Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Rečevaja kommunikacija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reflexie o postave so znevýhodnením v literatúre pre deti a mládež IV
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Repair in ELF Seminar Talk
Magdalena Hanusková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ruská frazeologie (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Schopenhauerovy barvy a romantická věda
Michael STEFAN
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář k bakalářské práci 1
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

SLAVICA IUVENUM XXI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XXI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2020
ediční a redakční práce

SLAVICA IUVENUM XXI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Sokol a Sokół. Diversita českých a polských sokolských tělovýchovných jednot na Těšínsku mezi lety 1900-1920.
Kristýna Folwarczná
Rok: 2020, Galicja studia i materialy
článek v odborném periodiku

Some psychological factors related to work engagement in teachers.
Karel Paulík
Rok: 2020, The New Educational Review 2020 59(1) 203- 213
článek v odborném periodiku

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Stanislav Setinský: To je Jeruzalém
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Steve Puig (2019). Littérature urbaine et mémoire postcoloniale
Karel Střelec
Rok: 2020, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Stručná historie psychologie práce a organizace v Česku a na Slovensku v mezinárodním kontextu a její významní představitelé
Karel Paulík, Simona Oľhová
Rok: 2020, Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology
článek v odborném periodiku

Studentská vědecká konference 2020 Katedry filozofie
Antonín Dolák, David Černín, Jan Čížek
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Studio N: Rasové nepokoje ve Spojených státech. ?Nic víc než ulici nemáme?
Jan Beneš, Filip Titlbach, Jana Ciglerová
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Summary and Abstracts of articles (Area Slavica 3, s. 199-206)
Igor Jelínek
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Syntax
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Syntax španělského jazyka pro překladatele
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

System of Values and Life Strategies of Young People in Višegrad Countries
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2020, Humanizacja pracy
článek v odborném periodiku

Španělská lexikologie a sémantika
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tamara Bučková: Interkulturální didaktika cizojazyčné literatury. Kontexty a perspektivy se zaměřením na německy psanou literaturu pro děti a mládež a zřetelem k tématu 2. světové války
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Terapeutický proces během tzv. terapie tmou? Aneb když na sebe člověk má dostatek času (a vhodný prostor)
Marek Malůš, Martin Kupka, David Škrda, Veronika Dubová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologicheskaya sistema imennyh chastej rechi (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2020, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

The legend of El Dorado in Colombian Children's Literature.
Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The 'Physica Mosaica' of Johann Heinrich Alsted (1588-1638)
Jan Čížek
Rok: 2020, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

To bývala naše Francie
Karel Střelec
Rok: 2020, Protimluv
článek v odborném periodiku

Trnava university in Trnava
Lucie Rathouzská
Rok: 2020
působení v zahraničí

Tvorivá produkcia pre deti a mládež s textom Moniky Kompaníkovej v roku 2019: analyticko-kritická reflexia literárnej, ilustračnej a hudebnej složky
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvorivá produkcia pre deti a mládež s textom Moniky Kompaníkovej v roku 2019: analyticko-kritická reflexia literárnej, ilustranej a hudebnej složky
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Umění ve ?službě? subverze (genderových) dualit
Zdeňka Kalnická
Rok: 2020, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne.
článek v odborném periodiku

Veřejná debata: Spojené, nebo rozpojené státy? Nepokoje v USA v souvislostech
Jan Beneš, Petr Kopecký, Petr Kolář
Rok: 2020
ostatní

Vitalita a ohrožení jazyka západních Šošonů
Miroslav Černý
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vlijanie vsemirnoj pandemičeskoj situacii na praktiku meždunarodnogo universitetskogo obrazovanija v Evropejskom sojuze
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy - na příkladu materiálu období 1948-1989
Jaroslav David
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Vývoj sňatečnosti na Jesenicku se zvláštním zřetelem k městu Jeseník v 19. století
Radek Lipovski, Petr ZATLOUKAL
Rok: 2020, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Vývojové tendence v současné ruštině (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy funkční stylistiky. Studijní opora.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zbořil v budovatelském románu: několik poznámek ke stylu a žánrové charakteristice Slaného sněhu Miroslava Rafaje
Ondřej Tichý
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Zdirad J. K. Čech, Jan. N. Adámek a Jan N. Royt. Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách. Černošice: Virgo Art, 2017, 155 s. ISBN 978-80-906678-1-5.
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zur Fachwissensvermittlung in DaF-Zeitschriften
Eva Polášková
Rok: 2020
stať ve sborníku

5 biogramů (Wolfenberkové, Rokůsek, Olšanský, Gromnica, Adámek)
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

?????????? ??????-?????????? ????????????? ? ???????? ? ???????? ? ????????? ????????????? ? ???????????? ????????? ? ???? ?????? ??????? ?????
Berik Dulatov
Rok: 2019, Rusin
článek v odborném periodiku

??????? ??????????? ?????? ??????? ??????-?????????? ??????? ?? ???????? ? ?????? ? 1920-? ????
Berik Dulatov
Rok: 2019, Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations
článek v odborném periodiku

a zlomená jabloň / po dědovi ...
Iva Málková
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Aboriginové
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize



 
facebook
rss
social hub