Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Didaktik des Dolmetschens - Experimentierräume und ständig neue Herausforderungen
Milan Pišl
Rok: 2019
stať ve sborníku

Digital Educational Resources for TEFL: A Thematic Analysis
Markéta Bilanová
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace
Markéta Bilanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dignitas hominis G. Pica della Mirandola: jeho zdroje a vliv
Jan Herůfek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Do báně na pořádnů roboru"
Tomáš Herman
Rok: 2019, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové / OFTIS Ústí nad Orlicí
kapitola v odborné knize

Do Czech Native and Non-native Speakers Differ in the Morphological Richness?
Miroslav Kubát, Zdeňka Suchá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno - osobnost Jaromíra Šavrdy (monografie a edice dopisů)
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

DOM W POLSKOJĘZYCZNEJ LITERATURZE ZAOLZIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
kapitola v odborné knize

Dopady první světové války a vzniku Československa na život obyvatele severomoravské obce Hrabová
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dům jako idylické a antiidylické místo (ve třech "románových kronikách")
Veronika Walachová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dwujęzyczność na Zaolziu w RC - sytuacja językowa i uwarunkowania prawne
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Efekty a faktory psychoterapeutického procesu v prostředí se sníženou zevní stimulací
Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková, David Škrda, Veronika Dubová, Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eksperyment Czechosłowacja (1918-1938)
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El espaňol coloquial en las redes sociales
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elementy humoru w twórczości Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Emoční inteligence
František Baumgartner
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: Odvrácená strana emočních schopností
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku

English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle in Blended Learning Environment: a preliminary study
Markéta Bilanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environment where there is none
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasmus+ US Katowice
Jan Čížek
Rok: 2019
působení v zahraničí

?Es todavía una novela? El modo de trabajar de Javier Cercas.
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estate society of the Troppau-Jägerndorf principality during the reign of Maria Theresa
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetická (ne)hodnota ilustrací umeleckých naratívnych textov v kontexte kognitívneho rozvoja
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Eugenika Anny Pammrové aneb variace na nadčlověka.
Michal Hronovský
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European Summer School in Logic, Language and Information
Miroslav Kubát
Rok: 2019
působení v zahraničí

European Summer School in Logic, Language and Information
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

European University Viadrina
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Eva Maliti, Andrej Belyj, celistvosť (v) mnohosti. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2018, ISBN 978-80-224-1696-2.
Jan Vorel
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evolución de la imagen mediática de los intelectuales espa?oles en la prensa checoslovaca entre los a?os 30 y 60 del siglo XX
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Evolución de la imagen mediática de los intelectuales espa?oles en la prensa checoslovaca entre los a?os 30 y 60 del siglo XX
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurs do podob české onomastiky: konference Variantnost v onymii a dialektech, konaná při příležitosti 85. narozenin profesora Rudolfa Šrámka
Michal Místecký
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exploring formulaic clusters in L2 English expert writing: Academic ELF discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expressing oppositional stance in professional communication: a contrastive study
Christopher James Hopkinson
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fabric chimneys as a symbol of economic modernity
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachbegriffe werden getauft. Mit einem Fall von öffentlich geforderter Neutaufe
Norbert Richard Wolf
Rok: 2019, Frank und Timme
kapitola v odborné knize

Fachliches in der Presse - Oder was kann man dem Leser zumuten?Am Beispiel ausgewählter Fachwörter aus dem IT Bereich.
Veronika Biskupová, Radim Maňák
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fachwörter und Verständlichkeit. Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung
Andrea Hurkalová
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
kapitola v odborné knize

Faktory ovlivňující proces truchlení u pozůstalých osob
Klára Machů, Karolina Brylová, Klára Wihodová, Jan Turek, Josef Kundrát, Daniel Dostál
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2019
kurátor výstavy

Fialky a pomlčky
Michal Místecký
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Filosofie a literatura: F. M. Dostojevskij
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Finnish Association of Translators and Interpreters
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Fláneur nadrzeczywistości .Vítězslava Nezvala surealne wędrówki po Pradze
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Folklor jako zdroj i paradox autenticity
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fonetika polštiny s cvičeními pro učitele ve školách s polským vyučovacím jazykem v ČR
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub