycanca-čecha va Čecha-azerbaycanca danišig kitabčasi
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Badania onomastyczne i dialektologiczne Rudolfa Šrámka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Banalita zla
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Banalita zla
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BARTOŠ, Lubomír (2019). Španělská lexikologie a sémantica. Lexicología y semántica espaňolas. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita
Jana Veselá
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Bei diesem amt viele unerträgliche verantwortungen zugemutet werden". Příspěvek k byrokratizaci v poddanských městech na hukvaldském panství
Lenka Nováková
Rok: 2019, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Beseda o Sametové revoluci v Ostravě 1989 se žáky 2. st. ZŠ. Ostrava: ZŠ Ivana Sekaniny. 13.11
Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

Beseda se studenty porubských gymnázií o Listopadu 1989
Nina Pavelčíková, Roman POLÁCH, Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Bielsko: The Education Centre for Industrial Production between Austrian Silesia and Galicia at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Petr Kadlec
Rok: 2019, Mesto a dejiny
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub