Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Čtvrtý lateránský koncil a vizuální kultura 13. a 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2020, NLN
kapitola v odborné knize

Daniel Krchňák: Dvě hemisféry - dva světy. Posudek disertační práce
Marek Petrů
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Das Bild des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) in der europäischen Literatur
Iveta Zlá
Rok: 2020, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Das Oberschlesische Eichendorff-Kultur-und Begegnungszentrum in Lubowitz als Begegnungsort: Tschechien, Polen, Deutschland
Irena Šebestová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny a kultura Ruska 3 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny Hrabové v osmi staletích, Hrabovské památky minulé i současné, Významní hrabovští rodáci a osobnosti
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020
kurátor výstavy

Dějiny španělsky psaných literatur 1
Jan Mlčoch
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny španělsky psaných literatur 2
Jan Mlčoch
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Demografický vývoj a národnostní otázka od poloviny 19. století do současnosti
Radek Lipovski
Rok: 2020, WART
kapitola v odborné knize

Demografický vývoj v letech 1869 - 1914
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Den s překladem XV
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Eva Polášková, Renáta Tomášková
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (15. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Deputovaní stavů Opavsko-krnovského knížectví při slezském veřejném konventu v druhé polovině 18. století
Michal KUBICA
Rok: 2020, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Der Rote Elvis
Irena Šebestová
Rok: 2020, Frank&Timme
kapitola v odborné knize

Destrukce vědomí versus hledání duchovní integrity ve struktuře žánru experimentálním románu Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2020, Kieleckie Towarzystwo Naukowe
kapitola v odborné knize

Devatero učebnicových cest k impresionismu a polský přídavek jako inspirace
Martin Tomášek
Rok: 2020, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Devětsil na půli cesty
Roman Polách
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Suche nach dem Weltbild Peters von Zittau
Anna Pumprová
Rok: 2020, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
článek v odborném periodiku

DIFFERENT APPROACHES TO TASK ANALYSIS IN HISTORY TEXTBOOKS WITH REGARD TO THE CONCEPT OF EVERYDAY LIF
Julie Janková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Dilemmas of Artificial Intelligence Development - Sociological Considerations around Industry 4.0 and Sustainability
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2020
stať ve sborníku

Divné ovoce, kterému lezly oči z důlků. Proč Americe na životech černochů nezáleží?
Jan Beneš
Rok: 2020
ostatní

Doctor-Comatose Patient Relationship and Decision-Making in Intensive Care Unit
Marek Petrů
Rok: 2020, e-Rhisome
článek v odborném periodiku

Dolák: Wittgenstein udělal ve své filozofii obrat jako málokterý jiný myslitel
Antonín Dolák
Rok: 2020
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Doporučení do tisku: Emócie v slovných asociáciách (slovensko-ruský komparatívny aspekt)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Druhé město Michala Ajvaze: magické, zábavné i dobrodružné
Jan Malura
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Duchovní eklogy a pastorálky v českém a polském baroku
Jan Malura
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Důstojnost člověka v relaci k (ne)existenci já v dialogu s křesťanskou teologií a se Ctiradem V. Pospíšilem
Antonín Dolák
Rok: 2020, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Dvojí podoba štěstí v Pikově spise Heptaplus: malé přiblížení
Jan Herůfek
Rok: 2020, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

El 15? aniversario del Instituto Cervantes de Praga
Jan Mlčoch
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elementy humoru w twórczości Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2020
ostatní

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2020, Visor Libros
kapitola v odborné knize

Erasmus+, Universidad de la Laguna, Tenerife
Lenka Naldoniová
Rok: 2020
působení v zahraničí

Evdokiya Nikolaevna Sidorenko, Morfologiya sovremennogo russkogo yazyka. Chasti rechi i kontaminanty. Uchebnoe posobie. Moskva: Izdatel'stvo Flinta: Nauka, 2017, 368 s., ISBN 978-5-9765-2753-9.
Lukáš Plesník
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evolučně-konzervativní pojem osoby
Marek Suchánek
Rok: 2020
stať ve sborníku

Evolučně-konzervativní pojem osoby
Marek SUCHÁNEK
Rok: 2020, Časopis zdravotnického práva a bioetiky
článek v odborném periodiku

Evoluční kreacionismus Denise O. Lamoureux
Sabina JESENOVSKÁ
Rok: 2020, Studia Aloisiana
článek v odborném periodiku

Exploring the History of Industry and Everyday Life Using Suitcase Exhibits
Monika KUDELOVÁ
Rok: 2020, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Exploring Violence Socialization and Approval of Intimate Partner Violence Among University Students in Kosovo
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Rok: 2020, J INTERPERS VIOLENCE
článek v odborném periodiku

Fachliche Praxis und die fachliche Prägung gesellschaftlicher Interaktion
Ludwig Maximilian Eichinger
Rok: 2020, Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA > Studia Germanistica > All Issues All Issues Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Filip Landsberger
Radek Lipovski
Rok: 2020
stať ve sborníku

Filozof Dolák: Americkou a čínskou filozofii spojuje pragmatický přístup
Antonín Dolák
Rok: 2020
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Fjodor Sologub - mezi dekadencí a symbolizmem
Jan Vorel
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Folkor jako zdroj i paradox autenticity
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Universytet in. Adama Mickiewicza v Poznaniu. Instytut filologii słowiańskiej. Wydawnictwo "Pro"
kapitola v odborné knize

Fomento de la lectura en los medios de comunicación: relación con la competencia lectora
Pedro García Guirao, María Almudena Cantero Sandoval, Elena Jiménez-Pérez
Rok: 2020, McGraw-Hill Interamericana de Espa?a
kapitola v odborné knize

Fonetika a fonologie
Petr Šlechta
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkce mluvy účastníků mezinárodních zahraničních operací a pozorovatelských misí
Jarmila Mádrová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

G. Kálmán
Roman POLÁCH
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

G. Németh
Roman POLÁCH
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gasparo Contarini, De Immortalitate Animae / On the immortality of the Soul
Jan Čížek, Paul Richard Blum et. al.
Rok: 2020
ediční a redakční práce



 
facebook
instagram
rss
social hub