Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Role historie v době post-faktické
David Černín
Rok: 2019, Filosofie Dnes
článek v odborném periodiku

Royce's Personalistic Philosophy of Hope
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozhovor pomocí metody orální historie
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RU, Moskva: A. N. Kosygin Russian State University
Zdeňka Suchá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost
Jaroslav David
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rzeczywistość szkolnictwa polskojęzycznego na Zaolziu - na przykładzie PSP Sucha Górna
Monika Dorota Plášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SametOVA a Jaromír Šavrda
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Satirical Approach to Shoah Business and the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Rok: 2019, Genealogy
článek v odborném periodiku

Schopenhauer o barvách
Michael Stefan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schůzky s literaturou
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Slezsko v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Slovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici. Na materiálu Slovanského lingvistického atlasu a Atlasu maďarských dialektů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociological Barriers in the Quality of Production
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2019, Quality Production Improvement
článek v odborném periodiku

Sókratés filokerdés, ekonomie zisku a eudaimonia
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratův princip suverenity ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká historická próza: Žánr, subžánr, modus...?
Jakub Bičan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Specifika nabídky zájezdů Cestovní kanceláře mládeže ke konci 80. let 20. století na základě srovnání nabídky cestovních katalogů
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o charakter československého četnictva
Martin LOKAJ
Rok: 2019, Historica Olomucensia, Sborník prací historických
článek v odborném periodiku

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Starosta Antonín Adámek úspěšně provedl Hrabovou nástrahami první světové války
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Státní univerzita ve Volgoradu, výuka
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Stáž - Leeds Beckett University
Andrea Pokludová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2019, MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT
článek v odborném periodiku

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019
stať ve sborníku

Stručné dějiny angličtiny
Miroslav Černý, Stanislav Kavka
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Střední Valašsko ve fotografii - krajina a průmysl
Pavel Kotrla
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Substantivische Synonyme auf -ierung und -ation aus sprachwissenschaftlicher und didaktischer Perspektive am Beispiel einer Fehleranalyse studentischer Übersetzungen. Im Druck.
Martin Mostýn
Rok: 2019, Aussiger Beiträge: Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
článek v odborném periodiku

Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczpospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918-1939)
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Svatá země. Příběh poutních míst a starověkých i křižáckých památek
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svet v inom svete. Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia (Zuzana Stanislavová)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Svobodný pohyb
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symbols of Modernity
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

SYSTEM AND HUMAN SAFETY: CRITICAL INFRASTRUCTURE AND ANTI-TERRORIST ATTACHMENT
Vít Horák, Karolina Wojtasik, Marek Grochowski
Rok: 2019, CzOTO
článek v odborném periodiku

Španělská literatura v kontextu dějin
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Špecifiká oral history pri výskume dejín cestovania mládeže ve 2. polovici 20. storočia
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Tense and Person in English: Modelling Attempts
Gabriel Altmann, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Terapie tmou: Katamnestická studie
Martin Kupka, Marek Malůš, Miroslav Charvát
Rok: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha



 
facebook
rss
social hub