Publikační činnost - IS PUBL
Marie Baldwin, Racism, and the Society of American Indians
Christian Aaron Lewandowski
Rok: 2020, American Indian Culture and Research Journal
článek v odborném periodiku

Markraběcí rada na Moravě v 15. a 16. století
Dalibor Janiš
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Matouš JALUŠKA (ed.), Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran (Praha, 2019)
Kateřina Smyčková
Rok: 2020, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Mechtilde Lichnovská - první dáma německé ambasády v Londýně
Jiří Jung
Rok: 2020, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Mediating Actors in the Conflict between the Teutonic Order and the Kingdom of Poland in the Early Fifteenth Century
Paul Srodecki
Rok: 2020, VDG
kapitola v odborné knize

Meditace o městě, krajině umění: Olomouc 1919-1989
Pavel Zatloukal
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Mehoffer, Ignác von
Michal KUBICA
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Měsíc autorského čtení - Alena Mornštajnová
Iva Málková
Rok: 2020
ostatní

Měsíc autorského čtení - Patrik Linhart, Viki Shock
Iva Málková
Rok: 2020
ostatní

Měsíc autorského čtení Milan Kozelka: Ve vyhaslém srdci Černého pavouka
Iva Málková
Rok: 2020
ostatní

Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945-1949)
Michaela Závodná
Rok: 2020, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Metodika a nástroje překladatele
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mexikopedie
Petr Šlechta, Monika Brenišínová, Tamara Friedrichová, Olivia Domínguez Prieto
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Mezi bukolskou idylou a exploatací. Jak geografie a environmentální problémy ovlivňovaly tvář krajiny a běh dějin starověkého Řecka I
Lubor Kysučan
Rok: 2020, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Mezi gramatikou a pragmatikou
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Mezižánrová analýza kvantitativních charakteristik přízvukových taktů a slov v češtině
Kateřina PELEGRINOVÁ
Rok: 2020, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
kapitola v odborné knize

Między traumą a reifikacją, czyli o estetyzacji reprezentacji przeszłości i schematach pamięci społecznej
Jan Kajfosz
Rok: 2020, Sprawy Narodowościowe
článek v odborném periodiku

Milan Kundera z pohledu sociologického
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Mizející hlasy
Miroslav Černý
Rok: 2020, Togga
odborná kniha

Mnohočetné inspirace a filiace (Petr Sís: Pilot a Malý princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho)
Svatava Urbanová
Rok: 2020, O dieťati, jazyku, literatúre / On Child, Language and Literature VII
článek v odborném periodiku

Mnohost v jazykové krajině - od morfologie přes gramotnost k diskuzím o vizuálním smogu
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

Mojžíšovská fyzika Johannese Bayera (1630-1674) jako alternativa k dobové přírodní filozofii
Jan Čížek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Montseny, Federica
Pedro García Guirao
Rok: 2020, Marta Nogueroles y Juana Sánchez-Gey.
kapitola v odborné knize

Moravskoslezský kraj
Jakub Ivánek
Rok: 2020, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
kapitola v odborné knize

Moravskoslezský kraj (katalogová část)
Jakub Ivánek
Rok: 2020, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
kapitola v odborné knize

Morfologie
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Morphologieunterricht: Geht es nicht auch mal modern, motivierend, multimodal?! Zum Einsatz von digitalen Medien beim Grammatiklernen
Eva Polášková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivy, faktory a efekty terapeutického procesu pobytu v podmínkách chamber REST
Marek Malůš, Martin Kupka, Miroslav Charvát, Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moudrost v jidiš příslovích
Tomáš Novotný
Rok: 2020, Karmelitánské nakladatelství
odborná kniha

Možnosti využití českých seriálů ve výuce dějin 19. století
Tamara Tomanová
Rok: 2020, Civilia-Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Možnosti využitia dotazníka smf alkoholového správania ako indikátora problémového pitia
Zuzana Rojková, Josef Kundrát
Rok: 2020
stať ve sborníku

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego oraz jej przejawy w języku i kulturze
Jana Raclavská, Irena Bogoczová
Rok: 2020, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
kapitola v odborné knize

Muzeum, skanzen - filozofická anamnésis
Oldřich Kramoliš
Rok: 2020
stať ve sborníku

My jsme místo. (Petr Čichoň: Lanovka nad Landekem. Brno: Host, 2020)
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Nacionální tendence v sakrální architektuře
Jiří Jung
Rok: 2020
stať ve sborníku

Nacionální tendence v sakrální architektuře Hlučínska mezi světovými válkami
Jiří Jung
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nejstarší kontakty a cesty mezi českými zeměmi a Francií do konce 13. století
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nela Bártová: Na konci chodby je ráno
Roman POLÁCH
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nelehká existence přádelny lnu v Jablunkově-Žihle (1867-1903)
Radek Lipovski
Rok: 2020, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Německý velvyslanec v Londýně Karl Max Lichnovský
Jiří Jung
Rok: 2020, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize

Neobyčejné životní osudy raduňského pána Jana Josefa Bocka z Burgvic
Michal KUBICA
Rok: 2020, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Nepravidelnost jako jednotící princip románové trilogie Stanislava Komárka
Matěj Antoš
Rok: 2020, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Nezapomeneme. Válečné hroby a pietní místa Frýdecko-Místecka, Opavska a Ostravska
Vítězslav Vilímek, Klaudia Eibenová, Viktoria Patso, Kateřina Sylvestrová, Anna Stuchlíková, Sulamif Šímová
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nikde není řečeno (Mytopoidní toosy v nejnovější básnické sbírce Petra Hrušky)
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Univerzitní vydavatelství "Paisij Chilendarski"
kapitola v odborné knize

Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí. Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2020, Matice moravská
odborná kniha

No More Polglish!
Christian Aaron Lewandowski
Rok: 2020, University of Opole Press
odborná kniha

Nominatsii lekarstvennykh rasteniy v Teshinskoi Silezii, motivirovannye ikh lechebnym deystviem
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020, Slavjanskij almanach - Slavic Almanac
článek v odborném periodiku

Nostalgia y crítica en la memoria posrevolucionaria recogida en la narrativa checa actual (visiones de los aňos 90)
Karel Střelec, Jan Mlčoch
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová globální rizika a úkoly pro myšlení
Martin BREZINA
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O městě, krajině, umění. Olomouc 1919-1989
Pavel Zatloukal
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)


